KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 18:36
KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 2.215.516.635 614.338.615
Satışların Maliyeti
10 -1.781.262.675 -543.706.206
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
434.253.960 70.632.409
BRÜT KAR (ZARAR)
434.253.960 70.632.409
Genel Yönetim Giderleri
-25.595.828 -18.324.705
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 200.794.332 33.643.724
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -190.189.199 -24.188.489
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
419.263.265 61.762.939
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 17.991 25.703
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
419.281.256 61.788.642
Finansman Gelirleri
14 95.369.934 36.892.761
Finansman Giderleri
14 -934.195.012 -646.843.388
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-419.543.822 -548.161.985
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
57.341.376 98.695.024
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 57.341.376 98.695.024
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-362.202.446 -449.466.961
DÖNEM KARI (ZARARI)
-362.202.446 -449.466.961
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-362.202.446 127.649.059 65.695.243
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
-4.575.023 8.072.004
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.968.896 1.658.978
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 -641.142 2.098.245
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 -8.902.777 4.314.781
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
272.870.242 152.282.854
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-11.220.747 -4.588.317
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
284.090.989 156.871.171
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
629.181.229 473.611.576
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-1.389.575 -5.905.115
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-1.389.575 -5.905.115
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-57.341.376 -98.695.024
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-201.954.841 -138.043.494
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-8.487.605 584.348
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-95.961.917 7.086.726
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
87.474.312 -6.502.378
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.719.092 1.550.020
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-239.760 -766.200
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.479.332 2.316.220
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
-4.585.539 1.655.626
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-6.821.402 -1.187.998
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.418.873 -42.414.958
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-205.940.229 -97.429.707
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
32.236.361 -6.283.848
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-238.176.590 -91.145.859
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
449.541 280.801
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
36.243.925 9.498.203
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
36.243.925 9.498.203
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-10.396 -350.400
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.502.917 -10.229.429
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.502.917 -10.229.429
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
402.237.269 7.551.083
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-9.764.130 -7.232.699
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-2.311.524 -228.959
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-22.337.532 3.035.362
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.429 3.933.397
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
46.429 3.933.397
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-22.383.961 -898.035
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynakl -115.692.338 -46.040.582
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-13.112.967 -8.277.726
Ödenen Faiz
-2.145.297 -1.395.462
Alınan Faiz
11.220.747 4.588.306
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-111.654.821 -40.955.700
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
252.131.745 -42.915.795
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
252.131.745 -42.915.795
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
617.938.309 167.473.301
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
870.070.054 124.557.506


