KAP ***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

01.03.2022 - 18:19
KAP ***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -59 2.916 1.971 104.828
Yeni Bakiye
26 100.000 -59 2.916 1.971 104.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
17 1.144 1.161
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 1.971 -1.971
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -42 4.887 1.144 105.989
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -42 4.887 1.144 105.989
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
7 19.073 19.080
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.144 -1.144
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -35 6.031 -35 19.073 125.069


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
74.565 46.216
FAKTORİNG GELİRLERİ
27 74.565 46.216
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
60.390 35.744
İskontolu
60.390 35.720
Diğer
0 24
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.175 10.472
İskontolu
14.175 10.472
Diğer
0 0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
29 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -61.681 -37.932
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-33.025 -29.586
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-12.985 -1.737
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-13.224 -5.483
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-2.447 -1.126
BRÜT KAR (ZARAR)
12.884 8.284
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -6.876 -7.445
Personel Giderleri
-3.418 -3.691
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-38 -49
Araştırma ve Geliştirme Giderleri
0 0
Genel İşletme Giderleri
-3.420 -3.705
Diğer
0 0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
6.008 839
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 27.781 1.151
Bankalardan Alınan Faizler
446 172
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
0 0
Temettü Gelirleri
26.358 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı
0 0
Türev Finansal İşlemler Karı
0 0
Kambiyo İşlemleri Karı
2 0
Diğer
975 979
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -14.697 -431
Özel Karşılıklar
-14.697 -431
Beklenen Zarar Karşılıkları
0 0
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer
0 0
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -1 -1
Menkul Değerler Değer Düşüş Gideri
0 0
Duran Varlıklar Değer Düşüş Giderleri
0 0
Sermaye Piyasası İşlemleri Zararı
0 0
Türev Finansal İşlemlerden Zarar
0 0
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1 -1
Diğer
0 0
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
19.091 1.558
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
19.091 1.558
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -18 -414
Cari Vergi Karşılığı
0 -416
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-27 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9 2
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
19.073 1.144
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
19.073 1.144
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
19.073 1.144
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
19.073 1.144
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
45.057 35.485
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
-59.234 -36.806
Alınan Temettüler
26.358
Alınan Ücret ve Komisyonlar
14.175 10.472
Elde Edilen Diğer Kazançlar
733 979
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
1.325 3
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-6.875 -7.445
Ödenen Vergiler
-1.095 -3.307
Diğer
-1.371 1.763
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-37.035 -40.778
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
-39.489 -27.954
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.260 -5.272
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
5.670 217
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
35.279 -818
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-37.235 -6.951
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-17.962 -39.634
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
-8 -214
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.253 -1.951
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.000 1.951
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-261 -214
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
2.622.068 7.832.692
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-2.603.590 -7.791.179
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
18.478 41.513
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0 0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
255 1.665
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.034 2.369
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.289 4.034


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
19.073 1.144
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
26 7 17
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
7 17
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
9 21
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2 -4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
19.080 1.161


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 4.289 0 4.289 4.034 0 4.034
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
326.182 326.182 286.693 286.693
Faktoring Alacakları
325.875 325.875 286.645 286.645
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 325.875 325.875 286.306 286.306
Diğer Faktoring Alacakları
9.1 339 339
Takipteki Alacaklar
9.3 34.400 34.400 19.699 19.699
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -34.093 -34.093 -19.651 -19.651
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 51 51 80 80
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 311 311 250 250
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 826 826 45 45
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 70 70 90 90
DİĞER AKTİFLER
14 7.733 7.733 6.245 6.245
ARA TOPLAM
339.462 0 339.462 297.437 0 297.437
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
116.358 116.358 90.000 90.000
Satış Amaçlı
15 116.358 116.358 90.000 90.000
VARLIKLAR TOPLAMI
455.820 0 455.820 387.437 0 387.437
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 276.909 276.909 214.299 214.299
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 6.800 6.800 1.130 1.130
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 43.807 43.807 52.661 52.661
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0
KARŞILIKLAR
411 411 506 506
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 380 380 480 480
Diğer Karşılıklar
31 31 26 26
CARİ VERGİ BORCU
22 515 515 548 548
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 2.309 2.309 12.304 12.304
ARA TOPLAM
330.751 330.751 281.448 281.448
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
25 0
Satış Amaçlı
0
ÖZKAYNAKLAR
125.069 125.069 105.989 105.989
Ödenmiş Sermaye
26 100.000 100.000 100.000 100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26 -35 -35 -42 -42
Kar Yedekleri
6.031 6.031 4.887 4.887
Yasal Yedekler
26 2.017 2.017 1.960 1.960
Statü Yedekleri
33 33 33 33
Olağanüstü Yedekler
26 3.981 3.981 2.894 2.894
Kar veya Zarar
19.073 19.073 1.144 1.144
Dönem Net Kâr veya Zararı
26 19.073 19.073 1.144 1.144
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
455.820 455.820 387.437 387.437


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
8.561 8.561 642 642
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
79.276 79.276 56.529 56.529
ALINAN TEMİNATLAR
37 5.800 5.800 5.800 5.800
VERİLEN TEMİNATLAR
37 40.108 40.108 38.233 38.233
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
37 421.247 22.337 443.584 332.574 12.732 345.306
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
554.992 22.337 577.329 433.778 12.732 446.510http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005943


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.372 Değişim: -0,89% Hacim : 35.391 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.372 20.05.2022 Yüksek 2.407
Açılış: 2.390
15,8728 Değişim: 0,20%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9863
Açılış: 15,8419
16,8011 Değişim: -0,21%
Düşük 16,7425 20.05.2022 Yüksek 16,9482
Açılış: 16,8362
945,60 Değişim: 0,54%
Düşük 935,57 20.05.2022 Yüksek 949,33
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.