KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2018 - 18:41
KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 0 -3.338.783 58.880.000 53.748.727 -40.656.244 3.342.930 545.174.055 -256.908.907 544.559.122 16.236.142 560.795.264
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 -256.908.907 256.908.907 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 1.501.546 -52.883.024 -51.381.478 -3.418.125 -54.799.603
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.266.571 2.266.571 -2.266.571 -2.266.571 -2.266.571
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 0 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -39.154.698 5.609.501 285.998.577 -52.883.024 490.911.073 12.818.017 503.729.090
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 0 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -30.234.763 5.609.501 285.998.577 39.410.018 592.124.050 15.695.163 607.819.213
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
39.410.018 -39.410.018 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
10.145.076 -128.722.218 -118.577.142 -8.627.366 -127.204.508
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-5.214.082 -5.214.082 5.214.082 0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
20.763.729 20.763.729 20.763.729
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 53.748.727 -20.089.687 5.609.501 320.194.513 -128.722.218 489.096.555 12.281.879 501.378.434


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-14.334.286 29.328.685
Dönem Karı (Zararı)
-137.278.805 -56.365.263
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-137.278.805 -56.365.263
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
162.073.755 77.130.124
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 ve 11 28.999 28.567
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22 ve 24 207.949 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
64.190 65.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 64.190 65.281
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 40.196.113 25.696.078
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
117.072.771 54.051.313
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
0 0
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
25 4.134.351 -2.983.222
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
369.382 272.107
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-39.059.744 10.902.828
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.518.541 9.120.668
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.570.845 -1.577.458
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -90.480.507 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.438.340 -1.395.189
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
47.675.047 5.817.644
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.396.762 -1.062.837
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-14.264.794 31.667.689
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -69.492 -79.354
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
0 -2.259.650
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-739.169 -6.316.735
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
10 24.142 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 ve 11 -5.084 -27.499
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -758.227 -6.289.236
Verilen Nakit Avans ve Borçlar
0 0
Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
68.250.521 -29.494.749
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 170.000.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -2.266.571
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 7.267.625
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-66.846.245 -8.092.985
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -66.846.245 -8.092.985
Ödenen Faiz
6 -36.071.090 -26.433.199
Alınan Faiz
1.167.856 30.381
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.177.066 -6.482.799
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
53.177.066 -6.482.799
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 3.125.149 7.826.862
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
5 56.302.215 1.344.063


