" />

KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

05.05.2020 - 18:38
KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 384.959.156 407.320.043
Satışların Maliyeti
18 -365.182.251 -372.986.745
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
19.776.905 34.333.298
BRÜT KAR (ZARAR)
19.776.905 34.333.298
Genel Yönetim Giderleri
19 -25.212.792 -20.695.706
Pazarlama Giderleri
19 -4.151.155 -6.202.448
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 8.138.886 11.804.592
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -15.201.450 -12.067.598
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.649.606 7.172.138
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 461.436 41.083.312
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-16.188.170 48.255.450
Finansman Gelirleri
23 10.249.633 15.110.451
Finansman Giderleri
23 -24.847.159 -46.673.264
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
-30.785.696 16.692.637
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
5.936.188 2.384.628
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 5.936.188 2.384.628
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.849.508 19.077.265
DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.849.508 19.077.265
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-168.541 -635.437
Ana Ortaklık Payları
-24.680.967 19.712.702
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
49.864.779 -4.004.372
Dönem Karı (Zararı)
-30.785.696 16.692.637
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
-30.785.696 16.692.637
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
48.572.338 20.386.032
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10, 11, 20 24.987.650 23.229.697
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
1.417.625 2.100.359
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 585.225 1.725.359
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 832.400 375.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
9.226.433 3.585.450
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 7.994.713 2.064.401
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.062.830 148.480
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -205.733 -109.957
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
374.623 1.482.526
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
17.745.816 29.634.635
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -1.488.591 -9.557.291
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15 19.234.407 39.191.926
Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler
-4.343.750 2.919.203
Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler
-4.343.750 2.919.203
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -461.436 -31.257.580
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 0 -9.825.732
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
40.158.187 -34.260.180
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
62.003.889 561.103
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.701.107 -23.182.527
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-19.142.888 -30.395.990
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-14.519.310 -9.155.932
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
12.191.344 24.307.820
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
540.190 4.159.473
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
5.331.130 2.476.334
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
179.813 -2.131.358
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-724.874 -899.103
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-724.874 -899.103
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
57.944.829 2.818.489
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-3.514.557 -3.931.107
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-614.738 -28.432
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-4.611.524 -2.954.978
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
660.769 91.656
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-33.403.912 20.527.555
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
0 -800.000
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
642.323 34.420.185
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-34.046.235 -13.092.630
Alınan Temettüler
0 0
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
122.854.295 -155.268.425
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
500.000.000 100.026.302
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-309.563.700 -100.877.343
Ödenen Temettüler
-46.435.602 -118.464.106
Ödenen Faiz
-16.940.763 -43.597.547
Alınan Faiz
1.488.591 8.903.486
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
-5.694.231 -1.259.217
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
139.315.162 -138.745.242
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
139.315.162 -138.745.242
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
152.041.813 275.421.213
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
291.356.975 136.675.971