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
1.045.085.569 681.299.003
Ticari Alacaklar
460.236.707 451.749.102
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 346.351.964 250.390.047
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
113.884.743 201.359.055
Diğer Alacaklar
4.448.430 1.241.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
4.448.430 1.241.120
Türev Araçlar
7 397.733.243 328.522.158
Stoklar
14.289.935 11.117.823
Peşin Ödenmiş Giderler
32.432.010 36.989.194
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
32.432.010 36.989.194
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 1.654.100 1.093.049
Diğer Dönen Varlıklar
9.997.219 16.234.262
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9.997.219 16.234.262
ARA TOPLAM
1.965.877.213 1.528.245.711
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.965.877.213 1.528.245.711
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Diğer Alacaklar
11.204.124 7.692.342
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 3.257.100 3.017.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7.947.024 4.675.002
Stoklar
22.805.916 19.156.626 104.197.109 104.650.668
Peşin Ödenmiş Giderler
1.050.338 923.515
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
1.050.338 923.515
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 249.371 169.548
Diğer Duran Varlıklar
52.254.541 35.514.581
İlişkili Olmayan Taraflara İlişkin Diğer Duran Varlıklar
573.754.558 513.496.184
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
573.754.558 513.496.184
Banka Kredileri
3 552.340.713 492.950.522
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 21.413.845 20.545.662
Ticari Borçlar
381.229.576 587.169.805
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 109.479.680 77.243.319
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
271.749.896 509.926.486
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
2.075.365 1.625.824
Diğer Borçlar
143.562.097 97.674.351
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
143.562.097 97.674.351
Türev Araçlar
7 396.699.564 329.940.405
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
142.255 152.651
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
142.255 152.651
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
406.721 2.157.194
Kısa Vadeli Karşılıklar
45.776.557 61.852.497
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.680.884 9.212.905
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6 43.095.673 52.639.592
ARA TOPLAM
1.543.646.693 1.594.068.911
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.543.646.693 1.594.068.911
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.500.168.063 8.730.986.133
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
9.500.168.063 8.730.986.133
Banka Kredileri
3 9.356.389.106 8.592.425.615
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 143.778.957 138.560.518
Diğer Borçlar
297.840.889 230.329.959
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
297.840.889 230.329.959
Türev Araçlar
7 16.728.508 20.251.696
Uzun Vadeli Karşılıklar
14.822.136 12.210.016
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
14.822.136 12.210.016
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 888.501.450 945.784.955
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
10.718.061.046 9.939.562.759
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
12.261.707.739 11.533.631.670
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.215.913.853 1.578.204.104
Ödenmiş Sermaye
8 729.164.000 729.164.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8 101.988.910 101.988.910
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.220.043 50.220.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
7.411.436.212 7.493.870.713
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
7.411.436.212 7.493.870.713
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
7.415.922.813 7.497.657.048
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-4.486.601 -3.786.335
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-3.821.102 -4.433.563
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.821.102 -4.433.563
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-3.821.102 -4.433.563
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.053.172 12.053.172
Yasal Yedekler
8 12.053.172 12.053.172
Diğer Yedekler
-4.322.722 -4.322.722
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-6.718.602.214 -4.270.074.525
Net Dönem Karı veya Zararı
-362.202.446 Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gel -6.917.435 12.053.172 -4.322.722 -3.357.696.513 -1.084.796.458 -128.612.093 -128.612.093
Diğer Düzeltmeler
-43.112.022 43.112.022
Transferler
-1.084.796.458 1.084.796.458
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-615.169 612.461 -449.466.961 -449.469.669 -449.469.669
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.390.578.808 -2.611.089 -6.304.974 12.053.172 -4.322.722 -4.399.380.949 -449.466.961 -578.081.762 -578.081.762
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 7.497.657.048 -3.786.335 -4.433.563 12.053.172 -4.322.722 -4.270.074.525 -2.530.261.924 1.578.204.104 1.578.204.104
Diğer Düzeltmeler
-81.734.235 81.734.235
Transferler
-2.530.261.924 2.530.261.924
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-700.266 612.461 -362.202.446 -362.290.251 -362.290.251
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 7.415.922.813 -4.486.601 -3.821.102 12.053.172 -4.322.722 -6.718.602.214 -362.202.446 1.215.913.853 1.215.913.853


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-362.202.446 -449.466.961
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-700.266 -615.169
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-875.333 -768.961
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
175.067 153.792
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
175.067 153.792
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
612.461 612.461
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
765.578 765.581
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
765.578 765.581
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-153.117 -153.120
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-153.117 -153.120
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-87.805 -2.708
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-362.290.251 -449.469.669
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-362.290.251 -449.469.669http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027981


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.395 Değişim: 0,17% Hacim : 33.603 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.380 17.05.2022 Yüksek 2.417
Açılış: 2.401
15,9123 Değişim: 0,06%
Düşük 15,7924 18.05.2022 Yüksek 15,9317
Açılış: 15,9021
16,7974 Değişim: 0,24%
Düşük 16,6627 18.05.2022 Yüksek 16,8066
Açılış: 16,7572
928,36 Değişim: 0,00%
Düşük 921,45 18.05.2022 Yüksek 929,38
Açılış: 928,40
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.