KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

04.05.2021 - 19:22
KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 527.343.754 384.959.156
Satışların Maliyeti
18 -451.298.786 -365.182.251
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
76.044.968 19.776.905
BRÜT KAR (ZARAR)
76.044.968 19.776.905
Genel Yönetim Giderleri
19 -24.034.589 -25.212.792
Pazarlama Giderleri
19 -3.935.121 -4.151.155
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 12.335.038 8.138.886
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -26.442.068 -15.201.450
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
33.968.228 -16.649.606
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 752.118 461.436
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
34.720.346 -16.188.170
Finansman Gelirleri
23 20.484.752 10.249.633
Finansman Giderleri
23 -24.933.690 -24.847.159
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
30.271.408 -30.785.696
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-5.456.532 5.936.188
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-2.820.208 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -2.636.324 5.936.188
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.814.876 -24.849.508
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.814.876 -24.849.508
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-49.001 -168.541
Ana Ortaklık Payları
24.863.877 -24.680.967
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-12.308.918 49.864.779
Dönem Karı (Zararı)
30.271.408 -30.785.696
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30.271.408 -30.785.696
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
41.819.857 48.572.338
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 14, 20 26.288.409 24.987.650
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
509.104 1.417.625
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 -90.896 585.225
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 600.000 832.400
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
6.047.701 9.226.433
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13, 15 2.944.497 7.994.713
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 808.525 1.062.830
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -54.935 -205.733
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
2.349.614 374.623
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
9.726.761 17.745.816
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -7.291.915 -1.488.591
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 17.018.676 19.234.407
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -4.343.750
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -752.118 -461.436
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
22 -752.118 -461.436
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-64.713.748 40.158.187
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-21.184.448 62.003.889
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-14.403.368 -5.701.107
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-14.403.368 -5.701.107
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-53.648.963 -19.142.888
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-46.346.395 -14.519.310
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
42.716.902 12.191.344
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
5.307.785 540.190
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
27.387.088 5.331.130
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
27.387.088 5.331.130
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-3.817.875 179.813
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-724.474 -724.874
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-724.474 -724.874
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.377.517 57.944.829
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-8.821.109 -3.514.557
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-716.799 -614.738
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-10.573.428 -4.611.524
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
424.901 660.769
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-42.685.125 -33.403.912
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.701.117 642.323
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.701.117 642.323
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.386.242 -34.046.235
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-44.386.242 -34.046.235
Alınan Temettüler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-114.222.919 122.854.295
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
75.000.000 500.000.000
Kredilerden Nakit Girişleri
75.000.000 500.000.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-75.000.913 -309.563.700
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-75.000.913 -309.563.700
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-6.613.321 -5.694.231
Ödenen Temettüler
-104.970.428 -46.435.602
Ödenen Faiz
-10.997.698 -16.940.763
Alınan Faiz
7.291.915 1.488.591
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
1.067.526 0
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-169.216.962 139.315.162
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-169.216.962 139.315.162
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
318.373.248 152.041.813
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
149.156.286 291.356.975


