KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

26.10.2023 - 18:15
KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.997.829 -363.456 9.582 9.878.486 -1.803.369 -3.779.892 45.953.298 419.031 12.127.191 75.959.313 0 75.959.313
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.997.829 -363.456 9.582 9.878.486 -1.803.369 -3.779.892 45.953.298 419.031 12.127.191 75.959.313 0 75.959.313
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 3.692.156 -176.897 828 2.763.182 5.794.622 1.157.735 0 0 38.222.869 51.454.495 0 51.454.495
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -131.099 0 0 0 0 0 355.029 -223.930 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.930.220 -14.629 -12.127.191 -1.211.600 0 -1.211.600
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.211.600 -1.211.600 0 -1.211.600
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10.930.220 -14.629 -10.915.591 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 6.558.886 -540.353 10.410 12.641.668 3.991.253 -2.622.157 57.238.547 180.472 38.222.869 126.202.208 0 126.202.208
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 9.019.728 -1.690.567 10.946 14.330.784 8.495.893 -4.526.253 57.238.547 180.472 60.025.707 153.605.870 0 153.605.870
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 9.019.728 -1.690.567 10.946 14.330.784 8.495.893 -4.526.253 57.238.547 180.472 60.025.707 153.605.870 0 153.605.870
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 1.169.118 -101.252 0 9.255.255 -11.696.247 -4.682.816 0 0 51.469.341 45.413.399 0 45.413.399
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 15.547 0 0 0 0 0 0 15.547 0 15.547
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -43.287 0 0 0 0 0 45.664 -2.377 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.029.707 0 -60.025.707 -8.996.000 0 -8.996.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -8.996.000 -8.996.000 0 -8.996.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 51.029.707 0 -51.029.707 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 10.145.559 -1.791.819 26.493 23.586.039 -3.200.354 -9.209.069 108.313.918 178.095 51.469.341 190.038.816 0 190.038.816


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
1.036.443.719 1.318.095.451 2.354.539.170 525.650.073 1.076.078.174 1.601.728.247
GARANTİ VE KEFALETLER
(III) 124.702.099 98.339.058 223.041.157 68.058.116 73.243.918 141.302.034
Teminat Mektupları
102.295.528 67.805.707 170.101.235 51.738.063 45.730.576 97.468.639
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.579.937 8.303.711 9.883.648 1.375.563 6.044.920 7.420.483
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 3.834.791 3.834.791 0 2.595.601 2.595.601
Diğer Teminat Mektupları
100.715.591 55.667.205 156.382.796 50.362.500 37.090.055 87.452.555
Banka Kredileri
0 453.412 453.412 4.785 190.323 195.108
İthalat Kabul Kredileri
0 453.412 453.412 4.785 190.323 195.108
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
695.277 25.819.777 26.515.054 2.058.977 19.176.718 21.235.695
Belgeli Akreditifler
695.277 22.726.421 23.421.698 2.058.977 16.898.022 18.956.999
Diğer Akreditifler
0 3.093.356 3.093.356 0 2.278.696 2.278.696
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 16.573 16.573 0 12.651 12.651
Diğer Garantilerimizden
6.580.539 4.240.666 10.821.205 5.349.753 8.127.523 13.477.276
Diğer Kefaletlerimizden
15.130.755 2.923 15.133.678 8.906.538 6.127 8.912.665
TAAHHÜTLER
(III) 426.465.476 22.132.457 448.597.933 154.992.537 16.668.298 171.660.835
Cayılamaz Taahhütler
416.883.433 21.226.814 438.110.247 152.086.287 15.161.502 167.247.789
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
3.252.310 14.421.681 17.673.991 1.025.346 6.826.708 7.852.054
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 247.178 247.178 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
29.975.594 6.538.687 36.514.281 23.069.404 8.330.744 31.400.148
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
7.288.117 0 7.288.117 4.523.116 0 4.523.116
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
5.232 0 5.232 5.260 0 5.260
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
320.714.717 0 320.714.717 106.067.149 0 106.067.149
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
234.487 0 234.487 125.777 0 125.777
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
55.412.976 19.268 55.432.244 17.270.235 4.050 17.274.285
Cayılabilir Taahhütler
9.582.043 905.643 10.487.686 2.906.250 1.506.796 4.413.046
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
7.899.069 0 7.899.069 2.193.045 0 2.193.045
Diğer Cayılabilir Taahhütler
1.682.974 905.643 2.588.617 713.205 1.506.796 2.220.001
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
485.276.144 1.197.623.936 1.682.900.080 302.599.420 986.165.958 1.288.765.378
