KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

05.06.2020 - 18:34
KAP ***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor

***AKENR*** AKENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
10 573.095.935 466.242.068
Satışların Maliyeti
11 -524.975.593 -358.112.678
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
48.120.342 108.129.390
BRÜT KAR (ZARAR)
48.120.342 108.129.390
Genel Yönetim Giderleri
11 -15.054.320 -14.507.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
12 8.852.313 4.525.753
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
12 -20.829.355 -13.015.269
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
21.088.980 85.132.426
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
13 182 149
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
13 0 -130.291
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
21.089.162 85.002.284
Finansman Gelirleri
14 7.027.406 12.706.590
Finansman Giderleri
14 -429.562.906 -388.253.907
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-401.446.338 -290.545.033
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
65.568.925 31.147.035
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
9 0 -50.981
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
9 65.568.925 31.198.016
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-335.877.413 -259.397.998
DÖNEM KARI (ZARARI)
-335.877.413 -259.397.998
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-335.877.413 -259.397.998
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay başına (kayıp)/kazanç -461,00000000 -356,00000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-6.735.290 154.758.534
Dönem Karı (Zararı)
-335.877.413 -259.397.998
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
441.811.434 401.253.052
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11 80.216.340 65.145.031
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
2.617.493 2.583.636
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
1.898.847 1.009.746
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 639.971 417.035
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6 78.675 1.156.855
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
125.883.121 88.140.938
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
274.769.430 278.324.757
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
23.894.157 -1.924.417
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
23.894.157 -1.924.417
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-65.568.925 -31.147.035
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-182 130.142
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
13 -182 130.142
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-106.979.814 16.308.419
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-34.707.151 77.729.874
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-15.288.198 -516.911
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-19.418.953 78.246.785
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.765.382 -2.470.998
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.884.880 -29.080
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
2.119.498 -2.441.918
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-867.855 -606.984
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
4.689.364 -2.530.172
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-77.169.512 -96.158.034
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.998.022 -10.945.233
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-70.171.490 -85.212.801
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
174.808 1.052.604
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-6.502.342 -730.613
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-6.502.342 -730.613
Türev Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
-269.181 2.118.235
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-963.322 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.400.759 37.904.507
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
12.400.759 37.904.507
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-1.045.793 158.163.473
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-5.471.728 -2.987.191
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-217.769 -417.748
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-4.769.865 -1.982.672
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.199 26.401
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.199 26.401
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.772.064 -2.009.073
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -4.736.174 -2.009.073
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
4 -35.890 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-10.249.321 -103.819.145
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.200.227 152.700.000
Kredilerden Nakit Girişleri
2.200.227 152.700.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.112.168 -234.935.519
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.555.400 -445.783
Ödenen Faiz
-1.128.067 -16.793.416
Alınan Faiz
1.602.353 1.985.012
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-256.266 -6.329.439
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.754.476 48.956.717
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-21.754.476 48.956.717
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
72.486.079 16.270.551
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
50.731.603 65.227.268


