KAP ***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

07.11.2023 - 18:46
KAP ***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.016.032 23.451 543.211 7.783.332 -3.670 -2.953.688 21.041 -1.363.366 408.070 5.474.413 21.674 5.496.087
Transferler
-162.592 8.805 78 564.847 -408.070 3.068 -3.068
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.539.537 -4.283 -2.186.668 1.246.301 1.594.887 3.490 1.598.377
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.539.537 -4.283 -2.186.668 1.246.301 1.594.887 3.490 1.598.377
Dönem Sonu Bakiyeler
1.016.032 23.451 543.211 10.160.277 -7.953 -5.131.551 21.119 -798.519 1.246.301 7.072.368 22.096 7.094.464
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.016.032 23.451 543.211 10.090.760 -11.465 -4.654.639 20.980 -728.864 700.393 6.999.859 20.565 7.020.424
Transferler
-226.968 12.619 811 926.862 -700.393 12.931 -12.931 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-630.672 6.655 -2.887.003 1.176.937 -2.334.083 8.224 -2.325.859
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-630.672 6.655 -2.887.003 1.176.937 -2.334.083 8.224 -2.325.859
Dönem Sonu Bakiyeler
1.016.032 23.451 543.211 9.233.120 -4.810 -7.529.023 21.791 197.998 1.176.937 4.678.707 15.858 4.694.565


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
698.380 843.000
Dönem Karı (Zararı)
1.185.161 1.249.791
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
1.185.161 1.249.791
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
851.819 983.463
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10, 11, 22 446.673 355.019
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
8.125 2.462
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.2 8.125 2.462
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
17.991 9.142
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.1 15.168 9.142
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.2 2.823 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
598.522 616.286
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -64.468 -13.066
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 662.990 629.352
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
238.111 459.327
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-286.589 -416.391
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23.1 -40.375 -3.848
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -246.214 -412.543
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -171.014 -41.888
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -494
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -494
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-431.474 -392.809
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
171.972 -246.630
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-678 -17.926
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-621.802 -155.664
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
18.646 -108.971
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
388 136.382
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
56.200 9.847
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-55.812 126.535
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
1.605.506 1.840.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12.1 -3.324 -505
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.238 -1.743
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-899.564 -995.197
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-60.850 -32.368
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-60.850 -32.368
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -60.842 -32.368
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -8 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-977.593 -884.629
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -660.324 -654.960
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-660.324 -654.960
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -27.604 0
Ödenen Faiz
6 -294.897 -238.541
Alınan Faiz
5.232 8.872
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-340.063 -73.997
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
286.032 0
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-54.031 -73.997
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 216.817 91.663
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 162.786 17.666


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.748.740 903.207
Finansal Yatırımlar
5 0 0
Vadeli Mevduatlar
0 0
Ticari Alacaklar
330.660 451.176
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 28 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 330.660 451.176
Diğer Alacaklar
1.839 3.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 1.839 3.048
Peşin Ödenmiş Giderler
14 27.076 60.135
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 661 2.159
Diğer Dönen Varlıklar
16 422 3.912
ARA TOPLAM
2.109.398 1.423.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.109.398 1.423.637
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100 100
Ticari Alacaklar
2.874 3.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.874 3.206
Diğer Alacaklar
17.087 15.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 17.087 15.200
Türev Araçlar
17 350.401 104.187
Maddi Duran Varlıklar
9 15.143.239 15.518.099
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 133.446 136.538
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
462.966 470.865
Şerefiye
10 42.463 42.463
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 420.503 428.402
Peşin Ödenmiş Giderler
14 75.887 68.653
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 47.034 22.982
Diğer Duran Varlıklar
16 53.773 38.785
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.286.807 16.378.615
TOPLAM VARLIKLAR
18.396.205 17.802.252
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.308.617 1.571.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.308.617 1.571.080
Banka Kredileri
6 2.289.443 1.553.224
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 19.174 17.856
Ticari Borçlar
236.599 517.912
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8, 28 1.294 11.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 235.305 506.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
3.822 1.625
Diğer Borçlar
60.315 27.450
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 60.315 27.450
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 183.078 259.576
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 9.194 684
Kısa Vadeli Karşılıklar
7.620 12.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 7.620 3.098
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 0 9.817
ARA TOPLAM
2.809.245 2.391.242
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.809.245 2.391.242
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.059.622 6.046.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
8.059.622 6.046.353
Banka Kredileri
6 7.819.154 5.814.376
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 240.468 231.977
Diğer Borçlar
0 107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 0 107
Uzun Vadeli Karşılıklar
35.630 22.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 30.189 19.543
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 5.441 2.618
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 2.797.143 2.321.965
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.892.395 8.390.586
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
13.701.640 10.781.828
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.678.707 6.999.859
Ödenmiş Sermaye
18 1.016.032 1.016.032
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
18 23.451 23.451
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 543.211 543.211
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.228.310 10.079.295
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.228.310 10.079.295
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 9.233.120 10.090.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.810 -11.465
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.529.023 -4.654.639
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
18 -7.529.023 -4.654.639
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.791 20.980
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
197.998 -728.864
Net Dönem Karı veya Zararı
1.176.937 700.393
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
15.858 20.565
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.694.565 7.020.424
TOPLAM KAYNAKLAR
18.396.205 17.802.252


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 2.456.049 1.922.754 967.887 656.265
Satışların Maliyeti
19 -1.120.292 -716.666 -410.103 -233.292
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
1.335.757 1.206.088 557.784 422.973
BRÜT KAR (ZARAR)
1.335.757 1.206.088 557.784 422.973
Genel Yönetim Giderleri
20 -76.213 -44.812 -22.980 -14.285
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 15.003 54.326 7.487 1.796
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -13.117 -19.903 -4.811 -13.657
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.261.430 1.195.699 537.480 396.827
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 40.375 4.342 0 4.342
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.301.805 1.200.041 537.480 401.169
Finansman Gelirleri
24 576.292 747.222 398.860 362.003
Finansman Giderleri
24 -863.950 -739.360 -226.856 -171.816
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.014.147 1.207.903 709.484 591.356
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
171.014 41.888 52.456 17.834
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 -8.533 -3.920 -5.191 -2.247
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 179.547 45.808 57.647 20.081
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.185.161 1.249.791 761.940 609.190
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.185.161 1.249.791 761.940 609.190
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.224 3.490 7.805 2.945
Ana Ortaklık Payları
1.176.937 1.246.301 754.135 606.245
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi pay başına kazanç 26 1,16000000 1,23000000 0,74000000 0,60000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış pay başına kazanç 26 1,16000000 1,23000000 0,74000000 0,60000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-624.018 2.535.254 -626.715 2.533.801
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-630.673 2.539.537 -630.673 2.539.537
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.655 -4.283 3.958 -5.736
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.887.003 -2.186.668 -643.538 -859.128
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.887.003 -2.186.668 -643.538 -859.128
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.887.003 -2.186.668 -643.538 -859.128
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-3.511.021 348.586 -1.270.253 1.674.673
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.325.860 1.598.377 -508.313 2.283.863
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
8.224 3.490 7.805 2.945
Ana Ortaklık Payları
-2.334.084 1.594.887 -516.118 2.280.918http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1215317


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: 0,00% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9676 Değişim: -0,06%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,2082 Değişim: -0,02%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3600
Açılış: 31,2142
1.860,58 Değişim: -0,32%
Düşük 1.857,75 11.12.2023 Yüksek 1.872,34
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.