KAP ***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

18.08.2023 - 18:37
KAP ***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AKFYE*** AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.016.032 23.451 543.211 7.783.332 -3.670 -2.953.688 21.041 -1.363.366 408.070 5.474.413 21.674 5.496.087
Transferler
-104.570 5.368 78 512.562 -408.070 5.368 -5.368 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.453 -1.327.540 640.056 -686.031 545 -685.486
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.453 -1.327.540 640.056 -686.031 545 -685.486
Dönem Sonu Bakiyeler
1.016.032 23.451 543.211 7.678.762 -2.217 -4.275.860 21.119 -850.804 640.056 4.793.750 16.851 4.810.601
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
1.016.032 23.451 543.211 10.090.760 -11.465 -4.654.639 20.980 -728.864 700.393 6.999.859 20.565 7.020.424
Transferler
-156.951 9.815 811 856.845 -700.393 10.127 -10.127
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.697 -2.243.465 422.802 -1.817.966 419 -1.817.547
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.697 -2.243.465 422.802 -1.817.966 419 -1.817.547
Dönem Sonu Bakiyeler
1.016.032 23.451 543.211 9.933.809 -8.768 -6.888.289 21.791 127.981 422.802 5.192.020 10.857 5.202.877


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
652.652 826.974
Dönem Karı (Zararı)
423.221 640.601
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
423.221 640.601
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
750.587 841.688
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9, 10, 11, 22 304.314 235.990
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
2.817 1.429
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
23.2 2.817 1.429
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.229 2.502
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.1 10.853 2.502
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
12.2 2.376 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
449.364 468.966
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
25 -11.852 -7.554
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
25 461.216 476.520
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
198.907 420.436
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-99.486 -263.581
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23.1 -40.375
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
25 -59.111 -263.581
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 -118.558 -24.054
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-620.480 -229.964
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
108.055 -224.296
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.982 -9.652
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-472.970 -125.617
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
25.517 -92.621
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-277.100 222.222
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-149.009 18.336
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-128.091 203.886
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
553.328 1.252.325
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
12.1 -2.434 -349
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-1.482 -542
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
103.240 -424.460
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-39.482 -28.454
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-39.482 -28.454
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -39.474 -28.454
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -8 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-921.505 -858.520
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -627.668 -633.465
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-627.668 -633.465
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -17.888 0
Ödenen Faiz
6 -279.870 -228.759
Alınan Faiz
3.921 3.704
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-308.335 -60.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi
254.955
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-53.380 -60.000
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 216.817 91.663
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 163.437 31.663


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 746.587 903.207
Finansal Yatırımlar
5 190.026 0
Vadeli Mevduatlar
190.026 0
Ticari Alacaklar
348.897 451.176
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
7, 28 25
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 348.872 451.176
Diğer Alacaklar
4.290 3.048
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 4.290 3.048
Peşin Ödenmiş Giderler
14 53.661 60.135
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
26 428 2.159
Diğer Dönen Varlıklar
16 3.791 3.912
ARA TOPLAM
1.347.680 1.423.637
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.347.680 1.423.637
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100 100
Ticari Alacaklar
2.558 3.206
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 2.558 3.206
Diğer Alacaklar
17.940 15.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 17.940 15.200
Türev Araçlar
17 163.298 104.187
Maddi Duran Varlıklar
9 15.260.509 15.518.099
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 134.626 136.538
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
465.741 470.865
Şerefiye
10 42.463 42.463
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
10 423.278 428.402
Peşin Ödenmiş Giderler
14 72.057 68.653
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 24.490 22.982
Diğer Duran Varlıklar
16 43.065 38.785
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.184.384 16.378.615
TOPLAM VARLIKLAR
17.532.064 17.802.252
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.037.236 1.571.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.037.236 1.571.080
Banka Kredileri
6 2.017.981 1.553.224
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 19.255 17.856
Ticari Borçlar
208.114 517.912
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
8, 28 1.327 11.637
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
8 206.787 506.275
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.230 1.625
Diğer Borçlar
64.712 27.450
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 64.712 27.450
Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülükler
15 122.663 259.576
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 3.770 684
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.767 12.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 5.767 3.098
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
12 0 9.817
ARA TOPLAM
2.444.492 2.391.242
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.444.492 2.391.242
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.650.362 6.046.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
7.650.362 6.046.353
Banka Kredileri
6 7.419.250 5.814.376
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 231.112 231.977
Diğer Borçlar
39 107
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 39 107
Uzun Vadeli Karşılıklar
32.721 22.161
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 27.727 19.543
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
12 4.994 2.618
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 2.201.573 2.321.965
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
9.884.695 8.390.586
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.329.187 10.781.828
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.192.020 6.999.859
Ödenmiş Sermaye
18 1.016.032 1.016.032
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
18 23.451 23.451
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
18 543.211 543.211
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
9.925.041 10.079.295
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9.925.041 10.079.295
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
18 9.933.809 10.090.760
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-8.768 -11.465
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.888.289 -4.654.639
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
18 -6.888.289 -4.654.639
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
21.791 20.980
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
127.981 -728.864
Net Dönem Karı veya Zararı
422.802 700.393
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
10.857 20.565
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.202.877 7.020.424
TOPLAM KAYNAKLAR
17.532.064 17.802.252


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 1.488.162 1.266.489 863.270 730.192
Satışların Maliyeti
20 -710.189 -483.374 -347.599 -254.406
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
777.973 783.115 515.671 475.786
BRÜT KAR (ZARAR)
777.973 783.115 515.671 475.786
Genel Yönetim Giderleri
21 -53.233 -30.527 -23.438 -14.731
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
23 7.516 52.530 2.257 46.883
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
23 -8.306 -6.246 -6.137 -854
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
723.950 798.872 488.353 507.084
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 40.375 0 40.375 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
764.325 798.872 528.728 507.084
Finansman Gelirleri
25 177.432 385.219 103.130 140.310
Finansman Giderleri
25 -637.094 -567.544 -469.352 -459.115
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
304.663 616.547 162.506 188.279
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
118.558 24.054 89.157 45.022
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -3.342 -1.673 -2.480 -1.201
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 121.900 25.727 91.637 46.223
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
423.221 640.601 251.663 233.301
DÖNEM KARI (ZARARI)
423.221 640.601 251.663 233.301
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
419 545 -1.227 -17
Ana Ortaklık Payları
422.802 640.056 252.890 233.318
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Adi pay başına kazanç 27 0,42000000 0,63000000 0,25000000 0,23000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış pay başına kazanç 27 0,42000000 0,63000000 0,25000000 0,23000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.697 1.453 1.829 -799
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
2.697 1.453 1.829 -799
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-2.243.465 -1.327.540 -2.018.732 -683.762
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.243.465 -1.327.540 -2.018.732 -683.762
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-2.243.465 -1.327.540 -2.018.732 -683.762
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.240.768 -1.326.087 -2.016.903 -684.561
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.817.547 -685.486 -1.765.240 -451.260
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
419 545 -1.227 -17
Ana Ortaklık Payları
-1.817.966 -686.031 -1.764.013 -451.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1187323


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9659 Değişim: -0,06%
Düşük 28,8493 11.12.2023 Yüksek 29,0157
Açılış: 28,9846
31,1775 Değişim: -0,12%
Düşük 31,0975 11.12.2023 Yüksek 31,3402
Açılış: 31,2142
1.862,54 Değişim: -0,22%
Düşük 1.859,58 11.12.2023 Yüksek 1.871,17
Açılış: 1.866,62
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.