" />

KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

26.10.2021 - 18:10
KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 0 54.382.427
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 0 54.382.427
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 138.992 -13.581 -285.889 2.133.349 -1.014.172 -787.663 0 0 4.419.094 4.590.130 0 4.590.130
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -12.707 0 0 0 0 0 12.881 0 0 174 0 174
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.333.879 -191.683 1.399.788 4.013.179 -928.481 -2.028.336 39.354.663 0 4.419.094 58.972.731 0 58.972.731
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.913 -26.901 -21.219 982.721 -979.952 658.546 0 0 7.342.714 7.958.822 0 7.958.822
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -29.248 0 0 0 0 0 29.248 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.641.087 0 -6.267.167 -626.080 0 -626.080
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626.080 -626.080 0 -626.080
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.641.087 0 -5.641.087 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.990.199 -259.468 1.517.790 5.018.881 -637.852 -1.346.155 45.024.998 0 7.342.714 70.251.735 0 70.251.735


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
250.709.788 601.030.736 851.740.524 220.683.948 501.071.252 721.755.200
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-3) 30.158.867 39.913.987 70.072.854 24.904.256 27.330.766 52.235.022
Teminat Mektupları
25.429.976 20.510.775 45.940.751 21.260.165 16.215.511 37.475.676
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.029.449 2.162.609 3.192.058 340.040 1.654.714 1.994.754
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 1.756.765 1.756.765 0 1.908.879 1.908.879
Diğer Teminat Mektupları
24.400.527 16.591.401 40.991.928 20.920.125 12.651.918 33.572.043
Banka Kredileri
0 124.378 124.378 0 47.814 47.814
İthalat Kabul Kredileri
0 124.378 124.378 0 47.814 47.814
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
13.402 11.145.627 11.159.029 7.931 4.597.968 4.605.899
Belgeli Akreditifler
13.402 10.408.838 10.422.240 7.931 3.583.529 3.591.460
Diğer Akreditifler
0 736.789 736.789 0 1.014.439 1.014.439
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 16.227 16.227 0 19.269 19.269
Diğer Garantilerimizden
45.569 8.109.621 8.155.190 156.440 6.439.006 6.595.446
Diğer Kefaletlerimizden
4.669.920 7.359 4.677.279 3.479.720 11.198 3.490.918
TAAHHÜTLER
(III-1) 60.527.408 27.653.440 88.180.848 51.032.165 17.014.857 68.047.022
Cayılamaz Taahhütler
59.548.515 27.653.440 87.201.955 50.214.657 17.014.857 67.229.514
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.620.134 11.647.135 13.267.269 2.918.552 4.989.558 7.908.110
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
13.293.528 1.598.983 14.892.511 9.086.285 1.068.075 10.154.360
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.216.992 0 3.216.992 2.730.978 0 2.730.978
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7.239 0 7.239 4.702 0 4.702
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
33.466.419 0 33.466.419 29.118.196 0 29.118.196
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
134.041 0 134.041 130.470 0 130.470
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.810.162 14.407.322 22.217.484 6.225.474 10.957.224 17.182.698
Cayılabilir Taahhütler
978.893 0 978.893 817.508 0 817.508
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
978.893 0 978.893 817.508 0 817.508
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
160.023.513 533.463.309 693.486.822 144.747.527 456.725.629 601.473.156
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
27.518.225 84.549.127 112.067.352 20.931.023 63.575.943 84.506.966
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
46.713.335 71.499.780 16.592.195 38.146.142 54.738.337
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
132.505.288 448.914.182 581.419.470 123.816.504 393.149.686 516.966.190
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.303.145 22.015.977 31.319.122 7.430.425 12.905.210 20.335.635
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
8.625.525 7.234.056 15.859.581 6.721.463 3.713.210 10.434.673
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
677.620 14.781.921 15.459.541 708.962 9.192.000 9.900.962
Para ve Faiz Swap İşlemleri
108.110.697 349.214.207 457.324.904 110.509.281 319.678.319 430.187.600
Swap Para Alım İşlemleri
7.093.927 126.267.613 133.361.540 14.224.154 105.618.937 119.843.091
Swap Para Satım İşlemleri
60.047.250 91.464.486 151.511.736 61.106.357 76.325.072 137.431.429
Swap Faiz Alım İşlemleri
20.484.760 65.741.054 86.225.814 17.589.385 68.867.155 86.456.540
Swap Faiz Satım İşlemleri
20.484.760 65.741.054 86.225.814 17.589.385 68.867.155 86.456.540
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
9.045.978 30.826.570 39.872.548 2.919.220 23.477.844 26.397.064
Para Alım Opsiyonları
5.469.323 4.199.779 9.669.102 1.146.399 3.242.182 4.388.581
Para Satım Opsiyonları
3.576.655 6.309.433 9.886.088 1.772.821 2.481.696 4.254.517
Faiz Alım Opsiyonları
0 10.158.679 10.158.679 0 8.876.983 8.876.983
Faiz Satım Opsiyonları
0 10.158.679 10.158.679 0 8.876.983 8.876.983
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
5.925.184 5.889.897 11.815.081 2.845.954 2.639.110 5.485.064
Futures Para Alım İşlemleri
5.924.491 7.779 5.932.270 312.150 2.344.916 2.657.066
Futures Para Satım İşlemleri
693 5.882.118 5.882.811 2.533.804 294.194 2.827.998
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
120.284 40.967.531 12.751.141 3.583.283 16.334.424 11.866.024 2.573.098 14.439.122
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.582.996 11.036.198 14.619.194 3.980.205 9.387.822 13.368.027
Tahsile Alınan Çekler
38.179.376 5.282.232 43.461.608 11.332.242
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
334.026 30.155.730 30.489.756 307.705 20.024.308 20.332.013
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
243.458.779 136.964.739 380.423.518 238.975.119 125.345.622 364.320.741
Menkul Kıymetler
883.419 2.852.680 3.736.099 430.796 2.246.129 2.676.925
Teminat Senetleri
755.811 849.902 1.605.713 652.787 695.879 1.348.666
Emtia
337.908 203.636 541.544 178.400 170.170 348.570
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
170.939.414 104.873.032 275.812.446 182.485.731 97.605.054 280.090.785
Diğer Rehinli Kıymetler
70.542.227 28.185.489 98.727.716 55.227.405 24.628.390 79.855.795
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
706.237.827 327.852.209 1.034.090.036 634.987.012 271.158.958 906.145.970
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.262.454.357 1.121.945.783 2.384.400.140 1.150.373.485 938.755.775 2.089.129.260


