KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

06.11.2020 - 18:24
KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 1.567.878.422 1.382.717.425 555.106.251 486.718.878
Satışların Maliyeti
10 -1.404.471.115 -1.180.489.200 -535.521.089 -508.221.252
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
163.407.307 202.228.225 19.585.162 -21.502.374
BRÜT KAR (ZARAR)
163.407.307 202.228.225 19.585.162 -21.502.374
Genel Yönetim Giderleri
-44.952.136 -42.906.945 -14.761.156 -15.702.397
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 30.001.680 18.691.167 11.518.253 3.428.747
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -44.638.923 -23.238.091 -13.406.398 4.039.648
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
103.817.928 154.774.356 2.935.861 -29.736.376
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 18.513 17.020 18.331 0
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 0 -130.291 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
103.836.441 154.661.085 2.954.192 -29.736.376
Finansman Gelirleri
14 19.802.277 15.373.616 12.088.211 2.884.365
Finansman Giderleri
14 -1.355.274.522 -663.235.137 -624.921.411 -43.780.322
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-1.231.635.804 -493.200.436 -609.879.008 -70.632.333
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
141.870.018 56.313.206 31.290.672 9.228.543
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 0 -141.808 0 -17.301
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 141.870.018 56.455.014 31.290.672 9.245.844
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.089.765.786 -436.887.230 -578.588.336 -61.403.790
DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.089.765.786 -436.887.230 -578.588.336 -61.403.790
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.089.765.786 -436.887.230 -578.588.336 -61.403.790
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına(kayıp)/kazanç (1.000) adet -1,49500000 -0,59900000 -0,79300000 -0,08400000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
301.164.990 402.344.994
Dönem Karı (Zararı)
-1.089.765.786 -436.887.230
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
1.435.874.768 745.090.860
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 226.436.061 194.706.617
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
7.230.562 6.619.370
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5.341.953 3.915.320
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 827.372 505.502
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 1.061.237 2.198.548
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
412.436.927 282.667.388
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
894.760.109 293.233.780
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
36.881.127 24.046.769
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
36.881.127 24.046.769
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -141.870.018 -56.313.206
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
13 0 130.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-40.784.103 99.242.304
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.239.821 76.130.478
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-8.445.727 -789.411
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-12.794.094 76.919.889
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.079.793 8.142.088
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-7.797.980 -633.920
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.718.187 8.776.008
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.677.076 -1.338.836
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
13.080.910 -3.259.723
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-58.175.682 -47.304.290
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-10.751.945 -17.641.602
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-47.423.737 -29.662.688
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
75.066 213.345
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
2.606.145 -474.924
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
2.606.145 -474.924
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.955.190 -1.720.894
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
490.718 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.090.620 68.855.060
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
38.090.620 68.855.060
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
305.324.879 407.445.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.781.723 -3.328.795
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
1.621.834 -1.772.145
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-15.194.916 -10.818.495
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.194 26.400
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
28.194 26.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-15.223.110 -10.844.895
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -15.147.322 -10.636.197
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -75.788 -208.698
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-151.358.611 -277.573.408
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.218.714 223.450.000
Kredilerden Nakit Girişleri
3 -2.218.714 223.450.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -3.893.455 -475.265.750
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -11.636.430 -9.808.229
Ödenen Faiz
3 -103.067.403 -18.997.890
Alınan Faiz
5.371.331 13.556.167
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-35.913.940 -10.507.706
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.611.463 113.953.091
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
134.611.463 113.953.091
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
72.486.079 16.270.551
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
207.097.542 130.223.642


