KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 - 18:11
KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -17.518.793 5.609.501 325.485.806 104.492.321 730.173.281 19.113.856 749.287.137
Transferler
104.492.321 -104.492.321 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
32.467.681 50.697.506 83.165.187 458.491 83.623.678
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.386.615 4.386.615 -4.386.615 -4.386.615 -4.386.615
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
20.763.729 0
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 14.948.888 9.996.116 425.591.512 50.697.506 808.951.853 19.572.347 828.524.200
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 25.922.296 9.996.116 425.591.512 165.355.553 934.583.308 24.960.414 959.543.722
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
165.355.553 -165.355.553 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-3.371.584 -448.131.351 -451.502.935 -7.079.168 -458.582.103
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 53.748.727 22.550.712 9.996.116 590.947.065 -448.131.351 483.080.373 17.881.246 500.961.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
58.552.647 165.108.927
Dönem Karı (Zararı)
-453.904.663 51.416.791
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
493.809.650 60.028.126
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 ve 21 24.344 22.766
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22 ve 24 32.161 8.627
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
84.095 181.643
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 84.095 181.643
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 104.385.721 83.315.704
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
412.430.329 -35.409.157
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 -23.147.000 12.704.756
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -796.213
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
24.557.288 64.973.083
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
9.337.781 -14.254.127
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-16.514.035 -970.168
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.322.630 140.601.324
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-807.309 -25.679.907
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
23.497.033 -25.704.986
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.721.188 -9.019.053
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
64.462.275 176.418.000
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -124.243
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.785.385 -11.309.073
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.693.352 -1.129.447
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 ve 11 -92.065 -4.954
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -1.601.287 -1.124.493
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-50.585.790 -117.578.961
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
19 0 -4.386.615
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-73.655.974 -50.053.808
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -73.655.974 -50.053.808
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -7.093.747 -6.948.333
Ödenen Faiz
6 -22.487.297 -60.019.660
Alınan Faiz
510.603 3.829.455
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
52.140.625 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.273.505 46.400.519
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.273.505 46.400.519
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 25.592.340 993.522
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 31.865.845 47.394.041


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 31.864.670 25.589.571
Finansal Yatırımlar
5 5.989.082 7.574.011
Ticari Alacaklar
10.862.110 20.199.891
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
19.800 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 10.842.310 20.199.891
Diğer Alacaklar
132.122 84.504
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 132.122 84.504
Stoklar
12 1.445.004 2.767.634
Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.366.213 1.419.718
Diğer Dönen Varlıklar
18 13.022.485 13.452.761
ARA TOPLAM
65.681.686 71.088.090
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
65.681.686 71.088.090
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 48.182.453 82.635.732
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
75.532.655 42.181.028
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 75.532.655 42.181.028
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 2.429.291.966 2.415.094.949
Maddi Duran Varlıklar
10 120.831 50.398
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
36.502 39.214
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 36.502 39.214
Peşin Ödenmiş Giderler
17 8.599.677 9.883.769
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 25.321.655 10.467.115
Diğer Duran Varlıklar
18 9.910.010 31.495.452
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
2.596.995.749 2.591.847.657
TOPLAM VARLIKLAR
2.662.677.435 2.662.935.747
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
454.664.942 155.376.391
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
454.664.942 155.376.391
Banka Kredileri
6 215.748.929 145.277.221
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 10.874.222 10.099.170
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 228.041.791 0
Ticari Borçlar
20.885.932 21.693.241
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 7 18.136.422 20.023.284
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 2.749.510 1.669.957
Diğer Borçlar
3.681.840 10.014.604
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 3.681.840 10.014.604
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 18.718.014 1.560.610
Kısa Vadeli Karşılıklar
330.105 438.638
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 330.105 438.638
ARA TOPLAM
498.280.833 189.083.484
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
498.280.833 189.083.484
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.506.871.670 1.349.314.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
1.506.871.670 1.349.314.418
Banka Kredileri
6 1.465.407.878 1.105.746.369
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 41.463.792 40.999.158
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
6 0 202.568.891
Diğer Borçlar
0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
381.281 312.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 381.281 312.896
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 156.182.032 164.681.227
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.663.434.983 1.514.308.541
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.161.715.816 1.703.392.025
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
483.080.373 934.583.308
Ödenmiş Sermaye
19 184.000.000 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
6 ve 19 20.763.729 20.763.729
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -9.991.969 -9.991.969
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 58.880.000 58.880.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
53.748.727 53.748.727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
22.550.712 25.922.296
Yabancı Para Çevrim Farkları
22.550.712 25.922.296
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.996.116 9.996.116
Yasal Yedekler
19 4.147 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 9.991.969 9.991.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
590.947.065 425.591.512
Net Dönem Karı veya Zararı
-448.131.351 165.355.553
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
17.881.246 24.960.414
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
500.961.619 959.543.722
TOPLAM KAYNAKLAR
2.662.677.435 2.662.935.747


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 43.138.946 450.783.802 19.146.983 47.169.666
Satışların Maliyeti
20 -6.828.850 -315.728.338 -2.091.445 -11.614.765
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.310.096 135.055.464 17.055.538 35.554.901
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
36.310.096 135.055.464 17.055.538 35.554.901
Genel Yönetim Giderleri
21 -6.551.908 -6.554.781 -1.901.959 -1.907.919
Pazarlama Giderleri
21 -70.867 -1.728.178 -17.543 -880.112
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 860.059 664.015 79.771 61.071
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -567.572 -139.624 -458.237 -626
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
29.979.808 127.296.896 14.757.570 32.827.315
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
29.979.808 127.296.896 14.757.570 32.827.315
Finansman Gelirleri
23 2.797.442 86.095.438 1.046.335 49.845.789
Finansman Giderleri
24 -509.828.913 -149.270.787 -280.590.807 -29.725.338
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-477.051.663 64.121.547 -264.786.902 52.947.766
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
23.147.000 -12.704.756 14.314.311 -4.278.549
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -2.692.660 0 -435.195
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 23.147.000 -10.012.096 14.314.311 -3.843.354
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-453.904.663 51.416.791 -250.472.591 48.669.217
DÖNEM KARI (ZARARI)
-453.904.663 51.416.791 -250.472.591 48.669.217
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-5.773.312 719.285 -3.119.634 902.904
Ana Ortaklık Payları
-448.131.351 50.697.506 -247.352.957 47.766.313
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 26 -2,44000000 0,28000000 -1,34000000 0,26000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 26 -1,76000000 0,26000000 -0,90000000 0,21000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-4.677.440 32.206.887 -533.139 -5.673.812
Yabancı Para Çevrim Farkları
-4.677.440 32.206.887 -533.139 -5.673.812
Yabancı Para Çevrim Farklarından Kazançlar (Kayıplar)
-4.677.440 32.206.887 -533.139 -5.673.812
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-4.677.440 32.206.887 -533.139 -5.673.812
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-458.582.103 83.623.678 -251.005.730 42.995.405
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-7.079.168 458.491 -3.140.432 806.642
Ana Ortaklık Payları
-451.502.935 83.165.187 -247.865.298 42.188.763http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886749


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: -0,05% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9620 Değişim: 0,15%
Düşük 15,9129 19.05.2022 Yüksek 15,9806
Açılış: 15,9384
16,8221 Değişim: 0,81%
Düşük 16,6727 19.05.2022 Yüksek 16,8608
Açılış: 16,6872
940,06 Değişim: 1,06%
Düşük 927,85 19.05.2022 Yüksek 940,87
Açılış: 930,23
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.