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
8.900.652 10.383.547
Alınan Faizler
28.902.820 21.382.564
Ödenen Faizler
-17.576.687 -9.515.113
Alınan Temettüler
4.550 3.724
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.873.008 3.733.758
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-3.606.661 -789.616
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.996.321 1.395.578
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.593.480 -2.297.813
Ödenen Vergiler
-1.689.826 -1.773.170
Diğer
-1.409.393 -1.756.365
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
15.480.902 -6.543.034
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.694.558 -2.152.715
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-5.728.334 -1.504.533
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-44.774.566 -46.408.787
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-22.549.978 -21.664.616
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.472.414 2.508.824
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
52.618.961 42.690.747
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-290.287 8.197.504
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
39.372.078 11.790.542
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
24.381.554 3.840.513
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-21.915.100 -10.885.960
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-10.000 -35.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-484.012 -872.237
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
97.358 2.672
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-28.846.506 -12.599.176
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
12.664.292 25.862.919
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-17.190.851 -24.199.869
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
13.771.354 3.224.165
Diğer
-1.916.735 -2.269.434
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
7.885.315 10.411.853
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
24.723.354 33.463.618
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-15.994.297 -22.775.163
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-626.080 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-217.662 -276.602
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.945.935 3.460.123
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
12.297.704 6.826.529
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
10.531.131 15.835.984
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
22.828.835 22.662.513


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.342.714 4.419.094
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
616.108 171.036
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-45.207 -160.478
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.641 157.929
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.627 -17.412
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-21.219 -285.889
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
5.998 -15.106
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
661.315 331.514
Yabancı Para Çevrim Farkları
982.721 2.133.349
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.225.171 -1.300.221
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.751.149 428.824
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-926.207 -1.438.648
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
78.823 508.210
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.958.822 4.590.130