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
62.051.599 208.424.785 270.476.384 31.550.734 155.500.288 187.051.022
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
18.519 108.981.564 109.000.083 20.741 75.872.844 75.893.585
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
62.033.080 99.443.221 161.476.301 31.529.993 79.627.444 111.157.437
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
423.224.545 989.199.151 1.412.423.696 271.048.686 830.665.670 1.101.714.356
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
74.416.424 100.295.644 174.712.068 41.690.954 63.683.648 105.374.602
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
68.323.260 20.947.843 89.271.103 40.929.678 12.991.907 53.921.585
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
6.093.164 79.347.801 85.440.965 761.276 50.691.741 51.453.017
Para ve Faiz Swap İşlemleri
310.497.720 675.047.413 985.545.133 194.674.148 616.588.649 811.262.797
Swap Para Alım İşlemleri
19.132.395 289.360.159 308.492.554 20.880.418 237.803.498 258.683.916
Swap Para Satım İşlemleri
200.388.783 146.975.846 347.364.629 129.095.692 159.453.265 288.548.957
Swap Faiz Alım İşlemleri
45.488.271 119.355.704 164.843.975 22.349.019 109.665.943 132.014.962
Swap Faiz Satım İşlemleri
45.488.271 119.355.704 164.843.975 22.349.019 109.665.943 132.014.962
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
8.119.475 86.442.707 94.562.182 16.287.381 54.269.717 70.557.098
Para Alım Opsiyonları
3.474.637 32.642.804 36.117.441 14.853.112 9.143.046 23.996.158
Para Satım Opsiyonları
3.289.546 33.084.727 36.374.273 854.013 22.589.883 23.443.896
Faiz Alım Opsiyonları
0 10.357.588 10.357.588 0 11.268.394 11.268.394
Faiz Satım Opsiyonları
0 10.357.588 10.357.588 0 11.268.394 11.268.394
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
43.191 0 43.191 35.733 0 35.733
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
1.312.101 0 1.312.101 544.523 0 544.523
Futures Para İşlemleri
28.307.560 28.273.446 56.581.006 17.799.388 17.211.205 35.010.593
Futures Para Alım İşlemleri
28.167.130 644.165 28.811.295 16.167.045 1.519.274 17.686.319
Futures Para Satım İşlemleri
140.430 27.629.281 27.769.711 1.632.343 15.691.931 17.324.274
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.883.366 99.139.941 101.023.307 596.815 78.912.451 79.509.266
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
2.243.092.357 1.649.181.620 3.892.273.977 1.674.318.659 1.128.558.597 2.802.877.256
EMANET KIYMETLER
216.988.099 236.118.336 453.106.435 142.848.015 145.032.321 287.880.336
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
86.100.496 36.938.121 123.038.617 46.396.383 12.805.794 59.202.177
Emanete Alınan Menkul Değerler
31.966.019 43.806.524 75.772.543 25.968.734 28.918.489 54.887.223
Tahsile Alınan Çekler
85.318.857 13.692.278 99.011.135 59.865.366 9.750.401 69.615.767
Tahsile Alınan Ticari Senetler
12.614.891 19.913.306 32.528.197 9.930.098 14.741.077 24.671.175
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
987.836 121.768.107 122.755.943 687.434 78.816.560 79.503.994
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
571.604.612 403.033.530 974.638.142 434.688.930 303.111.736 737.800.666
Menkul Kıymetler
732.704 8.858.398 9.591.102 481.495 5.799.505 6.281.000
Teminat Senetleri
1.130.414 2.934.530 4.064.944 1.004.209 2.039.754 3.043.963
Emtia
1.342.000 649.680 1.991.680 842.908 653.844 1.496.752
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
367.004.358 321.950.932 688.955.290 268.059.922 232.870.595 500.930.517
Diğer Rehinli Kıymetler
201.395.136 68.639.990 270.035.126 164.300.396 61.748.038 226.048.434
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
1.454.499.646 1.010.029.754 2.464.529.400 1.096.781.714 680.414.540 1.777.196.254
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
3.279.536.076 2.967.277.071 6.246.813.147 2.199.968.732 2.204.636.771 4.404.605.503


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
17.685.117 5.572.583
Alınan Faizler
113.677.971 57.064.866
Ödenen Faizler
-83.453.396 -32.242.903
Alınan Temettüler
76.267 63.398
Alınan Ücret ve Komisyonlar
28.086.483 10.311.436
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.932.982 -10.677.572
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
3.875.064 2.926.305
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-12.639.409 -5.019.488
Ödenen Vergiler
-12.689.244 -11.379.244
Diğer
-21.181.601 -5.474.215
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
123.363.157 10.404.924
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.903.332 14.188.379
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
4.074.522 3.511.505
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-254.641.534 -174.339.942
