KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

03.05.2021 - 19:26
KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.922.296 9.996.116 425.591.512 165.355.553 934.583.308 24.960.414 959.543.722
Transferler
165.355.553 -165.355.553 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-28.418.957 -129.687.035 -158.105.992 -3.463.054 -161.569.046
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 -2.496.661 9.996.116 590.947.065 -129.687.035 776.477.316 21.497.360 797.974.676
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.946.994 9.996.116 590.947.065 -240.424.726 694.122.329 23.832.673 717.955.002
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
-20.702.778 -219.721.948 240.424.726 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.992.059 59.143.601 76.135.660 -1.285.366 74.850.294
Sermaye Arttırımı
160.646.332 526.412.166 687.058.498 687.058.498
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
9.991.969 16.437.579 -9.991.969 9.991.969 26.429.548 26.429.548
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
344.646.332 317.344 0 601.729.745 53.748.727 42.939.053 4.147 381.217.086 59.143.601 1.483.746.035 22.547.307 1.506.293.342


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
28.123.350 23.267.749
Dönem Karı (Zararı)
57.785.172 -131.638.954
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-48.145.550 146.128.962
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 614.472 7.884
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
11.455 5.146
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
16.038 18.625
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
18 16.038 18.625
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
27 ve 28 29.507.914 29.981.547
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
72.984.312 129.353.472
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-38.103.271 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 -38.103.271 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
29 12.006.147 -13.237.712
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
26 -125.182.617
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
18.483.728 20.971.460
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.677.796 8.161.218
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.665.979 -3.618.003
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
14 3.878 1.323.808
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.714.204 -1.054.758
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
29.349.663 15.374.581
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.240.242 784.614
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
28.123.350 35.461.468
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-12.193.719
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-477.502.844 -442.588
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
3 -477.110.065
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 ve 13 -358.262 -56.000
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
11 -34.517 -386.588
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
456.631.069 -43.109.177
Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri
450.000.002 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri
26.429.548 0
Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
22 26.429.548 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-44.121.738 -73.655.974
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -44.121.738 -73.655.974
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
7 -2.897.437 -2.581.835
Ödenen Faiz
7 -25.128.206 -19.238.712
Alınan Faiz
403.366 226.722
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
51.945.534 52.140.622
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.251.575 -20.284.016
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
7.251.575 -20.284.016
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 9.887.825 25.592.340
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 17.139.400 5.308.324


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 17.138.993 9.887.439
Finansal Yatırımlar
6 0 4.358.742
Ticari Alacaklar
16.804.546 10.081.741
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 4.528.949 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 12.275.597 10.081.741
Diğer Alacaklar
1.922.257 143.982
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 1.922.257 143.982
Türev Araçlar
6.134.860 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 6.134.860 0
Stoklar
14 1.232.413 1.236.291
Peşin Ödenmiş Giderler
19 3.244.687 1.357.209
Diğer Dönen Varlıklar
21 14.083.792 11.146.219
ARA TOPLAM
60.561.548 38.211.623
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
60.561.548 38.211.623
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
6 0 48.164.499
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
82.092.957 75.753.444
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 82.092.957 75.753.444
Türev Araçlar
31.968.411 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
8 31.968.411 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
20 66.029.700 0
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
11 3.333.739.055 2.697.724.614
Maddi Duran Varlıklar
12 6.539.647 396.703
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
37.927 36.527
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 37.927 36.527
Peşin Ödenmiş Giderler
19 9.712.589 9.827.521
Ertelenmiş Vergi Varlığı
29 25.767.525 23.289.384
Diğer Duran Varlıklar
21 43.343.990 10.560.324
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.599.231.801 2.865.753.016
TOPLAM VARLIKLAR
3.659.793.349 2.903.964.639
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
225.863.051 466.026.364
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
225.863.051 466.026.364
Banka Kredileri
7 209.994.846 219.198.912
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
7 15.868.205 9.434.722
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
7 0 237.392.730
Ticari Borçlar
22.537.098 19.414.904
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5 ve 9 16.673.933 16.615.668
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 5.86
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4499 Değişim: -0,07%
Düşük 8,4492 17.05.2021 Yüksek 8,4544
Açılış: 8,4544
10,2583 Değişim: -0,12%
Düşük 10,2499 17.05.2021 Yüksek 10,2739
Açılış: 10,2709
501,29 Değişim: 0,03%
Düşük 500,56 17.05.2021 Yüksek 502,17
Açılış: 501,15
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.