" />

KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

13.08.2021 - 18:39
KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 1.187.556.594 1.012.772.171 573.217.979 439.676.236
Satışların Maliyeti
11 -991.253.089 -868.950.026 -447.546.883 -343.974.433
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
196.303.505 143.822.145 125.671.096 95.701.803
BRÜT KAR (ZARAR)
196.303.505 143.822.145 125.671.096 95.701.803
Genel Yönetim Giderleri
11 -49.017.548 -30.190.980 -30.692.843 -15.136.660
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 89.100.505 18.483.427 55.456.781 9.631.114
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -72.123.776 -31.232.525 -47.935.287 -10.403.170
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
164.262.686 100.882.067 102.499.747 79.793.087
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 25.703 182 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
164.288.389 100.882.249 102.499.747 79.793.087
Finansman Gelirleri
14 55.708.173 7.714.066 18.815.412 686.660
Finansman Giderleri
14 -1.021.736.434 -730.353.111 -374.893.046 -300.790.205
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-801.739.872 -621.756.796 -253.577.887 -220.310.458
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
135.453.088 110.579.346 36.758.064 45.010.421
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 135.453.088 110.579.346 36.758.064 45.010.421
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-666.286.784 -511.177.450 -216.819.823 -175.300.037
DÖNEM KARI (ZARARI)
-666.286.784 -511.177.450 -216.819.823 -175.300.037
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-666.286.784 -511.177.450 -216.819.823 -175.300.037
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp (1.000 adet) -0,91400000 -0,70100000 -2,97000000 -2,40000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
267.080.065 193.588.481
Dönem Karı (Zararı)
-666.286.784 -511.177.450
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
974.521.790 777.529.131
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 131.587.315 160.484.633
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
10.713.820 4.893.551
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
4.318.907 3.711.807
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.285.735 800.847
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 5.109.178 380.897
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
327.952.304 262.035.846
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-7.488.602 -2.505.397
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
335.440.906 264.541.243
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
657.854.897 432.027.110
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-18.133.458 28.667.519
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-18.133.458 28.667.519
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -135.453.088 -110.579.346
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -182
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -182
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-34.039.590 -69.342.914
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-22.217.951 -33.740.459
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.559.972 -17.688.182
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-4.657.979 -16.052.277
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.481.199 -4.047.116
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.356.600 -6.378.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-124.599 2.330.964
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-538.494 -2.741.518
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-24.455.425 9.468.526
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.888.276 -65.022.761
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
25.655.495 -6.533.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-30.543.771 -58.488.886
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
223.836 117.646
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
34.284.751 -3.297.216
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
34.284.751 -3.297.216
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.655.625 -7.963.149
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-700.800 -902.322
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-15.921.657 38.785.455
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-15.921.657 38.785.455
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
274.195.416 197.008.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.737.115 -5.471.728
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
621.764 2.051.442
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-69.646.793 -7.007.167
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.900.509 2.199
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.900.509 2.199
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-73.547.302 -7.009.366
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -72.916.819 -6.973.476
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -630.483 -35.890
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-143.283.861 -67.675.453
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 -2.218.714
Kredilerden Nakit Girişleri
3 0 -2.218.714
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -25.819.800 -3.893.455
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -7.987.097 -7.312.275
Ödenen Faiz
3 -128.448.004 -101.791.100
Alınan Faiz
7.488.602 2.505.397
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
11.482.438 45.034.694
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.149.411 118.905.861
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
54.149.411 118.905.861
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
167.473.301 72.486.079
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
221.622.712 191.391.940


