KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

26.10.2021 - 18:10
KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 138.992 -14.767 5.687 1.934.467 -1.074.182 -786.744 0 0 4.408.836 4.612.289 15 4.612.304
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -12.707 0 0 0 0 0 189.232 -176.353 0 172 0 172
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.333.879 -195.029 9.582 4.717.845 -943.023 -2.587.484 40.117.963 591.573 4.408.836 58.974.755 174 58.974.929
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 2.913 -26.950 0 982.721 -1.001.976 657.581 0 0 7.343.522 7.957.811 23 7.957.834
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -29.248 0 0 0 0 0 29.248 0 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -6.259.625 -626.080 0 -626.080
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626.080 -626.080 0 -626.080
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -5.633.545 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.990.199 -263.424 9.582 5.723.549 -534.817 -1.905.947 45.953.298 419.031 7.343.522 70.255.606 205 70.255.811


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
251.784.287 603.453.686 855.237.973 220.743.425 495.624.636 716.368.061
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-3) 30.157.505 40.098.075 70.255.580 24.900.974 26.534.678 51.435.652
Teminat Mektupları
25.428.614 20.813.564 46.242.178 21.256.883 16.267.735 37.524.618
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.029.449 2.162.609 3.192.058 340.040 1.654.714 1.994.754
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 1.761.091 1.761.091 0 1.913.491 1.913.491
Diğer Teminat Mektupları
24.399.165 16.889.864 41.289.029 20.916.843 12.699.530 33.616.373
Banka Kredileri
0 124.378 124.378 0 47.814 47.814
İthalat Kabul Kredileri
0 124.378 124.378 0 47.814 47.814
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
13.402 11.202.599 11.216.001 7.931 4.653.058 4.660.989
Belgeli Akreditifler
13.402 10.473.530 10.486.932 7.931 3.645.457 3.653.388
Diğer Akreditifler
0 729.069 729.069 0 1.007.601 1.007.601
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 16.227 16.227 0 19.269 19.269
Diğer Garantilerimizden
45.569 7.933.948 7.979.517 156.440 5.535.604 5.692.044
Diğer Kefaletlerimizden
4.669.920 7.359 4.677.279 3.479.720 11.198 3.490.918
TAAHHÜTLER
(III-1) 60.844.569 14.140.756 74.985.325 51.463.917 6.392.539 57.856.456
Cayılamaz Taahhütler
59.548.515 13.245.290 72.793.805 50.214.657 6.061.181 56.275.838
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.620.134 11.642.666 13.262.800 2.918.552 4.989.558 7.908.110
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 ine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
13.293.528 1.598.983 14.892.511 9.086.285 1.068.075 10.154.360
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.216.992 0 3.216.992 2.730.978 0 2.730.978
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7.239 0 7.239 4.702 0 4.702
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
33.466.419 0 33.466.419 29.118.196 0 29.118.196
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
134.041 0 134.041 130.470 0 130.470
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
7.810.162 3.641 7.813.803 6.225.474 3.548 6.229.022
Cayılabilir Taahhütler
1.296.054 895.466 2.191.520 1.249.260 331.358 1.580.618
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
978.893 0 978.893 817.508 0 817.508
Diğer Cayılabilir Taahhütler
317.161 895.466 1.212.627 431.752 331.358 763.110
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
160.782.213 549.214.855 709.997.068 144.378.534 462.697.419 607.075.953
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
27.518.225 84.561.680 112.079.905 20.923.980 63.594.359 84.518.339
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.731.780 37.848.345 40.580.125 4.331.785 25.448.217 29.780.002
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
24.786.445 46.713.335 71.499.780 16.592.195 38.146.142 54.738.337
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
133.263.988 464.653.175 597.917.163 123.454.554 399.103.060 522.557.614
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
9.303.145 22.264.544 31.567.689 7.440.107 13.005.673 20.445.780
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
8.625.525 7.358.861 15.984.386 6.721.463 3.767.041 10.488.504
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
677.620 14.905.683 15.583.303 718.644 9.238.632 9.957.276
Para ve Faiz Swap İşlemleri
108.811.723 364.704.613 473.516.336 110.110.958 325.531.230 435.642.188
Swap Para Alım İşlemleri
7.746.288 130.343.150 138.089.438 13.751.901 109.034.329 122.786.230
Swap Para Satım İşlemleri
60.095.915 96.176.797 156.272.712 61.180.287 78.721.439 139.901.726
Swap Faiz Alım İşlemleri
20.484.760 69.092.333 89.577.093 17.589.385 68.887.731 86.477.116
Swap Faiz Satım İşlemleri
20.484.760 69.092.333 89.577.093 17.589.385 68.887.731 86.477.116
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
9.103.652 30.826.590 39.930.242 2.945.911 23.477.844 26.423.755
Para Alım Opsiyonları
5.469.323 4.199.784 9.669.107 1.146.399 3.242.182 4.388.581
Para Satım Opsiyonları
3.576.655 6.309.448 9.886.103 1.772.821 2.481.696 4.254.517
Faiz Alım Opsiyonları
0 10.158.679 10.158.679 0 8.876.983 8.876.983
Faiz Satım Opsiyonları
0 10.158.679 10.158.679 0 8.876.983 8.876.983
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
29.366 0 29.366 5.815 0 5.815
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
28.308 0 28.308 20.876 0 20.876
Futures Para İşlemleri
5.925.184 5.889.897 11.815.081 2.845.954 2.639.110 5.485.064
Futures Para Alım İşlemleri
5.924.491 7.779 5.932.270 312.150 2.344.916 2.657.066
Futures Para Satım İşlemleri
693 5.882.118 5.882.811 2.533.804 294.194 2.827.998
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
120.284 40.967.531 41.087.815 111.624 34.449.203 34.560.827
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
1.033.408.291 531.110.151 1.564.518.442 946.736.961 446.524.338 1.393.261.299
EMANET KIYMETLER
82.202.546 56.098.099 138.300.645 72.046.274 41.179.943 113.226.217
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
12.751.141 3.583.283 16.334.424 11.866.024 2.573.098 14.439.122
Emanete Alınan Menkul Değerler
23.737.579 11.036.198 34.773.777 20.299.073 9.387.822 29.686.895
Tahsile Alınan Çekler
38.179.376 5.282.232 43.461.608 32.938.939 4.497.006 37.435.945
Tahsile Alınan Ticari Senetler
7.200.424 6.040.656 13.241.080 6.634.533 4.697.709 11.332.242
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
334.026 30.155.730 30.489.756 307.705 20.024.308 20.332.013
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
244.967.918 147.159.843 392.127.761 239.703.675 134.185.437 373.889.112
Menkul Kıymetler
883.419 2.852.680 3.736.099 430.796 2.246.129 2.676.925
Teminat Senetleri
755.811 849.902 1.605.713 652.787 695.879 1.348.666
Emtia
337.908 203.636 541.544 178.400 170.170 348.570
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
171.172.884 109.306.386 280.479.270 182.754.710 101.663.294 284.418.004
Diğer Rehinli Kıymetler
71.817.896 33.947.239 105.765.135 55.686.982 29.409.965 85.096.947
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
706.237.827 327.852.209 1.034.090.036 634.987.012 271.158.958 906.145.970
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.285.192.578 1.134.563.837 2.419.756.415 1.167.480.386 942.148.974 2.109.629.360


