KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

26.10.2023 - 18:16
KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.997.832 -356.691 1.334.001 9.173.818 -1.725.442 -3.220.101 45.024.998 0 12.125.908 75.954.951 0 75.954.951
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.997.832 -356.691 1.334.001 9.173.818 -1.725.442 -3.220.101 45.024.998 0 12.125.908 75.954.951 0 75.954.951
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 3.692.155 -174.068 -182.388 2.763.182 5.974.182 1.157.735 0 0 38.223.316 51.454.114 0 51.454.114
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 828 0 0 0 0 0 0 828 0 828
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -131.099 0 0 0 0 0 131.099 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.914.308 0 -12.125.908 -1.211.600 0 -1.211.600
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.211.600 -1.211.600 0 -1.211.600
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.914.308 0 -10.914.308 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 6.558.888 -530.759 1.152.441 11.937.000 4.248.740 -2.062.366 56.070.405 0 38.223.316 126.198.293 0 126.198.293
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 9.019.730 -1.666.660 1.326.108 13.626.116 8.565.935 -3.966.462 56.070.405 0 60.024.084 153.599.884 0 153.599.884
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 9.019.730 -1.666.660 1.326.108 13.626.116 8.565.935 -3.966.462 56.070.405 0 60.024.084 153.599.884 0 153.599.884
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 1.169.118 -98.075 -42.921 9.255.255 -11.676.501 -4.682.816 0 0 51.460.469 45.384.529 0 45.384.529
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 35.547 0 0 0 0 0 0 35.547 0 35.547
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -43.287 0 0 0 0 0 43.287 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.028.084 0 -60.024.084 -8.996.000 0 -8.996.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.996.000 -8.996.000 0 -8.996.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.028.084 0 -51.028.084 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 10.145.561 -1.764.735 1.318.734 22.881.371 -3.110.566 -8.649.278 107.141.776 0 51.460.469 190.023.960 0 190.023.960


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.031.373.369 1.255.520.918 2.286.894.287 523.387.252 1.007.840.124 1.531.227.376
GARANTİ VE KEFALETLER
(III) 124.703.507 96.861.944 221.565.451 68.059.558 72.542.148 140.601.706
Teminat Mektupları
102.296.916 66.033.701 168.330.617 51.739.505 44.729.387 96.468.892
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.579.937 8.303.711 9.883.648 1.375.563 6.044.920 7.420.483
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 3.813.790 3.813.790 0 2.582.504 2.582.504
Diğer Teminat Mektupları
100.716.979 53.916.200 154.633.179 50.363.942 36.101.963 86.465.905
Banka Kredileri
0 453.412 453.412 4.785 190.323 195.108
İthalat Kabul Kredileri
0 453.412 453.412 4.785 190.323 195.108
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
695.277 25.836.190 26.531.467 2.058.977 19.240.609 21.299.586
Belgeli Akreditifler
695.277 22.726.421 23.421.698 2.058.977 16.898.022 18.956.999
Diğer Akreditifler
0 3.109.769 3.109.769 0 2.342.587 2.342.587
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 16.573 16.573 0 12.651 12.651
Diğer Garantilerimizden
6.580.539 4.519.145 11.099.684 5.349.753 8.363.051 13.712.804
Diğer Kefaletlerimizden
15.130.775 2.923 15.133.698 8.906.538 6.127 8.912.665
TAAHHÜTLER
(III) 424.782.502 20.979.636 445.762.138 154.279.332 15.161.502 169.440.834
Cayılamaz Taahhütler
416.883.433 20.979.636 437.863.069 152.086.287 15.161.502 167.247.789
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.252.310 14.421.681 17.673.991 1.025.346 6.826.708 7.852.054
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.975.594 6.538.687 36.514.281 23.069.404 8.330.744 31.400.148
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
7.288.117 0 7.288.117 4.523.116 0 4.523.116
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5.232 0 5.232 5.260 0 5.260
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
320.714.717 0 320.714.717 106.067.149 0 106.067.149
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
234.487 0 234.487 125.777 0 125.777
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
55.412.976 19.268 55.432.244 17.270.235 4.050 17.274.285
Cayılabilir Taahhütler
7.899.069 0 7.899.069 2.193.045 0 2.193.045
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
7.899.069 0 7.899.069 2.193.045 0 2.193.045
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
