" />

KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

28.10.2021 - 22:20
KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.976.889.537 1.377.370.309 750.910.987 537.108.316
Satışların Maliyeti
18 -1.649.178.905 -1.152.927.870 -648.111.376 -421.161.303
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
327.710.632 224.442.439 102.799.611 115.947.013
BRÜT KAR (ZARAR)
327.710.632 224.442.439 102.799.611 115.947.013
Genel Yönetim Giderleri
19,20 -70.997.343 -63.524.704 -23.198.259 -19.242.694
Pazarlama Giderleri
19,20 -12.022.500 -12.438.370 -3.583.777 -3.954.579
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 21.765.295 19.453.623 4.900.566 7.060.184
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -48.896.462 -48.003.453 -6.109.409 -21.199.095
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
217.559.622 119.929.535 74.808.732 78.610.829
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 783.611 3.163.885 -2.114 1.571.220
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
218.343.233 123.093.420 74.806.618 80.182.049
Finansman Gelirleri
23 45.775.113 39.011.635 9.141.713 21.066.742
Finansman Giderleri
23 -90.174.387 -67.293.576 -33.819.521 -18.486.970
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
173.943.959 94.811.479 50.128.810 82.761.821
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-43.599.949 -21.121.763 -13.662.839 -17.673.516
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-47.004.644 -25.770.886 -17.337.896 -18.269.620
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 3.404.695 4.649.123 3.675.057 596.104
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
130.344.010 73.689.716 36.465.971 65.088.305
DÖNEM KARI (ZARARI)
130.344.010 73.689.716 36.465.971 65.088.305
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.495.235 82.414 936.275 191.948
Ana Ortaklık Payları
128.848.775 73.607.302 35.529.696 64.896.357
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
111.245.221 157.545.309
Dönem Karı (Zararı)
173.943.959 94.811.479
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
173.943.959 94.811.479
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
160.184.332 141.071.545
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 14, 20 82.095.822 75.090.045
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.494.589 3.065.847
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -305.411 567.649
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.800.000 2.498.198
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
21.043.485 15.909.030
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13, 15 5.552.031 7.596.131
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.005.134 4.178.944
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 597.279 109.332
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13.889.041 4.024.623
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
56.334.047 50.170.508
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -13.358.900 -7.738.221
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 69.692.947 57.908.729
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -783.611 -1.793.508
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -783.611 -1.793.508
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
-1.370.377
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-172.609.691 -56.791.816
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-78.127.838 -41.764.676
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-23.361.727 1.280.352
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-23.361.727 1.280.352
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-211.559.667 -9.545.168
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.455.511 -11.687.399
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
144.262.318 -7.405.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.764.625 -128.848
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-744.447 7.536.223
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-744.447 7.536.223
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-2.642.565 5.588.249
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-744.879 -664.669
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-744.879 -664.669
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
161.518.600 179.091.208
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-13.365.313 -9.616.607
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-871.074 -1.110.675
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-37.655.405 -12.519.755
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.618.413 1.701.138
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-94.183.786 -70.697.268
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.797.855 2.767.356
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.797.855 2.767.356
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.981.641 -74.835.001
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-95.981.641 -74.835.001
Alınan Temettüler
0 1.370.377
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-187.615.799 17.166.460
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
275.000.000 500.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
275.000.000 500.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-300.290.644 -384.553.539
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-300.290.644 -384.553.539
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-23.921.759 -17.150.472
Ödenen Temettüler
-104.970.428 -46.435.602
Ödenen Faiz
-47.771.421 -42.432.148
Alınan Faiz
13.358.900 7.738.221
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
979.553 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-170.554.364 104.014.501
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-170.554.364 104.014.501
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
318.373.248 152.041.813
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
147.818.884 256.056.314