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
9.243.110 10.702.920
Alınan Faizler
30.427.204 22.588.151
Ödenen Faizler
-17.996.791 -9.825.417
Alınan Temettüler
9.970 3.827
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.493.313 4.223.054
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-3.474.176 -816.500
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.124.897 1.464.511
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.784.826 -2.438.914
Ödenen Vergiler
-1.974.633 -1.969.649
Diğer
-2.581.848 -2.526.143
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
14.144.757 -6.791.564
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.956.606 -2.408.039
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-5.722.160 -2.942.115
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-50.489.929 -48.678.592
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-22.935.583 -22.481.050
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.604.864 2.900.231
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
58.034.959 46.730.200
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
260.868 9.046.623
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
38.558.072 11.041.178
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
23.387.867 3.911.356
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-19.594.547 -11.222.132
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-491.719 -880.136
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
97.364 2.682
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-29.729.101 -15.377.391
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
13.937.416 25.877.320
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-17.190.851 -24.199.869
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
13.771.354 3.224.165
Diğer
10.990 131.097
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
8.210.418 10.691.019
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
25.061.696 33.746.239
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-15.994.297 -22.775.163
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-626.080 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-230.901 -280.057
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
2.300.683 4.142.771
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
14.304.421 7.523.014
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.495.306 18.691.977
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
27.799.727 26.214.991


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
7.343.545 4.408.851
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
614.289 203.453
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-24.037 129.912
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
3.641 157.929
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.688 -18.932
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 5.687
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
6.010 -14.772
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
638.326 73.541
Yabancı Para Çevrim Farkları
982.721 1.934.467
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-1.255.497 -1.377.156
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
1.749.943 430.002
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-926.207 -1.438.648
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
87.366 524.876
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
7.957.834 4.612.304


