KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.04.2021 - 18:10
KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.042 0 411.459 -2.099.423 -69.883 0 0 1.302.666 -456.223 5 -456.218
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -12.707 0 0 0 0 0 189.232 -176.353 0 172 0 172
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 -5.352.325 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.194.887 -181.304 3.895 3.194.837 -1.968.264 -1.870.623 40.117.963 591.573 1.302.666 53.906.243 164 53.906.407
Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 26 0 541.111 -1.948.603 116.985 0 0 2.028.142 737.661 7 737.668
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 1.901 0 0 0 0 0 0 0 0 1.901 0 1.901
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -6.259.625 -626.080 0 -626.080
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -626.080 -626.080 0 -626.080
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.806.087 -172.542 -5.633.545 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.018.435 -236.448 9.582 5.281.939 -1.481.444 -2.446.543 45.924.050 419.031 2.028.142 63.037.357 189 63.037.546


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
214.020.761 536.261.975 750.282.736 220.743.425 495.624.636 716.368.061
GARANTİ VE KEFALETLER
(III) 26.663.987 32.955.732 59.619.719 24.900.974 26.534.678 51.435.652
Teminat Mektupları
22.401.912 18.858.448 41.260.360 21.256.883 16.267.735 37.524.618
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
393.382 1.692.832 2.086.214 340.040 1.654.714 1.994.754
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 1.963.436 1.963.436 0 1.913.491 1.913.491
Diğer Teminat Mektupları
22.008.530 15.202.180 37.210.710 20.916.843 12.699.530 33.616.373
Banka Kredileri
0 79.839 79.839 0 47.814 47.814
İthalat Kabul Kredileri
0 79.839 79.839 0 47.814 47.814
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
30.100 5.963.940 5.994.040 7.931 4.653.058 4.660.989
Belgeli Akreditifler
30.100 5.260.691 5.290.791 7.931 3.645.457 3.653.388
Diğer Akreditifler
0 703.249 703.249 0 1.007.601 1.007.601
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 15.874 15.874 0 19.269 19.269
Diğer Garantilerimizden
155.883 8.028.575 8.184.458 156.440 5.535.604 5.692.044
Diğer Kefaletlerimizden
4.076.092 9.056 4.085.148 3.479.720 11.198 3.490.918
TAAHHÜTLER
(III) 52.951.470 11.601.513 64.552.983 51.463.917 6.392.539 57.856.456
Cayılamaz Taahhütler
51.720.443 11.182.827 62.903.270 50.214.657 6.061.181 56.275.838
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
1.453.275 10.309.385 11.762.660 2.918.552 4.989.558 7.908.110
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
9.491.587 869.538 10.361.125 9.086.285 1.068.075 10.154.360
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
3.270.827 0 3.270.827 2.730.978 0 2.730.978
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7.308 0 7.308 4.702 0 4.702
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
31.035.224 0 31.035.224 29.118.196 0 29.118.196
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
128.447 0 128.447 130.470 0 130.470
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
6.333.775 3.904 6.337.679 6.225.474 3.548 6.229.022
Cayılabilir Taahhütler
1.231.027 418.686 1.649.713 1.249.260 331.358 1.580.618
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
801.188 0 801.188 817.508 0 817.508
Diğer Cayılabilir Taahhütler
429.839 418.686 848.525 431.752 331.358 763.110
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
134.405.304 491.704.730 626.110.034 144.378.534 462.697.419 607.075.953
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
24.600.932 59.721.611 84.322.543 20.923.980 63.594.359 84.518.339
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.617.612 21.453.084 25.070.696 4.331.785 25.448.217 29.780.002
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
20.983.320 38.268.527 59.251.847 16.592.195 38.146.142 54.738.337
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
109.804.372 431.983.119 541.787.491 123.454.554 399.103.060 522.557.614
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
6.148.389 11.896.016 18.044.405 7.440.107 13.005.673 20.445.780
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.430.859 3.684.304 9.115.163 6.721.463 3.767.041 10.488.504
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
717.530 8.211.712 8.929.242 718.644 9.238.632 9.957.276
Para ve Faiz Swap İşlemleri
98.082.017 350.450.857 448.532.874 110.110.958 325.531.230 435.642.188
Swap Para Alım İşlemleri
9.627.567 110.826.127 120.453.694 13.751.901 109.034.329 122.786.230
Swap Para Satım İşlemleri
50.143.024 84.686.350 134.829.374 61.180.287 78.721.439 139.901.726
Swap Faiz Alım İşlemleri
19.155.713 77.469.190 96.624.903 17.589.385 68.887.731 86.477.116
Swap Faiz Satım İşlemleri
19.155.713 77.469.190 96.624.903 17.589.385 68.887.731 86.477.116
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.319.573 27.670.807 30.990.380 2.945.911 23.477.844 26.423.755
Para Alım Opsiyonları
1.341.874 3.260.163 4.602.037 1.146.399 3.242.182 4.388.581
Para Satım Opsiyonları
1.796.102 3.134.162 4.930.264 1.772.821 2.481.696 4.254.517
