KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

04.11.2021 - 18:16
KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 2.304.860.803 1.567.878.422 1.117.304.209 555.106.251
Satışların Maliyeti
11 -1.920.260.682 -1.404.471.115 -929.007.593 -535.521.089
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
384.600.121 163.407.307 188.296.616 19.585.162
BRÜT KAR (ZARAR)
384.600.121 163.407.307 188.296.616 19.585.162
Genel Yönetim Giderleri
11 -65.723.933 -44.952.136 -16.706.385 -14.761.156
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 216.521.539 30.001.680 127.421.034 11.518.253
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -195.924.608 -44.638.923 -123.800.832 -13.406.398
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
339.473.119 103.817.928 175.210.433 2.935.861
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 25.703 18.513 0 18.331
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 -52.016 0 -52.016 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
339.446.806 103.836.441 175.158.417 2.954.192
Finansman Gelirleri
14 78.046.977 19.802.277 22.338.804 12.088.211
Finansman Giderleri
14 -1.275.425.171 -1.355.274.522 -253.688.737 -624.921.411
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-857.931.388 -1.231.635.804 -56.191.516 -609.879.008
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
157.077.917 141.870.018 21.624.829 31.290.672
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 157.077.917 141.870.018 21.624.829 31.290.672
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-700.853.471 -1.089.765.786 -34.566.687 -578.588.336
DÖNEM KARI (ZARARI)
-700.853.471 -1.089.765.786 -34.566.687 -578.588.336
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-700.853.471 -1.089.765.786 -34.566.687 -578.588.336
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp (1000 adet) -0,96100000 -1,49500000 -0,04700000 -0,79300000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
554.463.888 301.164.990
Dönem Karı (Zararı)
-700.853.471 -1.089.765.786
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-700.853.471 -1.089.765.786
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.258.512.034 1.435.874.768
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 197.658.712 226.436.061
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
13.455.413 7.230.562
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6.393.857 5.341.953
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.952.118 827.372
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.109.438 1.061.237
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
495.654.751 412.436.927
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-15.331.835 -5.371.331
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
510.986.586 417.808.258
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
3 722.041.730 894.760.109
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-13.272.671 36.881.127
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-13.272.671 36.881.127
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -157.077.917 -141.870.018
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
52.016 0
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 52.016
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
4.778.925 -40.784.103
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-41.179.589 -21.239.821
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-13.933.025 -8.445.727
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-27.246.564 -12.794.094
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.984.399 -5.079.793
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
6.945.200 -7.797.980
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.929.599 2.718.187
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.805.029 -2.677.076
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-24.104.555 13.080.910
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
84.284.728 -58.175.682
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
21.880.804 -10.751.945
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
62.403.924 -47.423.737
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
274.715 75.066
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.721.933 2.606.145
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
3.721.933 2.606.145
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.655.625 -7.955.190
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.051.200 490.718
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.033.304 38.090.620
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.033.304 38.090.620
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
562.437.488 305.324.879
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.152.783 -5.781.723
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
179.183 1.621.834
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-86.945.093 -15.194.916
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.867.625 28.194
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.867.625 28.194
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-90.812.718 -15.223.110
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -89.926.835 -15.147.322
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -885.883 -75.788
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-186.132.825 -151.358.611
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.218.714
Kredilerden Nakit Girişleri
3 -2.218.714
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-25.819.800 -3.893.455
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -25.819.800 -3.893.455
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -13.635.154 -11.636.430
Ödenen Faiz
3 -129.943.031 -103.067.403
Alınan Faiz
15.331.835 5.371.331
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-32.066.675 -35.913.940
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
281.385.970 134.611.463
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
281.385.970 134.611.463
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
167.473.301 72.486.079
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
448.859.271 207.097.542


