KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

27.04.2022 - 20:29
KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.240.079.292 527.343.754
Satışların Maliyeti
18 -1.070.102.956 -451.298.786
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
169.976.336 76.044.968
BRÜT KAR (ZARAR)
169.976.336 76.044.968
Genel Yönetim Giderleri
19 -35.979.560 -24.034.589
Pazarlama Giderleri
19 -6.159.061 -3.935.121
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 8.648.437 12.335.038
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -31.230.215 -26.442.068
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
105.255.937 33.968.228
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 17.938.972 752.118
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
123.194.909 34.720.346
Finansman Gelirleri
23 28.692.331 20.484.752
Finansman Giderleri
23 -64.116.048 -24.933.690
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
87.771.192 30.271.408
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
15.375.807 -5.456.532
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-10.325.047 -2.820.208
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 25.700.854 -2.636.324
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
103.146.999 24.814.876
DÖNEM KARI (ZARARI)
103.146.999 24.814.876
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -49.001
Ana Ortaklık Payları
103.146.999 24.863.877
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-450.043.014 -12.308.918
Dönem Karı (Zararı)
87.771.192 30.271.408
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
87.771.192 30.271.408
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
83.949.504 41.819.857
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 14, 20 29.306.176 26.288.409
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
415.428 509.104
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -184.572 -90.896
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 600.000 600.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
20.823.705 6.047.701
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 5.288.063 2.944.497
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.479.835 808.525
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -355.987 -54.935
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 14.411.794 2.349.614
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
51.343.167 9.726.761
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -12.422 -7.291.915
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
23 51.355.589 17.018.676
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
13 0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
20.050 -752.118
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 20.050 -752.118
Bağlı Ortaklıkların veya Müşterek Faaliyetlerin Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 0 0
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 -17.959.022 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-599.744.396 -64.713.748
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-271.195.429 -21.184.448
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-35.056.286 -14.403.368
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-83.502.466 -53.648.963
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-64.212.439 -46.346.395
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-156.352.820 42.716.902
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.585.454 5.307.785
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-711.192 şletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-983.771 -724.474
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
-428.023.700 7.377.517
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13, 15 -12.182.521 -8.821.109
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
13 -1.215.362 -716.799
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
24 -8.646.326 -10.573.428
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 24.895 424.901
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-56.244.522 -42.685.125
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri
0 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
15.654 1.701.117
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -74.219.198 -44.386.242
Alınan Temettüler
22 17.959.022 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
434.002.481 -114.222.919
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
6 881.450.000 75.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
6 881.450.000 75.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -397.981.126 -75.000.913
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -397.981.126 -75.000.913
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
6 -7.786.363 -6.613.321
Ödenen Temettüler
25 0 -104.970.428
Ödenen Faiz
6 -43.609.012 -10.997.698
Alınan Faiz
23 12.422 7.291.915
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.916.560 1.067.526
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.285.055 -169.216.962
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-72.285.055 -169.216.962
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
264.962.767 318.373.248
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
192.677.712 149.156.286


