KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

10.05.2021 - 18:17
KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 614.338.615 573.095.935
Satışların Maliyeti
10 -543.706.206 -524.975.593
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
70.632.409 48.120.342
BRÜT KAR (ZARAR)
70.632.409 48.120.342
Genel Yönetim Giderleri
-18.324.705 -15.054.320
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 33.643.724 8.852.313
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -24.188.489 -20.829.355
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
61.762.939 21.088.980
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 25.703 182
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
61.788.642 21.089.162
Finansman Gelirleri
14 36.892.761 7.027.406
Finansman Giderleri
14 -646.843.388 -429.562.906
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-548.161.985 -401.446.338
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
98.695.024 65.568.925
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 98.695.024 65.568.925
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-449.466.961 -335.877.413
DÖNEM KARI (ZARARI)
-449.466.961 -335.877.413
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-449.466.961 -335.877.413
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (kayıp)/ kazanç-TL -0,61600000 -0,46100000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
89.425 -6.735.290
Dönem Karı (Zararı)
-449.466.961 -335.877.413
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
595.061.537 441.811.434
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 65.695.242 80.216.340
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
8.072.004 2.617.493
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.658.978 1.898.847
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 2.098.245 639.971
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 4.314.781 78.675
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
152.282.854 125.883.121
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-4.588.317 -1.602.353
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
156.871.171 127.485.474
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
473.611.576 274.769.430
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-5.905.115 23.894.157
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-5.905.115 23.894.157
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-98.695.024 -65.568.925
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
0 -182
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 -182
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-138.043.493 -106.979.814
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
584.348 -34.707.151
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.550.020 -3.765.382
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-1.187.998 -867.855
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-42.414.957 4.689.364
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-97.429.707 -77.169.512
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
280.801 174.808
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
9.498.203 -6.502.342
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.655.626 -269.181
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-350.400 -963.322
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-10.229.429 12.400.759
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-10.229.429 12.400.759
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.551.083 -1.045.793
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.232.699 -5.471.728
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-228.959 -217.769
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
3.035.362 -4.769.865
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.933.397 2.199
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
3.933.397 2.199
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-898.035 -4.772.064
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -801.448 -4.736.174
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -96.587 -35.890
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-46.040.582 -10.249.321
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
3 0 2.200.227
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 0 -6.112.168
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -8.277.726 -6.555.400
Ödenen Faiz
3 -1.395.462 -1.128.067
Alınan Faiz
14 4.588.306 1.602.353
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-40.955.700 -256.266
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.915.795 -21.754.476
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-42.915.795 -21.754.476
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
167.473.301 72.486.079
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
124.557.506 50.731.603


