KAP ***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

24.07.2018 - 20:25
KAP ***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***AKFK*** AK FİNANSAL KİRALAMA A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
20.718 36.283
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-334 197
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-334 197
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-417 247
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
83 -50
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
83 -50
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
20.384 36.480


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Diğer Sermaye Yedekleri Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yasal Yedekler Olağanüstü Yedekler Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
248.400 -13.393 -5 41.813 412.137 113.988 802.940
Yeni Bakiye
248.400 -13.393 -5 41.813 412.137 113.988 802.940
Dönem Net Karı (Zararı)
197 36.283 36.480
Kar Dağıtımı
8.267 105.721 -113.988
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
8.267 -8.267
Diğer
113.988 -113.988
Dönem Sonu Bakiyeler
248.400 -13.393 192 50.080 517.858 36.283 839.420
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
248.400 -13.393 166 50.080 517.858 56.786 859.897
Yeni Bakiye
248.400 -13.393 166 50.080 517.858 56.786 859.897
Dönem Net Karı (Zararı)
-334 20.718 20.384
Kar Dağıtımı
7.657 49.129 -56.786
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.657 -7.657
Diğer
56.786 -56.786
Dönem Sonu Bakiyeler
248.400 -13.393 -168 57.737 566.987 20.718 880.281


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
-28.129 -29.271
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
248.425 187.860
Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.535 5.933
Elde Edilen Diğer Kazançlar
210.503 183.225
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
4.789 1.860
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-7.075 -6.319
Ödenen Vergiler
-17.837 -24.448
Diğer
-475.469 -377.382
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
717.063 29.393
Kiralama İşlemlerinden Alacaklarda Net (Artış) Azalış
-277.067 -451.841
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
-70.680 11.727
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.020.678 245.231
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
44.132 224.276
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
688.934 122
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-197 -3
Diğer
-361 -849
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-558 -852
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
1.067.048 743.725
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-1.786.421 -610.428
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-719.373 133.297
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
24.901 9.438
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-6.096 142.005
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
587.846 280.450
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
581.750 422.455


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
242.713 198.780
FAKTORİNG GELİRLERİ
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
İskontolu
0 0
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
242.713 198.780
Finansal Kiralama Gelirleri
234.178 192.847
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
8.535 5.933
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
-169.345 -124.267
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-88.944 -62.738
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
0 0
Finansal Kiralama Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-73.048 -61.529
Diğer Faiz Giderleri
-7.353 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
73.368 74.513
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
10 -23.925 -19.781 0
Personel Giderleri
-9.435 -8.172
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-153 -79
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-5.238 -4.413
Diğer
-9.099 -7.117
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
49.443 54.732 0
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
260.222 209.830
Bankalardan Alınan Faizler
16.775 10.127
Ters Repo İşlemlerinden Alınan Faizler
0 0
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklardan
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Temettü Gelirleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
161.452 149.833
Türev Finansal İşlemlerden
161.452 149.833
Diğer
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
71.599 45.338
Diğer
10.396 4.532
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
3 -53.497 -47.194
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
-226.356 -166.674
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar Değer Düşüş Gideri
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
0 0
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Maddi Duran Varlık Değer Düşüş Giderleri
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Şerefiye Değer Düşüş Gideri
0 0
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve İş Ortaklıkları Değer Düşüş Giderleri
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
-226.356 -166.674
Kambiyo İşlemleri Zararı
0 0
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
29.812 50.694 0
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
29.812 50.694 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
12 -9.094 -14.411
Cari Vergi Karşılığı
-13.788 -16.731
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
4.694 2.320
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
20.718 36.283 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
Bağlı Ortaklık, İştirak ve İş Ortaklıkları Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
20.718 36.283 0
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0 0
DÖNEM KARI/ZARARI
20.718 36.283 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
1 0 1 2 0 2
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 6.980 6.980 0 3.238 3.238
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
4 0 6.980 6.980 0 3.238 3.238
BANKALAR
172.492 411.003 583.495 151.683 437.397 589.080
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
0 0 0 0 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
FAKTORİNG ALACAKLARI
0 0 0 0 0 0
İskontolu Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Yurt İçi
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0 0 0
Diğer Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Yurt İçi
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışı
0 0 0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
0 0 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
3 1.473.095 4.526.511 5.999.606 1.521.276 4.219.426 5.740.702
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
1.299.887 4.315.154 5.615.041 1.315.953 4.057.156 5.373.109
Finansal Kiralama Alacakları
1.623.484 4.852.116 6.475.600 1.641.589 4.607.929 6.249.518
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-323.597 -536.962 -860.559 -325.636 -550.773 -876.409
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
109.186 97.377 206.563 140.407 44.939 185.346
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
64.022 113.980 178.002 64.916 117.331 182.247
DİĞER ALACAKLAR
16.066 31.189 47.255 9.964 20.073 30.037
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
3 34.779 116.528 151.307 15.140 115.476 130.616
Takipteki Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
94.184 248.116 342.300 73.238 213.832 287.070
Özel Karşılıklar (-)
-59.405 -131.588 -190.993 -58.098 -98.356 -156.454
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
4 0 998 998 14.872 1.430 16.302
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
998 998 0 1.430 1.430
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 14.872 0 14.872
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
0 0 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
508 0 508 421 0 421
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.820 0 1.820 2.004 0 2.004
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.820 0 1.820 2.004 0 2.004
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
28.549 0 28.549 32.480 0 32.480
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
12 28.995 0 28.995 24.218 0 24.218
DİĞER AKTİFLER
6.318 0 6.318 43.129 0 43.129
ARA TOPLAM
1.762.623 5.093.209 6.855.832 1.815.189 4.797.040 6.612.229
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
168.548 0 168.548 75.995 0 75.995
Satış Amaçlı
168.548 0 168.548 75.995 0 75.995
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
1.931.171 5.093.209 7.024.380 1.891.184 4.797.040 6.688.224
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 0 112.786 112.786 1.732 74.368 76.100
ALINAN KREDİLER
5 422.456 4.178.613 4.601.069 388.002 3.201.501 3.589.503
FAKTORİNG BORÇLARI
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0 0 0 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0 0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0 0 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
6 1.048.120 12.025 1.060.145 795.998 977.939 1.773.937
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.048.120 12.025 1.060.145 795.998 977.939 1.773.937
DİĞER BORÇLAR
44.932 110.612 155.544 45.701 176.032 221.733
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
36.480 37.017 73.497 21.989 27.692 49.681
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
4 0 58.892 58.892 0 45.353 45.353
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 58.892 58.892 0 45.353 45.353
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0 0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
1.056 0 1.056 1.051 0 1.051
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
72.170 0 72.170 57.979 0 57.979
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
2.609 0 2.609 2.200 0 2.200
Diğer Karşılıklar
7 69.561 0 69.561 55.779 0 55.779
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0 0 0 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
12 8.940 0 8.940 12.990 0 12.990
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
0 0 0 0 0 0
ARA TOPLAM
1.634.154 4.509.945 6.144.099 1.325.442 4.502.885 5.828.327
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ÖZKAYNAKLAR
880.449 -168 880.281 859.731 166 859.897
Ödenmiş Sermaye
9 248.400 0 248.400 248.400 0 248.400
Sermaye Yedekleri
-13.393 0 -13.393 -13.393 0 -13.393
Hisse Senedi İhraç Primleri
0 0 0 0 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
-13.393 -13.393 -13.393 0 -13.393
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 -168 -168 0 166 166
Kar Yedekleri
624.724 0 624.724 567.938 0 567.938
Yasal Yedekler
57.737 0 57.737 50.080 0 50.080
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
566.987 0 566.987 517.858 0 517.858
Diğer Kar Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Kar veya Zarar
20.718 0 20.718 56.786 0 56.786
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
0 0 0 0 0 0
Net Dönem Karı veya Zararı
20.718 0 20.718 56.786 0 56.786
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0 0 0
PASİF TOPLAMI
2.514.603 4.509.777 7.024.380 2.185.173 4.503.051 6.688.224


