KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

06.08.2019 - 00:01
KAP ***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor

***AKCNS*** AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Kar veya Zarar Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
18 890.367.932 850.028.124 483.047.889 462.405.868
Satışların Maliyeti
18 -777.422.429 -655.755.852 -404.435.684 -337.947.136
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
112.945.503 194.272.272 78.612.205 124.458.732
BRÜT KAR (ZARAR)
112.945.503 194.272.272 78.612.205 124.458.732
Genel Yönetim Giderleri
19,20 -41.952.462 -32.031.560 -21.256.756 -15.864.977
Pazarlama Giderleri
19,20 -13.787.272 -9.173.216 -7.584.824 -4.631.500
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
21 24.637.954 13.002.633 12.833.362 6.732.010
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
21 -26.955.684 -19.789.156 -14.888.086 -14.090.299
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
54.888.039 146.280.973 47.715.901 96.603.966
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
22 42.351.999 21.724.566 1.268.687 8.088.063
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
0 -10.609 0 -10.609
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
97.240.038 167.994.930 48.984.588 104.681.420
Finansman Gelirleri
23 37.651.534 9.913.934 22.541.083 7.269.940
Finansman Giderleri
23 -108.610.353 -40.401.759 -61.937.089 -24.912.423
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
26.281.219 137.507.105 9.588.582 87.038.937
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-1.305.725 -25.876.149 -3.690.353 -17.089.490
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
24 0 -28.825.816 0 -18.064.461
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 -1.305.725 2.949.667 -3.690.353 974.971
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
24.975.494 111.630.956 5.898.229 69.949.447
DÖNEM KARI (ZARARI)
24.975.494 111.630.956 5.898.229 69.949.447
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-636.353 1.164.445 -916 911.580
Ana Ortaklık Payları
25.611.847 110.466.511 5.899.145 69.037.867
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
134.805.674 122.808.488
Dönem Karı (Zararı)
26.281.219 137.507.105
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
26.281.219 137.507.105
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
75.650.695 57.451.055
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
10,11,20,14 47.975.841 41.820.012
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7,9 4.079.423 954.778
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 3.329.423 354.778
Stok Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
9 750.000 600.000
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
4.567.251 5.672.956
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13,15 4.684.079 3.888.909
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 1.376.881 122.606
Sektörel Gereksinimler Çerçevesinde Ayrılan Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
13 -232.682 -157.808
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
13 -1.261.027 1.819.249
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
61.380.179 30.717.266
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
23 -12.924.373 -1.546.887
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
15,23 74.304.552 32.264.153
Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler
22 -32.458.762 -8.162.917
Yatırım ya da Finansman Faaliyetlerinden Kaynaklanan Nakit Akışlarına Neden Olan Diğer Kalemlere İlişkin Düzeltmeler
22 -9.893.237 -13.551.040
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
44.107.716 -49.233.347
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
29.729.118 -46.242.085
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-36.344.020 -2.095.160
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
-5.229.673 -73.928.713
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-3.280.081 -2.941.734
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
59.327.915 76.836.596
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
3.845.536 1.390.918
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-3.534.801 -3.759.769
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
-1.759.401 671.439
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.353.123 835.161
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
1.353.123 835.161
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
146.039.630 145.724.813
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
13,15 -4.306.420 -3.367.200
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
-1.376.784 -148.651
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-5.847.746 -19.620.532
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
7 296.994 220.058
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
8.232.521 -13.422.477
İştiraklerin ve/veya İş Ortaklıklarının Pay Satışı veya Sermaye Azaltımı Sebebiyle Oluşan Nakit Girişleri
0 26.000.000
İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları
-800.000 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
36.180.459 8.915.673
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
10 -36.973.670 -61.889.190
Alınan Temettüler
9.825.732 13.551.040
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-321.854.753 -71.206.621
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
210.624.108 200.002.000
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-285.303.343 -123.000.000
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-5.145.620 0
Türev Araçlardan Nakit Çıkışları
-19.766.287 0
Ödenen Temettüler
25 -154.229.160 -128.001.510
Ödenen Faiz
-78.995.960 -20.905.807
Alınan Faiz
10.961.509 698.696
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-178.816.558 38.179.390
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-178.816.558 38.179.390
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 275.421.213 52.746.580
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 96.604.655 90.925.970


