KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.08.2020 - 19:37
KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 128.013.551 -32.153.598 359.825.173 359.825.173
Transferler
-32.153.598 32.153.598 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-9.847.170 -9.847.170 -9.847.170
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 95.859.953 -9.847.170 349.978.003 349.978.003
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 91.473.338 79.546.799 434.985.357 434.985.357
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Transferler
79.546.799 -79.546.799 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-126.227.992 -126.227.992 -126.227.992
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 171.020.137 -126.227.992 308.757.365 308.757.365


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
26.481.318 104.855.872
Dönem Karı (Zararı)
-126.227.992 -9.847.170
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
140.652.521 79.574.368
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 ve 21 12.211 12.847
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.594 3.071
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-33.644 68.448
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 -33.644 68.448
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 41.050.451 32.931.087
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
99.625.097 47.355.129
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
0 -796.214
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
12.160.452 35.128.674
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
2.563.800 -41.890.586
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 1.318.641 134.297.537
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.436.938 -33.844.488
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.223.036 -17.530.507
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
7.491.913 -5.903.282
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
26.584.981 104.855.872
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -103.663 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-5.894.478 -462.019
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
8 -5.620.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 ve 11 -56.000 -4.954
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -218.478 -457.065
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-24.380.995 -46.041.107
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 0 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
19 0 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-12.307.971 -23.792.161
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -12.307.971 -23.792.161
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -2.351.652 -2.201.464
Ödenen Faiz
5 -10.003.783 -22.636.479
Alınan Faiz
282.411 2.588.997
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.794.155 58.352.746
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-3.794.155 58.352.746
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 24.603.791 678.531
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 20.809.636 59.031.277


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 20.808.461 24.601.022
Ticari Alacaklar
1.116.546 7.774.692
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 1.106.646 7.774.692
Stoklar
12 1.156.946 2.475.587
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.252.844 271.653
Diğer Dönen Varlıklar
18 2.683.407 4.336.819
ARA TOPLAM
27.018.204 39.459.773
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
27.018.204 39.459.773
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 201.449.312 195.829.312
Ticari Alacaklar
76.848.107 70.473.925
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 6 76.848.107 70.473.925
Diğer Alacaklar
14.769.792 137.665
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 14.769.792 137.665
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.005.361.623 1.005.143.145
Maddi Duran Varlıklar
10 85.287 39.664
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
878 2.712
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 878 2.712
Peşin Ödenmiş Giderler
17 2.058.524 2.763.116
Diğer Duran Varlıklar
18 4.750.765 25.497.992
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.305.324.288 1.299.887.531
TOPLAM VARLIKLAR
1.332.342.492 1.339.347.304
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
325.065.462 92.626.855
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
325.065.462 92.626.855
Banka Kredileri
5 99.649.234 86.320.584
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.265.938 6.306.271
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
219.150.290 0
Ticari Borçlar
19.357.266 20.794.204
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 ve 6 18.459.200 20.023.284
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 898.066 770.920
Diğer Borçlar
341.479 519.595
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 ve 7 0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 341.479 519.595
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 1.610.110 1.560.610
Kısa Vadeli Karşılıklar
24.766 161.171
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 24.766 161.171
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 0 0
ARA TOPLAM
346.399.083 115.662.435
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
346.399.083 115.662.435
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
676.874.050 788.386.616
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
676.874.050 788.386.616
Banka Kredileri
5 645.996.163 555.722.551
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 30.877.887 30.095.174
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 0 202.568.891
Diğer Borçlar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
311.994 312.896
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 311.994 312.896
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
677.186.044 788.699.512
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.023.585.127 904.361.947
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
308.757.365 434.985.357
Ödenmiş Sermaye
19 184.000.000 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
5 ve 19 20.763.729 20.763.729
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -9.991.969 -9.991.969
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 58.880.000 58.880.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.996.116 9.996.116
Yasal Yedekler
19 4.147 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 9.991.969 9.991.969
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
171.020.137 91.473.338
Net Dönem Karı veya Zararı
-126.227.992 79.546.799
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
308.757.365 434.985.357
TOPLAM KAYNAKLAR
1.332.342.492 1.339.347.304


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 9.904.150 369.803.538 897.400 361.158.800
Satışların Maliyeti
20 -2.061.250 -301.576.023 -467.662 -296.851.416
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
7.842.900 68.227.515 429.738 64.307.384
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
7.842.900 68.227.515 429.738 64.307.384
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.935.275 -1.812.184 -833.435 -808.583
Pazarlama Giderleri
21 -53.324 -848.066 -2.674 -848.066
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 176.952 192.104 153.217 151.164
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -38 -7.250 0 -7.250
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
6.031.215 65.752.119 -253.154 62.794.649
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
215 65.752.119 -253.154 62.794.649
Finansman Gelirleri
23 2.638.235 4.770.038 1.333.250 1.958.868
Finansman Giderleri
24 -134.897.442 -80.369.327 -66.725.488 -38.113.204
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-126.227.992 -9.847.170 -65.645.392 26.640.313
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-126.227.992 -9.847.170 -65.645.392 26.640.313
DÖNEM KARI (ZARARI)
-126.227.992 -9.847.170 -65.645.392 26.640.313
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-126.227.992 -9.847.170 -65.645.392 26.640.313
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,69000000 -0,05000000 -0,36000000 0,14000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,45000000 0,01000000 -0,22000000 0,11000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-126.227.992 -9.847.170 -65.645.392 26.640.313
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-126.227.992 -9.847.170 -65.645.392 26.640.313http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/868180


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.981 Değişim: 0,00% Hacim : 42.071 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.943 07.12.2021 Yüksek 1.984
Açılış: 1.945
13,5385 Değişim: 0,36%
Düşük 13,4450 08.12.2021 Yüksek 13,5978
Açılış: 13,4901
15,2980 Değişim: 0,53%
Düşük 15,1751 08.12.2021 Yüksek 15,3503
Açılış: 15,2171
778,38 Değişim: 0,52%
Düşük 771,43 08.12.2021 Yüksek 781,98
Açılış: 774,38
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.