KAP ***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

12.08.2018 - 09:52
KAP ***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor

***AKFEN*** AKFEN HOLDİNG A.Ş.( Holding Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
127.558 -122.121
Dönem Karı (Zararı)
92.762 -24.496
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
304.637 27.739
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
23 ve 24 1.156 1.087
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
930 3.598
Maddi Duran Varlık Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
26, 27 ve 29 930 3.598
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
370 98
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
370 98
Kar Payı (Geliri) Gideri ile İlgili Düzeltmeler
27 -25.347 0
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan (Gelirler) Giderler ile İlgili Düzeltmeler
27 -13.064 0
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
28 ve 29 -8.334 36.519
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
229.311 95.947
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
21.100 0
Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
27 21.100 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler
11 138.334 -67.950
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
30 70.365 364
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
27 -111.359 -44.147
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
1.175 2.223
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-148.403 -120.290
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.330 9.014
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-64.016 -117.924
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
15 -90.480 0
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
10.758 -2.598
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.718 -5.332
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.053 -3.450
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
248.996 -117.047
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-156 -79
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-121.282 -4.995
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-530.719 14.281
Başka İşletmelerin veya Fonların Paylarının veya Borçlanma Araçlarının Edinimi İçin Yapılan Nakit Çıkışları
-170.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
13 25 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 ve 14 -522 -1.358
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
12 -758 -6.289
Alınan Temettüler
25.347 20.132
Alınan Faiz
12.999 1.796
Katılım (Kar) Payı ve Diğer Finansal Araçlardan Nakit Çıkışları
-397.810 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-17.861 57.131
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 170.000 0
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
0 -2.267
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
8 69.844 574.717
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
8 -188.064 -438.300
Ödenen Faiz
8 -68.836 -78.895
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-805 1.876
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-421.022 -50.709
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-421.022 -50.709
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 2.226.350 54.611
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
6 1.805.328 3.902


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
92.762 -24.496
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
229.629 -919 0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar
55 -919 0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
2 229.574 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
112.958 21.205 0 0
Yabancı Para Çevrim Farkları
112.958 21.508 0 0
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişikliklere İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar
0 0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 -303
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
342.587 20.286 0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
435.349 -4.210 0 0
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-59.325 -19.986
Ana Ortaklık Payları
494.674 15.776


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017 Bir Önceki Dönem 31.12.2016
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
6 1.805.290 2.226.350 54.611
Finansal Yatırımlar
7 14.048 2.718 60.938
Ticari Alacaklar
21.935 15.768 26.677
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
9 ve 32 0 2.239 7.414
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
9 21.935 13.529 19.263
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
344 200.395 5.900
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 ve 32 11 200.212 5.611
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 333 183 289
Stoklar
15 87.368 0 0
Peşin Ödenmiş Giderler
20 26.956 100.533 2.275
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
0 129 538
Diğer Dönen Varlıklar
21 11.024 13.549 6.076
ARA TOPLAM
1.966.965 2.559.442 157.015
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.966.965 2.559.442 157.015
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
10 1.745.063 882.606 55.648
Ticari Alacaklar
0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Alacaklar
0
Diğer Alacaklar
667.776 1.366.711 670.631
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
10 ve 32 637.715 1.342.058 651.734
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
10 30.061 24.653 18.897
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Alacaklar
0
Türev Araçlar
0
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar
11 1.711.589 1.347.126 2.278.191
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
12 1.649.658 1.604.229 1.337.994
Maddi Duran Varlıklar
13 64.839 64.781 71.652
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
3.089 3.806 3.115
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
14 3.089 3.806 3.115
Peşin Ödenmiş Giderler
20 8.141 8.489 8.767
Ertelenmiş Vergi Varlığı
30 5.589 5.020 4.598
Diğer Duran Varlıklar
21 35.867 31.963 37.635
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
5.891.611 5.314.731 4.468.231
TOPLAM VARLIKLAR
7.858.576 7.874.173 4.625.246
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
8 2.270 48.836 9.678
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
8 182.559 268.718 964.027
Diğer Finansal Yükümlülükler
0
Ticari Borçlar
278.910 8.124 5.977
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
9 ve 32 275.807 756 1.019
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
9 3.103 7.368 4.958
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
497 477 235
Diğer Borçlar
12.026 124.217 12.739
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 ve 32 5 115.718 230
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 12.021 8.499 12.509
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
20 12.605 0 0
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
39.886 95.312 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
6.146 5.955 3.274
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
17 ve 19 3.411 3.206 3.274
Sigortacılık Teknik Karşılıkları
17 2.735 2.749 0
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
21 24.909 1.702 1.608
ARA TOPLAM
559.808 553.341 997.538
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
559.808 553.341 997.538
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
8 1.518.257 1.171.283 955.885
Ticari Borçlar
240 240 0
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
240 240 0
Finans Sektörü Faaliyetlerinden Borçlar
0
Diğer Borçlar
55.740 50.783 131.834
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
10 ve 32 18.150 16.733 102.062
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
10 37.590 34.050 29.772
Devam Eden İnşaat, Taahhüt veya Hizmet Sözleşmelerinden Borçlar
0
Türev Araçlar
0
Ertelenmiş Gelirler
20 0 347 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
18.083 18.060 1.547
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
17 ve 19 1.815 1.792 1.547
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
17 16.268 16.268 0
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
30 86.516 68.181 52.970
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
21 12.828 30.155 28.139
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.691.664 1.339.049 1.170.375
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.251.472 1.892.390 2.167.913
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
5.377.622 5.698.190 2.203.017
Ödenmiş Sermaye
22 667.181 667.181 667.181
Sermaye Düzeltme Farkları
-7.257 -7.257 -7.257
Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları
22 20.764 0 0
Geri Alınmış Paylar (-)
22 -1.289 -1.289 -1.899
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
44.649 44.649 -131.785
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-684.492 139.988 158.158
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
226.483 -3.146 187.732
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
226.483 -3.146 187.732
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0 192.431
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-3.091 -3.146 -4.699
Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
229.574 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
133.821 25.238 373.492
Yabancı Para Çevrim Farkları
22 129.866 21.283 388.923
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
22 3.955 3.955 -15.431
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
2.792.935 21.771 22.378
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
2.028.365 963.554 935.017
Net Dönem Karı veya Zararı
156.462 3.847.501 0
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
22 229.482 283.593 254.316
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
5.607.104 5.981.783 2.457.333
TOPLAM KAYNAKLAR
7.858.576 7.874.173 4.625.246