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 96.604.655 275.421.213
Ticari Alacaklar
7 410.586.508 443.942.043
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
26,7 85.305.071 32.241.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 325.281.437 411.700.685
Diğer Alacaklar
8 46.725.388 11.030.948
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
26,8 1.018.377 240.479
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 45.707.011 10.790.469
Stoklar
9 249.419.627 244.939.954
Peşin Ödenmiş Giderler
16 16.905.927 20.603.356
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
24 1.553.992 0
Diğer Dönen Varlıklar
640.237 30.495
ARA TOPLAM
822.436.334 995.968.009
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
822.436.334 995.968.009
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
5 125.510.942 140.844.587
Diğer Alacaklar
8 3.676.371 2.959.286
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
8 3.676.371 2.959.286
Maddi Duran Varlıklar
10 834.490.879 842.551.526
Kullanım Hakkı Varlıkları
14 79.107.182 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11,12 173.721.916 175.391.221
Şerefiye
12 130.080.869 130.080.869
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
11 43.641.047 45.310.352
Peşin Ödenmiş Giderler
16 151.269 1.786.802
Ertelenmiş Vergi Varlığı
24 1.328.951 1.025.662
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.217.987.510 1.164.559.084
TOPLAM VARLIKLAR
2.040.423.844 2.160.527.093
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,26 382.549.320 461.546.990
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6,26 3.757.469 112.201.654
Banka Kredileri
6,26 3.757.469 112.201.654
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
6 378.791.851 349.345.336
Banka Kredileri
6 372.070.010 349.345.336
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 6.721.841 0
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 103.608.051 0
Ticari Borçlar
7 399.310.136 339.982.221
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
26,7 148.849.858 76.789.875
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 250.460.278 263.192.346
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
8,26 11.217.234 7.371.698
Diğer Borçlar
8 8.481.780 12.016.581
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
8 8.481.780 12.016.581
Türev Araçlar
13 0 19.766.287
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
8 3.382.765 5.142.166
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
24 0 4.293.754
Kısa Vadeli Karşılıklar
13 10.549.658 14.630.722
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.120.037 7.940.171
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
13 5.429.621 6.690.551
ARA TOPLAM
919.098.944 864.750.419
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
919.098.944 864.750.419
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 69.846.410 103.614.022
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 69.846.410 103.614.022
Banka Kredileri
6 0 103.614.022
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
6 69.846.410 0
Uzun Vadeli Karşılıklar
13,15 51.788.607 48.694.472
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
15 49.112.429 45.914.636
Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar
13 2.676.178 2.779.836
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
24 36.704.462 35.902.130
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
158.339.479 188.210.624
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
1.077.438.423 1.052.961.043
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
951.183.492 1.093.673.368
Ödenmiş Sermaye
17 191.447.068 191.447.068
Sermaye Düzeltme Farkları
233.177.582 233.177.582
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-18.523.585 -18.523.585
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.523.585 -18.523.585
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-18.523.585 -18.523.585
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
80.188.721 95.515.684
Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
80.188.721 95.515.684
Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları)
80.188.721 95.515.684
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
268.702.218 243.290.154
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
170.579.641 170.869.425
Net Dönem Karı veya Zararı
25.611.847 177.897.040
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
11.801.929 13.892.682
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
962.985.421 1.107.566.050
TOPLAM KAYNAKLAR
2.040.423.844 2.160.527.093


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -15.953.261 145.258.336 222.598.194 171.719.153 148.693.675 1.096.940.747 12.032.293 1.108.973.040
Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler
31.146.729 -849.933 30.296.796 30.296.796
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
191.447.068 233.177.582 -15.953.261 176.405.065 222.598.194 170.869.220 148.693.675 1.127.237.543 12.032.293 1.139.269.836
Transferler
20.691.960 128.001.715 -148.693.675 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.806.328 110.466.511 78.660.183 1.164.445 79.824.628
Dönem Karı (Zararı)
110.466.511 110.466.511 1.164.445 111.630.956
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-31.806.328 -31.806.328 -31.806.328
Kar Payları
25 -128.001.510 -128.001.510 -128.001.510
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -15.953.261 144.598.737 243.290.154 170.869.425 110.466.511 1.077.896.216 13.196.738 1.091.092.954
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -18.523.585 95.515.684 243.290.154 170.869.425 177.897.040 1.093.673.368 13.892.682 1.107.566.050
Transferler
25.412.064 152.484.976 -177.897.040 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.326.963 25.611.847 10.284.884 -636.353 9.648.531
Dönem Karı (Zararı)
25.611.847 25.611.847 -636.353 24.975.494
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-15.326.963 -15.326.963 -15.326.963
Kar Payları
25 -152.774.760 -152.774.760 -1.454.400 -154.229.160
Dönem Sonu Bakiyeler
191.447.068 233.177.582 -18.523.585 80.188.721 268.702.218 170.579.641 25.611.847 951.183.492 11.801.929 962.985.421


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018
Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

DÖNEM KARI (ZARARI)
24.975.494 111.630.956 5.898.229 69.949.447
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
0 0 0 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
-15.326.963 -31.806.328 -5.070.574 -29.962.483
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklara İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
-16.133.645 -33.480.345 -5.337.446 -31.539.455
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
806.682 1.674.017 266.872 1.576.972
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
24 806.682 1.674.017 266.872 1.576.972
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-15.326.963 -31.806.328 -5.070.574 -29.962.483
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
9.648.531 79.824.628 827.655 39.986.964
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-636.353 1.164.445 -916 911.580
Ana Ortaklık Payları
10.284.884 78.660.183 828.571 39.075.384http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/779991


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.540 Değişim: -0,02% Hacim : 20.981 Mio.TL Son veri saati : 15:14
Düşük 1.517 26.01.2021 Yüksek 1.543
Açılış: 1.538
7,3604 Değişim: -0,60%
Düşük 7,3493 26.01.2021 Yüksek 7,4351
Açılış: 7,4046
8,9448 Değişim: -0,61%
Düşük 8,9248 26.01.2021 Yüksek 9,0211
Açılış: 8,9998
439,47 Değişim: -0,53%
Düşük 437,66 26.01.2021 Yüksek 444,16
Açılış: 441,79
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.