;

KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

11.11.2019 - 22:37
KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 5.609.501 114.470.594 8.251.664 365.923.749 365.923.749
Transferler
8.251.664 -8.251.664 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-253.039.967 -253.039.967 -253.039.967
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
20.763.729 20.763.729 20.763.729
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 122.722.258 -253.039.967 133.647.511 133.647.511
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 122.722.258 -32.153.598 354.533.880 354.533.880
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
5.291.293 5.291.293 5.291.293
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 128.013.551 -32.153.598 359.825.173 359.825.173
Transferler
-32.153.598 32.153.598 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
16.276.324 16.276.324 16.276.324
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-4.386.615 4.386.615 -4.386.615 -4.386.615 -4.386.615
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -9.991.969 58.880.000 9.996.116 91.473.338 16.276.324 371.714.882 371.714.882


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.094.401 -48.109.346
Dönem Karı (Zararı)
16.276.324 -253.039.967
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
59.682.497 269.995.128
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 ve 21 19.275 20.644
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
3.071 75.087
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
93.349 71.774
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 93.349 71.774
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 50.971.005 37.322.032
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
9.392.012 231.730.962
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
-796.215 774.629
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
35.135.580 -64.995.015
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.828.767 -5.068.508
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
7.646 -4.289
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 140.591.876 -125.504.601
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-25.663.217 27.837.777
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-38.244.458 45.746.424
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-7.727.500 -8.001.818
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
111.094.401 -48.039.854
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 0 -69.492
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-789.585 -498.095
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 ve 11 -4.954 -25.929
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -784.631 -472.166
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-69.205.923 68.805.457
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 0 170.000.000
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
19 -4.386.615 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-35.846.691 -73.382.419
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -35.846.691 -73.382.419
Ödenen Faiz
5 -32.487.226 -29.804.883
Alınan Faiz
3.514.609 1.992.759
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.098.893 20.198.016
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
41.098.893 20.198.016
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 678.531 1.120.603
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 41.777.424 21.318.619


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 41.774.316 678.494
Ticari Alacaklar
15.285.518 6.608.755
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 6 9.900 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 15.275.618 6.608.755
Stoklar
12 6.080.541 146.672.417
Peşin Ödenmiş Giderler
17 603.645 208.475
Diğer Dönen Varlıklar
18 5.425.441 7.049.207
ARA TOPLAM
69.169.461 161.217.348
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
69.169.461 161.217.348
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 185.079.312 145.079.312
Ticari Alacaklar
67.815.259 75.422.186
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 6 67.815.259 75.422.186
Diğer Alacaklar
131.655 139.301
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 131.655 139.301
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 889.934.136 882.965.938
Maddi Duran Varlıklar
10 45.164 56.733
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.640 6.392
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 3.640 6.392
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.692.387 1.796.733
Diğer Duran Varlıklar
18 25.646.604 16.586.161
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.170.348.157 1.122.052.756
TOPLAM VARLIKLAR
1.239.517.618 1.283.270.104
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
0 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
87.017.435 83.367.903
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
87.017.435 83.367.903
Banka Kredileri
5 80.950.674 83.367.903
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.066.761 0
Ticari Borçlar
20.086.697 45.749.914
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 ve 6 19.239.095 45.031.689
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 847.602 718.225
Diğer Borçlar
698.042 4.528.911
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
3 ve 7 346.570 1.759.204
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 351.472 2.769.707
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
17 7.969.441 45.754.388
Kısa Vadeli Karşılıklar
163.117 119.640
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 163.117 119.640
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 0 1.800.675
ARA TOPLAM
115.934.732 181.321.431
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
115.934.732 181.321.431
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
751.602.877 716.305.696
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
751.602.877 716.305.696
Banka Kredileri
5 526.837.108 543.305.575
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 30.095.174 0
İhraç Edilmiş Borçlanma Araçları
5 194.670.595 173.000.121
Diğer Borçlar
0 26.607.009
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 0 26.607.009
Uzun Vadeli Karşılıklar
265.127 215.255
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 265.127 215.255
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 0 4.286.833
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
751.868.004 747.414.793
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
867.802.736 928.736.224
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
371.714.882 354.533.880
Ödenmiş Sermaye
19 184.000.000 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
5 ve 19 20.763.729 20.763.729
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -9.991.969 -5.605.354
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 58.880.000 58.880.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
9.996.116 5.609.501
Yasal Yedekler
19 4.147 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 9.991.969 5.605.354
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
91.473.338 122.722.258
Net Dönem Karı veya Zararı
16.276.324 -32.153.598
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
371.714.882 354.533.880
TOPLAM KAYNAKLAR
1.239.517.618 1.283.270.104


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 394.946.177 24.265.883 25.142.639 11.962.044
Satışların Maliyeti
20 -311.704.134 -3.951.606 -10.128.111 -1.634.243
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
83.242.043 20.314.277 15.014.528 10.327.801
BRÜT KAR (ZARAR)
83.242.043 20.314.277 15.014.528 10.327.801
Genel Yönetim Giderleri
21 -2.699.018 -2.411.280 -886.834 -646.777
Pazarlama Giderleri
21 -1.728.178 -3.985.739 -880.112 -1.035.835
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 192.163 190.022 59 188.786
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -23.616 -272.135 -16.366 -36.684
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
78.983.394 13.835.145 13.231.275 8.797.291
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
78.983.394 13.835.145 13.231.275 8.797.291
Finansman Gelirleri
23 37.734.770 4.879.021 32.964.731 2.302.283
Finansman Giderleri
24 -100.441.840 -271.754.133 -20.072.513 -168.138.370
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
16.276.324 -253.039.967 26.123.493 -157.038.796
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
25 0 0 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
16.276.324 -253.039.967 26.123.493 -157.038.796
DÖNEM KARI (ZARARI)
16.276.324 -253.039.967 26.123.493 -157.038.796
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.276.324 -253.039.967 26.123.493 -157.038.796
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,09000000 -1,38000000 0,14000000 -0,85000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 0,14000000 -0,86000000 0,14000000 -0,54000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
16.276.324 -253.039.967 26.123.493 -157.038.796
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
16.276.324 -253.039.967 26.123.493 -157.038.796http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/798360


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.439 Değişim: -0,49% Hacim : 39.209 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.434 27.05.2022 Yüksek 2.470
Açılış: 2.454
16,1911 Değişim: -0,96%
Düşük 16,1804 27.05.2022 Yüksek 16,4053
Açılış: 16,3488
17,4088 Değişim: -0,86%
Düşük 17,3154 27.05.2022 Yüksek 17,6366
Açılış: 17,5596
964,88 Değişim: -0,79%
Düşük 963,74 27.05.2022 Yüksek 981,79
Açılış: 972,60
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.