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
0 0 0 0 0 0
ALINAN TEMİNATLAR
3.851.106 18.568.961 22.420.067 3.565.434 14.582.330 18.147.764
VERİLEN TEMİNATLAR
8 22.284 1.073.806 1.096.090 32.187 1.036.036 1.068.223
TAAHHÜTLER
8 167.362 355.637 522.999 89.652 139.146 228.798
Cayılabilir Taahhütler
167.362 355.637 522.999 89.652 139.146 228.798
Kiralama Taahhütleri
167.362 355.637 522.999 89.652 139.146 228.798
Finansal Kiralama Taahhütleri
167.362 355.637 522.999 89.652 139.146 228.798
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
540.427 1.280.697 1.821.124 657.078 1.519.001 2.176.079
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
4 57.459 216.324 273.783 110.344 265.195 375.539
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
57.459 216.324 273.783 68.779 208.616 277.395
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
41.565 56.579 98.144
Alım Satım Amaçlı İşlemler
4 482.968 1.064.373 1.547.341 546.734 1.253.806 1.800.540
Vadeli Alım Satım İşlemleri
77.583 284.823 362.406 254.172 247.297 501.469
Swap Alım Satım İşlemleri
405.385 779.550 1.184.935 292.562 1.006.509 1.299.071
EMANET KIYMETLER
9.865 9.865 11.968 11.968
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
4.591.044 21.279.101 25.870.145 4.356.319 17.276.513 21.632.832http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697489


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.530 Değişim: -1,05% Hacim : 24.599 Mio.TL Son veri saati : 16:27
Düşük 1.525 15.01.2021 Yüksek 1.548
Açılış: 1.537
7,4442 Değişim: 1,13%
Düşük 7,3521 15.01.2021 Yüksek 7,4585
Açılış: 7,3609
9,0274 Değişim: 0,66%
Düşük 8,9346 15.01.2021 Yüksek 9,0376
Açılış: 8,9683
442,81 Değişim: 1,21%
Düşük 436,61 15.01.2021 Yüksek 443,05
Açılış: 437,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.