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 149.156.286 318.373.248
Ticari Alacaklar
7 463.135.142 442.284.699
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26,7 37.298.034 21.213.805
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 425.837.108 421.070.894
Diğer Alacaklar
8 66.833.644 52.430.276
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26,8 1.040.556 387.254
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 65.793.088 52.043.022
Stoklar
9 233.125.711 180.076.748
Peşin Ödenmiş Giderler
16 92.813.338 43.627.315
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 92.813.338 43.627.315
ARA TOPLAM
1.005.064.121 1.036.792.286
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
1.005.064.121 1.036.792.286
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 296.314.144 265.745.133
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
246.492.979 215.923.968
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılarak Ölçülen Finansal Varlıklar
246.492.979 215.923.968
Diğer Finansal Yatırımlar
49.821.165 49.821.165
Diğer Alacaklar
8 5.278.994 4.554.520
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 5.278.994 4.554.520
Maddi Duran Varlıklar
10 874.462.040 852.847.828
Arazi ve Arsalar
69.843.308 70.601.686
Binalar
93.682.599 95.443.545
Tesis, Makine ve Cihazlar
588.058.573 593.690.313
Taşıtlar
30.844.606 32.960.370
Özel Maliyetler
29.730.097 30.895.766
Yapılmakta Olan Yatırımlar
62.302.857 29.256.148
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 92.341.540 90.879.125
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11,12 173.503.329 174.448.815
Şerefiye
12 130.080.869 130.080.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 43.422.460 44.367.946
Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.495.221 5.334.849
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
2.495.221 5.334.849
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.224.912 1.253.555
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.445.620.180 1.395.063.825
TOPLAM VARLIKLAR
2.450.684.301 2.431.856.111
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 322.165.924 323.257.636
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
107.282.700 105.239.338
Banka Kredileri
6,26 107.282.700 105.239.338
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
214.883.224 218.018.298
Banka Kredileri
6 204.258.746 208.323.152
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 10.624.478 9.695.146
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 5.514.835 2.746.093
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
5.514.835 2.746.093
Banka Kredileri
5.514.835 2.746.093
Ticari Borçlar
7 486.621.998 443.905.096
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26, 7 78.869.777 94.204.963
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 407.752.221 349.700.133
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8 12.842.313 7.534.528
Diğer Borçlar
8 44.444.971 17.057.883
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 44.444.971 17.057.883
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 11.128.717 14.946.592
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 11.128.717 14.946.592
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 2.273.551 10.026.771
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 15.060.092 18.252.238
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.063.814 10.610.379
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 9.996.278 7.641.859
ARA TOPLAM
900.052.401 837.726.837
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
900.052.401 837.726.837
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
283.790.265 281.479.612
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
283.790.265 281.479.612
Banka Kredileri
200.000.000 200.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
83.790.265 81.479.612
Uzun Vadeli Karşılıklar
64.649.230 63.478.397
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
60.371.509 58.938.345
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
4.277.721 4.540.052
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
46.255.139 42.119.008
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
394.694.634 387.077.017
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.294.747.035 1.224.803.854
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.144.286.980 1.195.352.970
Ödenmiş Sermaye
191.447.068 191.447.068
Sermaye Düzeltme Farkları
233.177.582 233.177.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-25.960.864 -25.960.864
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.960.864 -25.960.864
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-25.960.864 -25.960.864
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
242.451.764 213.411.203
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
242.451.764 213.411.203
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
242.451.764 213.411.203
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
307.716.023 297.643.058
Yasal Yedekler
307.716.023 297.643.058
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
170.591.530 170.591.530
Net Dönem Karı veya Zararı
24.863.877 115.043.393
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.650.286 11.699.287
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.155.937.266 1.207.052.257
TOPLAM KAYNAKLAR
2.450.684.301 2.431.856.111


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş Karlar
Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -23.223.675 112.921.644 268.702.218 170.642.103 75.220.457 1.028.887.397 12.186.591 1.041.073.988
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
0
Hatalara İlişkin Düzeltmeler
0
Diğer Düzeltmeler
0
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
0
Transferler
28.940.840 46.279.617 -75.220.457 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -31.806.328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -24.680.967 0 -56.487.295 -168.541 -56.655.836
Dönem Karı (Zararı)
-24.680.967 -24.680.967 -168.541 -24.849.508
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.806.328 -31.806.328 -31.806.328
Sermaye Arttırımı
0
Sermaye Azaltımı
0
Sermaye Avansı
0
Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi
0
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
0
Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları
0
Kar Payları
-46.153.494 -46.153.494 -282.108 -46.435.602
Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler
0
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış
0
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
0
Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları
0
Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -23.223.675 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 81.115.316 0 0 0 0 0 0 0 0 297.643.058 0 0 0 170.768.226 -24.680.967 0 926.246.608 11.735.942 937.982.550
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -25.960.864 213.411.203 297.643.058 170.591.530 115.043.393 1.195.352.970 11.699.287 1.207.052.257
Transferler
10.072.965 104.970.428 -115.043.393
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.737.189 29.040.561 24.863.877 53.904.438 -49.001 53.855.437
Dönem Karı (Zararı)
24.863.877 24.863.877 -49.001 24.814.876
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-2.737.189 29.040.561 29.040.561 29.040.561
Kar Payları
-104.970.428 -104.970.428 -104.970.428
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -25.960.864 242.451.764 307.716.023 170.591.530 24.863.877 1.144.286.980 11.650.286 1.155.937.266


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
24.814.876 -24.849.508
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
29.040.561 -31.806.328
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-33.480.345
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.528.450 1.674.017
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.528.450 1.674.017
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
29.040.561 -31.806.328
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
53.855.437 -56.655.836
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-49.001 -168.541
Ana Ortaklık Payları
53.904.438 -56.487.295http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/934506


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.454 Değişim: 0,00% Hacim : 13.510 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.451 14.06.2021 Yüksek 1.469
Açılış: 1.467
8,4716 Değişim: 0,03%
Düşük 8,4648 15.06.2021 Yüksek 8,4719
Açılış: 8,4692
10,2713 Değişim: 0,04%
Düşük 10,2604 15.06.2021 Yüksek 10,2767
Açılış: 10,2673
507,25 Değişim: -0,19%
Düşük 506,11 15.06.2021 Yüksek 508,51
Açılış: 508,20
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.