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
74.623.630 125.627.688 200.251.318 46.162.992 101.436.583 147.599.575
Nakit ve Nakit Benzerleri
26.191.225 72.779.317 98.970.542 4.892.544 57.958.870 62.851.414
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 22.245.928 49.255.548 71.501.476 4.398.630 43.277.684 47.676.314
Bankalar
(I-d) 3.359.921 23.523.921 26.883.842 5.749 14.734.608 14.740.357
Para Piyasalarından Alacaklar
585.403 0 585.403 488.179 0 488.179
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-27 -152 -179 -14 -53.422 -53.436
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 1.150.615 7.927.229 9.077.844 1.108.586 7.912.516 9.021.102
Devlet Borçlanma Senetleri
3.681 131.929 135.610 12.612 167.331 179.943
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 193.418 193.418 0 158.714 158.714
Diğer Finansal Varlıklar
1.146.934 7.601.882 8.748.816 1.095.974 7.586.471 8.682.445
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 31.268.109 38.534.657 69.802.766 23.665.110 29.417.592 53.082.702
Devlet Borçlanma Senetleri
30.541.457 28.548.199 59.089.656 23.067.781 21.352.442 44.420.223
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.610 109 15.719 15.610 607 16.217
Diğer Finansal Varlıklar
711.042 9.986.349 10.697.391 581.719 8.064.543 8.646.262
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 16.013.681 6.386.485 22.400.166 16.496.752 6.147.605 22.644.357
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.494.554 6.352.594 15.847.148 11.758.273 6.147.605 17.905.878
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
6.519.127 33.891 6.553.018 4.738.479 0 4.738.479
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
243.961.079 85.030.484 328.991.563 204.405.636 74.269.325 278.674.961
Krediler
(I-f) 217.070.231 81.237.981 298.308.212 183.882.588 69.435.940 253.318.528
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 41.365.145 7.077.577 48.442.722 .823
Diğer Finansal Varlıklar
0 745.787 745.787 0 668.236 668.236
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-14.474.297 -3.285.074 -17.759.371 -14.000.060 -2.528.566 -16.528.626
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 241.070 0 241.070 173.416 0 173.416
Satış Amaçlı
241.070 0 241.070 173.416 0 173.416
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.619.291 8.944.012 11.563.303 2.094.996 7.525.427 9.620.423
İştirakler (Net)
(I-h) 18.129 0 18.129 14.795 0 14.795
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
18.129 0 18.129 14.795 0 14.795
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 2.601.162 8.944.012 11.545.174 2.080.201 7.525.427 9.605.628
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.601.162 8.944.012 11.545.174 2.080.201 7.525.427 9.605.628
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.779.057 17.692 5.796.749 5.938.700 17.800 5.956.500
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.205.772 3 1.205.775 1.168.363 9 1.168.372
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.205.772 3 1.205.775 1.168.363 9 1.168.372
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 0 0 0 88.22OPLAMI
332.790.358 219.717.073 552.507.431 262.733.995 183.366.806 446.100.801
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 143.148.420 177.147.377 320.295.797 108.487.593 160.082.602 268.570.195
ALINAN KREDİLER
(II-c) 286.068 35.695.241 35.981.309 0 0 0 0
Tahviller
2.377.587 13.802.386 16.179.973 2.439.450 11.593.289 14.032.739
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 7.819.297 3.193.661 11.012.958 11.232.111 3.784.919 15.017.030
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.627.157 2.949.719 10.576.876 10.888.507 3.449.654 14.338.161
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
192.140 243.942 436.082 343.604 335.265 678.869
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 511.265 0 511.265 505.660 0 505.660
KARŞILIKLAR
(II-h) 2.506.759 80.504 2.587.263 2.361.273 55.589 2.416.862
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
603.154 0 603.154 535.221 0 535.221
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.903.605 80.504 1.984.109 1.826.052 55.589 1.881.641
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 1.982.301 108.589 2.090.890 1.477.891 93.789 1.571.680
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 27.321 0 27.321 0 16.161 16.161
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 12.523.395 12.523.395 0 6.718.414 6.718.414
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 12.523.395 12.523.395 0 6.718.414 6.718.414
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 11.166.242 6.830.126 17.996.368 8.067.980 5.867.983 13.935.963
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 72.310.689 -2.058.954 70.251.735 63.786.711 -867.718 62.918.993
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000
Sermaye Yedekleri
5.400.628 0 5.400.628 5.400.628 0 5.400.628
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.894.886 0 1.894.886 1.894.886 0 1.894.886
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.418.195 830.326 4.248.521 3.470.625 852.351 4.322.976
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
5.924.154 -2.889.280 3.034.874 4.093.628 -1.720.069 2.373.559
Kar Yedekleri
45.024.998 0 45.024.998 39.354.663 0 39.354.663
Yasal Yedekler
1.808.635 0 1.808.635 1.772.027 0 1.772.027
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
43.068.048 0 43.068.048 37.306.183 0 37.306.183
Diğer Kar Yedekleri
148.315 0 6.267.167
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.342.714 0 7.342.714 6.267.167 0 6.267.167
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
290.785.150 261.722.281 552.507.431 207.342.389 238.758.412 446.100.801