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 291.356.975 152.041.813
Ticari Alacaklar
7 305.826.145 369.076.028
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
27 9.781.470 53.372.783
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 296.044.675 315.703.245
Diğer Alacaklar
8 57.398.675 51.697.568
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
27 0 131.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 57.398.675 51.566.463
Stoklar
9 199.536.116 181.225.628
Peşin Ödenmiş Giderler
16 22.148.877 8.868.687
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
16 22.148.877 8.868.687
ARA TOPLAM
876.266.788 762.909.724
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
876.266.788 762.909.724
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 126.486.304 159.966.650
Diğer Alacaklar
8 4.554.327 3.829.453
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 4.554.327 3.829.453
Maddi Duran Varlıklar
10 839.135.278 826.102.634
Arazi ve Arsalar
74.603.298 75.086.193
Binalar
97.073.034 97.184.819
Tesis, Makine ve Cihazlar
550.422.933 558.804.761
Taşıtlar
30.983.047 32.757.233
Özel Maliyetler
33.926.873 35.571.156
Yapılmakta Olan Yatırımlar
52.126.093 26.698.472
Kullanım Hakkı Varlıkları
11 87.019.818 81.649.082
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 171.757.045 172.585.673
Şerefiye
12 130.080.869 130.080.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 41.676.176 42.504.804
Peşin Ödenmiş Giderler
16 2.855.087 1.615.967
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.122.763 1.087.305
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.232.930.622 1.246.836.764
TOPLAM VARLIKLAR
2.109.197.410 2.009.746.488
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 437.223.240 252.939.281
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
97.744.672 190.265.143
Banka Kredileri
6,26 97.744.672 190.265.143
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
339.478.568 62.674.138
Banka Kredileri
6 331.517.511 53.840.983
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 7.961.057 8.833.155
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 1.501.781 2.719.393
Ticari Borçlar
7 367.947.289 355.755.945
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26, 7 49.937.779 93.834.045
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 318.009.510 261.921.900
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8, 26 9.253.057 8.712.867
Diğer Borçlar
8 18.141.773 12.810.643
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 18.141.773 12.810.643
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.715.838 2.536.025
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 2.715.838 2.536.025
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 4.611.524
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 13.598.775 9.074.176
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 7.628.011 4.540.864
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.970.764 4.533.312
ARA TOPLAM
850.381.753 649.159.854
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
850.381.753 649.159.854
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 227.805.209 220.795.794
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 227.805.209 220.795.794
Banka Kredileri
6 150.000.000 150.000.000
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 77.805.209 70.795.794
Uzun Vadeli Karşılıklar
13, 15 59.171.396 57.285.603
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 54.943.790 52.852.264
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 4.227.606 4.433.339
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 33.856.502 41.431.249
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
320.833.107 319.512.646
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.171.214.860 968.672.500
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
926.246.608 1.028.887.397
Ödenmiş Sermaye
17 191.447.068 191.447.068
Sermaye Düzeltme Farkları
233.177.582 233.177.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-23.223.675 -23.223.675
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.223.675 -23.223.675
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-23.223.675 -23.223.675
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
81.115.316 112.921.644
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
81.115.316 112.921.644
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
81.115.316 112.921.644
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
297.643.058 268.702.218
Yasal Yedekler
297.643.058 268.702.218
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
170.768.226 170.642.103
Net Dönem Karı veya Zararı
-24.680.967 75.220.457
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.735.942 12.186.591
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
937.982.550 1.041.073.988
TOPLAM KAYNAKLAR
2.109.197.410 2.009.746.488


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -18.523.585 95.515.684 243.290.154 170.869.425 177.897.040 1.093.673.368 13.892.682 1.107.566.050
Transferler
25.412.064 152.484.976 -177.897.040 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.256.388 19.712.702 9.456.314 -635.437 8.820.877
Dönem Karı (Zararı)
19.712.702 19.712.702 -635.437 19.077.265
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-10.256.388 -10.256.388 -10.256.388
Kar Payları
-152.774.760 -152.774.760 -1.454.400 -154.229.160
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -18.523.585 85.259.296 268.702.218 170.579.641 19.712.702 950.354.922 11.802.845 962.157.767
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -23.223.675 112.921.644 268.702.218 170.642.103 75.220.457 1.028.887.397 12.186.591 1.041.073.988
Transferler
28.940.840 46.279.617 -75.220.457 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -31.806.328 -24.680.967 -56.487.295 -168.541 -56.655.836
Dönem Karı (Zararı)
-24.680.967 -24.680.967 -168.541 -24.849.508
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
0 -31.806.328 -31.806.328 -31.806.328
Kar Payları
-46.153.494 -46.153.494 -282.108 -46.435.602
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -23.223.675 81.115.316 297.643.058 170.768.226 -24.680.967 926.246.608 11.735.942 937.982.550


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
-24.849.508 19.077.265
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-31.806.328 -10.256.388
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.065 Değişim: 0,37% Hacim : 101.090 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 10.995 12.07.2024 Yüksek 11.114
Açılış: 11.035
33,0499 Değişim: 0,04%
Düşük 32,9397 15.07.2024 Yüksek 33,1663
Açılış: 33,0372
36,0984 Değişim: 0,31%
Düşük 35,8946 15.07.2024 Yüksek 36,1580
Açılış: 35,9878
2.560,30 Değişim: -0,05%
Düşük 2.550,50 15.07.2024 Yüksek 2.569,99
Açılış: 2.561,47
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.