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
23 42.762 30.172
Finans Sektörü Faaliyetleri Hasılatı
0 0
TOPLAM HASILAT
42.762 30.172
Satışların Maliyeti
23 -6.310 -4.761
Finans Sektörü Faaliyetleri Maliyeti
0 0
TOPLAM MALİYETLER
-6.310 -4.761
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
36.452 25.411 0 0
FİNANS SEKTÖRÜ FAALİYETLERİNDEN BRÜT KAR (ZARAR)
0 0
BRÜT KAR (ZARAR)
36.452 25.411 0 0
Genel Yönetim Giderleri
24 -30.849 -22.038
Pazarlama Giderleri
24 -2.950 0
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
25 280 620
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
26 -1.906 -329
Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar
11 -138.334 67.950
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-137.307 71.614 0 0
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
27 149.770 44.371
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
27 -21.100 -3.618
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-8.637 112.367 0 0
Finansman Gelirleri
28 383.259 61.368
Finansman Giderleri
29 -211.495 -197.867
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
163.127 -24.132 0 0
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-70.365 -364 0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
30 -65.856 -3.371
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
30 -4.509 3.007
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
92.762 -24.496 0 0
DÖNEM KARI (ZARARI)
92.762 -24.496 0 0
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-63.700 -21.473
Ana Ortaklık Payları
156.462 -3.023
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 0,23000000 0,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
667.081 -7.257 -1.899 -131.785 6.236 192.431 -4.699 388.923 -15.431 20.479 595.110 0 1.709.189 254.316 1.963.505
Diğer Düzeltmeler
100 0 0 0 151.922 0 0 0 0 1.899 339.907 493.828 0 493.828
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
667.181 -7.257 -1.899 -131.785 158.158 192.431 -4.699 388.923 -15.431 22.378 935.017 2.203.017 254.316 2.457.333
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -870 20.021 -352 -3.023 15.776 -19.986 -4.210
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 0 -3.023 -3.023 -21.473 -24.496
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -870 20.021 -352 18.799 1.487 20.286
Sermaye Arttırımı
420.000 -299.189
Sermaye Azaltımı
-14.819 14.819
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
1.899 176.434 -18.320 -119.499 1.356 -24.658 7.332 -1.899 -31.103 -8.458 8.402 -56
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
0
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-1.289 -1.289 0 -1.289
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
667.181 -7.257 -1.289 44.649 139.838 72.932 -4.213 384.286 -8.451 20.479 903.914 -3.023 2.209.046 242.732 2.451.778
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
72.493 -7.257 0 44.649 0 0 143 0 0 20.479 1.000.567 3.778.303 4.909.377 0 4.909.377
Diğer Düzeltmeler
594.688 0 -1.289 0 139.988 0 -3.289 1.292 -37.013 69.198 788.813 283.593 1.072.406
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
667.181 -7.257 -1.289 44.649 139.988 0 -3.146 21.771 963.554 3.847.501 5.698.190 283.593 5.981.783
Transferler
3.847.501 -3.847.501
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
55 229.574 108.583 0 156.462 494.674 -59.325 435.349
Dönem Karı (Zararı)
0 156.462 156.462 -63.700 92.762
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
55 229.574 108.583 0 338.212 4.375 342.587
Sermaye Azaltımı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
-824.480 -6.312 -830.792 -830.792
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.771.164 -2.771.164 0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
-5.214 -5.214 5.214 0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
20.764 20.764 20.764
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
667.181 -7.257 20.764 -1.289 44.649 -684.492 -3.091 229.574 129.866 3.955 2.792.935 2.028.365 156.462 5.377.622 229.482 5.607.104http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702891


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -0,45% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6274 Değişim: 0,00%
Düşük 8,6264 22.09.2021 Yüksek 8,6282
Açılış: 8,6272
10,1207 Değişim: 0,03%
Düşük 10,1170 22.09.2021 Yüksek 10,1329
Açılış: 10,1172
492,13 Değişim: -0,02%
Düşük 492,12 22.09.2021 Yüksek 492,39
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.