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 33.383.669 23.837.453 12.975.147 7.912.093
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 23.475.882 17.035.814 8.844.399 5.611.787
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
594.499 33.344 254.671 19.655
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 55.752 183.852 9.710 59.066
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
96.054 94.066 3.035 42.340
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 9.095.225 6.470.053 3.840.218 2.171.361
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar

Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -708.893 -785.970 -236.465 -236.418
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.093.064 -1.069.671 -1.002.047 -423.863
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -1.812.836 -1.352.272 -702.585 -560.862
Kiralama Faiz Giderleri
-63.382 -67.906 -21.231 -21.593
Diğer Faiz Giderleri
-23.202 -293.278 -8.448 -98.660
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
15.126.678 14.301.974 6.316.079 4.608.314
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.742.400 2.999.102 1.344.727 1.035.167
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.862.864 3.720.072 1.803.582 1.286.364
Gayri Nakdi Kredilerden
409.881 328.837 127.291 103.072
Diğer
4.452.983 3.391.235 1.676.291 1.183.292
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.120.464 -720.970 -458.855 -251.197
Gayri Nakdi Kredilere
-3.832 -3.099 -1.561 -1.037
Diğer
-1.116.632 -717.871 -457.294 -250.160
TEMETTÜ GELİRLERİ
4.550 3.724 373 0
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) -1.275.695 979.664 -1.372.813 1.066.576
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
429.095 317.792 131.517 34.936
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.972.132 3.369.979 -2.444.947 3.320.379
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.267.342 -2.708.107 940.617 -2.288.739
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 1.594.277 895.996 366.112 306.367
FAALİYET BRÜT KÂRI
19.192.210 19.180.460 6.654.478 7.016.424
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -2.348.985 -5.624.533 -304.752 -2.183.956
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -2.015.082 -2.883.694 -264.296 -1.199.114
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.414.269 -2.136.615 -844.010 -684.451
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -3.889.026 -3.503.525 -1.389.984 -1.250.954
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.524.848 5.032.093 3.851.436 1.697.949
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
1.013.888 646.595 333.701 259.975
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.538.736 5.678.688 4.185.137 1.957.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-g) -2.196.022 -1.259.594 -974.589 -435.125
Cari Vergi Karşılığı
-2.009.089 -643.346 -1.172.721 454.308
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-973.607 -2.007.083 -69.922 -1.360.081
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
786.674 1.390.835 268.054 470.648
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-h) 7.342.714 4.419.094 3.210.548 1.522.799
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01412000 0,00850000 0,00617000 0,00293000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972530


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.090 Değişim: -0,74% Hacim : 110.759 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.039 23.07.2024 Yüksek 11.187
Açılış: 11.186
32,8194 Değişim: -0,23%
Düşük 32,7650 23.07.2024 Yüksek 32,9905
Açılış: 32,8963
35,6746 Değişim: -0,55%
Düşük 35,5787 23.07.2024 Yüksek 35,9719
Açılış: 35,8722
2.537,26 Değişim: 0,09%
Düşük 2.525,24 23.07.2024 Yüksek 2.554,68
Açılış: 2.534,94
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.