KAP ***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

21.08.2023 - 21:29
KAP ***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
373.400 0 0 -13.393 0 -764 0 0 0 0 744.175 0 224.008 0 1.327.426
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
373.400 0 0 -13.393 0 -764 0 0 0 0 744.175 0 224.008 0 1.327.426
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 226.463 0 226.463
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224.008 0 -224.008 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 224.008 0 -224.008 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
373.400 0 0 -13.393 0 -764 0 0 0 0 968.183 0 226.463 0 1.553.889
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
373.400 0 0 -13.393 0 -4.418 0 0 0 0 968.183 0 670.272 0 1.994.044
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
373.400 0 0 -13.393 0 -4.418 0 0 0 0 968.183 0 670.272 0 1.994.044
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 420.642 0 420.462
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670.272 0 -670.272 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 670.272 0 -670.272 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
373.400 0 0 -13.393 0 -4.418 0 0 0 0 1.638.455 0 420.642 0 2.414.686


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
1.369.394 487.186 809.516 262.812
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
İskontolu
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
1.369.394 487.186 809.516 262.812
Finansal Kiralama Gelirleri
1.301.064 457.283 769.098 247.579
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
11.182 0 11.182 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
57.148 29.903 29.236 15.233
TASARRUF FİNANSMAN GELİRLERİ
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacaklarından Alınan Kâr Payları
0 0 0 0
Tasarruf Finansman Faaliyetlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-1.022.808 -378.806 -596.094 -231.735
Tasarruf Fon Havuzuna Verilen Kâr Payları
0 0 0 0
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-880.060 -343.901 -495.590 -199.575
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0 0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-216 -134 -91 -56
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-142.532 -34.771 -100.413 -32.104
Diğer Faiz Giderleri
0 0 0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
346.586 108.380 213.422 31.077
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
-121.970 -51.021 -68.154 -27.861
Personel Giderleri
-49.490 -22.132 -25.680 -11.048
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-1.632 -1.651 -1.065 -1.504
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0 0 0
Genel İşletme Giderleri
-15.539 -7.666 -7.550 -4.622
Diğer
-55.309 -19.572 -33.859 -10.687
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
224.616 57.359 145.268 3.216
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
6.111.664 3.343.023 4.780.264 1.965.649
Bankalardan Alınan Faizler
36.141 45.139 22.159 29.862
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
131.657 2.897 56.609 2.897
Temettü Gelirleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
141.013 260.762 43.340 147.479
Kambiyo İşlemleri Karı
5.748.599 2.921.859 4.628.618 1.697.263
Diğer
54.254 112.366 29.538 88.148
KARŞILIK GİDERLERİ
-85.203 -71.443 -56.548 -34.837
Özel Karşılıklar
0 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-74.153 -63.124 -49.798 -32.617
Genel Karşılıklar
0 0 0 0
Diğer
-11.050 -8.319 -6.750 -2.220
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-5.727.695 -3.044.052 -4.567.999 -1.770.099
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0 0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0 0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0 0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-343.303 -131.998 -279.589 -59.434
Kambiyo İşlemleri Zararı
-5.384.392 -2.912.054 -4.288.410 -1.710.665
Diğer
0 0 0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
523.382 284.887 300.985 163.929
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
523.382 284.887 300.985 163.929
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-102.740 -58.424 -65.872 -30.621
Cari Vergi Karşılığı
-147.836 -33.528 -125.888 -14.848
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 -24.896 0 -15.773
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
45.096 0 60.016 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
420.642 226.463 235.113 133.308
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
420.642 226.463 235.113 133.308
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
420.642 226.463 235.113 133.308
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
368.324 319.959
Alınan Faizler/ Alınan Kâr Payları / Kiralama Gelirleri
1.375.148 496.929
Ödenen Faizler / Ödenen Kâr Payları / Kiralama Giderleri
-1.022.808 -378.806
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
57.148 29.903
Elde Edilen Diğer Kazançlar
5.738.903 3.405.189
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
49.907 76.222
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-37.537 -16.408
Ödenen Vergiler
-65.905 -73.498
Diğer
-5.726.532 -3.219.572
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-1.765.449 -502.703
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-5.351.456 -1.359.981
Tasarruf Finansman Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.257.665 -621.243
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Tasarruf Fon Havuzundaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.494.024 2.107.421
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
349.648 -628.900
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-1.397.125 -182.744
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-5.450 -63
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
-4.299 -1.612
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-9.749 -1.675
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.169.265 1.128.046
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-861.548 -202.961
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-2.564 -1.384
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
1.305.153 923.701
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
10.580 12.735
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-91.141 752.017
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.334.515 794.547
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.243.374 1.546.564


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
420.642 226.463
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
420.642 226.463


