KAP ***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.02.2021 - 20:59
KAP ***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevirim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
248.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -2.008 -2.008 624.724 0 -28.057 0 829.666
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.607 0 0 0 -102.607
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -102.607 0 0 0 -102.607
Yeni Bakiye
248.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -2.008 -2.008 522.117 0 -28.057 0 727.059
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 685 685 0 0 95.149 0 95.834
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
125.000 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125.000
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.057 0 -28.057 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -28.057 0 -28.057 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -1.323 -1.323 494.060 0 95.149 0 947.893
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -1.323 -1.323 494.060 0 95.149 0 947.893
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -1.323 -1.323 494.060 0 95.149 0 947.893
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 469 469 0 0 154.966 0 155.435
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.149 0 95.149 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 95.149 0 95.149 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
373.400 0 0 -13.393 0 0 0 0 0 0 -854 -854 589.209 0 154.966 0 1.103.328


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
448.550 475.636
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
448.550 475.636
Finansal Kiralama Gelirleri
434.689 461.772
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.861 13.864
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-225.015 -337.122
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-224.829 -242.018
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
-186 -154
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
0 -94.950
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
223.535 138.514
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
17 -47.127 -51.099
Personel Giderleri
-24.826 -22.447
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-507 -255
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-12.155 -14.528
Diğer
-9.639 -13.869
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
176.408 87.415
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
2.982.344 2.068.500
Bankalardan Alınan Faizler
18.595 30.457
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
2.112 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
119.014 264.832
Kambiyo İşlemleri Karı
2.753.096 1.666.623
Diğer
18 89.527 106.588
KARŞILIK GİDERLERİ
-128.324 -139.753
Özel Karşılıklar
0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları
-119.169 -131.808
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
-9.155 -7.945
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-2.831.051 -1.898.873
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-154.209 -164.538
Kambiyo İşlemleri Zararı
-2.676.842 -1.734.335
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
199.377 117.289
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
199.377 117.289
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
21 -44.411 -22.140
Cari Vergi Karşılığı
-22.512 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-21.899 -22.140
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
154.966 95.149
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
154.966 95.149
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
154.966 95.149
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
188.728 71.963
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
432.933 422.993
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-225.015 -337.122
Alınan Temettüler
0 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
13.861 13.864
Elde Edilen Diğer Kazançlar
2.939.119 2.037.218
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4,18 82.470 88.140
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-20.454 -19.006
Ödenen Vergiler
21 -5.067 -9.971
Diğer
-3.029.119 -2.124.153
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-291.818 1.020.064
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
0 0
Finansman Kredilerindeki Net (Artış) Azalış
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-427.168 981.005
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-521.612 185.989
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
377.687 -7.662
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
279.275 -139.268
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-103.090 1.092.027
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
6 -95 -58
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0 0
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
0 0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0 0
Diğer
7 -1.319 -691
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-1.414 -749
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
0 1.623.811
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
0 -2.554.091
İhraç Edilen Sermaye Araçları
-40.000 125.000
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-1.099 -1.841
Diğer
0 0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-41.099 -807.121
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
10.988 5.599
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-134.615 289.756
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
685.178 395.422
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
3 550.563 685.178


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
154.966 95.149
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
469 685
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
469 685
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
586 878
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
21 -117 -193
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
155.435 95.834


