" />

KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.04.2023 - 18:25
KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 3.042.073.998 1.240.079.292
Satışların Maliyeti
18 -2.342.201.508 -1.070.102.956
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
699.872.490 169.976.336
BRÜT KAR (ZARAR)
699.872.490 169.976.336
Genel Yönetim Giderleri
19,20 -84.760.167 -35.979.560
Pazarlama Giderleri
19,20 -10.649.844 -6.159.061
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 79.586.619 8.648.437
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -62.569.861 -31.230.215
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
621.479.237 105.255.937
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 149.993.762 17.938.972
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
771.472.999 123.194.909
Finansman Gelirleri
23 60.666.483 28.692.331
Finansman Giderleri
23 -112.681.323 -64.116.048
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
719.458.159 87.771.192
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-47.284.989 15.375.807
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 -81.070.648 -10.325.047
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 33.785.659 25.700.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
672.173.170 103.146.999
DÖNEM KARI (ZARARI)
672.173.170 103.146.999
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
672.173.170 103.146.999
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-29.890.260 -450.043.014
Dönem Karı (Zararı)
719.458.159 87.771.192
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
719.458.159 87.771.192
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-21.505.374 83.949.504
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11,14,20 41.644.060 29.306.176
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.444.287 415.428
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -2.509.287 -184.572
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.065.000 600.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
27.371.062 20.823.705
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13, 15 14.654.717 5.288.063
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 3.408.628 1.479.835
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 7.333.717 -355.987
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.974.000 14.411.794
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
60.917.553 51.343.167
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -43.876.670 -12.422
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
6, 23 104.794.223 51.355.589
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
-149.993.762 20.050
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -149.993.762 20.050
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 0 -17.959.022
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-613.247.688 -599.744.396
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-28.480.716 -271.195.429
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
61.713.400 -35.056.286
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
2.081.178 -83.502.466
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-276.566.021 -64.212.439
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-455.666.837 -156.352.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
64.786.659 5.585.454
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
22.814.329 -711.192
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.693.167 6.684.553
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.236.513 -983.771
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
84.705.097 -428.023.700
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13, 15 -104.685.192 -12.182.521
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -788.569 -1.215.362
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -9.292.327 -8.646.326
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 170.731 24.895
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
52.055.163 -56.244.522
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
160.000.085 15.654
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -107.944.922 -74.219.198
Alınan Temettüler
22 0 17.959.022
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
17.453.002 434.002.481
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 929.400.000 881.450.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6 929.400.000 881.450.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -563.491.500 -397.981.126
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -563.491.500 -397.981.126
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -20.371.443 -7.786.363
Ödenen Temettüler
25 -250.000.000 0
Ödenen Faiz
6 -113.465.717 -43.609.012
Alınan Faiz
23 43.876.670 12.422
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-8.495.008 1.916.560
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.617.905 -72.285.055
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
39.617.905 -72.285.055
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.355.921.682 264.962.767
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 1.395.539.587 192.677.712