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 147.818.884 318.373.248
Ticari Alacaklar
7 519.099.535 442.284.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26,7 20.571.765 21.213.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 498.527.770 421.070.894
Diğer Alacaklar
8 75.792.003 52.430.276
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
8 1.182.205 387.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 74.609.798 52.043.022
Stoklar
9 389.836.415 180.076.748
Peşin Ödenmiş Giderler
16 48.559.423 43.627.315
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 48.559.423 43.627.315
ARA TOPLAM
1.181.106.260 1.036.792.286
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.181.106.260 1.036.792.286
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 383.896.787 265.745.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
334.075.622 215.923.968
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
334.075.622 215.923.968
Diğer Finansal Yatırımlar
49.821.165 49.821.165
Diğer Alacaklar
8 5.299.399 4.554.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.299.399 4.554.520
Maddi Duran Varlıklar
10 880.834.333 852.847.828
Arazi ve Arsalar
69.336.924 70.601.686
Binalar
89.547.938 95.443.545
Tesis, Makine ve Cihazlar
589.443.280 593.690.313
Taşıtlar
28.529.997 32.960.370
Özel Maliyetler
27.372.131 30.895.766
Yapılmakta Olan Yatırımlar
76.604.063 29.256.148
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 91.899.427 90.879.125
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11,12 172.731.665 174.448.815
Şerefiye
12 130.080.869 130.080.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 42.650.796 44.367.946
Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.858.252 5.334.849
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.858.252 5.334.849
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.251.160 1.253.555
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.538.771.023 1.395.063.825
TOPLAM VARLIKLAR
2.719.877.283 2.431.856.111
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 507.788.895 323.257.636
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
88.583.972 105.239.338
Banka Kredileri
6,26 88.583.972 105.239.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
419.204.923 218.018.298
Banka Kredileri
6 407.513.133 208.323.152
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 11.691.790 9.695.146
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 2.746.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 2.746.093
Banka Kredileri
0 2.746.093
Ticari Borçlar
7 588.167.414 443.905.096
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26, 7 182.935.366 94.204.963
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 405.232.048 349.700.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 10.299.153 7.534.528
Diğer Borçlar
8 16.313.436 17.057.883
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 16.313.436 17.057.883
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 12.304.027 14.946.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 12.304.027 14.946.592
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 19.376.010 10.026.771
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 26.726.293 18.252.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.148.254 10.610.379
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 21.578.039 7.641.859
ARA TOPLAM
1.180.975.228 837.726.837
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.180.975.228 837.726.837
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 83.515.858 281.479.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 83.515.858 281.479.612
Banka Kredileri
6 0 200.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 83.515.858 81.479.612
Uzun Vadeli Karşılıklar
13,15 66.096.786 63.478.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin 61.876.820 58.938.345
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.219.966 4.540.052
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 44.619.500 42.119.008
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
194.232.144 387.077.017
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.375.207.372 1.224.803.854
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.331.475.389 1.195.352.970
Ödenmiş Sermaye
17 191.447.068 191.447.068
Sermaye Düzeltme Farkları
233.177.582 233.177.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-25.960.864 -25.960.864
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.960.864 -25.960.864
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.960.864 -25.960.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
325.655.275 213.411.203
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
325.655.275 213.411.203
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
325.655.275 213.411.203
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
307.716.023 297.643.058
Yasal Yedekler
307.716.023 297.643.058
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
170.591.530 170.591.530
Net Dönem Karı veya Zararı
128.848.775 115.043.393
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
13.194.522 11.699.287
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.344.669.911 1.207.052.257
TOPLAM KAYNAKLAR
2.719.877.283 2.431.856.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -23.223.675 112.921.644 268.702.218 170.642.103 75.220.457 1.028.887.397 12.186.591 1.041.073.988
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
28.940.840 46.279.617 -75.220.457 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 64.765.060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 73.607.302 0 138.372.362 82.414 138.454.776
Dönem Karı (Zararı)
73.607.302 73.607.302 82.414 73.689.716
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
64.765.060 64.765.060 64.765.060
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-46.153.494 -46.153.494 -282.108 -46.435.602
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.223.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 177.686.704 0 0 0 0 0 0 0 0 297.643.058 0 0 0 170.768.226 73.607.302 0 1.121.106.265 11.986.897 1.133.093.162
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -25.960.864 213.411.203 297.643.058 170.591.530 115.043.393 1.195.352.970 11.699.287 1.207.052.257
Transferler
10.072.965 104.970.428 -115.043.393
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
112.244.072 128.848.775 241.092.847 1.495.235 242.588.082
Dönem Karı (Zararı)
128.848.775 128.848.775 1.495.235 130.344.010
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
112.244.072 112.244.072
Sermaye Arttırımı
112.244.072
Kar Payları
-104.970.428 -104.970.428 -104.970.428
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -25.960.864 325.655.275 307.716.023 170.591.530 128.848.775 1.331.475.389 13.194.522 1.344.669.911


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
130.344.010 73.689.716 36.465.971 65.088.305
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
112.244.072 64.765.060 74.214.766 55.084.873
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
118.151.654 68.173.747 78.120.806 57.984.077
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
5 118.151.654 68.173.747 78.120.806 57.984.077
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-5.907.582 -3.408.687 -3.906.040 -2.899.204
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -5.907.582 -3.408.687 -3.906.040 -2.899.204
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
112.244.072 64.765.060 74.214.766 55.084.873
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
242.588.082 138.454.776 110.680.737 120.173.178
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.495.235 82.414 936.275 191.948
Ana Ortaklık Payları
241.092.847 138.372.362 109.744.462 119.981.230http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973252


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.139 Değişim: 0,05% Hacim : 109.507 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.107 18.07.2024 Yüksek 11.252
Açılış: 11.194
33,0741 Değişim: 0,03%
Düşük 32,9272 18.07.2024 Yüksek 33,1148
Açılış: 33,0643
36,1444 Değişim: -0,15%
Düşük 36,0804 18.07.2024 Yüksek 36,3612
Açılış: 36,1976
2.599,24 Değişim: -0,57%
Düşük 2.595,15 18.07.2024 Yüksek 2.634,02
Açılış: 2.614,23
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.