KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

10.08.2020 - 19:38
KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 840.261.993 890.367.932 455.302.837 483.047.889
Satışların Maliyeti
18 -731.766.567 -777.422.429 -366.584.316 -404.435.684
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
108.495.426 112.945.503 88.718.521 78.612.205
BRÜT KAR (ZARAR)
108.495.426 112.945.503 88.718.521 78.612.205
Genel Yönetim Giderleri
19 -44.282.010 -41.952.462 -19.069.218 -21.256.756
Pazarlama Giderleri
19 -8.483.791 -13.787.272 -4.332.636 -7.584.824
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 12.393.439 24.637.954 4.254.553 12.833.362
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -26.804.358 -26.955.684 -11.602.908 -14.888.086
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
41.318.706 54.888.039 57.968.312 47.715.901
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 1.592.665 42.351.999 1.131.229 1.268.687
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
42.911.371 97.240.038 59.099.541 48.984.588
Finansman Gelirleri
23 17.944.893 37.651.534 7.695.260 22.541.083
Finansman Giderleri
23 -48.806.606 -108.610.353 -23.959.447 -61.937.089
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
12.049.658 26.281.219 42.835.354 9.588.582
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-3.448.247 -1.305.725 -9.384.435 -3.690.353
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-7.501.266 0 -7.501.266 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 4.053.019 -1.305.725 -1.883.169 -3.690.353
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
8.601.411 24.975.494 33.450.919 5.898.229
DÖNEM KARI (ZARARI)
8.601.411 24.975.494 33.450.919 5.898.229
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-109.534 -636.353 59.007 -916
Ana Ortaklık Payları
8.710.945 25.611.847 33.391.912 5.899.145
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
81.195.524 134.805.674
Dönem Karı (Zararı)
12.049.658 26.281.219
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
12.049.658 26.281.219
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
96.607.625 75.650.695
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 20 49.845.673 47.975.841
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.887.825 4.079.423
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 224.025 3.329.423
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 1.663.800 750.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.549.839 4.567.251
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 7.600.125 4.684.079
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.366.934 1.376.881
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -316.843 -232.682
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
899.623 -1.261.027
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
36.916.953 61.380.179
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -3.760.212 -12.924.373
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 40.677.165 74.304.552
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -1.592.665 -32.458.762
Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
-1.592.665 -32.458.762
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 0 -9.893.237
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-14.530.818 44.107.716
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
16.559.297 29.729.118
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.024.634 -36.344.020
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
19.020.061 -5.229.673
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-13.451.485 -3.280.081
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-40.139.711 59.327.915
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
-227.360 3.845.536
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
3.022.097 -3.534.801
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
4.441.362 -1.759.401
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-730.445 1.353.123
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-730.445 1.353.123
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
94.126.465 146.039.630
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-7.862.402 -4.306.420
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-662.671 -1.376.784
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.186.905 -5.847.746
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
781.037 296.994
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-59.382.706 8.232.521
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -800.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.530.551 36.180.459
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.530.551 36.180.459
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.913.257 -36.973.670
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-61.913.257 -36.973.670
Alınan Temettüler
0 9.825.732
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
102.456.908 -321.854.753
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000.000 210.624.108
Kredilerden Nakit Girişleri
500.000.000 210.624.108
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-309.538.374 -285.303.343
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-309.538.374 -285.303.343
Ödenen Temettüler
-46.435.602 -154.229.160
Ödenen Faiz
-34.009.194 -78.995.960
Alınan Faiz
3.760.212 10.961.509
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-11.320.134 -24.911.907
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
124.269.726 -178.816.558
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
124.269.726 -178.816.558
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
152.041.813 275.421.213
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
276.311.539 96.604.655