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 1.395.539.587 1.355.921.682
Ticari Alacaklar
7 1.902.159.700 1.871.340.428
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26, 7 3.586.995 76.470.129
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 1.898.572.705 1.794.870.299
Diğer Alacaklar
8 56.083.021 117.796.421
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26, 8 6.086.424 3.554.263
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 49.996.597 114.242.158
Stoklar
9 959.037.297 962.183.475
Peşin Ödenmiş Giderler
357.370.313 63.541.637
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 357.370.313 63.541.637
ARA TOPLAM
4.670.189.918 4.370.783.643
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
4.670.189.918 4.370.783.643
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 1.204.251.231 1.290.984.735
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 1.204.251.231 1.290.984.735
Ticari Alacaklar
0 0
Diğer Alacaklar
8 8.765.658 6.529.145
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 8.765.658 6.529.145
Maddi Duran Varlıklar
10 1.302.112.687 1.224.359.479
Arazi ve Arsalar
64.374.733 65.954.594
Binalar
129.757.634 105.058.489
Tesis, Makine ve Cihazlar
759.223.809 727.177.722
Taşıtlar
66.164.533 63.189.404
Özel Maliyetler
27.107.973 27.896.251
Yapılmakta Olan Yatırımlar
255.484.005 235.083.019
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 211.669.245 195.986.338
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11,12 180.526.613 189.720.611
Şerefiye
12 130.080.869 130.080.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 50.445.744 59.639.742
Peşin Ödenmiş Giderler
9.696.045 26.958.700
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 9.696.045 26.958.700
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 794.307.897 756.185.563
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
3.711.329.376 3.690.724.571
TOPLAM VARLIKLAR
8.381.519.294 8.061.508.214
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.924.118.151 1.577.470.905
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 103.425.596 166.548.621
Banka Kredileri
103.425.596 166.548.621
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.820.692.555 1.410.922.284
Banka Kredileri
1.783.730.835 1.382.939.092
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 36.961.720 27.983.192
Ticari Borçlar
7 1.698.086.774 2.153.753.611
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26, 7 137.511.819 689.884.590
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 1.560.574.955 1.463.869.021
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 83.310.281 18.523.622
Diğer Borçlar
78.705.168 55.890.839
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 78.705.168 55.890.839
Türev Araçlar
13 0 2.051.283
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
35.663.427 37.356.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 35.663.427 37.356.594
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 117.635.106 45.856.785
Kısa Vadeli Karşılıklar
48.305.430 64.200.200
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 20.137.275 40.626.104
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 28.168.155 23.574.096
ARA TOPLAM
3.985.824.337 3.955.103.839
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.985.824.337 3.955.103.839
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
172.831.048 164.122.364
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
172.831.048 164.122.364
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 172.831.048 164.122.364
Uzun Vadeli Karşılıklar
215.995.019 275.189.462
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 197.419.871 264.027.367
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 18.575.148 11.162.095
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
388.826.067 439.311.826
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
4.374.650.404 4.394.415.665
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
4.006.868.890 3.667.092.549
Ödenmiş Sermaye
17 191.447.068 191.447.068
Sermaye Düzeltme Farkları
233.177.582 233.177.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-153.608.731 -153.608.731
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-153.608.731 -153.608.731
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-153.608.731 -153.608.731
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
1.104.991.996 1.187.388.825
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
1.104.991.996 1.187.388.825
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
1.104.991.996 1.187.388.825
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
1.787.524.229 516.951.333
Yasal Yedekler
1.787.524.229 516.951.333
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
171.163.576 171.163.576
Net Dönem Karı veya Zararı
672.173.170 1.520.572.896
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
4.006.868.890 3.667.092.549
TOPLAM KAYNAKLAR
8.381.519.294 8.061.508.214


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -32.121.176 370.077.025 305.226.993 171.163.576 303.618.933 1.542.590.001 1.542.590.001
Transferler
303.618.933 -303.618.933
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
38.259.787 103.146.999 141.406.786 141.406.786
Dönem Karı (Zararı)
103.146.999 103.146.999 103.146.999
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
38.259.787 38.259.787 38.259.787
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -32.121.176 408.336.812 305.226.993 474.782.509 103.146.999 1.683.996.787 1.683.996.787
Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -153.608.731 1.187.388.825 516.951.333 171.163.576 1.520.572.896 3.667.092.549 3.667.092.549
Transferler
1.270.572.896 250.000.000 -1.520.572.896
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-82.396.829 672.173.170 589.776.341 589.776.341
Dönem Karı (Zararı)
672.173.170 672.173.170 672.173.170
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-82.396.829 -82.396.829 -82.396.829
Kar Payları
-250.000.000 -250.000.000 -250.000.000
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -153.608.731 1.104.991.996 1.787.524.229 171.163.576 672.173.170 4.006.868.890 4.006.868.890


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 31.03.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
672.173.170 103.146.999
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-82.396.829 38.259.787
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-86.733.504 40.273.460
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
5 -86.733.504 40.273.460
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
4.336.675 -2.013.673
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 4.336.675 -2.013.673
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-82.396.829 38.259.787
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
589.776.341 141.406.786
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
589.776.341 141.406.786http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1143271


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.128 Değişim: 0,57% Hacim : 69.796 Mio.TL Son veri saati : 15:49
Düşük 11.103 16.07.2024 Yüksek 11.186
Açılış: 11.110
33,0928 Değişim: 0,30%
Düşük 32,9591 16.07.2024 Yüksek 33,0984
Açılış: 32,9927
36,0286 Değişim: 0,09%
Düşük 35,8941 16.07.2024 Yüksek 36,1269
Açılış: 35,9959
2.589,27 Değişim: 0,76%
Düşük 2.565,62 16.07.2024 Yüksek 2.600,57
Açılış: 2.569,80
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.