481.887.360 1.137.679.338 1.619.566.698 301.048.362 920.136.474 1.221.184.836
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
62.051.599 180.333.937 242.385.536 31.550.734 137.049.473 168.600.207
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
18.519 80.890.716 80.909.235 20.741 57.422.029 57.442.770
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
62.033.080 99.443.221 161.476.301 31.529.993 79.627.444 111.157.437
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
419.835.761 957.345.401 1.377.181.162 269.497.628 783.087.001 1.052.584.629
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
74.416.424 100.295.644 174.712.068 41.831.750 63.823.351 105.655.101
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
68.323.260 20.947.843 89.271.103 40.929.678 13.131.610 54.061.288
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
6.093.164 79.347.801 85.440.965 902.072 50.691.741 51.593.813
Para ve Faiz Swap İşlemleri
308.464.228 643.193.663 951.657.891 193.562.550 568.870.277 762.432.827
Swap Para Alım İşlemleri
18.888.095 276.999.699 295.887.794 19.963.353 219.565.005 239.528.358
Swap Para Satım İşlemleri
198.599.591 135.234.194 333.833.785 128.901.159 139.793.964 268.695.123
Swap Faiz Alım İşlemleri
45.488.271 115.479.885 160.968.156 22.349.019 104.755.654 127.104.673
Swap Faiz Satım İşlemleri
45.488.271 115.479.885 160.968.156 22.349.019 104.755.654 127.104.673
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
6.764.183 86.442.707 93.206.890 15.707.125 54.269.717 69.976.842
Para Alım Opsiyonları
3.474.637 32.642.804 36.117.441 14.853.112 9.143.046 23.996.158
Para Satım Opsiyonları
3.289.546 33.084.727 36.374.273 854.013 22.589.883 23.443.896
Faiz Alım Opsiyonları
0 10.357.588 10.357.588 0 11.268.394 11.268.394
Faiz Satım Opsiyonları
0 10.357.588 10.357.588 0 11.268.394 11.268.394
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
28.307.560 28.273.446 56.581.006 17.799.388 17.211.205 35.010.593
Futures Para Alım İşlemleri
28.167.130 644.165 28.811.295 16.167.045 1.519.274 17.686.319
Futures Para Satım İşlemleri
140.430 27.629.281 27.769.711 1.632.343 15.691.931 17.324.274
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.883.366 99.139.941 101.023.307 596.815 78.912.451 79.509.266
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.212.931.582 1.616.950.389 3.829.881.971 1.649.986.327 1.105.560.976 2.755.547.303
EMANET KIYMETLER
188.572.352 236.118.336 424.690.688 120.301.657 145.032.321 265.333.978
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
86.100.496 36.938.121 123.038.617 46.396.383 12.805.794 59.202.177
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.550.272 43.806.524 47.356.796 3.422.376 28.918.489 32.340.865
Tahsile Alınan Çekler
85.318.857 13.692.278 99.011.135 59.865.366 9.750.401 69.615.767
Tahsile Alınan Ticari Senetler
12.614.891 19.913.306 32.528.197 9.930.098 14.741.077 24.671.175
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
987.836 121.768.107 122.755.943 687.434 78.816.560 79.503.994
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
569.859.584 370.802.299 940.661.883 432.902.956 280.114.115 713.017.071
Menkul Kıymetler
732.704 8.858.398 9.591.102 481.495 5.799.505 6.281.000
Teminat Senetleri
1.130.414 2.934.530 4.064.944 1.004.209 2.039.754 3.043.963
Emtia
1.342.000 649.680 1.991.680 842.908 653.844 1.496.752
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
366.667.274 308.765.997 675.433.271 267.693.248 223.653.844 491.347.092
Diğer Rehinli Kıymetler
199.987.192 49.593.694 249.580.886 162.881.096 47.967.168 210.848.264
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.454.499.646 1.010.029.754 2.464.529.400 1.096.781.714 680.414.540 1.777.196.254
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.244.304.951 2.872.471.307 6.116.776.258 2.173.373.579 2.113.401.100 4.286.774.679


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
16.305.928 4.852.086
Alınan Faizler
106.671.307 53.784.915
Ödenen Faizler
-80.460.708 -31.304.592
Alınan Temettüler
14.968 14.440
Alınan Ücret ve Komisyonlar
25.438.141 9.308.363
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-621.202 -11.433.563
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.763.281 2.825.536
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-11.671.281 -4.623.871
Ödenen Vergiler
-11.614.606 -10.734.262
Diğer
-15.213.972 -2.984.880
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
139.589.365 18.455.611
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.114.046 15.988.829
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
3.982.249 3.227.883
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-224.998.575 -162.508.087