Faiz Alım Opsiyonları
0 10.638.241 10.638.241 0 8.876.983 8.876.983
Faiz Satım Opsiyonları
0 10.638.241 10.638.241 0 8.876.983 8.876.983
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
102.618 0 102.618 5.815 0 5.815
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
78.979 0 78.979 20.876 0 20.876
Futures Para İşlemleri
2.136.087 2.452.775 4.588.862 2.845.954 2.639.110 5.485.064
Futures Para Alım İşlemleri
1.410.973 855.586 2.266.559 312.150 2.344.916 2.657.066
Futures Para Satım İşlemleri
725.114 1.597.189 2.322.303 2.533.804 294.194 2.827.998
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
118.306 39.512.664 39.630.970 111.624 34.449.203 34.560.827
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
980.814.977 499.789.369 1.480.604.346 946.736.961 446.524.338 1.393.261.299
EMANET KIYMETLER
74.084.344 45.442.747 119.527.091 72.046.274 41.179.943 113.226.217
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
11.746.248 2.688.978 14.435.226 11.866.024 2.573.098 14.439.122
Emanete Alınan Menkul Değerler
21.148.900 9.716.523 30.865.423 20.299.073 9.387.822 29.686.895
Tahsile Alınan Çekler
34.066.780 4.807.260 38.874.040 32.938.939 4.497.006 37.435.945
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.785.711 5.343.100 12.128.811 6.634.533 4.697.709 11.332.242
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
336.705 22.886.886 23.223.591 307.705 20.024.308 20.332.013
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
251.049.887 155.406.260 406.456.147 239.703.675 134.185.437 373.889.112
Menkul Kıymetler
339.745 2.373.625 2.713.370 430.796 2.246.129 2.676.925
Teminat Senetleri
644.687 780.606 1.425.293 652.787 695.879 1.348.666
Emtia
179.400 190.959 370.359 178.400 170.170 348.570
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
188.550.033 118.503.936 307.053.969 182.754.710 101.663.294 284.418.004
Diğer Rehinli Kıymetler
61.336.022 33.557.134 94.893.156 55.686.982 29.409.965 85.096.947
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
655.680.746 298.940.362 954.621.108 634.987.012 271.158.958 906.145.970
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.194.835.738 1.036.051.344 2.230.887.082 1.167.480.386 942.148.974 2.109.629.360


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
2.909.696 3.728.918
Alınan Faizler
8.964.507 7.917.920
Ödenen Faizler
-5.341.362 -3.210.857
Alınan Temettüler
5.394 235
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.762.435 1.477.996
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-577.386 -648.394
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
788.367 555.462
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-865.043 -866.507
Ödenen Vergiler
-1.024.471 -591.631
Diğer
-802.745 -905.306
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
12.651.100 5.689.269
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-1.147.486 -675.852
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.489.614 -2.576.147
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-19.413.347 -5.986.595
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
1.062.492 -16.121.087
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.762.799 -1.196.028
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
19.141.027 27.272.756
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
3.613.256 884.902
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
13.647.571 4.087.320
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
15.560.796 9.418.187
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-6.064.447 -6.680.199
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-88.242 -312.615
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
36.420 33.960
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-9.080.724 -8.675.951
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
5.093.013 9.269.222
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.695.965 -5.798.089
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
3.596.755 713.021
Diğer
-1.925.704 -1.909.747
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
259.968 -1.324.893
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
9.016.203 6.343.642
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-8.055.130 -7.601.381
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 0
Temettü Ödemeleri
-626.080 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-75.025 -67.154
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.007.748 1.881.579
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
10.764.065 3.294.674
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.495.306 18.691.977
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
24.259.371 21.986.651


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
2.028.149 1.302.671
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.290.481 -1.758.889
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
26 -1.042
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
33 -1.336
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-7 294
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.290.507 -1.757.847
