KAP ***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

09.08.2018 - 20:32
KAP ***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor

***AKDFA*** AKDENİZ FAKTORİNG A.Ş.( Finansal Kurumlar Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.402 2.421
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
0 3
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 3
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 4
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24.b -1
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.402 2.424


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Yasal Yedekler Statü Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Kontrol Gücü Olmayan Paylar Toplam Özkaynak
Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 -32 1.299 33 9 7.148 58.457
Yeni Bakiye
32 50.000 -32 1.299 33 9 7.148 58.457 58.457
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3 3 3
Dönem Net Karı (Zararı)
3 2.421 2.421 2.421
Kar Dağıtımı
7.148 -7.148
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
7.148 -7.148
Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynak Değişim Tablosu

Özkaynak Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
50.000 -35 1.299 33 7.157 3.014 61.468 61.468
Yeni Bakiye
32 50.000 -35 1.299 33 7.157 3.014 61.468 61.468
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
3.014 -3.014
Dönem Net Karı (Zararı)
3 2.402 2.402 2.402
Dönem Sonu Bakiyeler
50.000 -35 1.299 33 10.171 2.402 63.870 63.870


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu

ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Karı/(Zararı)
2.282 3.735
Alınan Faizler ve Kiralama Gelirleri
33 33.419 32.543
Ödenen Faizler ve Kiralama Giderleri
27,36 -30.677 -29.852
Alınan Ücret ve Komisyonlar
33 3.757 3.522
Elde Edilen Diğer Kazançlar
38,40 -361 788
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Takipteki Alacaklardan Tahsilatlar
15 10 507
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
37 -3.197 -1.074
Ödenen Vergiler
24 -669 -64
Diğer
-2.635
Esas Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
33.519 -8.801
Faktoring Alacaklarındaki Net (Artış) Azalış
11 24.279 24.721
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
14,23,25 -10.520 2.252
Faktoring Borçlarındaki Net Artış (Azalış)
11 -104
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-25.245
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
14,24.d 19.749 -267
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
29,31 115 -10.262
Esas Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
35.801 -5.066
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
21,22 -32 -27
Satın Alınan Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlar
2.932
Diğer
-1.281
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-32 1.624
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI

Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
27,28 -30.232
İhraç Edilen Sermaye Araçları
4.021
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-30.232 4.021
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
0
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.537 579
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6,8 294 329
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
6,8 5.831 908


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu

ESAS FAALİYET GELİRLERİ
37.095 36.065
FAKTORİNG GELİRLERİ
33 37.095 36.065
Faktoring Alacaklarından Alınan Faizler
33.338 32.543
İskontolu
32.020 25.561
Diğer
1.318 6.982
Faktoring Alacaklarından Alınan Ücret ve Komisyonlar
3.757 3.522
İskontolu
3.757 3.522
FİNANSMAN KREDİLERİNDEN GELİRLER
34 0
KİRALAMA GELİRLERİ
35 0
Finansal Kiralama Gelirleri
0
FİNANSMAN GİDERLERİ (-)
36 -31.363 -29.852
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
-26.159 -23.540
Finansal Kiralama Giderleri
-4.518 -5.729
Verilen Ücret ve Komisyonlar
-686 -583
BRÜT KAR (ZARAR)
5.732 6.213
ESAS FAALİYET GİDERLERİ (-)
37 -3.197 -3.016
Personel Giderleri
-1.209 -1.108
Kıdem Tazminatı Karşılığı Gideri
-57 -68
Genel İşletme Giderleri
-1.879 -1.840
Diğer
-52
BRÜT FAALİYET KARI (ZARARI)
2.535 3.197
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
38 526 788
Bankalardan Alınan Faizler
81 38
Kambiyo İşlemleri Karı
219 218
Diğer
226 532
TAKİPTEKİ ALACAKLARA İLİŞKİN ÖZEL KARŞILIKLAR (-)
39 -72
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
40 -120 -250
Kambiyo İşlemleri Zararı
-120 -181
Diğer
-69
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.869 3.735
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.869 3.735
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
-467 -1.314
Cari Vergi Karşılığı
24.c -625 -860
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
24.b -454
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
24.b 158
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.402 2.421
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
NET DÖNEM KARI (ZARARI)
2.402 2.421
KONTROL GÜCÜ OLMAYAN PAYLAR
0
DÖNEM KARI/ZARARI
2.402 2.421
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)

SEYRELTİLMİŞ HİSSE BAŞINA KAZANÇ (ZARAR)Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