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
66.688.844 88.187.054
Ticari Alacaklar
106.845.850 72.138.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
15 20.254.383 4.966.185
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
86.591.467 67.172.514
Diğer Alacaklar
2.968.775 5.239.483
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
2.968.775 5.239.483
Türev Araçlar
7 2.884.006 283.082
Stoklar
2.885.814 817.302
Peşin Ödenmiş Giderler
23.155.229 23.090.079
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
9 2.651.963 2.434.194
Diğer Dönen Varlıklar
38.059.353 50.460.113
ARA TOPLAM
246.139.834 242.650.006
Satış Amaçlı Sınıflandırılan Duran Varlıklar
1.100.000 1.100.000
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
247.239.834 243.750.006
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
100.000 100.000
Diğer Alacaklar
9.152.607 3.116.517
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
15 7.215.000 1.330.120
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
1.937.607 1.786.397
Stoklar
19.321.523 20.522.180
Maddi Duran Varlıklar
4 6.385.833.459 6.459.869.993
Kullanım Hakkı Varlıkları
26.743.680 23.052.532
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
5 107.907.059 108.555.151
Peşin Ödenmiş Giderler
5.931.767 10.686.281
Ertelenmiş Vergi Varlığı
9 5.388.299 4.420.521
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
6.560.378.394 6.630.323.175
TOPLAM VARLIKLAR
6.807.618.228 6.874.073.181
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
3 2.200.227 6.112.169
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
196.905.553 176.148.232
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
196.905.553 176.148.232
Banka Kredileri
3 186.862.412 166.380.043
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 10.043.141 9.768.189
Ticari Borçlar
199.201.211 229.566.931
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
15 25.395.798 32.393.820
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
173.805.413 197.173.111
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
986.998 812.190
Diğer Borçlar
2.359.738 8.862.311
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
2.359.738 8.862.311
Türev Araçlar
7 15.190.715 7.917.962
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
66.202 1.029.524
Kısa Vadeli Karşılıklar
35.166.113 38.470.280
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
1.301.563 5.324.376
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
6 33.864.550 33.145.904
ARA TOPLAM
452.076.757 468.919.599
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
452.076.757 468.919.599
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.287.967.933 4.916.307.367
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5.287.967.933 4.916.307.367
Banka Kredileri
3 5.202.248.073 4.834.099.972
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
3 85.719.860 82.207.395
Ticari Borçlar
135.764.618 176.736.132
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
135.764.618 176.736.132
Diğer Borçlar
16.826 16.595
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
16.826 16.595
Türev Araçlar
7 45.699.953 26.746.806
Uzun Vadeli Karşılıklar
7.210.527 6.375.802
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
7.210.527 6.375.802
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
9 253.305.243 317.803.371
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.729.965.100 5.443.986.073
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
6.182.041.857 5.912.905.672
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
625.576.371 961.167.509
Ödenmiş Sermaye
8 729.164.000 729.164.000
Sermaye Düzeltme Farkları
8 101.988.910 101.988.910
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
50.220.043 50.220.043
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
3.579.838.276 3.633.902.869
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
3.579.838.276 3.633.902.869
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.581.588.232 3.635.344.991
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.749.956 -1.442.122
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-8.788.844 -9.408.118
Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.788.844 -9.408.118
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
-8.788.844 -9.408.118
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
12.053.172 12.053.172
Yasal Yedekler
8 12.053.172 12.053.172
Diğer Yedekler
-4.322.722 -4.322.722
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-3.498.699.051 -2.811.757.372
Net Dönem Karı veya Zararı
-335.877.413 -740.673.273
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
625.576.371 961.167.509
TOPLAM KAYNAKLAR
6.807.618.228 6.874.073.181


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.548.936.335 -1.045.003 -11.891.988 12.053.172 -4.322.722 -1.408.141.204 -1.556.396.550 460.564.993 460.564.993
Diğer Düzeltmeler
-37.774.901 37.774.901
Transferler
-1.556.396.550 1.556.396.550
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
11.832.382 -65.733 612.465 -259.397.998 -247.018.884 -247.018.884
Dönem Karı (Zararı)
-259.397.998 -259.397.998
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
11.832.382 -65.733 612.465 12.379.114 12.379.114
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 2.522.993.816 -1.110.736 -11.279.523 12.053.172 -4.322.722 -2.926.762.853 -259.397.998 213.546.109 213.546.109
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.635.344.991 -1.442.122 -9.408.118 12.053.172 -4.322.722 -2.811.757.372 -740.673.273 961.167.509 961.167.509
Diğer Düzeltmeler
-53.731.594 53.731.594
Transferler
-740.673.273 740.673.273
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.165 -307.834 619.274 -335.877.413 -335.591.138 -335.591.138
Dönem Karı (Zararı)
-335.877.413 -335.877.413
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-25.165 -307.834 619.274 286.275 286.275
Dönem Sonu Bakiyeler
729.164.000 101.988.910 50.220.043 3.581.588.232 -1.749.956 -8.788.844 12.053.172 -4.322.722 -3.498.699.051 -335.877.413 625.576.371 625.576.371


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-335.877.413 -259.397.998
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
286.275 12.379.114
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-384.793 -82.166
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
774.091 765.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-103.023 11.695.698
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-25.165 11.832.382
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
76.959 16.433
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Koruma Sağlayan Finansal Riskten Korunma Araçlarından Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar), Vergi Etkisi
-154.817 -153.117
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
286.275 12.379.114
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-335.591.138 -247.018.884
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
-335.591.138 -247.018.884http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/849628


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.878 Değişim: 1,09% Hacim : 23.917 Mio.TL Son veri saati : 16:52
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,4760 Değişim: 1,27%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5409
Açılış: 13,3069
15,2862 Değişim: 1,48%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3788
Açılış: 15,064
768,21 Değişim: 0,90%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 774,67
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.