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
3 71.689 478.925 550.614 163.093 522.185 685.278
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8 0 0 0 874 874
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
1.169.755 4.058.731 5.228.486 987.551 3.751.057 4.738.608
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
Kiralama İşlemleri (Net)
4 1.001.781 4.013.359 5.015.140 961.311 3.605.542 4.566.853
Finansal Kiralama Alacakları
1.208.103 4.438.636 5.646.739 1.178.988 4.016.136 5.195.124
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-206.322 -425.277 -631.599 -217.677 -410.594 -628.271
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
5 40.247 40.247
Takipteki Alacaklar
4 195.377 372.334 567.711 91.165 482.301 573.466
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
4 -67.650 -326.962 -394.612 -64.925 -336.786 -401.711
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0 0 0 0 0
İştirakler (Net)
0 0 0 0 0 0
Bağlı Ortaklıklar (Net)
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
6 953 953 1.449 1.449
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
7 1.770 1.770 1.333 1.333
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
21 0 0 0 9.971 9.971
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
21 53.660 53.660 75.676 75.676
DİĞER AKTİFLER
10 575.557 187.394 762.951 114.080 202.077 316.157
ARA TOPLAM
1.873.384 4.725.050 6.598.434 1.353.153 4.476.193 5.829.346
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
9 77.363 0 77.363 30.049 0 30.049
Satış Amaçlı
77.363 77.363 30.049 30.049
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
VARLIKLAR TOPLAMI
1.950.747 4.725.050 6.675.797 1.383.202 4.476.193 5.859.395
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
11 790.796 4.200.798 4.991.594 751.669 3.863.777 4.615.446
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
15 361 361 421 421
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
8 12.091 73.907 85.998 0 83.126 83.126
KARŞILIKLAR
26.040 0 26.040 14.020 0 14.020
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
13 3.618 3.618 2.699 2.699
Genel Karşılıklar
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
13 22.422 22.422 11.321 11.321
CARİ VERGİ BORCU
21 7.474 7.474 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
12 95.478 365.524 461.002 57.040 141.449 198.489
ARA TOPLAM
932.240 4.640.229 5.572.469 823.150 4.088.352 4.911.502
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
1.103.401 -73 1.103.328 948.007 -114 947.893
Ödenmiş Sermaye
16 373.400 373.400 373.400 373.400
Sermaye Yedekleri
16 -13.393 0 -13.393 -13.393 0 -13.393
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-13.393 -13.393 -13.393 -13.393
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-781 -73 -854 -1.209 -114 -1.323
Kar Yedekleri
589.209 0 589.209 494.060 0 494.060
Yasal Yedekler
57.737 57.737 57.737 57.737
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
531.472 531.472 436.323 436.323
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
154.966 0 154.966 95.149 0 95.149
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
154.966 154.966 95.149 95.149
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
2.035.641 4.640.156 6.675.797 1.771.157 4.088.238 5.859.395


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
5.096.292 26.297.157 31.393.449 3.965.918 21.252.652 25.218.570
VERİLEN TEMİNATLAR
14 13.454 1.110.461 1.123.915 11.041 1.064.146 1.075.187
TAAHHÜTLER
14 431.752 331.358 763.110 78.912 301.248 380.160
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
431.752 331.358 763.110 78.912 301.248 380.160
Kiralama Taahhütleri
431.752 331.358 763.110 78.912 301.248 380.160
Finansal Kiralama Taahhütleri
431.752 331.358 763.110 78.912 301.248 380.160
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
450.238 1.130.949 1.581.187 223.408 1.070.545 1.293.953
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
8 7.043 63.470 70.513 23.298 121.996 145.294
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
7.043 63.470 70.513 23.298 121.996 145.294
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
8 443.195 1.067.479 1.510.674 200.110 948.549 1.148.659
Vadeli Alım Satım İşlemleri
9.683 241.404 251.087 0 292.113 292.113
Swap Alım Satım İşlemleri
433.512 826.075 1.259.587 200.110 656.436 856.546
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
58.704 0 58.704 9.939 0 9.939
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
6.050.440 28.869.925 34.920.365 4.289.218 23.688.591 27.977.809http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/906822


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.542 Değişim: 0,26% Hacim : 25.207 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.528 05.03.2021 Yüksek 1.546
Açılış: 1.534
7,5320 Değişim: 0,28%
Düşük 7,4723 06.03.2021 Yüksek 7,5795
Açılış: 7,5113
8,9800 Değişim: -0,40%
Düşük 8,9239 06.03.2021 Yüksek 9,0395
Açılış: 9,0161
411,42 Değişim: 0,25%
Düşük 407,16 05.03.2021 Yüksek 413,89
Açılış: 410,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.