AKTİF KALEMLER

NAKİT, NAKİT BENZERLERİ ve MERKEZ BANKASI
6 1 1 1 1
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
7 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar / Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan Finansal Varlıklar
0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
0 0 0 0
BANKALAR
8 5.830 5.830 293 293
TERS REPO İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
9 10.000 10.000 0 0
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
10 51.526 51.526 51.526 51.526
FAKTORİNG ALACAKLARI
11 350.951 350.951 375.422 375.422
İskontolu Faktoring Alacakları
350.486 350.486 307.269 307.269
Yurt İçi
369.032 369.032 320.093 320.093
Yurt Dışı
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-18.546 -18.546 -12.824 -12.824
Diğer Faktoring Alacakları
465 465 68.153 68.153
Yurt İçi
465 465 68.153 68.153
Yurt Dışı
0 0 0 0
FİNANSMAN KREDİLERİ
12 0 0 0 0
Tüketici Kredileri
0 0 0 0
Kredi Kartları
0 0 0 0
Taksitli Ticari Krediler
0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİ
13 0 0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0 0
Kiralama Konusu Yapılmakta Olan Yatırımlar
0 0 0 0
Kiralama İşlemleri İçin Verilen Avanslar
0 0 0 0
DİĞER ALACAKLAR
14 928 928 872 872
TAKİPTEKİ ALACAKLAR
15 2.132 2.132 2.012 2.012
Takipteki Faktoring Alacakları
17.612 17.612 17.638 17.638
Takipteki Finansman Kredileri
0 0 0 0
Takipteki Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
0 0 0 0
Özel Karşılıklar (-)
-15.480 -15.480 -15.626 -15.626
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
16 0 0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0 0 0
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
17 0 0 0 0
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
18 0 0 0 0
İŞTİRAKLER (Net)
19 0 0 0 0
İŞ ORTAKLIKLARI (Net)
20 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
21 140 140 126 126
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
22 57 57 69 69
Şerefiye
0 0 0 0
Diğer
57 57 69 69
PEŞİN ÖDENMİŞ GİDERLER
23 972 972 580 580
CARİ DÖNEM VERGİ VARLIĞI
24.a 831 831 200 200
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
24.b 36 36 0 0
DİĞER AKTİFLER
25 72 72 0 0
ARA TOPLAM
423.476 423.476 431.101 431.101
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN VARLIKLAR (NET)
26 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0
AKTİF TOPLAMI
423.476 423.476 431.101 431.101
PASİF KALEMLER

ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
7 0 0
ALINAN KREDİLER
27 269.588 269.588 318.463 318.463
FAKTORİNG BORÇLARI
11 628 628 732 732
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
13 0 0
Finansal Kiralama Borçları
0 0
Faaliyet Kiralaması Borçları
0 0
Diğer
0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
28 64.643 64.643 46.000 46.000
Bonolar
0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0
Tahviller
64.643 64.643 46.000 46.000
DİĞER BORÇLAR
14 23.056 23.056 3.513 3.513
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
29 0 0
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
16 0 0
Yurt Dışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
0 0
ÖDENECEK VERGİ VE YÜKÜMLÜLÜKLER
902 902 696 696
BORÇ VE GİDER KARŞILIKLARI
164 164 107 107
Yeniden Yapılanma Karşılığı
24.d 0 0
Çalışan Hakları Yükümlülüğü Karşılığı
30 164 164 107 107
Diğer Karşılıklar
0 0
ERTELENMİŞ GELİRLER
0 0
CARİ DÖNEM VERGİ BORCU
625 625
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
23 0 0 122 122
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
24.a 0 0
ARA TOPLAM
24.b 359.606 359.606 369.633 369.633
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
31 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
26 0 0
ÖZKAYNAKLAR
63.870 63.870 61.468 61.468
Ödenmiş Sermaye
50.000 50.000
Sermaye Yedekleri
32 0 0 50.000 50.000
Hisse Senedi İhraç Primleri
32.1 0 0
Hisse Senedi İptal Karları
32.2 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-35 -35 -35 -35
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
0 0
Kar Yedekleri
1.332 1.332 1.332 1.332
Yasal Yedekler
1.299 1.299 1.299 1.299
Statü Yedekleri
32.4 33 33 33 33
Olağanüstü Yedekler
0 0
Diğer Kar Yedekleri
0 0
Kar veya Zarar
12.573 12.573 10.171 10.171
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
10.171 10.171 7.157 7.157
Net Dönem Karı veya Zararı
2.402 2.402 3.014 3.014
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
32.5 0
PASİF TOPLAMI
423.476 423.476 431.101 431.101


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
NAZIM HESAPLAR

NAZIM HESAP KALEMLERİ

RİSKİ ÜSTLENİLEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
2.065 2.065 574 574
RİSKİ ÜSTLENİLMEYEN FAKTORİNG İŞLEMLERİ
323.935 323.935 279.183 279.183
ALINAN TEMİNATLAR
43.1.a 5.000 5.000 5.000 5.000
VERİLEN TEMİNATLAR
43.1.b 54.138 54.138 53.969 53.969
TAAHHÜTLER
44 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
0 0
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
0 0
EMANET KIYMETLER
43.2 395.146 21.399 416.545 450.259 14.695 464.954
NAZIM HESAPLAR TOPLAMI
780.284 21.399 801.683 788.985 14.695 803.680http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/702206


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.386 Değişim: -0,45% Hacim : 12.456 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.383 21.09.2021 Yüksek 1.404
Açılış: 1.401
8,6208 Değişim: -0,07%
Düşük 8,6196 22.09.2021 Yüksek 8,6282
Açılış: 8,6272
10,1171 Değişim: 0,00%
Düşük 10,1098 22.09.2021 Yüksek 10,1329
Açılış: 10,1172
492,14 Değişim: -0,02%
Düşük 491,71 22.09.2021 Yüksek 492,55
Açılış: 492,25
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.