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-119.453.899 -80.632.668
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
16.792.777 11.049.651
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
380.507.698 201.790.640
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
22.634.482 22.137.360
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
75.352.443 12.699.999
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
141.048.274 15.977.507
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-138.343.892 -36.049.485
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-2.589.175 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-3.269.209 -2.352.019
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
141.471 64.687
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-136.580.297 -62.788.680
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
43.704.820 21.928.806
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-29.739.244 -8.306.654
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
5.245.797 3.381.744
Diğer
-15.258.055 12.022.631
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
10.499.042 5.367.598
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
44.380.456 29.434.985
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-24.355.476 -22.554.863
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-8.996.000 -1.211.600
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-529.938 -300.924
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
16.162.480 11.892.677
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
29.365.904 -2.811.703
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
42.120.003 48.616.116
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
71.485.907 45.804.413


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
51.469.341 38.222.869
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-6.055.942 13.231.626
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
1.067.866 3.516.087
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
-3.123 4.417.200
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-303.376 -265.587
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 828
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
1.374.365 -636.354
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-7.123.808 9.715.539
Yabancı Para Çevrim Farkları
9.255.255 2.763.182
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-16.011.376 7.535.077
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
427.131 3.680.943
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-7.494.627 -2.402.518
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.699.809 -1.861.145
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
45.413.399 51.454.495


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
294.885.904 349.075.998 643.961.902 154.190.916 244.411.958 398.602.874
Nakit ve Nakit Benzerleri
102.546.701 200.791.854 303.338.555 25.476.114 141.893.059 167.369.173
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 88.700.052 151.535.900 240.235.952 23.686.721 103.846.070 127.532.791
Bankalar
(I-d) 4.549.699 49.256.735 53.806.434 332.181 38.048.441 38.380.622
Para Piyasalarından Alacaklar
9.308.074 0 9.308.074 1.462.376 0 1.462.376
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-11.124 -781 -11.905 -5.164 -1.452 -6.616
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 11.499.925 1.540.719 13.040.644 9.611.275 947.850 10.559.125
Devlet Borçlanma Senetleri
316.882 258.182 575.064 437.765 164.826 602.591
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
1.931.623 901.089 2.832.712 6.035.618 555.909 6.591.527
Diğer Finansal Varlıklar
9.251.420 381.448 9.632.868 3.137.892 227.115 3.365.007
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 131.684.496 126.287.693 257.972.189 87.872.708 83.955.065 171.827.773
Devlet Borçlanma Senetleri
105.246.984 90.419.441 195.666.425 82.359.177 60.593.581 142.952.758
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
112.097 109 112.206 97.121 109 97.230
Diğer Finansal Varlıklar
26.325.415 35.868.143 62.193.558 5.416.410 23.361.375 28.777.785
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 49.154.782 20.455.732 69.610.514 31.230.819 17.615.984 48.846.803
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
21.343.003 17.947.838 39.290.841 12.416.155 15.553.504 27.969.659
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
27.811.779 2.507.894 30.319.673 18.814.664 2.062.480 20.877.144
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
699.303.223 309.959.358 1.009.262.581 483.990.069 219.957.230 703.947.299
Krediler
(I-f) 583.028.894 288.059.713 871.088.607 411.479.548 204.629.567 616.109.115
