" />

KAP ***AKCKM*** AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

25.09.2023 - 18:20
KAP ***AKCKM*** AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor

***AKCKM*** AKÇA KİMYEVİ MADDELER NAKLİYAT TİCARET VE SANAYİ A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
45.000.000 42.445 5.494.495 5.515.262 1.800.000 5.010.387 61.061.460 112.935.059 112.935.059
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
45.000.000 42.445 5.494.495 5.515.262 1.800.000 5.010.387 61.061.460 112.935.059 112.935.059
Transferler
30 61.061.462 61.061.460 2 2
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 915.948 3.025.733 207.415.183 203.473.502 203.473.502
Dönem Karı (Zararı)
30 207.415.183 207.415.183 207.415.183
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 915.948 3.025.733 3.941.681 3.941.681
Dönem Sonu Bakiyeler
45.000.000 42.445 6.410.443 2.489.529 1.800.000 66.071.849 207.415.183 316.408.563 316.408.563
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
104.625.435 42.445 12.476.872 4.878.392 3.368.020 187.268.307 287.705.727 287.705.727
Düzeltmelerden Sonraki Tutar
104.625.435 42.445 12.476.872 4.878.392 3.368.020 187.268.307 287.705.727 287.705.727
Transferler
30 408.820 187.268.307 187.268.307 408.820 408.820
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
30 9.217.181 76.624.148 67.406.967 67.406.967
Dönem Karı (Zararı)
30 76.624.148 76.624.148 76.624.148
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
30 9.217.181 9.217.181 9.217.181
Dönem Sonu Bakiyeler
104.625.435 408.820 42.445 21.694.053 4.878.392 190.636.327 76.624.148 354.703.874 354.703.874


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
5.045.142 97.188.926
Dönem Karı (Zararı)
76.624.148 207.415.183
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
30 76.624.148 207.415.183
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
13.421.778 26.336.317
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
14,17,20 171.527 125.978
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
7 25.964 19.337
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
7 25.964 19.337
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
1.069.824 1.726.234
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
25 924.436 1.469.337
Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler
145.388 256.897
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22.722.200 27.711.901
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
37 -6.528.842 -769.002
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
37 35.504.806 26.358.437
Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri
34 13.128.631 5.764.481
Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri
34 -19.382.395 -3.642.015
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
-9.217.181 -915.948
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
40 -1.350.556 -2.331.185
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-82.480.632 -136.562.574
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-122.881.964 28.224.275
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
6 -41.281.308 179.885.662
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
7 -81.600.656 -151.661.387
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.313.717 -4.216.414
İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
-1.181.633 -4.187.277
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
8 -132.084 -29.137
Türev Varlıklardaki Azalış (Artış)
756.432
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
10 -34.221.614 -170.737.193
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
12 -12.649.354 -2.838.132
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
95.496.549 8.249.387
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
6 13.011.807 8.201.869
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7 82.484.742 47.518
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
27 172.485 205.370
Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.218.884 -273.540
İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
6 1.171.208 -236.731
İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)
8 47.676 -36.809
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
12 5.496.833 11.188.181
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-13.798.734 -7.120.940
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
29 -13.827.835 -7.120.940
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
29 29.101
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
7.565.294 97.188.926
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
40 -2.520.152
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-99.348 -64.064
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-99.348 -64.064
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
14 -41.362 -64.064
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-57.986
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
-27.148.181 17.351.242
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
-408.820
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
21.692.754 86.226.227
Kredilerden Nakit Girişleri
47 21.692.754 86.226.227
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-21.743.823 -43.286.760
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
47 -21.743.823 -43.286.760
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
20 -2.106.151 1.210
Ödenen Faiz
37 -31.110.983 -26.358.437
Alınan Faiz
37 6.528.842 769.002
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.202.387 114.476.104
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
-22.202.387 114.476.104
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
93.666.790 7.853.648
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
71.464.403 122.329.752