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 629.915 1.615.568 2.245.483 71.920 2.263.172 2.335.092
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 60.032 0 60.032
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
7 0 25.593 25.593 0 16.548 16.548
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
5.271.294 11.229.610 16.500.904 3.590.202 8.050.775 11.640.977
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Finansman Alacakları
0 0 0 0 0 0
Tasarruf Fon Havuzundan
0 0 0 0 0 0
Özkaynaklardan
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
4 5.139.835 11.283.344 16.423.179 3.454.928 8.096.500 11.551.428
Finansal Kiralama Alacakları
7.324.940 12.561.088 19.886.028 4.796.421 8.902.111 13.698.532
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-2.185.105 -1.277.744 -3.462.849 -1.341.493 -805.611 -2.147.104
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Takipteki Alacaklar
4 207.948 167.990 375.938 210.388 163.774 374.162
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
4 -76.489 -221.724 -298.213 -75.114 -209.499 -284.613
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5 201.602 0 201.602 9.132 0 9.132
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
6 12.405 0 12.405 8.952 0 8.952
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
21 60.655 0 60.655 15.558 0 15.558
DİĞER AKTİFLER
9 2.021.572 1.866.801 3.888.373 1.078.474 1.483.148 2.561.622
ARA TOPLAM
8.197.443 14.737.572 22.935.015 4.834.270 11.813.643 16.647.913
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
8 36.605 0 36.605 25.835 0 25.835
Satış Amaçlı
36.605 0 36.605 25.835 0 25.835
VARLIKLAR TOPLAMI
8.234.048 14.737.572 22.971.620 4.860.105 11.813.643 16.673.748
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
10 5.001.877 12.207.776 17.209.653 3.321.627 9.561.777 12.883.404
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FON HAVUZUNDAN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
14 1.898 0 1.898 82 0 82
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
1.930.772 0 1.930.772 715.365 0 715.365
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
7 0 328.263 328.263 0 107.514 107.514
KARŞILIKLAR
36.621 0 36.621 22.519 0 22.519
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
12 15.106 0 15.106 12.024 0 12.024
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
12 21.515 0 21.515 10.495 0 10.495
CARİ VERGİ BORCU
21 124.878 0 124.878 65.904 0 65.904
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
11 313.883 610.966 924.849 143.146 741.770 884.916
ARA TOPLAM
7.409.929 13.147.005 20.556.934 4.268.643 10.411.061 14.679.704
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
2.414.686 0 2.414.686 1.994.044 0 1.994.044
Ödenmiş Sermaye
15 373.400 0 373.400 373.400 0 373.400
Sermaye Yedekleri
15 -13.393 0 -13.393 -13.393 0 -13.393
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-13.393 0 -13.393 -13.393 0 -13.393
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-4.418 0 -4.418 -4.418 0 -4.418
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar Yedekleri
1.638.455 0 1.638.455 968.183 0 968.183
Yasal Yedekler
84.109 0 84.109 75.474 0 75.474
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
1.554.346 0 1.554.346 892.709 0 892.709
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
420.642 0 420.642 670.272 0 670.272
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
420.642 0 420.642 670.272 0 670.272
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
9.824.615 13.147.005 22.971.620 6.262.687 10.411.061 16.673.748


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
TASARRUF FİNANSMAN SÖZLEŞMELERİ İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
8.777.254 76.354.373 85.131.627 8.725.554 54.841.577 63.567.131
VERİLEN TEMİNATLAR
13 2.015.038 1.601.894 3.616.932 987.589 1.670.845 2.658.434
TAAHHÜTLER
13 887.207 1.249.089 2.136.296 713.205 1.506.796 2.220.001
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
887.207 1.249.089 2.136.296 713.205 1.506.796 2.220.001
Kiralama Taahhütleri
887.207 1.249.089 2.136.296 713.205 1.506.796 2.220.001
Finansal Kiralama Taahhütleri
887.207 1.249.089 2.136.296 713.205 1.506.796 2.220.001
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
884.879 8.813.947 9.698.826 917.065 5.474.665 6.391.730
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
7 0 0 0 0 560.949 560.949
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 560.949 560.949
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
7 884.879 8.813.947 9.698.826 917.065 4.913.716 5.830.781
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
884.879 8.813.947 9.698.826 917.065 4.913.716 5.830.781
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
2.380 0 2.380 2.380 0 2.380
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
12.566.758 88.019.303 100.586.061 11.345.793 63.493.883 74.839.676http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1188011


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.077 Değişim: -0,13% Hacim : 29.416 Mio.TL Son veri saati : 12:04
Düşük 8.070 05.12.2023 Yüksek 8.121
Açılış: 8.095
28,9045 Değişim: -0,03%
Düşük 28,8018 05.12.2023 Yüksek 28,9426
Açılış: 28,9143
31,3434 Değişim: -0,01%
Düşük 31,2677 05.12.2023 Yüksek 31,4009
Açılış: 31,3467
1.889,19 Değişim: 0,25%
Düşük 1.883,37 05.12.2023 Yüksek 1.898,57
Açılış: 1.884,54
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.