KAP ***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

20.09.2021 - 18:12
KAP ***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 59 2.916 1.971 104.828
Yeni Bakiye
26 100.000 59 2.916 1.971 104.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 1.416 1.416
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 1.971 -1.971
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 59 4.887 1.416 106.244
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 42 4.887 1.144 105.989
Yeni Bakiye
26 100.000 42 4.887 1.144 105.989
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 1.989 1.989
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 1.144 -1.144
Dönem Sonu Bakiyeler
26 100.000 42 6.031 1.989 107.978


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
34.905 23.810
FAKTORİNG GELİRLERİ
27 34.905 23.810
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
28.736 19.532
İskontolu
28.736 19.511
Diğer
0 21
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.169 4.278
İskontolu
6.169 4.278
Diğer
0
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
29 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -29.866 -18.728
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-16.376 -15.619
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-6.025 -59
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-6.341 -2.514
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.124 -536
BRÜT KAR (ZARAR)
5.039 5.082
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -3.292 -3.623
Personel Giderleri
-1.714 -1.872
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-107 -103
Genel İşletme Giderleri
-1.471 -1.648
Diğer
0
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
1.747 1.459
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 1.086 409
Bankalardan Alınan Faizler
151 36
Kambiyo İşlemleri Karı
0 0
Diğer
935 373
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -86 -75
Özel Karşılıklar
-86 -75
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -1 -1
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1 -1
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.746 1.792
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.746 1.792
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -757 -376
Cari Vergi Karşılığı
-766 -398
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
9 22
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.989 1.416
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.989 1.416
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.989 1.416
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
1.988 1.416
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
27,32,33 28.802 19.494
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
30 -28.743 -18.192
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 6.169 4.278
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 935 373
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
0 0
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -3.292 -3.623
Ödenen Vergiler
-2.248 -1.936
Diğer
22,33,34 365 1.022
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-26.707 40.672
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 -100 34.815
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11,12,14,15,22 1.682 421
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 307 7.938
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16 -18.408 -1.472
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26 -10.188 -1.030
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-24.719 42.088
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -77 -127
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
0
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-251
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
251
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-77 -127
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16,18 1.030.579 6.821.729
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16,18 -1.004.551 -6.861.716
Diğer
0
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
26.028 -39.987
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.232 1.974
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.034 2.369
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
5.266 4.343


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.989 1.416
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.989 1.416


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 5.266 5.266 4.034 4.034
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 286.793 286.793 286.693 286.693
Faktoring Alacakları
286.725 286.725 286.645 286.645
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 286.724 286.724 286.306 286.306
Diğer Faktoring Alacakları
9.1 1 1 339 339
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
9.2 0 0
Takipteki Alacaklar
9.3 19.589 19.589 19.699 19.699
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -19.521 -19.521 -19.651 -19.651
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 62 62 80 80
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 271 271 250 250
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 45 45 45 45
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 99 99 90 90
DİĞER AKTİFLER
14 4.629 4.629 6.245 6.245
ARA TOPLAM
297.165 297.165 297.437 297.437
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
90.000 90.000 90.000 90.000
Satış Amaçlı
15 90.000 90.000 90.000 90.000
VARLIKLAR TOPLAMI
387.165 387.165 387.437 387.437
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 208.662 208.662 214.299 214.299
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 1.437 1.437 1.130 1.130
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 66.246 66.246 52.661 52.661
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0
KARŞILIKLAR
524 524 506 506
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 499 499 480 480
Genel Karşılıklar
0 0
Diğer Karşılıklar
25 25 26 26
CARİ VERGİ BORCU
22 845 845 548 548
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 1.473 1.473 12.304 12.304
ARA TOPLAM
279.187 279.187 281.448 281.448
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
25 0 0
ÖZKAYNAKLAR
107.978 107.978 105.989 105.989
Ödenmiş Sermaye
26 100.000 100.000 100.000 100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26 -42 -42 -42 -42
Kar Yedekleri
6.031 6.031 4.887 4.887
Yasal Yedekler
26 2.017 2.017 1.960 1.960
Statü Yedekleri
33 33 33 33
Olağanüstü Yedekler
26 3.981 3.981 2.894 2.894
Kar veya Zarar
26 1.989 1.989 1.144 1.144
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.989 1.989 1.144 1.144
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
387.165 387.165 387.437 387.437


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.521 1.521 642 642
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
46.856 46.856 56.529 56.529
ALINAN TEMİNATLAR
37 5.800 5.800 5.800 5.800
VERİLEN TEMİNATLAR
37 39.325 39.325 38.233 38.233
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
37 344.381 12.233 356.614 332.574 12.732 345.306
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
437.883 12.233 450.116 433.778 12.732 446.510http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/964583


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.