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-107.981.155 -77.714.339
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
22.457.484 12.577.808
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
353.790.461 196.577.923
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
15.654.273 19.349.136
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
77.798.674 10.956.458
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
155.895.293 23.307.697
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-148.954.883 -40.122.728
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-2.589.175 -70.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-2.709.688 -2.322.856
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
32.784 63.020
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-132.591.639 -60.606.829
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
43.101.595 20.387.745
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-29.728.245 -8.306.654
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5.245.797 3.381.744
Diğer
-29.716.312 7.351.102
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
10.328.930 3.642.699
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
44.177.033 27.694.966
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-24.355.476 -22.554.863
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-8.996.000 -1.211.600
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-496.627 -285.804
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
12.071.427 10.937.723
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
29.340.767 -2.234.609
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
35.180.102 43.756.671
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
64.520.869 41.522.062


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
51.460.469 38.223.316
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-6.075.940 13.230.798
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.028.122 3.335.699
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.123 4.417.200
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-298.837 -261.815
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-42.921 -182.388
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.373.003 -637.298
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.104.062 9.895.099
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.255.255 2.763.182
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-15.984.187 7.782.320
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
427.131 3.680.943
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-7.494.627 -2.402.518
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.692.366 -1.928.828
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.384.529 51.454.114


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
288.814.026 328.137.296 616.951.322 147.844.008 228.509.557 376.353.565
Nakit ve Nakit Benzerleri
105.278.413 191.427.418 296.705.831 26.564.458 134.027.828 160.592.286
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 88.700.052 151.535.662 240.235.714 23.686.721 103.846.022 127.532.743
Bankalar
(I-d) 7.286.477 39.892.300 47.178.777 1.423.105 30.182.611 31.605.716
Para Piyasalarından Alacaklar
9.302.870 0 9.302.870 1.459.782 0 1.459.782
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-10.986 -544 -11.530 -5.150 -805 -5.955
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 2.715.946 1.540.719 4.256.665 2.188.078 947.850 3.135.928
Devlet Borçlanma Senetleri
187.119 258.182 445.301 146.840 164.826 311.666
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 901.089 901.089 0 555.909 555.909
Diğer Finansal Varlıklar
2.528.827 381.448 2.910.275 2.041.238 227.115 2.268.353
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 131.684.337 116.201.957 247.886.294 87.872.549 76.998.106 164.870.655
Devlet Borçlanma Senetleri
105.246.984 85.997.773 191.244.757 82.359.177 57.983.499 140.342.676
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
111.938 109 112.047 96.962 109 97.071
Diğer Finansal Varlıklar
26.325.415 30.204.075 56.529.490 5.416.410 19.014.498 24.430.908
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 49.135.330 18.967.202 68.102.532 31.218.923 16.535.773 47.754.696
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
21.323.551 16.459.308 37.782.859 12.404.259 14.473.293 26.877.552
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
27.811.779 2.507.894 30.319.673 18.814.664 2.062.480 20.877.144
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
686.923.509 220.242.652 907.166.161 477.776.995 159.214.550 636.991.545