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
258.712.458 88.187.054
Ticari Alacaklar
93.378.520 72.138.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 13.411.912 4.966.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
79.966.608 67.172.514
Diğer Alacaklar
3.124.085 5.239.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.124.085 5.239.483
Türev Araçlar
7 3.164.842 283.082
Stoklar
5.228.017 817.302
Peşin Ödenmiş Giderler
18.800.827 23.090.079
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 812.360 2.434.194
Diğer Dönen Varlıklar
12.369.498 50.460.113
ARA TOPLAM
395.590.607 242.650.006
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.100.000 1.100.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
396.690.607 243.750.006
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Diğer Alacaklar
10.311.708 3.116.517
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 9.128.100 1.330.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.183.608 1.786.397
Stoklar
18.788.541 20.522.180
Maddi Duran Varlıklar
4 6.252.892.376 6.459.869.993
Kullanım Hakkı Varlıkları
29.038.233 23.052.532
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 106.594.656 108.555.151
Peşin Ödenmiş Giderler
1.298.772 10.686.281
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 2.058.624 4.420.521
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.421.082.910 6.630.323.175
TOPLAM VARLIKLAR
6.817.773.517 6.874.073.181
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 0 6.112.169
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
257.594.440 176.148.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
257.594.440 176.148.232
Banka Kredileri
3 245.508.288 166.380.043
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 12.086.152 9.768.189
Ticari Borçlar
220.957.963 229.566.931
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 21.641.875 32.393.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
199.316.088 197.173.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
887.256 812.190
Diğer Borçlar
11.467.708 8.862.311
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
11.467.708 8.862.311
Türev Araçlar
7 19.523.554 7.917.962
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.520.242 1.029.524
Kısa Vadeli Karşılıklar
39.175.319 38.470.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
4.140.806 5.324.376
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6 35.034.513 33.145.904
ARA TOPLAM
551.126.482 468.919.599
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
551.126.482 468.919.599
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.016.040.423 4.916.307.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6.016.040.423 4.916.307.367
Banka Kredileri
3 5.913.995.309 4.834.099.972
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 102.045.114 82.207.395
Ticari Borçlar
149.216.812 176.736.132
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
149.216.812 176.736.132
Diğer Borçlar
17.343 16.595
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
17.343 16.595
Türev Araçlar
7 46.948.918 26.746.806
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.485.011 6.375.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.485.011 6.375.802
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 203.429.183 317.803.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.423.137.690 5.443.986.073
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.974.264.172 5.912.905.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
-156.490.655 961.167.509
Ödenmiş Sermaye
8 729.164.000 729.164.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8 101.988.910 101.988.910
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.220.043 50.220.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.453.512.570 3.633.902.869
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.453.512.570 3.633.902.869
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.455.247.018 3.635.344.991
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.734.448 -1.442.122
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-7.543.510 -9.408.118
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-7.543.510 -9.408.118
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-7.543.510 -9.408.118
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.053.172 12.053.172
Yasal Yedekler
8 12.053.172 12.053.172
Diğer Yedekler
-4.322.722 -4.322.722
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.401.797.332 -2.811.757.372
Net Dönem Karı veya Zararı
-1.089.765.786 -740.673.273
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
-156.490.655 961.167.509
TOPLAM KAYNAKLAR
6.817.773.517 6.874.073.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.548.936.335 -1.045.003 -11.891.988 12.053.172 -4.322.722 -1.408.141.204 -1.556.396.550 460.564.993 460.564.993
Diğer Düzeltmeler
-117.380.642 117.380.642
Transferler
-1.556.396.550 1.556.396.550 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.832.382 -18.193 1.857.797 -436.887.230 -423.215.244 -423.215.244
Dönem Karı (Zararı)
-436.887.230 -436.887.230 -436.887.230
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.832.382 -18.193 1.857.797 13.671.986 13.671.986
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.443.388.075 -1.063.196 -10.034.191 12.053.172 -4.322.722 -2.847.157.112 -436.887.230 37.349.749 37.349.749
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.635.344.991 -1.442.122 -9.408.118 12.053.172 -4.322.722 -2.811.757.372 -740.673.273 961.167.509 961.167.509
Diğer Düzeltmeler
-150.633.313 150.633.313
Transferler
-740.673.273 740.673.273 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.464.660 -292.326 1.864.608 -1.089.765.786 -1.117.658.164 -1.117.658.164
Dönem Karı (Zararı)
-1.089.765.786 -1.089.765.786 -1.089.765.786
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-29.464.660 -292.326 1.864.608 -27.892.378 -27.892.378
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.455.247.018 -1.734.448 -7.543.510 12.053.172 -4.322.722 -3.401.797.332 -1.089.765.786 -156.490.655 -156.490.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-1.089.765.786 -436.887.230 -578.588.336 -61.403.790
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-29.756.986 11.814.189 -29.098.467 268.479
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-365.408 -22.741 458.271 335.599
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-29.391.578 11.836.930 -29.556.738 -67.120
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-29.464.660 11.832.382 -29.465.084 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
73.082 4.548 -91.654 -67.120
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.864.608 1.857.797 626.067 626.068
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.330.760 2.322.251 782.585 782.590
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
2.330.760 2.322.251 782.585 782.590
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-466.152 -464.454 -156.518 -156.522
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-466.152 -464.454 -156.518 -156.522
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-27.892.378 13.671.986 -28.472.400 894.547
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.117.658.164 -423.215.244 -607.060.736 -60.509.243
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-1.117.658.164 -423.215.244 -607.060.736 -60.509.243http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886828


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.380 Değişim: -0,04% Hacim : 10.460 Mio.TL Son veri saati : 11:36
Düşük 2.376 24.05.2022 Yüksek 2.394
Açılış: 2.392
16,1186 Değişim: 1,21%
Düşük 15,9172 24.05.2022 Yüksek 16,1619
Açılış: 15,9256
17,2725 Değişim: 1,39%
Düşük 16,8668 24.05.2022 Yüksek 17,3542
Açılış: 17,036
963,91 Değişim: 1,59%
Düşük 947,65 24.05.2022 Yüksek 966,17
Açılış: 948,79
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.