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
74.793.459 135.514.760 210.308.219 46.137.924 109.631.454 155.769.378
Nakit ve Nakit Benzerleri
25.905.899 78.029.174 103.935.073 4.894.531 60.632.924 65.527.455
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 22.245.928 49.255.585 71.501.513 4.398.630 43.277.691 47.676.321
Bankalar
(I-d) 3.050.371 28.774.034 31.824.405 7.375 17.408.700 17.416.075
Para Piyasalarından Alacaklar
609.635 0 609.635 488.547 0 488.547
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-35 -445 -480 -21 -53.467 -53.488
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 1.571.192 7.927.229 9.498.421 1.266.896 7.912.516 9.179.412
Devlet Borçlanma Senetleri
31.478 131.929 163.407 22.607 167.331 189.938
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
329.857 193.418 523.275 146.997 158.714 305.711
Diğer Finansal Varlıklar
1.209.857 7.601.882 8.811.739 1.097.292 7.586.471 8.683.763
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 31.302.739 43.193.669 74.496.408 23.750.325 34.453.820 58.204.145
Devlet Borçlanma Senetleri
30.541.457 28.548.199 59.089.656 23.067.781 21.352.442 44.420.223
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.777 109 15.886 15.777 607 16.384
Diğer Finansal Varlıklar
745.505 14.645.361 15.390.866 666.767 13.100.771 13.767.538
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 16.013.629 6.364.688 22.378.317 16.226.172 6.632.194 22.858.366
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.494.502 6.330.797 15.825.299 11.487.693 6.632.194 18.119.887
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
6.519.127 33.891 6.553.018 4.738.479 0 4.738.479
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
246.081.016 120.040.175 366.121.191 206.642.060 103.077.185 309.719.245
Krediler
(I-f) 217.613.135 112.173.054 329.786.189 184.860.198 94.373.036 279.233.234
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 1.808.470 4.236.566 6.045.036 1.569.491 4.013.358 5.582.849
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 41.365.145 7.077.577 48.442.722 34.523.108 7.361.951 41.885.059
Devlet Borçlanma Senetleri
41.365.145 6.331.790 47.696.935 34.523.108 6.693.715 41.216.823
Diğer Finansal Varlıklar
0 745.787 745.787 0 668.236 668.236
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-14.705.734 -3.447.022 -18.152.756 -14.310.737 -2.671.160 -16.981.897
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 302.610 0 302.610 250.778 0 250.778
Satış Amaçlı
302.610 0 302.610 250.778 0 250.778
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
18.129 0 18.129 14.795 0 14.795
İştirakler (Net)
(I-h) 18.129 0 18.129 14.795 0 14.795
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
18.129 0 18.129 14.795 0 14.795
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.789.113 56.690 5.845.803 5.948.874 54.532 6.003.406
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.223.135 5.760 1.228.895 1.185.653 5.256 1.190.909
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.223.135 5.760 1.228.895 1.185.653 5.256 1.190.909
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 46.221 0 46.221 147.990 0 147.990
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-p) 5.904.416 596.560 6.500.976 4.879.644 340.430 5.220.074
VARLIKLAR TOPLAMI
334.158.099 256.213.945 590.372.044 265.207.718 213.108.857 478.316.575
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 142.832.394 206.714.266 349.546.660 108.361.772 184.157.235 292.519.007
ALINAN KREDİLER
(II-c) 530.615 39.986.714 40.517.329 367.411 39.895.203 40.262.614
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
43.274.852 15.726.996 59.001.848 4.029.807 16.877.537 20.907.344
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 8.739.814 13.802.386 22.542.200 7.712.928 11.593.289 19.306.217
Bonolar
6.362.227 0 6.362.227 5.313.725 0 5.313.725
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.377.587 13.802.386 16.179.973 2.399.203 11.593.289 13.992.492
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 7.818.877 3.298.062 11.116.939 11.277.350 3.563.623 14.840.973
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.626.737 3.054.120 10.680.857 10.933.746 3.228.358 14.162.104
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
192.140 243.942 436.082 343.604 335.265 678.869
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 515.017 37.714 552.731 507.578 34.981 542.559
KARŞILIKLAR
(II-h) 2.586.492 108.501 2.694.993 2.431.126 69.929 2.501.055
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
626.962 2.196 629.158 556.168 1.453 557.621
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.959.530 106.305 2.065.835 1.874.958 68.476 1.943.434
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 2.058.993 148.242 2.207.235 1.541.750 125.492 1.667.242
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 27.626 111.256 138.882 370 124.088 124.458
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 12.523.395 12.523.395 0 6.718.414 6.718.414
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 12.523.395 12.523.395 0 6.718.414 6.718.414
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 12.100.366 7.173.655 19.274.021 9.473.651 6.528.984 16.002.635
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 73.025.357 -2.769.546 70.255.811 64.500.621 -1.576.564 62.924.057
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000
Sermaye Yedekleri
5.320.613 0 5.320.613 5.320.613 0 5.320.613
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.814.871 0 1.814.871 1.814.871 0 1.814.871
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.719.658 16.699 2.736.357 2.772.942 16.699 2.789.641
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
6.069.030 -2.786.245 3.282.785 4.237.723 -1.593.263 2.644.460
Kar Yedekleri
45.953.298 0 45.953.298 40.117.963 0 40.117.963
Yasal Yedekler
1.933.583 0 1.933.583 1.882.950 0 1.882.950
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
43.869.490 0 43.869.490 37.956.649 0 37.956.649
Diğer Kar Yedekleri
150.225 0 150.225 278.364 0 278.364
Kar veya Zarar
7.762.553 0 7.762.553 6.851.198 0 6.851.198
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
419.031 0 419.031 591.573 0 591.573
Dönem Net Kâr veya Zararı
7.343.522 0 7.343.522 6.259.625 0 6.259.625
Azınlık Payları
205 0 205 182 0 182
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
293.510.403 296.861.641 590.372.044 210.204.364 268.112.211 478.316.575