Krediler
(I-f) 576.364.024 209.188.514 785.552.538 408.925.740 151.424.448 560.350.188
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 134.069.544 16.774.355 150.843.899 86.174.530 11.980.146 98.154.676
Devlet Borçlanma Senetleri
134.069.544 15.230.441 149.299.985 86.174.530 10.660.402 96.834.932
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.543.914 1.543.914 0 1.319.744 1.319.744
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-23.510.059 -5.720.217 -29.230.276 -17.323.275 -4.190.044 -21.513.319
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 402.147 0 402.147 565.378 0 565.378
Satış Amaçlı
402.147 0 402.147 565.378 0 565.378
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
8.561.389 32.254.277 40.815.666 4.810.233 18.736.762 23.546.995
İştirakler (Net)
(I-h) 19.528 0 19.528 18.957 0 18.957
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
19.528 0 19.528 18.957 0 18.957
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 8.541.861 32.254.277 40.796.138 4.791.276 18.736.762 23.528.038
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
8.541.861 29.504.479 38.046.340 4.791.276 18.736.762 23.528.038
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 2.749.798 2.749.798 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
16.350.394 38.074 16.388.468 15.089.012 38.270 15.127.282
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.000.543 0 3.000.543 2.652.021 0 2.652.021
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
3.000.543 0 3.000.543 2.652.021 0 2.652.021
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 0 0 0 0 192.285 192.285
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-p) 23.521.694 4.711.983 28.233.677 19.130.112 627.272 19.757.384
VARLIKLAR TOPLAMI
1.027.573.702 585.384.282 1.612.957.984 667.867.759 407.318.696 1.075.186.455
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 654.736.391 415.306.794 1.070.043.185 370.352.913 308.971.849 679.324.762
ALINAN KREDİLER
(II-c) 146.868 80.352.188 80.499.056 217.420 64.179.340 64.396.760
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
14.215.352 95.553.154 109.768.506 26.207.940 27.821.915 54.029.855
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 1.965.452 35.123.770 37.089.222 2.716.114 19.723.455 22.439.569
Bonolar
0 0 0 0 0 0
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
1.965.452 35.123.770 37.089.222 2.716.114 19.723.455 22.439.569
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 12.030.298 5.190.651 17.220.949 11.239.687 3.212.323 14.452.010
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
11.356.334 5.190.651 16.546.985 10.745.211 3.212.322 13.957.533
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
673.964 0 673.964 494.476 1 494.477
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 1.209.075 0 1.209.075 799.166 0 799.166
KARŞILIKLAR
(II-h) 6.537.539 1.021.649 7.559.188 5.270.485 395.003 5.665.488
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
2.999.081 0 2.999.081 2.183.677 0 2.183.677
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.538.458 1.021.649 4.560.107 3.086.808 395.003 3.481.811
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 6.574.811 506.769 7.081.580 10.191.104 478.156 10.669.260
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 5.227.616 0 5.227.616 3.027.248 0 3.027.248
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 22.104.336 22.104.336 0 16.800.082 16.800.082
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 22.104.336 22.104.336 0 16.800.082 16.800.082
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 31.417.577 33.713.734 65.131.311 24.271.242 25.711.129 49.982.371
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 202.300.230 -12.276.270 190.023.960 161.430.206 -7.830.322 153.599.884
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000
Sermaye Yedekleri
5.400.628 0 5.400.628 5.400.628 0 5.400.628
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.894.886 0 1.894.886 1.894.886 0 1.894.886
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
9.041.409 658.151 9.699.560 8.001.283 677.895 8.679.178
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24.055.948 -12.934.421 11.121.527 26.733.806 -8.508.217 18.225.589
Kar Yedekleri
107.141.776 0 107.141.776 56.070.405 0 56.070.405
Yasal Yedekler
2.777.395 0 2.777.395 1.903.795 0 1.903.795
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
92.776.607 0 92.776.607 53.991.428 0 53.991.428
Diğer Kar Yedekleri
11.587.774 0 11.587.774 175.182 0 175.182
Kar veya Zarar
51.460.469 0 51.460.469 60.024.084 0 60.024.084
