KAP ***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

07.08.2020 - 18:13
KAP ***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
59.663 -44 1.840 1.076 62.535
Yeni Bakiye
26 59.663 -44 1.840 1.076 62.535
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 0 -249 -249
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
40.337 40.337
Kar Dağıtımı
1.076 -1.076
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
1.076 -1.076
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -44 2.916 -249 102.623
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
100.000 -59 2.916 1.971 104.828
Yeni Bakiye
26 100.000 -59 2.916 1.971 104.828
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.416 1.416
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 1.971 -1.971
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -59 4.887 1.416 106.244


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
23.810 34.613
FAKTORİNG GELİRLERİ
27 23.810 34.613
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
19.532 31.330
İskontolu
19.511 30.751
Diğer
21 579
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.278 3.283
İskontolu
4.278 3.283
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28 0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Faizler
0 0
Finansman Kredilerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
29 0 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0 0
Faaliyet Kiralaması Gelirleri
0 0
Kiralama İşlemlerinden Alınan Ücret ve Komisyonlar
0 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -18.728 -31.094
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-15.619 -30.477
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-59 0
Kiralama İşlemlerine İlişkin Faiz Giderleri
0 0
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-2.514 0
Diğer Faiz Giderleri
0 0
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-536 -617
BRÜT KAR (ZARAR)
5.082 3.519
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -3.623 -3.266
Personel Giderleri
-1.872 -1.767
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-103 -220
Genel İşletme Giderleri
-1.648 -1.270
Diğer
0 -9
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
1.459 253
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 409 344
Bankalardan Alınan Faizler
36 74
Kambiyo İşlemleri Karı
1
Diğer
373 269
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -75 -749
Özel Karşılıklar
-75 -749
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -1
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.792 -152
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.792 -152
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -376 -97
Cari Vergi Karşılığı
-398 -132
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
22 35
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.416 -249
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.416 -249
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.416 -249
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
1.416 568
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
22,32,33 19.494 30.655
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
30 -18.192 -30.477
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 4.278 3.283
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 373 270
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
196
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -3.623 -3.266
Ödenen Vergiler
-1.936 -93
Diğer
22,33,34 1.022
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
40.672 83.520
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 34.815 53.059
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11,12,14,15,22 421 22.895
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 7.938 227
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16 -1.472
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26 -1.030 7.339
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
42.088 84.088
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -127 -62.607
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-127 -62.607
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16,18 6.821.729 3.759.103
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16,18 -6.861.716 -3.829.909
Diğer
40.337
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-39.987 -30.469
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.974 -8.988
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.369 19.276
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
4.343 10.288


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
35 1.416 -249
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.416 -249


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 4.343 4.343 2.369 2.369
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
223.924 223.924 258.739 258.739
Faktoring Alacakları
222.450 222.450 257.059 257.059
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 222.380 222.380 255.785 255.785
Diğer Faktoring Alacakları
9.1 70 70 1.274 1.274
Takipteki Alacaklar
9.3 21.300 21.300 21.787 21.787
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -19.826 -19.826 -20.107 -20.107
ORTAKLIK YATIRIMLARI
0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 86 86 107 107
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 219 219 116 116
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 0 0 11 11
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 114 114 92 92
DİĞER AKTİFLER
14 1.632 1.632 2.008 2.008
ARA TOPLAM
230.318 230.318 263.442 263.442
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
90.000 90.000 90.000 90.000
Satış Amaçlı
15 90.000 90.000 90.000 90.000
VARLIKLAR TOPLAMI
320.318 320.318 353.442 353.442
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 166.754 166.754 157.814 157.814
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 8.851 8.851 912 912
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 19.600 19.600 70.000 70.000
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
KARŞILIKLAR
1.193 1.193 504 504
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 582 582 479 479
Diğer Karşılıklar
21 611 611 25 25
CARİ VERGİ BORCU
22 20 20 808 808
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
0 0 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 17.656 17.656 18.576 18.576
ARA TOPLAM
214.074 0 214.074 248.614 248.614
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0
ÖZKAYNAKLAR
106.244 106.244 104.828 104.828
Ödenmiş Sermaye
26 100.000 100.000 100.000 100.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26 -59 -59 -59 -59
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0
Kar Yedekleri
4.887 4.887 2.916 2.916
Yasal Yedekler
26 1.960 1.960 1.861 1.861
Statü Yedekleri
26 33 33 33 33
Olağanüstü Yedekler
26 2.894 2.894 1.022 1.022
Kar veya Zarar
1.416 1.416 1.971 1.971
Dönem Net Kâr veya Zararı
35 1.416 1.416 1.971 1.971
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
320.318 0 320.318 353.442 353.442


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
630 630 1.328 1.328
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
61.965 61.965 57.060 57.060
ALINAN TEMİNATLAR
37 5.800 5.800 5.800 5.800
VERİLEN TEMİNATLAR
37 36.889 36.889 35.526 35.526
TAAHHÜTLER
0 0 0 0
Cayılamaz Taahhütler
0 0 0 0
Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0
Finansal Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0
Faaliyet Kiralama Taahhütleri
0 0 0 0
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0 0 0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0
Vadeli Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0
Swap Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0
Alım Satım Opsiyon İşlemleri
0 0 0 0
Futures Alım Satım İşlemleri
0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0
EMANET KIYMETLER
37 270.785 12.264 283.049 312.732 13.561 326.293
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
376.069 12.264 388.333 412.446 13.561 426.007http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/866746


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.349 Değişim: 0,00% Hacim : 10.487 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 0 26.07.2021 Yüksek 0
Açılış: 0
8,5649 Değişim: 0,15%
Düşük 8,5413 27.07.2021 Yüksek 8,5758
Açılış: 8,5523
10,1057 Değişim: 0,00%
Düşük 10,0824 27.07.2021 Yüksek 10,1319
Açılış: 10,1059
494,19 Değişim: -0,03%
Düşük 493,58 27.07.2021 Yüksek 495,42
Açılış: 494,32
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.