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 34.901.644 25.047.001 13.473.819 8.337.927
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 24.331.798 17.759.078 9.128.350 5.854.757
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
594.499 33.344 254.671 19.655
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 101.309 186.757 13.317 65.820
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
97.784 96.485 3.692 42.548
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 9.269.424 6.611.322 3.895.812 2.230.145
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
17.047 12.513 4.764 2.939
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
4.756.951 4.094.789 1.969.841 1.173.363
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
4.495.426 2.504.020 1.921.207 1.053.843
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
390.946 319.555 134.865 110.343
Diğer Faiz Gelirleri
115.884 40.460 43.112 14.659
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -18.708.059 -9.913.432 -6.810.233 -3.438.187
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -12.758.634 -6.202.107 -4.756.878 -2.042.058
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -836.113 -897.176 -278.793 -273.534
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-3.160.180 -1.086.144 -1.018.632 -430.915
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -1.865.355 -1.365.521 -725.944 -571.043
Kiralama Faiz Giderleri
-64.576 -69.209 -21.539 -22.237
Diğer Faiz Giderleri
-23.201 -293.275 -8.447 -98.400
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
16.193.585 15.133.569 6.663.586 4.899.740
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.333.830 3.475.304 1.524.206 1.213.000
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.483.169 4.209.368 1.992.677 1.469.308
Gayri Nakdi Kredilerden
415.081 330.795 129.255 103.772
Diğer
5.068.088 3.878.573 1.863.422 1.365.536
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.149.339 -734.064 -468.471 -256.308
Gayri Nakdi Kredilere
-3.832 -3.099 -2.568 -1.037
Diğer
-1.145.507 -730.965 -465.903 -255.271
TEMETTÜ GELİRLERİ
9.970 3.827 388 14
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) -1.161.856 897.879 -1.307.644 1.080.649
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
561.580 290.908 204.329 -1.493
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-2.959.535 3.223.822 -2.450.502 3.293.113
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
1.236.099 -2.616.851 938.529 -2.210.971
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 1.617.694 921.289 371.201 295.772
FAALİYET BRÜT KÂRI
20.993.223 20.431.868 7.251.737 7.489.175
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -2.369.015 -5.696.471 -312.233 -2.202.552
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -2.025.503 -2.888.374 -268.127 -1.198.843
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.602.901 -2.276.035 -907.219 -729.965
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -4.088.267 -3.664.100 -1.456.705 -1.311.735
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
9.907.537 5.906.888 4.307.453 2.046.080
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
9.907.537 5.906.888 4.307.453 2.046.080
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-h) -2.563.992 -1.498.037 -1.098.331 -522.541
Cari Vergi Karşılığı
-2.361.747 -871.668 -1.293.591 356.161
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-987.626 -2.017.580 -76.374 -1.349.415
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
785.381 1.391.211 271.634 470.713
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
7.343.545 4.408.851 3.209.122 1.523.539
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
7.343.545 4.408.851 3.209.122 1.523.539
Grubun Karı (Zararı)
7.343.522 4.408.836 3.209.113 1.523.533
Azınlık Payları Karı (Zararı)
(IV-g) 23 15 9 6
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01412000 0,00848000 0,00617000 0,00293000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/972528


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.875 Değişim: 0,93% Hacim : 19.178 Mio.TL Son veri saati : 15:18
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,4317 Değişim: 0,94%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5311
Açılış: 13,3069
15,2634 Değişim: 1,32%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3540
Açılış: 15,064
765,91 Değişim: 0,60%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,65
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.