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
527.785.776 214.333.131
Ticari Alacaklar
139.409.565 98.229.976
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 29.453.443 15.520.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
109.956.122 82.709.558
Diğer Alacaklar
1.726.749 3.232.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.726.749 3.232.068
Türev Araçlar
7 152.366.713 10.470.084
Stoklar
6.128.903 5.761.993
Peşin Ödenmiş Giderler
26.869.759 14.003.586
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 868.936 1.048.119
Diğer Dönen Varlıklar
32.751.712 17.718.408
ARA TOPLAM
887.908.113 364.797.365
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
887.908.113 364.797.365
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Diğer Alacaklar
13.670.621 10.180.903
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 2.062.700 9.007.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
11.607.921 1.173.003
Stoklar
20.041.127 18.603.008
Maddi Duran Varlıklar
4 6.079.237.179 6.186.528.709
Kullanım Hakkı Varlıkları
31.130.844 28.289.732
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 105.213.291 106.026.262
Peşin Ödenmiş Giderler
26.504.976 15.834.030
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 1.168.790 4.176.768
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.277.066.828 6.369.739.412
TOPLAM VARLIKLAR
7.164.974.941 6.734.536.777
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
331.948.099 259.159.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
331.948.099 259.159.753
Banka Kredileri
3 317.858.823 246.601.779
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 14.089.276 12.557.974
Ticari Borçlar
314.727.808 230.443.080
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 43.555.117 21.674.313
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
271.172.691 208.768.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.188.539 913.824
Diğer Borçlar
51.248.397 41.949.020
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
51.248.397 41.949.020
Türev Araçlar
7 165.979.220 27.472.101
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
416.602 1.467.802
Kısa Vadeli Karşılıklar
5.217.590 7.983.571
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
5.217.590 7.983.571
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
6 47.493.299 40.431.743
ARA TOPLAM
918.219.554 609.820.894
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
918.219.554 609.820.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.766.455.820 5.823.203.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.766.455.820 5.823.203.679
Banka Kredileri
3 6.663.451.282 5.722.328.669
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 103.004.538 100.875.010
Diğer Borçlar
190.961.926 146.336.964
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
190.961.926 146.336.964
Türev Araçlar
7 26.456.872 34.684.408
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.998.982 8.152.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.998.982 8.152.977
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 81.160.709 240.949.948
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.075.034.309 6.253.327.976
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.993.253.863 6.863.148.870
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-828.278.922 -128.612.093
Ödenmiş Sermaye
8 729.164.000 729.164.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8 101.988.910 101.988.910
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.220.043 50.220.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.301.705.107 3.431.694.910
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.301.705.107 3.431.694.910
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.304.372.186 3.433.690.830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.667.079 -1.995.920
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.059.634 -6.917.435
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.059.634 -6.917.435
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.059.634 -6.917.435
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.053.172 12.053.172
Yasal Yedekler
8 12.053.172 12.053.172
Diğer Yedekler
-4.322.722 -4.322.722
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.313.174.327 -3.357.696.513
Net Dönem Karı veya Zararı
-700.853.471 -1.084.796.458
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-828.278.922 -128.612.093
TOPLAM KAYNAKLAR
7.164.974.941 6.734.536.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.635.344.991 -1.442.122 -9.408.118 12.053.172 -4.322.722 -2.811.757.372 -740.673.273 961.167.509
Diğer Düzeltmeler
-150.633.313 150.633.313
Transferler
-740.673.273 740.673.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.464.660 -292.326 1.864.608 -1.089.765.786 -1.117.658.164
Dönem Karı (Zararı)
-1.089.765.786 -1.089.765.786 -1.089.765.786
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.464.660 -292.326 1.864.608 -27.892.378 -27.892.378
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.455.247.018 -1.734.448 -7.543.510 12.053.172 -4.322.722 -3.401.797.332 -1.089.765.786 -156.490.655 -156.490.655
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.433.690.830 -1.995.920 -6.917.435 12.053.172 -4.322.722 -3.357.696.513 -1.084.796.458 -128.612.093
Diğer Düzeltmeler
-129.318.644 129.318.644
Transferler
-1.084.796.458 1.084.796.458
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-671.159 1.857.801 -700.853.471 -699.666.829
Dönem Karı (Zararı)
-700.853.471 -700.853.471 -700.853.471
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-671.159 1.857.801 1.186.642 1.186.642
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.304.372.186 -2.667.079 -5.059.634 12.053.172 -4.322.722 -4.313.174.327 -700.853.471 -828.278.922 -828.278.922


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-700.853.471 -1.089.765.786 -34.566.687 -578.588.336
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-671.159 -29.756.986 202.533 -29.098.467
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-838.949 -365.408 253.166 458.271
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
167.790 -29.391.578 -50.633 -29.556.738
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -29.464.660 0 -29.465.084
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
167.790 73.082 -50.633 -91.654
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.857.801 1.864.608 626.075 626.067
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.322.254 2.330.760 782.593 782.585
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.322.254 2.330.760 782.593 782.585
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-464.453 -466.152 -156.518 -156.518
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-464.453 -466.152 -156.518 -156.518
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.186.642 -27.892.378 828.608 -28.472.400
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-699.666.829 -1.117.658.164 -33.738.079 -607.060.736
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-699.666.829 -1.117.658.164 -33.738.079 -607.060.736http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/974854


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.857 Değişim: 0,00% Hacim : 38.755 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.823 01.12.2021 Yüksek 1.858
Açılış: 1.823
13,4664 Değişim: 1,20%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5029
Açılış: 13,3069
15,2897 Değişim: 1,50%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3369
Açılış: 15,064
768,58 Değişim: 0,95%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,19
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.