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
51.460.469 0 51.460.469 60.024.084 0 60.024.084
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
936.361.209 676.596.775 1.612.957.984 615.723.525 459.462.930 1.075.186.455


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 142.290.333 82.880.703 65.509.392 36.295.711
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 76.969.956 46.711.235 32.471.066 19.261.748
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 282.414 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 1.830.965 260.289 756.879 173.351
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.467.392 154.929 813.097 48.270
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 61.791.632 35.370.492 31.335.590 16.774.250
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
73.001 16.980 27.502 5.905
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
26.233.638 13.121.193 12.546.812 5.932.761
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
35.484.993 22.232.319 18.761.276 10.835.584
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0 0 0
Diğer Faiz Gelirleri
230.388 101.344 132.760 38.092
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -96.161.031 -34.270.445 -42.336.480 -14.996.874
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -84.406.221 -25.230.733 -37.511.289 -11.460.375
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -4.026.575 -1.628.679 -1.722.963 -751.213
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-4.510.537 -3.195.467 -1.989.685 -773.649
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -2.731.678 -2.801.301 -1.057.807 -1.118.036
Kiralama Faiz Giderleri
-125.942 -77.584 -49.537 -29.161
Diğer Faiz Giderleri
-360.078 -1.336.681 -5.199 -864.440
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
46.129.302 48.610.258 23.172.912 21.298.837
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
19.573.268 6.807.307 9.176.515 2.715.950
Alınan Ücret ve Komisyonlar
24.152.894 9.143.712 11.466.347 3.718.837
Gayri Nakdi Kredilerden
1.256.078 683.069 498.692 270.355
Diğer
22.896.816 8.460.643 10.967.655 3.448.482
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.579.626 -2.336.405 -2.289.832 -1.002.887
Gayri Nakdi Kredilere
-3.095 -3.457 -911 -1.118
Diğer
-4.576.531 -2.332.948 -2.288.921 -1.001.769
TEMETTÜ GELİRLERİ
14.968 14.440 12.365 1.075
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) 35.063.054 11.390.391 9.204.037 3.206.563
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
3.100.065 778.440 124.208 96.366
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
5.626.408 -10.248.469 -18.661.770 -3.815.956
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
26.336.581 20.860.420 27.741.599 6.926.153
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 3.063.939 2.749.771 772.744 748.924
FAALİYET BRÜT KÂRI
103.844.531 69.572.167 42.338.573 27.971.349
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -10.201.564 -4.541.592 -2.792.088 -1.032.094
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-484.297 -4.652.138 -156.380 -433.802
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-10.590.332 -4.212.814 -4.676.810 -1.724.185
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -20.226.344 -7.761.927 -6.926.404 -3.084.367
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
62.341.994 48.403.696 27.786.891 21.696.901
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
5.344.592 2.209.610 2.135.830 787.230
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
67.686.586 50.613.306 29.922.721 22.484.131
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-g) -16.226.117 -12.389.990 -9.475.228 -5.417.677
Cari Vergi Karşılığı
-5.768.096 -11.718.865 -5.768.096 -8.269.688
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-15.556.173 -5.648.632 -1.333.738 -79.919
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.098.152 4.977.507 -2.373.394 2.931.930
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-h) 51.460.469 38.223.316 20.447.493 17.066.454
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
51.460.469 38.223.316 20.447.493 17.066.454
Grubun Karı (Zararı)
51.460.469
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.949 Değişim: -0,76% Hacim : 88.491 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.912 30.11.2023 Yüksek 8.049
Açılış: 8.008
28,8515 Değişim: -0,27%
Düşük 28,7532 30.11.2023 Yüksek 28,9568
Açılış: 28,9294
31,4493 Değişim: -0,99%
Düşük 31,4124 30.11.2023 Yüksek 31,8655
Açılış: 31,7637
1.887,90 Değişim: -0,71%
Düşük 1.883,28 30.11.2023 Yüksek 1.905,31
Açılış: 1.901,40
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.