KAP ***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

27.02.2020 - 18:35
KAP ***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Yeni Bakiye
26 50.000 -35 1.332 7.157 3.014 61.468
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
26 -9 1.076 1.067
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
9.663 -9.663
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 508 2.506 -3.014
Dönem Sonu Bakiyeler
59.663 -44 1.840 1.076 62.535
Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
59.663 -44 1.840 1.076 62.535
Yeni Bakiye
26 59.663 -44 1.840 1.076 62.535
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15 1.971 1.956
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
26 40.337 40.337
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
26 1.076 -1.076
Dönem Sonu Bakiyeler
100.000 -59 2.916 1.971 104.828


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar Tablosu

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
63.827 84.956
FAKTORİNG GELİRLERİ
27 63.827 84.956
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
57.210 75.276
İskontolu
56.040 71.303
Diğer
1.170 3.973
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
6.617 9.680
İskontolu
6.617 9.678
Diğer
2
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
28 0 0
KİRALAMA GELİRLERİ
29 0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
30 -53.072 -76.176
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-46.784 -65.748
Faktoring İşlemlerinden Borçlara Verilen Faizler
-756
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
-5.044 -8.313
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-1.244 -1.359
BRÜT KAR (ZARAR)
10.755 8.780
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
31 -7.186 -7.236
Personel Giderleri
-3.660 -3.045
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-245 -97
Genel İşletme Giderleri
-3.281 -4.007
Diğer
-87
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
3.569 1.544
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
32 359 4.410
Bankalardan Alınan Faizler
76 259
Kambiyo İşlemleri Karı
1 201
Diğer
282 3.950
KARŞILIK GİDERLERİ
33 -1.334 -3.689
Özel Karşılıklar
-1.334 -3.689
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
34 -1 -197
Kambiyo İşlemleri Zararı
-1 -197
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.593 2.068
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.593 2.068
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
22 -622 -992
Cari Vergi Karşılığı
-668 -1.155
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
46 163
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.971 1.076
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
1.971 1.076
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0
Ana Ortaklık Payları
1.971 1.076
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı /Zararı
1.971 1.748
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
27,32,33 54.791 75.276
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
30 -51.828 -76.176
Alınan Ücret ve Komisyonlar
27 6.617 9.680
Elde Edilen Diğer Kazançlar
32 283 4.410
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
1.162 11
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
31 -7.186 -3.045
Ödenen Vergiler
-4.038 -625
Diğer
22,33,34 2.170 -7.783
Esas Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-284.794 39.316
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
9 -13.310 132.006
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
11,12,14,15,22 -39.791 -23.260
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
9 -848 1.028
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
16 -247.820 -68.457
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
18,20,22,24,26 16.975 -2.001
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-282.823 41.064
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
11,12 -48 -27.608
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
51.526
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-48 23.918
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
16,18 8.802.776 8.402.097
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
16,18 -8.577.149 -8.448.097
Diğer
40.337
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
265.964 -46.000
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-16.907 18.982
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
19.276 294
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
2.369 19.276


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.971 1.076
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-15 -8
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
27 -15 -8
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-19 -10
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4 2
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.956 1.068


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

VARLIKLAR

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 2.369 2.369 19.276 19.276
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
8 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI DİĞER KAPSAMLI GELİRE YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
0 0
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 258.739 258.739 245.428 245.428
Faktoring Alacakları
257.059 257.059 242.073 242.073
İskontolu Faktoring Alacakları (Net)
9.1 255.785 255.785 235.477 235.477
Diğer Faktoring Alacakları
9.1 1.274 1.274 6.596 6.596
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
9.2 0 0
Takipteki Alacaklar
9.3 21.787 21.787 22.405 22.405
Beklenen Zarar Karşılıkları / Özel Karşılıklar (-)
9.3 -20.107 -20.107 -19.050 -19.050
ORTAKLIK YATIRIMLARI
10 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
11 107 107 131 131
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
12 116 116 109 109
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
13 0 0
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
22 11 11
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
22 92 92 43 43
DİĞER AKTİFLER
14 2.008 2.008 24.712 24.712
ARA TOPLAM
263.442 263.442 289.699 289.699
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (Net)
90.000 90.000 27.500 27.500
Satış Amaçlı
15 90.000 90.000 27.500 27.500
VARLIKLAR TOPLAMI
353.442 353.442 317.199 317.199
YÜKÜMLÜLÜKLER

ALINAN KREDİLER
16 157.814 157.814 250.006 250.006
FAKTORİNG BORÇLARI
9.1 912 912 1.760 1.760
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
17 0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
18 70.000 70.000
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
19 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
20 0 0
KARŞILIKLAR
504 504 214 214
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
21 479 479 214 214
Genel Karşılıklar
25 25
CARİ VERGİ BORCU
22 808 808 631 631
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
22 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
23 0 0
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
24 18.576 18.576 2.053 2.053
ARA TOPLAM
248.614 248.614 254.664 254.664
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
25 0 0
ÖZKAYNAKLAR
104.828 104.828 62.535 62.535
Ödenmiş Sermaye
26 100.000 100.000 59.663 59.663
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
26 -59 -59 -44 -44
Kar Yedekleri
2.916 2.916 1.840 1.840
Yasal Yedekler
26 1.861 1.861 1.807 1.807
Statü Yedekleri
33 33 33 33
Olağanüstü Yedekler
26 1.022 1.022
Kar veya Zarar
26 1.971 1.971 1.076 1.076
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.971 1.971 1.076 1.076
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
353.442 353.442 317.199 317.199


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
1.328 1.328 1.586 1.586
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
57.060 57.060 52.190 52.190
ALINAN TEMİNATLAR
37 5.800 5.800 5.800 5.800
VERİLEN TEMİNATLAR
37 35.526 35.526 41.578 41.578
TAAHHÜTLER
0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0
EMANET KIYMETLER
37 312.732 13.561 326.293 298.083 19.322 317.405
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
412.446 13.561 426.007 399.237 19.322 418.559http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/822138


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.916 Değişim: 0,30% Hacim : 16.911 Mio.TL Son veri saati : 13:45
Düşük 1.899 06.12.2021 Yüksek 1.925
Açılış: 1.917
13,7745 Değişim: 0,41%
Düşük 13,6673 06.12.2021 Yüksek 13,8712
Açılış: 13,7186
15,5739 Değişim: 0,24%
Düşük 15,4431 06.12.2021 Yüksek 15,6685
Açılış: 15,5362
789,18 Değişim: 0,34%
Düşük 783,18 06.12.2021 Yüksek 795,99
Açılış: 786,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.