KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

14.08.2020 - 18:47
KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 1.012.772.171 895.998.547 439.676.236 429.756.479
Satışların Maliyeti
11 -868.950.026 -672.267.948 -343.974.433 -314.155.270
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
143.822.145 223.730.599 95.701.803 115.601.209
BRÜT KAR (ZARAR)
143.822.145 223.730.599 95.701.803 115.601.209
Genel Yönetim Giderleri
11 -30.190.980 -27.204.548 -15.136.660 -12.697.100
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 18.483.427 15.262.420 9.631.114 10.092.278
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -31.232.525 -27.277.739 -10.403.170 -13.618.081
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
100.882.067 184.510.732 79.793.087 99.378.306
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 182 17.020 0 16.871
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 0 -130.291 0 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
100.882.249 184.397.461 79.793.087 99.395.177
Finansman Gelirleri
14 7.714.066 12.489.251 686.660 -217.339
Finansman Giderleri
14 -730.353.111 -619.454.815 -300.790.205 -231.200.908
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-621.756.796 -422.568.103 -220.310.458 -132.023.070
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
110.579.346 47.084.663 45.010.421 15.937.628
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 0 -124.507 0 -73.526
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 110.579.346 47.209.170 45.010.421 16.011.154
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-511.177.450 -375.483.440 -175.300.037 -116.085.442
DÖNEM KARI (ZARARI)
-511.177.450 -375.483.440 -175.300.037 -116.085.442
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-511.177.450 -375.483.440 -175.300.037 -116.085.442
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına kayıp(1.000 adet) -0,70100000 -0,51500000 -2,40000000 -1,59000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
193.588.481 354.301.210
Dönem Karı (Zararı)
-511.177.450 -375.483.440
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
777.529.131 682.706.433
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 160.484.633 130.551.745
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.893.551 4.599.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
3.711.807 2.254.292
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 800.847 202.271
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 380.897 2.143.371
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
262.035.846 206.556.491
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
432.027.110 372.390.061
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
28.667.519 15.562.723
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
28.667.519 15.562.723
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
9 -110.579.346 -47.084.663
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-182 130.142
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -182 130.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-69.342.914 50.861.474
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-33.740.459 38.040.952
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-17.688.182 523.382
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-16.052.277 37.517.570
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-4.047.116 -2.028.836
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-6.378.080 -707.340
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.330.964 -1.321.496
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-2.741.518 -1.409.562
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
9.468.526 -7.167.885
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-65.022.761 -37.796.798
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.533.875 -19.765.055
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-58.488.886 -18.031.743
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
117.646 698.315
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.297.216 -481.686
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-3.297.216 -481.686
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-7.963.149 -1.720.894
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-902.322 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
38.785.455 62.727.868
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
38.785.455 62.727.868
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
197.008.767 358.084.467
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.471.728 -3.251.394
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
2.051.442 -531.863
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-7.007.167 -6.014.261
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.199 26.400
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.199 26.400
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-7.009.366 -6.040.661
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -6.973.476 -6.006.977
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
5 -35.890 -33.684
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-67.675.453 -102.160.959
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
-2.218.714 152.700.000
Kredilerden Nakit Girişleri
3 -2.218.714 152.700.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -3.893.455 -233.200.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
3 -7.312.275 -6.201.671
Ödenen Faiz
3 -101.791.100 -16.793.416
Alınan Faiz
14 2.505.397 5.993.645
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
45.034.694 -4.659.517
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.905.861 246.125.990
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
118.905.861 246.125.990
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
72.486.079 16.270.551
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
191.391.940 262.396.541