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
53 71.464.402 93.666.790
Ticari Alacaklar
7 489.948.376 380.221.007
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6 100.828.947 59.547.639
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
7 389.119.429 320.673.368
Diğer Alacaklar
9 3.049.793 1.736.076
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
6 2.904.598 1.722.965
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 145.195 13.111
Stoklar
10 279.343.443 245.121.829
Peşin Ödenmiş Giderler
12 30.959.180 19.920.736
İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
6 743.456 741.348
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 30.215.724 19.179.388
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
40 2.520.152
Diğer Dönen Varlıklar
29 17.667.555 3.839.720
ARA TOPLAM
894.952.901 744.506.158
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
894.952.901 744.506.158
DURAN VARLIKLAR

Maddi Duran Varlıklar
14 445.884 567.686
Kullanım Hakkı Varlıkları
20 39.239.021 43.632.844
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 125.170 75.546
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
17 125.170 75.546
Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.610.910
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
12 1.610.910
Ertelenmiş Vergi Varlığı
40 1.916.722 2.341.838
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
43.337.707 46.617.914
TOPLAM VARLIKLAR
938.290.608 791.124.072
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 10.440.070 9.360.456
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
47 10.440.070 9.360.456
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
47 12.127.577 12.136.827
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
6 12.127.577 12.136.827
Ticari Borçlar
7 514.210.381 438.096.227
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6 17.226.015 4.214.208
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
7 496.984.366 433.882.019
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
27 430.026 257.541
Diğer Borçlar
9 2.696.751 1.477.867
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
6 2.294.229 1.123.021
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
9 402.522 354.846
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 9.751.909 4.255.076
İlişkili Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
6 7.696.189
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
12 2.055.720 4.255.076
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
40 1.775.672
Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.265.383 435.863
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
25 1.104.667 420.535
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
25 160.716 15.328
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
29 29.101
ARA TOPLAM
550.951.198 467.795.529
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
550.951.198 467.795.529
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
47 29.872.787 33.100.371
İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
6 29.872.787 33.100.371
Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.762.749 2.522.445
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
25 2.762.749 2.522.445
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
32.635.536 35.622.816
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
583.586.734 503.418.345
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
354.703.874 287.705.727
Ödenmiş Sermaye
30 104.625.435 104.625.435
Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi
30 -408.820
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
30 -21.651.608 -12.434.427
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 42.445 42.445
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
30 42.445 42.445
Yabancı Para Çevrim Farkları
30 -21.694.053 -12.476.872
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
30 4.878.392 4.878.392
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
30 190.636.327 3.368.020
Net Dönem Karı veya Zararı
76.624.148 187.268.307
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
354.703.874 287.705.727
TOPLAM KAYNAKLAR
938.290.608 791.124.072


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.06.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2023 - 30.06.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2022 - 30.06.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
31 891.216.178 830.867.220
Satışların Maliyeti
31 -778.566.323 -678.217.772
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
112.649.855 152.649.448
BRÜT KAR (ZARAR)
112.649.855 152.649.448
Genel Yönetim Giderleri
28 -13.336.503 -5.060.166
Pazarlama Giderleri
28 -39.863.694 -16.833.233
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
34 222.945.746 221.599.383
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
34 -202.008.155 -105.841.511
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
80.387.249 246.513.921
TFRS 9 Uyarınca Belirlenen Değer Düşüklüğü Kazançları (Zararları) ve Değer Düşüklüğü Zararlarının İptalleri
35 -1.863.995 -1.459.341
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
78.523.254 245.054.580
Finansman Gelirleri
37 42.885.751 28.185.641
Finansman Giderleri
37 -44.359.741 -38.822.187
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
77.049.264 234.418.034
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-425.116 -27.002.851
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
40 -29.593.445
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
40 -425.116 2.590.594
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
76.624.148 207.415.183
DÖNEM KARI (ZARARI)
76.624.148 207.415.183
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
41 76.624.148 207.415.183
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-9.217.181 -915.948
Yurtdışındaki İşletmelerin Çevrimi Dışındaki Yabancı Para Çevrim Farkları
38 -9.217.181 -915.948
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-9.217.181 -915.948
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
67.406.967 206.499.235
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
67.406.967 206.499.235http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1197173


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.