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 276.311.539 152.041.813
Ticari Alacaklar
7 351.511.669 369.076.028
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26,7 39.553.345 53.372.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 311.958.324 315.703.245
Diğer Alacaklar
8 54.722.202 51.697.568
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26,8 0 131.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 54.722.202 51.566.463
Stoklar
9 160.541.767 181.225.628
Peşin Ödenmiş Giderler
16 22.759.829 8.868.687
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 22.759.829 8.868.687
ARA TOPLAM
865.847.006 762.909.724
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
865.847.006 762.909.724
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 170.156.320 159.966.650
Diğer Alacaklar
8 4.559.898 3.829.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.559.898 3.829.453
Maddi Duran Varlıklar
10 845.212.115 826.102.634
Arazi ve Arsalar
77.188.920 75.086.193
Binalar
96.101.480 97.184.819
Tesis, Makine ve Cihazlar
558.256.202 558.804.761
Taşıtlar
29.040.814 32.757.233
Özel Maliyetler
32.543.545 35.571.156
Yapılmakta Olan Yatırımlar
52.081.154 26.698.472
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 87.052.738 81.649.082
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11,12 171.148.902 172.585.673
Şerefiye
12 130.080.869 130.080.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 41.068.033 42.504.804
Peşin Ödenmiş Giderler
16 1.176.310 1.615.967
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.096.174 1.087.305
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.280.402.457 1.246.836.764
TOPLAM VARLIKLAR
2.146.249.463 2.009.746.488
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 388.877.122 252.939.281
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
98.817.886 190.265.143
Banka Kredileri
6,26 98.817.886 190.265.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
290.059.236 62.674.138
Banka Kredileri
6 281.735.461 53.840.983
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 8.323.775 8.833.155
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 2.724.049 2.719.393
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
2.724.049 2.719.393
Banka Kredileri
2.724.049 2.719.393
Ticari Borçlar
7 315.616.234 355.755.945
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26, 7 54.048.704 93.834.045
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 261.567.530 261.921.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8, 26 8.485.507 8.712.867
Diğer Borçlar
8 15.832.740 12.810.643
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 15.832.740 12.810.643
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 6.977.387 2.536.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 6.977.387 2.536.025
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 6.925.885 4.611.524
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 11.345.215 9.074.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 4.545.347 4.540.864
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 6.799.868 4.533.312
ARA TOPLAM
756.784.139 649.159.854
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
756.784.139 649.159.854
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 280.070.566 220.795.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 280.070.566 220.795.794
Banka Kredileri
6 200.000.000 150.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 80.070.566 70.795.794
Uzun Vadeli Karşılıklar
13, 15 58.578.191 57.285.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 54.461.696 52.852.264
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.116.495 4.433.339
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 37.896.583 41.431.249
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
376.545.340 319.512.646
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.133.329.479 968.672.500
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.001.125.035 1.028.887.397
Ödenmiş Sermaye
17 191.447.068 191.447.068
Sermaye Düzeltme Farkları
233.177.582 233.177.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.223.675 -23.223.675
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.223.675 -23.223.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.223.675 -23.223.675
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
122.601.831 112.921.644
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
122.601.831 112.921.644
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
122.601.831 112.921.644
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
297.643.058 268.702.218
Yasal Yedekler
297.643.058 268.702.218
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
170.768.226 170.642.103
Net Dönem Karı veya Zararı
8.710.945 75.220.457
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.794.949 12.186.591
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.012.919.984 1.041.073.988
TOPLAM KAYNAKLAR
2.146.249.463 2.009.746.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -18.523.585 95.515.684 243.290.154 170.869.425 177.897.040 1.093.673.368 13.892.682 1.107.566.050
Transferler
25.412.064 152.484.976 -177.897.040
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.326.963 25.611.847 10.284.884 -636.353 9.648.531
Dönem Karı (Zararı)
25.611.847 25.611.847 -636.353 24.975.494
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.326.963 -15.326.963 -15.326.963
Kar Payları
-152.774.760 -152.774.760 -1.454.400 -154.229.160
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -18.523.585 80.188.721 268.702.218 170.579.641 25.611.847 951.183.492 11.801.929 962.985.421
Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -23.223.675 112.921.644 268.702.218 170.642.103 75.220.457 1.028.887.397 12.186.591 1.041.073.988
Transferler
28.940.840 46.279.617 -75.220.457 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
9.680.187 8.710.945 18.391.132 -109.534 18.281.598
Dönem Karı (Zararı)
8.710.945 8.710.945 -109.534 8.601.411
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
9.680.187 9.680.187 9.680.187
Kar Payları
-46.153.494 -46.153.494 -282.108 -46.435.602
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
0
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -23.223.675 122.601.831 297.643.058 170.768.226 8.710.945 1.001.125.035 11.794.949 1.012.919.984


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
8.601.411 24.975.494 33.450.919 5.898.229
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
9.680.187 -15.326.963 41.486.515 -5.070.574
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
10.189.670 -16.133.645 43.670.015 -5.337.446
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
10.189.670 -16.133.645 43.670.015 -5.337.446
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-509.483 806.682 -2.183.500 266.872
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -509.483 806.682 -2.183.500 266.872
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.680.187 -15.326.963 41.486.515 -5.070.574
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
18.281.598 9.648.531 74.937.434 827.655
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-109.534 -636.353 59.007 -916
Ana Ortaklık Payları
18.391.132 10.284.884 74.878.427 828.571http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867604


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.086 Değişim: 0,62% Hacim : 36.505 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 2.084 17.01.2022 Yüksek 2.103
Açılış: 2.089
13,4480 Değişim: 0,08%
Düşük 13,4167 18.01.2022 Yüksek 13,4657
Açılış: 13,4375
15,3482 Değişim: 0,09%
Düşük 15,3140 18.01.2022 Yüksek 15,3654
Açılış: 15,3342
786,60 Değişim: 0,06%
Düşük 784,67 18.01.2022 Yüksek 787,54
Açılış: 786,12
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.