KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2021 - 18:42
KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 1.225.978.550 840.261.993 698.634.796 455.302.837
Satışların Maliyeti
18 -1.001.067.529 -731.766.567 -549.768.743 -366.584.316
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
224.911.021 108.495.426 148.866.053 88.718.521
BRÜT KAR (ZARAR)
224.911.021 108.495.426 148.866.053 88.718.521
Genel Yönetim Giderleri
19 -47.799.084 -44.282.010 -23.764.495 -19.069.218
Pazarlama Giderleri
19 -8.438.723 -8.483.791 -4.503.602 -4.332.636
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 16.864.729 12.393.439 4.529.691 4.254.553
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -42.787.053 -26.804.358 -16.344.985 -11.602.908
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
142.750.890 41.318.706 108.782.662 57.968.312
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 785.725 1.592.665 33.607 1.131.229
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
143.536.615 42.911.371 108.816.269 59.099.541
Finansman Gelirleri
23 36.633.400 17.944.893 16.148.648 7.695.260
Finansman Giderleri
23 -56.354.866 -48.806.606 -31.421.176 -23.959.447
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
123.815.149 12.049.658 93.543.741 42.835.354
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-29.937.110 -3.448.247 -24.480.578 -9.384.435
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-29.666.748 -7.501.266 -26.846.540 -7.501.266
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -270.362 4.053.019 2.365.962 -1.883.169
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
93.878.039 8.601.411 69.063.163 33.450.919
DÖNEM KARI (ZARARI)
93.878.039 8.601.411 69.063.163 33.450.919
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
558.960 -109.534 607.961 59.007
Ana Ortaklık Payları
93.319.079 8.710.945 68.455.202 33.391.912
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
59.725.037 81.195.524
Dönem Karı (Zararı)
123.815.149 12.049.658
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
123.815.149 12.049.658
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
97.950.185 96.607.625
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 14, 20 54.409.234 49.845.673
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.252.583 1.887.825
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 52.583 224.025
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.200.000 1.663.800
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
12.096.504 9.549.839
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13, 15 4.814.112 7.600.125
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 667.885 1.366.934
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -181.521 -316.843
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
6.796.028 899.623
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
30.977.589 36.916.953
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -11.745.015 -3.760.212
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 42.722.604 40.677.165
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 0
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -785.725 -1.592.665
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -785.725 -1.592.665
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-137.669.155 -14.530.818
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-59.715.287 16.559.297
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.778.610 -3.024.634
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-21.778.610 -3.024.634
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-154.110.162 19.020.061
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-22.044.410 -13.451.485
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
118.554.581 -40.139.711
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
2.427.725 -227.360
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.052.630 3.022.097
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.052.630 3.022.097
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
780.470 4.441.362
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-730.832 -730.445
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-730.832 -730.445
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
84.096.179 94.126.465
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-11.140.277 -7.862.402
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-830.210 -662.671
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-13.276.397 -5.186.905
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
875.742 781.037
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-70.867.760 -59.382.706
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.781.474 2.530.551
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.781.474 2.530.551
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-72.649.234 -61.913.257
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-72.649.234 -61.913.257
Alınan Temettüler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-147.944.545 102.456.908
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
292.134.324 500.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
292.134.324 500.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-300.277.538 -309.538.374
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-300.277.538 -309.538.374
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-14.515.026 -11.320.134
Ödenen Temettüler
-104.970.428 -46.435.602
Ödenen Faiz
-33.424.490 -34.009.194
Alınan Faiz
11.745.015 3.760.212
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.363.598 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-159.087.268 124.269.726
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-159.087.268 124.269.726
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
318.373.248 152.041.813
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
159.285.980 276.311.539


