KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

03.08.2018 - 18:40
KAP ***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AKFGY*** AKFEN GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 0 -3.338.783 58.880.000 3.342.930 334.137.383 -217.400.218 359.938.656 359.938.656
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 -217.400.218 217.400.218 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -2.562.858 -2.562.858 -2.562.858
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-2.266.571 2.266.571 -2.266.571 -2.266.571 -2.266.571
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 0 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 114.470.594 -2.562.858 355.109.227 355.109.227
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
184.000.000 317.344 0 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 114.470.594 8.251.664 365.923.749 365.923.749
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
0 0 0 0 8.251.664 -8.251.664 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -96.001.171 -96.001.171 -96.001.171
Dönem Karı (Zararı)
0
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
20.763.729 20.763.729 20.763.729
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
184.000.000 317.344 20.763.729 -5.605.354 58.880.000 5.609.501 122.722.258 -96.001.171 290.686.307 290.686.307


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-34.779.116 8.776.930
Dönem Karı (Zararı)
-96.001.171 -2.562.858
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-96.001.171 -2.562.858
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
107.569.420 8.834.878
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10 ve 11 13.329 11.062
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
22 ve 25 64.780 0
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
64.189 65.281
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 64.189 65.281
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
24 ve 25 25.207.290 14.248.362
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
81.850.451 33.747.933
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
23 0 -39.509.865
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
369.381 272.105
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-46.277.873 2.584.264
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-11.819.199 1.939.250
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
0 46.063
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
12 -90.480.507 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.258.431 -250.380
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
43.054.319 -203.638
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
709.083 1.052.969
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-34.709.624 8.856.284
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -69.492 -79.354
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-191.287 7.945.530
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 10.754.925
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 ve 11 -5.084 -27.499
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
9 -186.203 -2.781.896
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.502.296 -17.340.295
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 170.000.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -2.266.571
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
5 0 7.267.625
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-62.005.110 -8.092.986
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -62.005.110 -8.092.986
Ödenen Faiz
5 -19.282.951 -14.928.521
Alınan Faiz
23 790.357 680.158
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.531.893 -617.835
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.531.893 -617.835
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.120.603 851.716
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 55.652.496 233.881


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 55.635.357 1.120.603
Ticari Alacaklar
7.641.685 5.831.854
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 6 26.270 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 7.615.415 5.831.854
Diğer Alacaklar
0 0
Stoklar
12 90.480.507 0
Peşin Ödenmiş Giderler
17 1.022.250 403.908
Diğer Dönen Varlıklar
18 5.685.636 5.578.667
ARA TOPLAM
160.465.435 12.935.032
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
160.465.435 12.935.032
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
8 145.079.312 145.079.312
Ticari Alacaklar
65.814.942 54.066.832
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
3 ve 6 65.814.942 54.066.832
Diğer Alacaklar
122.940 122.940
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 122.940 122.940
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
9 726.864.547 722.815.403
Maddi Duran Varlıklar
10 48.780 54.365
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
8.317 10.977
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 8.317 10.977
Peşin Ödenmiş Giderler
17 593.091 783.196
Diğer Duran Varlıklar
18 15.031.520 10.611.374
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
953.563.449 933.544.399
TOPLAM VARLIKLAR
1.114.028.884 946.479.431
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
5 2.270.074 48.836.091
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5 73.712.552 61.192.250
Ticari Borçlar
15.957.122 3.698.691
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
3 ve 6 15.638.522 0
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 318.600 3.698.691
Diğer Borçlar
2.839.051 2.395.936
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 2.839.051 2.395.936
Ertelenmiş Gelirler
17 43.388.076 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
97.568 86.483
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 97.568 86.483
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 2.101.685 1.686.699
ARA TOPLAM
140.366.128 117.896.150
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
140.366.128 117.896.150
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 655.562.549 438.269.708
Ticari Borçlar
240.345 240.345
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 240.345 240.345
Diğer Borçlar
23.309.667 19.877.098
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 23.309.667 19.877.098
Ertelenmiş Gelirler
17 0 346.500
Uzun Vadeli Karşılıklar
159.019 175.407
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 159.019 175.407
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
15 ve 18 3.704.869 3.750.474
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
682.976.449 462.659.532
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
823.342.577 580.555.682
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
290.686.307 365.923.749
Ödenmiş Sermaye
19 184.000.000 184.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
19 317.344 317.344
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
5 ve 19 20.763.729 0
Geri Alınmış Paylar (-)
19 -5.605.354 -5.605.354
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
19 58.880.000 58.880.000
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
5.609.501 5.609.501
Yasal Yedekler
19 4.147 4.147
Geri Alınan Paylara İlişkin Yedekler
19 5.605.354 5.605.354
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
122.722.258 114.470.594
Net Dönem Karı veya Zararı
-96.001.171 8.251.664
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
290.686.307 365.923.749
TOPLAM KAYNAKLAR
1.114.028.884 946.479.431


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
20 12.303.839 9.284.627 6.439.893 4.831.034
Satışların Maliyeti
20 -2.317.363 -2.051.190 -1.266.378 -1.054.742
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
9.986.476 7.233.437 5.173.515 3.776.292
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0 0 0
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0 0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
9.986.476 7.233.437 5.173.515 3.776.292
Genel Yönetim Giderleri
21 -1.764.503 -1.305.067 -937.645 -573.183
Pazarlama Giderleri
21 -2.949.904 0 -1.772.751 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.236 75.339 664 5.691
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -235.451 -33.452 -207.447 -20.117
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
5.037.854 5.970.257 2.256.336 3.188.683
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
23 0 39.509.865 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
5.037.854 45.480.122 2.256.336 3.188.683
Finansman Gelirleri
24 2.576.738 680.158 1.346.206 669.287
Finansman Giderleri
25 -103.615.763 -48.723.138 -55.488.025 -17.450.689
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-96.001.171 -2.562.858 -51.885.483 -13.592.719
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-96.001.171 -2.562.858 -51.885.483 -13.592.719
DÖNEM KARI (ZARARI)
-96.001.171 -2.562.858 -51.885.483 -13.592.719
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-96.001.171 -2.562.858 -51.885.483 -13.592.719
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 -0,52000000 -0,01000000 -0,28000000 -0,07000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 27 -0,30000000 -0,01000000 -0,17000000 -0,07000000
DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-96.001.171 -2.562.858 -51.885.483 -13.592.719
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-96.001.171 -2.562.858 -51.885.483 -13.592.719http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/700452


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -0,45% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6223 Değişim: -0,49%
Düşük 8,6072 21.09.2021 Yüksek 8,6741
Açılış: 8,6647
10,1197 Değişim: -0,41%
Düşük 10,1034 21.09.2021 Yüksek 10,1968
Açılış: 10,1609
492,01 Değişim: 0,09%
Düşük 487,50 21.09.2021 Yüksek 495,47
Açılış: 491,59
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.