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 5.870.851 11.374.520 17.245.371 3.829.091 8.096.500 11.925.591
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 134.080.272 16.774.355 150.854.627 86.174.530 11.980.146 98.154.676
Devlet Borçlanma Senetleri
134.080.272 15.230.441 149.310.713 86.174.530 10.660.402 96.834.932
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.543.914 1.543.914 0 1.319.744 1.319.744
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-23.676.794 -6.249.230 -29.926.024 -17.493.100 -4.748.983 -22.242.083
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 438.752 0 438.752 591.213 0 591.213
Satış Amaçlı
438.752 0 438.752 591.213 0 591.213
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
79.576 2.749.798 2.829.374 18.957 0 18.957
İştirakler (Net)
(I-h) 19.528 0 19.528 18.957 0 18.957
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
19.528 0 19.528 18.957 0 18.957
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 60.048 2.749.798 2.809.846 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
60.048 2.749.798 2.809.846 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
16.802.022 128.600 16.930.622 15.126.029 105.974 15.232.003
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
3.176.899 25.228 3.202.127 2.686.426 19.697 2.706.123
Şerefiye
134.405 0 134.405 0 0 0
Diğer
3.042.494 25.228 3.067.722 2.686.426 19.697 2.706.123
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
59.376 0 59.376 0 355.563 355.563
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 37.989 0 37.989 21.360 192.285 213.645
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-p) 32.980.761 6.968.626 39.949.387 23.399.038 2.227.465 25.626.503
VARLIKLAR TOPLAMI
1.047.764.502 668.907.608 1.716.672.110 680.024.008 467.270.172 1.147.294.180
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 653.651.678 480.084.437 1.133.736.115 370.274.245 351.287.683 721.561.928
ALINAN KREDİLER
(II-c) 4.259.332 91.679.040 95.938.372 1.549.474 73.513.480 75.062.954
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
21.700.719 98.659.840 120.360.559 31.404.500 31.119.953 62.524.453
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 5.541.510 35.123.770 40.665.280 6.094.990 19.723.455 25.818.445
Bonolar
1.246.740 0 1.246.740 2.663.511 0 2.663.511
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
4.294.770 35.123.770 39.418.540 3.431.479 19.723.455 23.154.934
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 12.035.453 5.939.886 17.975.339 11.240.035 3.815.567 15.055.602
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
11.361.489 5.939.886 17.301.375 10.745.559 3.815.566 14.561.125
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
673.964 0 673.964 494.476 1 494.477
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 1.235.948 85.190 1.321.138 802.416 63.966 866.382
KARŞILIKLAR
(II-h) 6.869.001 1.144.008 8.013.009 5.406.719 455.795 5.862.514
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
3.095.793 10.246 3.106.039 2.249.152 5.960 2.255.112
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
3.773.208 1.133.762 4.906.970 3.157.567 449.835 3.607.402
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 7.179.339 709.267 7.888.606 10.476.097 485.464 10.961.561
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 5.310.257 482.969 5.793.226 3.066.604 418.170 3.484.774
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 22.104.336 22.104.336 0 16.800.082 16.800.082
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 22.104.336 22.104.336 0 16.800.082 16.800.082
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 35.612.676 37.224.638 72.837.314 27.438.039 28.251.576 55.689.615
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 203.585.469 -13.546.653 190.038.816 162.706.574 -9.100.704 153.605.870
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000
Sermaye Yedekleri
5.320.613 0 5.320.613 5.320.613 0 5.320.613
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.814.871 0 1.814.871 1.814.871 0 1.814.871
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
8.342.886 37.347 8.380.233 7.302.760 37.347 7.340.107
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
24.760.616 -13.584.000 11.176.616 27.438.475 -9.138.051 18.300.424
Kar Yedekleri
108.313.918 0 108.313.918 57.238.547 0 57.238.547
Yasal Yedekler
2.944.561 0 2.944.561 2.058.326 0 2.058.326
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
93.779.675 0 93.779.675 55.003.132 0 55.003.132
Diğer Kar Yedekleri
11.589.682 0 11.589.682 177.089 0 177.089
Kar veya Zarar
51.647.436 0 51.647.436 60.206.179 0 60.206.179
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
178.095 0 178.095 180.472 0 180.472
Dönem Net Kâr veya Zararı
51.469.341 0 51.469.341 60.025.707 0 60.025.707
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