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 159.285.980 318.373.248
Ticari Alacaklar
7 501.071.661 442.284.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26,7 14.483.210 21.213.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 486.588.451 421.070.894
Diğer Alacaklar
8 74.208.886 52.430.276
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26,8 912.208 387.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 73.296.678 52.043.022
Stoklar
9 332.986.910 180.076.748
Peşin Ödenmiş Giderler
16 65.904.909 43.627.315
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 65.904.909 43.627.315
ARA TOPLAM
1.133.458.346 1.036.792.286
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.133.458.346 1.036.792.286
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 305.775.981 265.745.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
255.954.816 215.923.968
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
255.954.816 215.923.968
Diğer Finansal Yatırımlar
49.821.165 49.821.165
Diğer Alacaklar
8 5.285.352 4.554.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.285.352 4.554.520
Maddi Duran Varlıklar
10 879.410.424 852.847.828
Arazi ve Arsalar
69.063.470 70.601.686
Binalar
91.937.866 95.443.545
Tesis, Makine ve Cihazlar
591.386.577 593.690.313
Taşıtlar
30.445.591 32.960.370
Özel Maliyetler
28.491.658 30.895.766
Yapılmakta Olan Yatırımlar
68.085.262 29.256.148
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 91.916.512 90.879.125
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11,12 173.741.702 174.448.815
Şerefiye
12 130.080.869 130.080.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 43.660.833 44.367.946
Peşin Ödenmiş Giderler
16 5.101.665 5.334.849
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
5.101.665 5.334.849
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.242.032 1.253.555
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.462.473.668 1.395.063.825
TOPLAM VARLIKLAR
2.595.932.014 2.431.856.111
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 518.726.678 323.257.636
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
88.552.723 105.239.338
Banka Kredileri
6,26 88.552.723 105.239.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
430.173.955 218.018.298
Banka Kredileri
6 418.399.937 208.323.152
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 11.774.018 9.695.146
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 0 2.746.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
0 2.746.093
Banka Kredileri
0 2.746.093
Ticari Borçlar
7 562.459.677 443.905.096
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26, 7 115.905.235 94.204.963
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 446.554.442 349.700.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 9.962.253 7.534.528
Diğer Borçlar
8 16.005.253 17.057.883
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 16.005.253 17.057.883
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 15.727.062 14.946.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 15.727.062 14.946.592
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 26.417.122 10.026.771
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 19.865.358 18.252.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.676.717 10.610.379
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 14.188.641 7.641.859
ARA TOPLAM
1.169.163.403 837.726.837
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
1.169.163.403 837.726.837
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
84.178.478 281.479.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
84.178.478 281.479.612
Banka Kredileri
0 200.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
84.178.478 81.479.612
Uzun Vadeli Karşılıklar
64.221.570 63.478.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
61.072.264 58.938.345
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
3.149.306 4.540.052
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
44.379.389 42.119.008
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
192.779.437 387.077.017
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.361.942.840 1.224.803.854
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.221.730.927 1.195.352.970
Ödenmiş Sermaye
191.447.068 191.447.068
Sermaye Düzeltme Farkları
233.177.582 233.177.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-25.960.864 -25.960.864
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.960.864 -25.960.864
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.960.864 -25.960.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
251.440.509 213.411.203
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
251.440.509 213.411.203
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
251.440.509 213.411.203
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
307.716.023 297.643.058
Yasal Yedekler
307.716.023 297.643.058
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
170.591.530 170.591.530
Net Dönem Karı veya Zararı
93.319.079 115.043.393
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
12.258.247 11.699.287
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.233.989.174 1.207.052.257
TOPLAM KAYNAKLAR
2.595.932.014 2.431.856.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -23.223.675 112.921.644 268.702.218 170.642.103 75.220.457 1.028.887.397 12.186.591 1.041.073.988
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
28.940.840 46.279.617 -75.220.457 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9.680.187 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8.710.945 0 18.391.132 -109.534 18.281.598
Dönem Karı (Zararı)
8.710.945 8.710.945 -109.534 8.601.411
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.680.187 9.680.187 9.680.187
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-46.153.494 -46.153.494 -282.108 -46.435.602
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.223.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 122.601.831 0 0 0 0 0 0 0 0 297.643.058 0 0 0 170.768.226 8.710.945 0 1.001.125.035 11.794.949 1.012.919.984
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -25.960.864 213.411.203 297.643.058 170.591.530 115.043.393 1.195.352.970 11.699.287 1.207.052.257
Transferler
10.072.965 104.970.428 -115.043.393
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.737.189 38.029.306 93.319.079 131.348.385 558.960 131.907.345
Dönem Karı (Zararı)
93.319.079 93.319.079 558.960 93.878.039
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.737.189 38.029.306 38.029.306 38.029.306
Kar Payları
-104.970.428 -104.970.428 -104.970.428
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -25.960.864 251.440.509 307.716.023 170.591.530 93.319.079 1.221.730.927 12.258.247 1.233.989.174


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
93.878.039 8.601.411 69.063.163 33.450.919
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0 0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
38.029.306 9.680.187 8.988.745 14.174.560
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
40.030.848 10.189.670 9.461.837 14.920.589
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
5 40.030.848 10.189.670 9.461.837 14.920.589
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-2.001.542 -509.483 -473.092 -746.029
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.001.542 -509.483 -473.092 -746.029
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
38.029.306 9.680.187 8.988.745 14.174.560
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
131.907.345 18.281.598 78.051.908 47.625.479
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
558.960 -109.534 607.961 59.007
Ana Ortaklık Payları
131.348.385 18.391.132 77.443.947 47.566.472http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/955613


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.385 Değişim: -1,20% Hacim : 13.366 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.376 24.09.2021 Yüksek 1.397
Açılış: 1.397
8,8674 Değişim: 1,20%
Düşük 8,7526 24.09.2021 Yüksek 8,8919
Açılış: 8,7619
10,4288 Değişim: 1,16%
Düşük 10,2810 24.09.2021 Yüksek 10,4394
Açılış: 10,3091
499,22 Değişim: 1,70%
Düşük 490,64 24.09.2021 Yüksek 500,10
Açılış: 490,90
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.