KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

02.08.2021 - 21:28
KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.922.296 9.996.116 425.591.512 165.355.553 934.583.308 24.960.414 959.543.722
Transferler
165.355.553 -165.355.553 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.859.243 -200.778.394 -203.637.637 -3.938.735 -207.576.372
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 23.063.053 9.996.116 590.947.065 -200.778.394 730.945.671 21.021.679 751.967.350
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.946.994 9.996.116 590.947.065 -240.424.726 694.122.329 23.832.673 717.955.002
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-20.702.778 -219.721.948 240.424.726 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
37.130.859 59.675.434 96.806.293 -2.079.047 94.727.246
Sermaye Arttırımı
22 160.646.332 526.412.166 687.058.498 687.058.498
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
22 9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 26.429.548 26.429.548
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
344.646.332 317.344 0 0 601.729.745 53.748.727 63.077.853 4.147 381.217.086 59.675.434 1.504.416.668 21.753.626 1.526.170.294


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.701.800 49.087.975
Dönem Karı (Zararı)
57.366.924 -203.432.072
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-10.466.337 221.029.734
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 1.552.321 17.424
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
15.793 13.556
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
82.643 -43.861
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 82.643 -43.861
Pazarlıklı Satın Alım Sonucu Oluşan Kazanç ile İlgili Düzeltmeler
26 -125.182.617 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 ve 28 50.239.475 65.692.071
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
145.358.145 164.183.233
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-59.093.060 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 -59.093.060 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 -23.439.037 -8.832.689
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
64.801.213 35.434.311
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.645.724 18.157.759
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-9.538.959 -6.962.005
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 -75 1.324.312
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.800.355 -615.747
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
72.451.216 16.136.809
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.734.400 7.393.183
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
111.701.800 53.031.973
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
18 0 -103.663
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -3.840.335
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-506.787.621 -971.196
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3 -506.051.343 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 ve 13 -681.760 -59.748
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -54.518 -911.448
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
413.740.190 -46.941.612
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
450.000.002 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.429.548 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 26.429.548 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -53.283.521 -73.655.974
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -6.004.148 -3.924.882
Ödenen Faiz
7 -56.226.380 -21.839.458
Alınan Faiz
879.155 338.076
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
51.945.534 52.140.626
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.654.369 1.175.167
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
18.654.369 1.175.167
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.887.825 25.592.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 28.542.194 26.767.507


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 28.541.692 9.887.439
Finansal Yatırımlar
6 0 4.358.742
Ticari Alacaklar
20.768.230 10.081.741
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 8.700 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 20.759.530 10.081.741
Diğer Alacaklar
1.533.751 143.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.533.751 143.982
Türev Araçlar
8.723.928 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 8.723.928 0
Stoklar
14 1.236.366 1.236.291
Peşin Ödenmiş Giderler
19 2.379.763 1.357.209
Diğer Dönen Varlıklar
21 11.837.102 11.146.219
ARA TOPLAM
75.020.832 38.211.623
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
75.020.832 38.211.623
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 0 48.164.499
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
87.405.497 75.753.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 87.405.497 75.753.444
Türev Araçlar
50.369.132 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 50.369.132 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
20 66.029.700 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.390.149.790 2.697.724.614
Maddi Duran Varlıklar
12 5.925.370 396.703
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.853 36.527
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 37.853 36.527
Peşin Ödenmiş Giderler
19 9.536.022 9.827.521
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 27.127.300 23.289.384
Diğer Duran Varlıklar
21 41.594.166 10.560.324
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.678.174.830 2.865.753.016
TOPLAM VARLIKLAR
3.753.195.662 2.903.964.639
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
168.207.690 466.026.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
168.207.690 466.026.364
Banka Kredileri
7 152.319.760 219.198.912
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 15.887.930 9.434.722
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 0 237.392.730
Ticari Borçlar
21.623.250 19.414.904
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 ve 9 16.737.456 16.615.668
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 4.885.794 2.799.236
Diğer Borçlar
87.050.483 33.931.584
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
5 ve 10 83.642.151 31.571.903
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 3.408.332 2.359.681
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
19 25.824.765 7.812.610
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
2.606.914 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
371.023 328.899
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
18 371.023 328.899
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
0 0
ARA TOPLAM
305.684.125 527.514.361
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
305.684.125 527.514.361
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.697.438.613 1.451.107.683
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.697.438.613 1.451.107.683
Banka Kredileri
7 1.647.217.660 1.408.484.738
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 50.220.953 42.622.945
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
279.172 238.653
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
18 279.172 238.653
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
29 223.623.458 207.148.940
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.921.341.243 1.658.495.276
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.227.025.368 2.186.009.637
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.504.416.668 694.122.329
Ödenmiş Sermaye
22 344.646.332 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
22 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
7 ve 22 0 20.702.778
Geri Alınmış Paylar (-)
22 0 -9.991.969
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
22 601.729.745 58.880.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
53.748.727 53.748.727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
63.077.853 25.946.994
Yabancı Para Çevrim Farkları
63.077.853 25.946.994
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
4.147 9.996.116
Yasal Yedekler
22 4.147 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
22 0 9.991.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
381.217.086 590.947.065
Net Dönem Karı veya Zararı
59.675.434 -240.424.726
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
21.753.626 23.832.673
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.526.170.294 717.955.002
TOPLAM KAYNAKLAR
3.753.195.662 2.903.964.639


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 57.788.922 23.991.963 31.142.903 2.520.689
Satışların Maliyeti
23 -6.447.049 -4.737.405 -3.442.450 -1.815.503
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
51.341.873 19.254.558 27.700.453 705.186
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
51.341.873 19.254.558 27.700.453 705.186
Genel Yönetim Giderleri
24 -5.533.522 -4.649.949 -2.830.016
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.410 Değişim: -0,16% Hacim : 18.081 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.397 15.10.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.417
9,2611 Değişim: 0,91%
Düşük 9,1719 15.10.2021 Yüksek 9,2787
Açılış: 9,1774
10,7467 Değişim: 0,69%
Düşük 10,6401 15.10.2021 Yüksek 10,7771
Açılış: 10,6733
526,09 Değişim: -0,78%
Düşük 523,50 15.10.2021 Yüksek 531,54
Açılış: 530,22
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.