KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

12.02.2021 - 20:48
KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -17.518.793 5.609.501 325.485.806 104.492.321 730.173.281 19.113.856 749.287.137
Transferler
104.492.321 -104.492.321 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
43.441.089 165.355.553 208.796.642 5.846.558 214.643.200
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.386.615 4.386.615 -4.386.615 -4.386.615 -4.386.615
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Dönem Sonu Bakiyeler
58.880.000 53.748.727 25.922.296 9.996.116 425.591.512 165.355.553 934.583.308 24.960.414 959.543.722
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.922.296 9.996.116 425.591.512 165.355.553 934.583.308 24.960.414 959.543.722
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
165.355.553 -165.355.553 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
24.698 -240.424.726 -240.400.028 -1.127.741 -241.527.769
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
-60.951 -60.951 -60.951
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.702.778 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.946.994 9.996.116 590.947.065 -240.424.726 694.122.329 23.832.673 717.955.002


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
83.989.675 182.956.008
Dönem Karı (Zararı)
-240.295.731 171.314.242
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
281.560.023 -40.084.376
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 ve 21 49.346 29.195
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
31.761 14.928
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-59.740 272.394
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -59.740 272.394
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 142.886.377 110.786.792
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
373.356.140 10.807.278
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
22 -264.103.601 -193.179.412
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 29.399.740 31.980.662
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -796.213
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
49.940.927 66.807.807
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
10.118.150 -3.077.218
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.884.545 -4.039.110
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.531.343 144.189.453
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.278.337 -24.855.325
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.726.013 -36.682.703
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
8.728.303 -8.727.290
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
91.205.219 198.037.673
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -124.242
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-7.091.302 -15.081.665
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-2.110.957 -1.972.596
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 ve 11 -392.964 -4.954
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.717.993 -1.967.642
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-97.583.233 -156.384.594
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -4.386.615
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
19 0 -4.386.615
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-97.498.857 -68.057.236
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -97.498.857 -68.057.236
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -10.540.085 -9.472.851
Ödenen Faiz
6 -42.438.333 -79.199.150
Alınan Faiz
753.417 4.731.258
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
52.140.625 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.704.515 24.598.818
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-15.704.515 24.598.818
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 25.592.340 993.522
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 9.887.825 25.592.340


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 9.887.439 25.589.571
Finansal Yatırımlar
5 4.358.742 7.574.011
Ticari Alacaklar
10.081.741 20.199.891
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10.081.741 20.199.891
Diğer Alacaklar
143.982 84.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 143.982 84.504
Stoklar
12 1.236.291 2.767.634
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.357.209 1.419.718
Diğer Dönen Varlıklar
18 11.146.219 13.452.761
ARA TOPLAM
38.211.623 71.088.090
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
38.211.623 71.088.090
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 48.164.499 82.635.732
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
75.753.444 42.181.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 75.753.444 42.181.028
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 2.697.724.614 2.415.094.949
Maddi Duran Varlıklar
10 396.703 50.398
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36.527 39.214
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 36.527 39.214
Peşin Ödenmiş Giderler
17 9.827.521 9.883.769
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 23.289.384 10.467.115
Diğer Duran Varlıklar
18 10.560.324 31.495.452
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.865.753.016 2.591.847.657
TOPLAM VARLIKLAR
2.903.964.639 2.662.935.747
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
466.026.364 155.376.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
466.026.364 155.376.391
Banka Kredileri
6 219.198.912 145.277.221
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 9.434.722 10.099.170
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 237.392.730 0
Ticari Borçlar
19.414.904 21.693.241
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 7 16.615.668 20.023.284
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.799.236 1.669.957
Diğer Borçlar
33.931.584 10.014.604
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 ve 8 31.571.903
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 2.359.681 10.014.604
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 7.812.610 1.560.610
Kısa Vadeli Karşılıklar
328.899 438.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 328.899 438.638
ARA TOPLAM
527.514.361 189.083.484
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
527.514.361 189.083.484
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.451.107.683 1.349.314.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.451.107.683 1.349.314.418
Banka Kredileri
6 1.408.484.738 1.105.746.369
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 42.622.945 40.999.158
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 0 202.568.891
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
238.653 312.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 238.653 312.896
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 207.148.940 164.681.227
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.658.495.276 1.514.308.541
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.186.009.637 1.703.392.025
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
694.122.329 934.583.308
Ödenmiş Sermaye
19 184.000.000 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
6 ve 19 20.702.778 20.763.729
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -9.991.969 -9.991.969
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 58.880.000 58.880.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
53.748.727 53.748.727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25.946.994 25.922.296
Yabancı Para Çevrim Farkları
25.946.994 25.922.296
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.996.116 9.996.116
Yasal Yedekler
19 4.147 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 9.991.969 9.991.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
590.947.065 425.591.512
Net Dönem Karı veya Zararı
-240.424.726 165.355.553
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
23.832.673 24.960.414
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
717.955.002 959.543.722
TOPLAM KAYNAKLAR
2.903.964.639 2.662.935.747


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 65.088.643 481.931.135
Satışların Maliyeti
20 -9.082.754 -321.016.259
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
56.005.889 160.914.876
BRÜT KAR (ZARAR)
56.005.889 160.914.876
Genel Yönetim Giderleri
21 -8.638.691 -9.306.140
Pazarlama Giderleri
21 -73.135 -3.094.677
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 266.967.412 193.965.464
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -977.003 -64.603
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
313.284.472 342.414.920
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
313.284.472 342.414.920
Finansman Gelirleri
23 3.902.784 91.855.563
Finansman Giderleri
24 -528.083.247 -230.975.579
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-210.895.991 203.294.904
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.399.740 -31.980.662
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -2.887.946
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -29.399.740 -29.092.716
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-240.295.731 171.314.242
DÖNEM KARI (ZARARI)
-240.295.731 171.314.242
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
128.995 5.958.689
Ana Ortaklık Payları
-240.424.726 165.355.553
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kaz 0,90000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 26 -0,85000000 0,82000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.232.038 43.328.958
Yabancı Para Çevrim Farkları
-1.232.038 43.328.958
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-1.232.038 43.328.958
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.232.038 43.328.958
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-241.527.769 214.643.200
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-1.127.741 5.846.558
Ana Ortaklık Payları
-240.400.028 208.796.642http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909490


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.408 Değişim: 0,03% Hacim : 15.794 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.400 16.04.2021 Yüksek 1.413
Açılış: 1.406
8,0578 Değişim: 0,63%
Düşük 8,0020 16.04.2021 Yüksek 8,1121
Açılış: 8,0073
9,6725 Değişim: 0,69%
Düşük 9,5724 16.04.2021 Yüksek 9,7085
Açılış: 9,6062
460,49 Değişim: 1,36%
Düşük 453,88 16.04.2021 Yüksek 463,33
Açılış: 454,29
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.