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 192.677.712 264.962.767
Ticari Alacaklar
7 833.943.638 562.588.532
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26,7 69.483.365 33.435.322
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 764.460.273 529.153.210
Diğer Alacaklar
8 184.165.738 149.109.452
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 1.510.781 873.594
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 182.654.957 148.235.858
Türev Araçlar
13 0 12.482.296
Riskten Korunma Amaçlı Türev Araçlar
13 0 12.482.296
Stoklar
9 855.570.943 772.668.477
Peşin Ödenmiş Giderler
16 105.891.944 29.085.554
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 105.891.944 29.085.554
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 0 4.377.048
ARA TOPLAM
2.172.249.975 1.795.274.126
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
2.172.249.975 1.795.274.126
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 470.929.984 430.656.525
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5 470.929.984 430.656.525
Diğer Alacaklar
8 6.189.902 5.206.131
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 6.189.902 5.206.131
Maddi Duran Varlıklar
10 945.019.214 903.600.636
Arazi ve Arsalar
67.717.241 68.468.309
Binalar
111.020.301 107.074.025
Tesis, Makine ve Cihazlar
597.722.133 610.964.138
Taşıtlar
28.567.365 29.872.110
Özel Maliyetler
31.748.571 32.236.575
Yapılmakta Olan Yatırımlar
108.243.603 54.985.479
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 107.012.303 102.548.053
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11,12 183.520.318 175.304.874
Şerefiye
12 130.080.869 130.080.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 53.439.449 45.224.005
Peşin Ödenmiş Giderler
16 17.849.620 17.961.275
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 17.849.620 17.961.275
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 96.332.516 72.645.335
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.826.853.857 1.707.922.829
TOPLAM VARLIKLAR
3.999.103.832 3.503.196.955
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
1.184.704.639 700.300.246
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 292.227.084 88.605.948
Banka Kredileri
6 292.227.084 88.605.948
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
892.477.555 611.694.298
Banka Kredileri
6 877.816.023 598.620.125
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 14.661.532 13.074.173
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 0
Banka Kredileri
6 0 0
Ticari Borçlar
7 859.423.641 1.015.776.461
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26, 7 119.368.644 277.003.980
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 740.054.997 738.772.481
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 15.692.782 10.107.328
Diğer Borçlar
8 32.142.082 37.231.169
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 32.142.082 37.231.169
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 16.231.522 9.546.969
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 16.231.522 9.546.969
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 4.397.719 0
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 32.182.221 23.359.559
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.654.970 13.508.575
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 24.527.251 9.850.984
ARA TOPLAM
2.144.774.606 1.796.321.732
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.144.774.606 1.796.321.732
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
94.336.699 90.092.478
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 94.336.699 90.092.478
Banka Kredileri
6 0 0
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 94.336.699 90.092.478
Uzun Vadeli Karşılıklar
75.995.740 74.192.744
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 72.341.731 70.093.039
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 3.654.009 4.099.705
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 0 0
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
170.332.439 164.285.222
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
2.315.107.045 1.960.606.954
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.683.996.787 1.542.590.001
Ödenmiş Sermaye
17 191.447.068 191.447.068
Sermaye Düzeltme Farkları
233.177.582 233.177.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-32.121.176 -32.121.176
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.121.176 -32.121.176
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-32.121.176 -32.121.176
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
408.336.812 370.077.025
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
408.336.812 370.077.025
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
408.336.812 370.077.025
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
305.226.993 305.226.993
Yasal Yedekler
305.226.993 305.226.993
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
474.782.509 171.163.576
Net Dönem Karı veya Zararı
103.146.999 303.618.933
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.683.996.787 1.542.590.001
TOPLAM KAYNAKLAR
3.999.103.832 3.503.196.955


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -25.960.864 213.411.203 297.643.058 170.591.530 115.043.393 1.195.352.970 11.699.287 1.207.052.257
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
10.072.965 104.970.428 -115.043.393 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 29.040.561 24.863.877 53.904.438 -49.001 53.855.437
Dönem Karı (Zararı)
24.863.877 24.863.877 -49.001 24.814.876
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 29.040.561 29.040.561 29.040.561
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-104.970.428 -104.970.428 -104.970.428
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -25.960.864 242.451.764 307.716.023 170.591.530 24.863.877 1.144.286.980 11.650.286 1.155.937.266
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -32.121.176 370.077.025 305.226.993 171.163.576 303.618.933 1.542.590.001 0 1.542.590.001
Transferler
0 303.618.933 -303.618.933
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.160.312 38.259.787 103.146.999 141.406.786 141.406.786
Dönem Karı (Zararı)
103.146.999 103.146.999 103.146.999
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-6.160.312 38.259.787 38.259.787 38.259.787
Sermaye Arttırımı
0
Kar Payları
0 0 0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -32.121.176 408.336.812 305.226.993 474.782.509 103.146.999 1.683.996.787 0 1.683.996.787


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
103.146.999 24.814.876
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
38.259.787 29.040.561
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
40.273.460 30.569.011
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
5 40.273.460 30.569.011
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.013.673 -1.528.450
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.013.673 -1.528.450
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.259.787 29.040.561
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
141.406.786 53.855.437
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 -49.001
Ana Ortaklık Payları
141.406.786 53.904.438http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024522


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.864 Değişim: -0,15% Hacim : 50.154 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.841 12.08.2022 Yüksek 2.897
Açılış: 2.872
17,9373 Değişim: 0,00%
Düşük 17,9030 12.08.2022 Yüksek 17,9702
Açılış: 17,938
18,4138 Değişim: -0,64%
Düşük 18,3728 12.08.2022 Yüksek 18,5531
Açılış: 18,5326
1.038,52 Değişim: 0,56%
Düşük 1.030,48 12.08.2022 Yüksek 1.039,69
Açılış: 1.032,69
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.