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
257.000.104 214.333.131
Ticari Alacaklar
120.447.927 98.229.976
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 33.080.390 15.520.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
87.367.537 82.709.558
Diğer Alacaklar
1.851.074 3.232.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.851.074 3.232.068
Türev Araçlar
7 56.777.318 10.470.084
Stoklar
4.831.634 5.761.993
Peşin Ödenmiş Giderler
28.078.739 14.003.586
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 426.355 1.048.119
Diğer Dönen Varlıklar
33.640.065 17.718.408
ARA TOPLAM
503.053.216 364.797.365
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
503.053.216 364.797.365
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Diğer Alacaklar
13.043.096 10.180.903
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 10.364.500 9.007.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.678.596 1.173.003
Stoklar
20.071.861 18.603.008
Maddi Duran Varlıklar
4 6.126.781.065 6.186.528.709
Kullanım Hakkı Varlıkları
30.980.024 28.289.732
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 105.539.952 106.026.262
Peşin Ödenmiş Giderler
26.002.093 15.834.030
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 3.172.087 4.176.768
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.325.690.178 6.369.739.412
TOPLAM VARLIKLAR
6.828.743.394 6.734.536.777
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
321.056.326 259.159.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
321.056.326 259.159.753
Banka Kredileri
3 306.519.459 246.601.779
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 14.536.867 12.557.974
Ticari Borçlar
261.841.547 230.443.080
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 47.329.808 21.674.313
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
214.511.739 208.768.767
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.137.660 913.824
Diğer Borçlar
43.978.343 41.949.020
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
43.978.343 41.949.020
Türev Araçlar
7 63.341.049 27.472.101
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
767.002 1.467.802
Kısa Vadeli Karşılıklar
50.300.379 48.415.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
3.473.723 7.983.571
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6 46.826.656 40.431.743
ARA TOPLAM
742.422.306 609.820.894
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
742.422.306 609.820.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.558.706.257 5.823.203.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.558.706.257 5.823.203.679
Banka Kredileri
3 6.450.893.265 5.722.328.669
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 107.812.992 100.875.010
Diğer Borçlar
178.592.392 146.336.964
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
178.592.392 146.336.964
Türev Araçlar
7 28.644.861 34.684.408
Uzun Vadeli Karşılıklar
10.054.123 8.152.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
10.054.123 8.152.977
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 104.638.211 240.949.948
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.880.635.844 6.253.327.976
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.623.058.150 6.863.148.870
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-794.314.756 -128.612.093
Ödenmiş Sermaye
8 729.164.000 729.164.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8 101.988.910 101.988.910
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.220.043 50.220.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.344.830.542 3.431.694.910
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.344.830.542 3.431.694.910
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.347.474.067 3.433.690.830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.643.525 -1.995.920
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-5.685.709 -6.917.435
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.685.709 -6.917.435
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-5.685.709 -6.917.435
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.053.172 12.053.172
Yasal Yedekler
8 12.053.172 12.053.172
Diğer Yedekler
-4.322.722 -4.322.722
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.356.276.208 -3.357.696.513
Net Dönem Karı veya Zararı
-666.286.784 -1.084.796.458
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-794.314.756 -128.612.093
TOPLAM KAYNAKLAR
6.828.743.394 6.734.536.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.635.344.991 -1.442.122 -9.408.118 12.053.172 -4.322.722 -2.811.757.372 -740.673.273 961.167.509 961.167.509
Diğer Düzeltmeler
-107.460.488 107.460.488 0
Transferler
-740.673.273 740.673.273 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
424 -432.856 1.238.541 -511.177.450 -510.371.341 -510.371.341
Dönem Karı (Zararı)
-511.177.450 -511.177.450
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
424 -432.856 1.238.541 806.109 806.109
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.527.884.927 -1.874.978 -8.169.577 12.053.172 -4.322.722 -3.444.970.157 -511.177.450 450.796.168 450.796.168
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.433.690.830 -1.995.920 -6.917.435 12.053.172 -4.322.722 -3.357.696.513 -1.084.796.458 -128.612.093 -128.612.093
Diğer Düzeltmeler
-86.216.763 86.216.763 0
Transferler
-1.084.796.458 1.084.796.458 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-647.605 1.231.726 -666.286.784 -665.702.663 -665.702.663
Dönem Karı (Zararı)
-666.286.784 -666.286.784
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-647.605 1.231.726 584.121 584.121
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.347.474.067 -2.643.525 -5.685.709 12.053.172 -4.322.722 -4.356.276.208 -666.286.784 -794.314.756 -794.314.756


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-666.286.784 -511.177.450 -216.819.823 -175.300.037
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-647.605 -432.432 193.651 -99.433
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-809.506 -541.070 242.064 -156.277
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
161.901 108.638 -48.413 56.844
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 424 0 25.589
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
161.901 108.214 -48.413 31.255
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.231.726 1.238.541 619.265 619.267
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.539.661 1.548.175 774.080 774.084
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.539.661 1.548.175 774.080 774.084
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-307.935 -309.634 -154.815 -154.817
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-307.935 -309.634 -154.815 -154.817
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
584.121 806.109 812.916 519.834
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-665.702.663 -510.371.341 -216.006.907 -174.780.203
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-665.702.663 -510.371.341 -216.006.907 -174.780.203http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/958086


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0372 Değişim: 0,65%
Düşük 32,8064 12.07.2024 Yüksek 33,0794
Açılış: 32,8228
35,9878 Değişim: 0,40%
Düşük 35,6857 12.07.2024 Yüksek 36,0773
Açılış: 35,8438
2.559,84 Değişim: 0,41%
Düşük 2.539,57 12.07.2024 Yüksek 2.570,18
Açılış: 2.549,49
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.