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
162.058.221 88.187.054
Ticari Alacaklar
105.879.158 72.138.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 22.654.367 4.966.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
83.224.791 67.172.514
Diğer Alacaklar
3.619.928 5.239.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
3.619.928 5.239.483
Türev Araçlar
7 3.996.714 283.082
Stoklar
5.112.559 817.302
Peşin Ödenmiş Giderler
21.847.750 23.090.079
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 382.752 2.434.194
Diğer Dönen Varlıklar
11.674.657 50.460.113
ARA TOPLAM
314.571.739 242.650.006
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.100.000 1.100.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
315.671.739 243.750.006
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Diğer Alacaklar
8.783.188 3.116.517
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 7.708.200 1.330.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.074.988 1.786.397
Stoklar
18.968.441 20.522.180
Maddi Duran Varlıklar
4 6.309.239.385 6.459.869.993
Kullanım Hakkı Varlıkları
26.841.909 23.052.532
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 107.229.571 108.555.151
Peşin Ödenmiş Giderler
2.460.084 10.686.281
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 4.513.822 4.420.521
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.478.136.400 6.630.323.175
TOPLAM VARLIKLAR
6.793.808.139 6.874.073.181
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 0 6.112.169
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
222.594.475 176.148.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
222.594.475 176.148.232
Banka Kredileri
3 210.756.757 166.380.043
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 11.837.718 9.768.189
Ticari Borçlar
211.884.814 229.566.931
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 25.859.945 32.393.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
186.024.869 197.173.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
929.836 812.190
Diğer Borçlar
5.564.734 8.862.311
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
5.564.734 8.862.311
Türev Araçlar
7 18.183.040 7.917.962
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
127.202 1.029.524
Kısa Vadeli Karşılıklar
36.930.774 38.470.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
2.603.126 5.324.376
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6 34.327.648 33.145.904
ARA TOPLAM
496.214.875 468.919.599
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
496.214.875 468.919.599
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.449.887.607 4.916.307.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.449.887.607 4.916.307.367
Banka Kredileri
3 5.359.364.285 4.834.099.972
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 90.523.322 82.207.395
Ticari Borçlar
140.596.285 176.736.132
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
140.596.285 176.736.132
Diğer Borçlar
16.956 16.595
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.956 16.595
Türev Araçlar
7 40.899.730 26.746.806
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.878.201 6.375.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.878.201 6.375.802
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 207.518.317 317.803.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.846.797.096 5.443.986.073
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.343.011.971 5.912.905.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
450.796.168 961.167.509
Ödenmiş Sermaye
8 729.164.000 729.164.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8 101.988.910 101.988.910
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.220.043 50.220.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.526.009.949 3.633.902.869
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.526.009.949 3.633.902.869
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.527.884.927 3.635.344.991
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.874.978 -1.442.122
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.169.577 -9.408.118
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.169.577 -9.408.118
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.169.577 -9.408.118
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.053.172 12.053.172
Yasal Yedekler
8 12.053.172 12.053.172
Diğer Yedekler
-4.322.722 -4.322.722
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.444.970.157 -2.811.757.372
Net Dönem Karı veya Zararı
-511.177.450 -740.673.273
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
450.796.168 961.167.509
TOPLAM KAYNAKLAR
6.793.808.139 6.874.073.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.548.936.335 -1.045.003 -11.891.988 12.053.172 -4.322.722 -1.408.141.204 -1.556.396.550 460.564.993 460.564.993
Diğer Düzeltmeler
-79.870.315 79.870.315
Transferler
-1.556.396.550 1.556.396.550
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.832.382 -60.585 1.231.729 -375.483.440 -362.479.914 -362.479.914
Dönem Karı (Zararı)
-375.483.440 -375.483.440
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.832.382 -60.585 1.231.729 13.003.526 13.003.526
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.480.898.402 -1.105.588 -10.660.259 12.053.172 -4.322.722 -2.884.667.439 -375.483.440 98.085.079 98.085.079
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.635.344.991 -1.442.122 -9.408.118 12.053.172 -4.322.722 -2.811.757.372 -740.673.273 961.167.509 961.167.509
Diğer Düzeltmeler
-107.460.488 107.460.488
Transferler
-740.673.273 740.673.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
424 -432.856 1.238.541 -511.177.450 -510.371.341 -510.371.341
Dönem Karı (Zararı)
-511.177.450 -511.177.450
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
424 -432.856 1.238.541 806.109 806.109
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.527.884.927 -1.874.978 -8.169.577 12.053.172 -4.322.722 -3.444.970.157 -511.177.450 450.796.168 450.796.168


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-511.177.450 -375.483.440 -175.300.037 -116.085.442
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-432.432 11.771.797 126.654 5.148
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-541.070 -75.731 126.332 6.435
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
108.638 11.847.528 322 -1.287
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
424 11.832.382 25.589 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
108.214 15.146 -25.267 -1.287
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.238.541 1.231.729 619.267 619.264
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.548.175 1.539.661 774.084 774.079
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
1.548.175 1.539.661 774.084 774.079
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-309.634 -307.932 -154.817 -154.815
Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi
-309.634 -307.932 -154.817 -154.815
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
806.109 13.003.526 745.921 624.412
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-510.371.341 -362.479.914 -174.554.116 -115.461.030
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
-510.371.341 -362.479.914 -174.554.116 -115.461.030http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869165


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: 0,95% Hacim : 26.779 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.423 07.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.432
8,2340 Değişim: -0,43%
Düşük 8,2177 07.05.2021 Yüksek 8,3034
Açılış: 8,2696
10,0268 Değişim: 0,22%
Düşük 9,9609 07.05.2021 Yüksek 10,0513
Açılış: 10,005
484,93 Değişim: 0,49%
Düşük 481,31 07.05.2021 Yüksek 489,12
Açılış: 482,57
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.