Yabancı Para Çevrim Farkları
541.111 411.459
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.446.905 -2.691.568
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
659.664 82.726
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-513.431 -172.320
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
469.054 611.856
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
737.668 -456.218


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
55.023.449 119.650.544 174.673.993 46.137.924 109.631.454 155.769.378
Nakit ve Nakit Benzerleri
7.554.676 68.735.479 76.290.155 4.894.531 60.632.924 65.527.455
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 6.892.568 43.207.364 50.099.932 4.398.630 43.277.691 47.676.321
Bankalar
(I-d) 661.159 25.560.864 26.222.023 7.375 17.408.700 17.416.075
Para Piyasalarından Alacaklar
1.160 0 1.160 488.547 0 488.547
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-211 -32.749 -32.960 -21 -53.467 -53.488
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 1.381.087 7.885.139 9.266.226 1.266.896 7.912.516 9.179.412
Devlet Borçlanma Senetleri
16.870 116.572 133.442 22.607 167.331 189.938
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
201.478 172.404 373.882 146.997 158.714 305.711
Diğer Finansal Varlıklar
1.162.739 7.596.163 8.758.902 1.097.292 7.586.471 8.683.763
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 24.707.863 36.993.153 61.701.016 23.750.325 34.453.820 58.204.145
Devlet Borçlanma Senetleri
24.141.561 21.707.984 45.849.545 23.067.781 21.352.442 44.420.223
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.777 607 16.384 15.777 607 16.384
Diğer Finansal Varlıklar
550.525 15.284.562 15.835.087 666.767 13.100.771 13.767.538
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 21.379.823 6.036.773 27.416.596 16.226.172 6.632.194 22.858.366
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
15.581.699 6.036.773 21.618.472 11.487.693 6.632.194 18.119.887
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
5.798.124 0 5.798.124 4.738.479 0 4.738.479
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
214.020.213 116.397.020 330.417.233 206.642.060 103.077.185 309.719.245
Krediler
(I-f) 190.764.406 108.359.726 299.124.132 184.860.198 94.373.036 279.233.234
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 1.548.755 4.182.476 5.731.231 1.569.491 4.013.358 5.582.849
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 36.247.545 6.971.658 43.219.203 34.523.108 7.361.951 41.885.059
Devlet Borçlanma Senetleri
36.247.545 6.223.784 42.471.329 34.523.108 6.693.715 41.216.823
Diğer Finansal Varlıklar
0 747.874 747.874 0 668.236 668.236
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-14.540.493 -3.116.840 -17.657.333 -14.310.737 -2.671.160 -16.981.897
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 277.008 0 277.008 250.778 0 250.778
Satış Amaçlı
277.008 0 277.008 250.778 0 250.778
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
18.129 0 18.129 14.795 0 14.795
İştirakler (Net)
(I-h) 18.129 0 18.129 14.795 0 14.795
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
18.129 0 18.129 14.795 0 14.795
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.852.046 56.073 5.908.119 5.948.874 54.532 6.003.406
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
1.175.590 5.349 1.180.939 1.185.653 5.256 1.190.909
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.175.590 5.349 1.180.939 1.185.653 5.256 1.190.909
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 132.073 0 132.073 147.990 0 147.990
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-p) 4.121.349 560.951 4.682.300 4.879.644 340.430 5.220.074
VARLIKLAR TOPLAMI
280.619.857 236.669.937 517.289.794 265.207.718 213.108.857 478.316.575
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 118.963.434 191.044.958 310.008.392 108.361.772 184.157.235 292.519.007
ALINAN KREDİLER
(II-c) 564.772 43.467.474 44.032.246 367.411 39.895.203 40.262.614
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
19.376.879 17.652.519 37.029.398 4.029.807 16.877.537 20.907.344
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 6.473.957 12.933.875 19.407.832 7.712.928 11.593.289 19.306.217
Bonolar
4.019.095 0 4.019.095 5.313.725 0 5.313.725
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.454.862 12.933.875 15.388.737 2.399.203 11.593.289 13.992.492
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 8.536.158 3.736.079 12.272.237 11.277.350 3.563.623 14.840.973
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
8.163.300 3.455.070 11.618.370 10.933.746 3.228.358 14.162.104
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
372.858 281.009 653.867 343.604 335.265 678.869
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 516.555 37.527 554.082 507.578 34.981 542.559
KARŞILIKLAR
(II-h) 2.436.453 88.027 2.524.480 2.431.126 69.929 2.501.055
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
585.046 1.733 586.779 556.168 1.453 557.621
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.851.407 86.294 1.937.701 1.874.958 68.476 1.943.434
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 753.008 135.632 888.640 1.541.750 125.492 1.667.242