956.981.382 759.690.728 1.716.672.110 630.459.693 516.834.487 1.147.294.180


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 149.517.362 85.539.153 68.678.500 37.336.808
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 81.710.616 48.170.763 34.659.588 19.822.666
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
0 282.414 0 0
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 1.685.636 236.753 687.965 160.000
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
1.475.741 161.046 807.531 53.245
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 62.075.864 35.674.724 31.410.824 16.862.741
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
109.948 39.758 0 1.119
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
26.479.620 13.402.647 12.649.130 6.026.038
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
35.486.296 22.232.319 18.761.694 10.835.584
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
2.168.367 754.410 867.303 297.127
Diğer Faiz Gelirleri
401.138 259.043 245.289 141.029
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -99.671.307 -35.355.841 -43.947.510 -15.459.492
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -85.375.702 -25.567.071 -38.049.773 -11.602.309
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -5.075.921 -1.957.041 -2.176.917 -890.697
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-5.382.795 -3.420.608 -2.398.746 -872.217
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -3.344.708 -2.995.741 -1.265.934 -1.200.990
Kiralama Faiz Giderleri
-131.862 -78.699 -50.936 -28.839
Diğer Faiz Giderleri
-360.319 -1.336.681 -5.204 -864.440
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
49.846.055 50.183.312 24.730.990 21.877.316
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
21.979.905 7.732.332 10.208.644 3.104.989
Alınan Ücret ve Komisyonlar
26.801.236 10.146.785 12.601.971 4.136.175
Gayri Nakdi Kredilerden
1.282.838 699.674 512.304 275.731
Diğer
25.518.398 9.447.111 12.089.667 3.860.444
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-4.821.331 -2.414.453 -2.393.327 -1.031.186
Gayri Nakdi Kredilere
-3.095 -3.457 -911 -1.118
Diğer
-4.818.236 -2.410.996 -2.392.416 -1.030.068
TEMETTÜ GELİRLERİ
76.267 63.398 14.924 10.864
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) 38.079.566 12.771.103 10.420.454 3.766.336
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
5.654.249 1.534.431 1.512.913 463.833
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
5.789.765 -9.660.988 -18.672.477 -3.548.276
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
26.635.552 20.897.660 27.580.018 6.850.779
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 3.098.388 2.816.355 786.069 754.111
FAALİYET BRÜT KÂRI
113.080.181 73.566.500 46.161.081 29.513.616
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -10.316.009 -4.747.837 -2.835.952 -1.194.803
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-496.618 -4.655.307 -156.667 -428.652
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-11.523.194 -4.600.236 -5.072.710 -1.881.714
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -21.164.705 -8.215.065 -7.321.531 -3.274.961
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
69.579.655 51.348.055 30.774.221 22.733.486
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
8.796 0 5.005 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
69.588.451 51.348.055 30.779.226 22.733.486
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-h) -18.119.110 -13.125.186 -10.328.237 -5.667.151
Cari Vergi Karşılığı
-7.737.298 -12.307.117 -6.562.430 -8.442.257
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-15.580.213 -5.845.395 -1.375.896 -199.748
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
5.198.401 5.027.326 -2.389.911 2.974.854
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
51.469.341 38.222.869 20.450.989 17.066.335
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
51.469.341 38.222.869 20.450.989 17.066.335
Grubun Karı (Zararı)
51.469.341 38.222.869 20.450.989 17.066.335
Azınlık Payları Karı (Zararı)
(IV-g) 0 0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,09898000 0,07351000 0,03933000 0,03282000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1210587


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.094 Değişim: 0,00% Hacim : 92.806 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 8.046 28.11.2023 Yüksek 8.149
Açılış: 8.116
28,9056 Değişim: 0,00%
Düşük 28,8645 29.11.2023 Yüksek 28,9309
Açılış: 28,9046
31,8128 Değişim: 0,10%
Düşük 31,7538 29.11.2023 Yüksek 31,9430
Açılış: 31,7821
1.901,54 Değişim: 0,24%
Düşük 1.894,76 29.11.2023 Yüksek 1.907,94
Açılış: 1.897,03
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.