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
5 56.285.076 3.125.149
Finansal Yatırımlar
5 3.991.612 2.717.559
Ticari Alacaklar
21.960.967 15.579.335
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
4 ve 7 26.270 2.050.647
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 21.934.697 13.528.688
Diğer Alacaklar
83.385 32.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 83.385 32.900
Stoklar
12 90.480.507 0
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.903.290 1.118.578
Diğer Dönen Varlıklar
18 8.871.737 9.247.240
ARA TOPLAM
183.576.574 31.820.761
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
183.576.574 31.820.761
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 73.548.606 64.420.217
Diğer Alacaklar
30.044.701 24.646.637
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 30.044.701 24.646.637
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 1.649.658.184 1.604.229.004
Maddi Duran Varlıklar
10 79.992 125.389
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
44.819 47.479
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 44.819 47.479
Peşin Ödenmiş Giderler
17 8.148.441 8.504.534
Ertelenmiş Vergi Varlığı
25 4.708.633 3.890.901
Diğer Duran Varlıklar
18 29.233.971 25.510.364
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.795.467.347 1.731.374.525
TOPLAM VARLIKLAR
1.979.043.921 1.763.195.286
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 2.270.074 48.836.091
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 116.332.511 93.878.598
Ticari Borçlar
16.752.730 4.314.390
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
4 ve 7 15.638.522
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.114.208 4.314.390
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0 0
Diğer Borçlar
12.795.180 13.228.335
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
4 ve 8 4.839.956 5.978.094
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 7.955.224 7.250.241
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
17 47.605.126 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
2.977.205 2.966.119
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 241.814 230.728
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 2.735.391 2.735.391
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 2.101.685 1.686.699
ARA TOPLAM
200.834.511 164.910.232
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
200.834.511 164.910.232
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 1.144.437.784 867.454.723
Ticari Borçlar
240.345 240.345
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 240.345 240.345
Diğer Borçlar
37.589.720 34.049.695
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 37.589.720 34.049.695
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0 0
Türev Araçlar
0 0
Ertelenmiş Gelirler
17 0 346.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
16.426.997 16.443.385
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 159.019 175.407
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
14 16.267.978 16.267.978
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
25 74.431.262 68.180.721
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 3.704.868 3.750.472
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.276.830.976 990.465.841
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.477.665.487 1.155.376.073
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
489.096.555 592.124.050
Ödenmiş Sermaye
19 184.000.000 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
6 ve 19 20.763.729 0
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -5.605.354 -5.605.354
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 58.880.000 58.880.000
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
53.748.727 53.748.727
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
0 0
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-20.089.687 -30.234.763
Yabancı Para Çevrim Farkları
19 -20.089.687 -30.234.763
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.609.501 5.609.501
Yasal Yedekler
19 4.147 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 5.605.354 5.605.354
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
320.194.513 285.998.577
Net Dönem Karı veya Zararı
-128.722.218 39.410.018
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.281.879 15.695.163
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
501.378.434 607.819.213
TOPLAM KAYNAKLAR
1.979.043.921 1.763.195.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 40.609.606 28.046.654 23.605.875 14.999.060
Satışların Maliyeti
20 -6.310.205 -4.761.460 -3.471.418 -2.398.186
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
34.299.401 23.285.194 20.134.457 12.600.874
BRÜT KAR (ZARAR)
34.299.401 23.285.194 20.134.457 12.600.874
Genel Yönetim Giderleri
21 -3.906.350 -2.929.519 -2.148.921 -1.419.193
Pazarlama Giderleri
21 -2.949.904 0 -1.772.751 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 107.525 161.760 97.615 96.892
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -354.215 -62.617 -310.355 -35.335
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
27.196.457 20.454.818 16.000.045 11.243.238
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
27.196.457 20.454.818 16.000.045 11.243.238
Finansman Gelirleri
23 2.099.460 13.298.020 1.139.380 240.483
Finansman Giderleri
24 -162.440.371 -93.101.323 -88.551.195 -48.208.177
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-133.144.454 -59.348.485 -71.411.770 -36.724.456
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-4.134.351 2.983.222 -7.375.058 4.062.206
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
25 0 -393.526 0 43.487
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
25 -4.134.351 3.376.748 -7.375.058 4.018.719
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-137.278.805 -56.365.263 -78.786.828 -32.662.250
DÖNEM KARI (ZARARI)
-137.278.805 -56.365.263 -78.786.828 -32.662.250
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.556.587 -3.482.239 -5.214.528 -1.599.000
Ana Ortaklık Payları
-128.722.218 -52.883.024 -73.572.300 -31.063.250
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,70000000 -0,29000000 -0,40000000 -0,17000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 26 -0,41000000 -0,29000000 -0,24000000 -0,17000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
10.074.297 1.565.660 4.743.935 -9.723.515
Yabancı Para Çevrim Farkları
10.074.297 1.565.660 4.743.935 -9.723.515
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
10.074.297 1.565.660 4.743.935 -9.723.515
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-127.204.508 -54.799.603 -74.042.893 -42.385.765
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-8.627.366 -3.418.125 -5.122.147 -1.691.976
Ana Ortaklık Payları
-118.577.142 -51.381.478 -68.920.746 -40.693.789http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700453


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.419 Değişim: 0,10% Hacim : 12.776 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.412 17.09.2021 Yüksek 1.427
Açılış: 1.424
8,6468 Değişim: 1,42%
Düşük 8,5060 17.09.2021 Yüksek 8,6556
Açılış: 8,5258
10,1402 Değişim: 0,81%
Düşük 10,0237 17.09.2021 Yüksek 10,1765
Açılış: 10,0589
487,98 Değişim: 1,55%
Düşük 480,15 17.09.2021 Yüksek 488,34
Açılış: 480,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.