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
212.373.036 214.333.131
Ticari Alacaklar
97.645.628 98.229.976
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
8.433.692 15.520.418
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
89.211.936 82.709.558
Diğer Alacaklar
855.032 3.232.068
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
855.032 3.232.068
Türev Araçlar
7 19.297.680 10.470.084
Stoklar
1.221.867 5.761.993
Peşin Ödenmiş Giderler
11.346.546 14.003.586
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 1.277.078 1.048.119
Diğer Dönen Varlıklar
27.947.837 17.718.408
ARA TOPLAM
371.964.704 364.797.365
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
371.964.704 364.797.365
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Diğer Alacaklar
11.007.919 10.180.903
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
9.774.100 9.007.900
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.233.819 1.173.003
Türev Araçlar
7 2.101.145 0
Stoklar
24.331.132 18.603.008
Maddi Duran Varlıklar
4 6.119.027.592 6.186.528.709
Kullanım Hakkı Varlıkları
31.190.439 28.289.732
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 105.586.698 106.026.262
Peşin Ödenmiş Giderler
60.906.027 15.834.030
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 3.979.442 4.176.768
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.358.230.394 6.369.739.412
TOPLAM VARLIKLAR
6.730.195.098 6.734.536.777
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
298.631.002 259.159.753
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
298.631.002 259.159.753
Banka Kredileri
3 285.399.510 246.601.779
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 13.231.492 12.557.974
Ticari Borçlar
169.637.603 265.565.541
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15.390.465 21.674.313
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
154.247.138 243.891.228
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
1.194.625 913.824
Diğer Borçlar
16.324.368 6.826.559
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.324.368 6.826.559
Türev Araçlar
7 30.644.930 27.472.101
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.117.402 1.467.802
Kısa Vadeli Karşılıklar
48.578.127 48.415.314
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.733.358 7.983.571
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6 46.844.769 40.431.743
ARA TOPLAM
566.128.057 609.820.894
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
566.128.057 609.820.894
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.393.951.117 5.823.203.679
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.393.951.117 5.823.203.679
Banka Kredileri
3 6.291.220.420 5.722.328.669
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 102.730.697 100.875.010
Ticari Borçlar
158.333.960 146.319.808
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
158.333.960 146.319.808
Diğer Borçlar
17.550 17.156
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.550 17.156
Türev Araçlar
7 38.190.829 34.684.408
Uzun Vadeli Karşılıklar
9.598.430 8.152.977
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
9.598.430 8.152.977
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 142.056.917 240.949.948
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.742.148.803 6.253.327.976
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.308.276.860 6.863.148.870
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-578.081.762 -128.612.093
Ödenmiş Sermaye
8 729.164.000 729.164.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8 101.988.910 101.988.910
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.220.043 50.220.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.387.967.719 3.431.694.910
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.387.967.719 3.431.694.910
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.390.578.808 3.433.690.830
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-2.611.089 -1.995.920
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-6.304.974 -6.917.435
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.304.974 -6.917.435
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-6.304.974 -6.917.435
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.053.172 12.053.172
Yasal Yedekler
8 12.053.172 12.053.172
Diğer Yedekler
8 -4.322.722 -4.322.722
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-4.399.380.949 -3.357.696.513
Net Dönem Karı veya Zararı
-449.466.961 -1.084.796.458
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-578.081.762 -128.612.093
TOPLAM KAYNAKLAR
6.730.195.098 6.734.536.777


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.635.344.991 -1.442.122 -9.408.118 12.053.172 -4.322.722 -2.811.757.372 -740.673.273 961.167.509 961.167.509
Diğer Düzeltmeler
-53.731.594 53.731.594
Transferler
-740.673.273 740.673.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.165 -307.834 619.274 -335.877.413 -335.591.138 -335.591.138
Dönem Karı (Zararı)
-335.877.413 -335.877.413
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.165 -307.834 619.274 286.275 286.275
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.581.588.232 -1.749.956 -8.788.844 12.053.172 -4.322.722 -3.498.699.051 -335.877.413 625.576.371 625.576.371
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.433.690.830 -1.995.920 -6.917.435 12.053.172 -4.322.722 -3.357.696.513 -1.084.796.458 -128.612.093 -128.612.093
Diğer Düzeltmeler
-43.112.022 43.112.022
Transferler
-1.084.796.458 1.084.796.458
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-615.169 612.461 -449.466.961 -449.469.669 -449.469.669
Dönem Karı (Zararı)
-449.466.961 -449.466.961
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-615.169 612.461 -2.708 -2.708
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.390.578.808 -2.611.089 -6.304.974 12.053.172 -4.322.722 -4.399.380.949 -449.466.961 -578.081.762 -578.081.762


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-449.466.961 -335.877.413
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-2.708 286.275
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-768.961 -384.793
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
765.581 774.091
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
672 -103.023
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
0 -25.165
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
153.792 76.959
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
-153.120 -154.817
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-2.708 286.275
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-449.469.669 -335.591.138
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-449.469.669 -335.591.138http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/935928


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.391 Değişim: -1,63% Hacim : 14.073 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.389 18.06.2021 Yüksek 1.422
Açılış: 1.418
8,7373 Değişim: 0,21%
Düşük 8,6544 18.06.2021 Yüksek 8,7484
Açılış: 8,7193
10,3678 Değişim: -0,29%
Düşük 10,3179 18.06.2021 Yüksek 10,4039
Açılış: 10,3975
495,67 Değişim: -0,30%
Düşük 494,70 18.06.2021 Yüksek 502,48
Açılış: 497,14
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.