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 382 80.316 80.698 370 124.088 124.458
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 7.521.772 7.521.772 0 6.718.414 6.718.414
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 7.521.772 7.521.772 0 6.718.414 6.718.414
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 9.719.140 10.213.331 19.932.471 9.473.651 6.528.984 16.002.635
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 66.478.166 -3.440.620 63.037.546 64.500.621 -1.576.564 62.924.057
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000
Sermaye Yedekleri
5.320.613 0 5.320.613 5.320.613 0 5.320.613
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.814.871 0 1.814.871 1.814.871 0 1.814.871
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.774.870 16.699 2.791.569 2.772.942 16.699 2.789.641
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.811.271 -3.457.319 1.353.952 4.237.723 -1.593.263 2.644.460
Kar Yedekleri
45.924.050 0 45.924.050 40.117.963 0 40.117.963
Yasal Yedekler
1.929.592 0 1.929.592 1.882.950 0 1.882.950
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
43.715.391 0 43.715.391 37.956.649 0 37.956.649
Diğer Kar Yedekleri
279.067 0 279.067 278.364 0 278.364
Kar veya Zarar
2.447.173 0 2.447.173 6.851.198 0 6.851.198
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
419.031 0 419.031 591.573 0 591.573
Dönem Net Kâr veya Zararı
2.028.142 0 2.028.142 6.259.625 0 6.259.625
Azınlık Payları
189 0 189 182 0 182
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
233.818.904 283.470.890 517.289.794 210.204.364 268.112.211 478.316.575


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 9.762.643 8.460.481
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 7.075.320 6.099.429
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
129.025 13.689
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 48.191 98.403
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
68.051 48.775
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 2.283.777 2.081.498
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
4.962 5.864
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.203.625 1.530.116
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
1.075.190 545.518
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
120.020 105.532
Diğer Faiz Gelirleri
38.259 13.155
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -5.569.920 -3.219.355
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -3.732.097 -2.281.394
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -260.369 -340.071
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.016.564 -158.109
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -533.954 -331.098
Kiralama Faiz Giderleri
-21.468 -23.615
Diğer Faiz Giderleri
-5.468 -85.068
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
4.192.723 5.241.126
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.461.662 1.263.983
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.764.602 1.509.001
Gayri Nakdi Kredilerden
144.022 113.226
Diğer
1.620.580 1.395.775
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-302.940 -245.018
Gayri Nakdi Kredilere
-1.018 -1.036
Diğer
-301.922 -243.982
TEMETTÜ GELİRLERİ
5.394 235
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) 620.353 -485.684
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
167.342 -21.846
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
5.811.492 367.047
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-5.358.481 -830.885
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 762.526 393.246
FAALİYET BRÜT KÂRI
7.042.658 6.412.906
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -1.195.058 -1.455.271
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-1.203.665 -1.128.704
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-809.877 -807.898
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -1.277.195 -1.247.109
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
2.556.863 1.773.924
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.556.863 1.773.924
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-h) -528.714 -471.253
Cari Vergi Karşılığı
-99.093 -275.314
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-851.533 -614.074
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
421.912 418.135
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
2.028.149 1.302.671
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
2.028.149 1.302.671
Grubun Karı (Zararı)
2.028.142 1.302.666
Azınlık Payları Karı (Zararı)
(IV-g) 7 5
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00390000 0,00251000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/931897


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.441 Değişim: -0,25% Hacim : 6.780 Mio.TL Son veri saati : 12:29
Düşük 1.438 12.05.2021 Yüksek 1.445
Açılış: 1.441
8,4956 Değişim: 0,91%
Düşük 8,4116 13.05.2021 Yüksek 8,5101
Açılış: 8,4194
10,2730 Değişim: 0,97%
Düşük 10,1512 13.05.2021 Yüksek 10,2873
Açılış: 10,1746
497,88 Değişim: 1,29%
Düşük 491,15 13.05.2021 Yüksek 498,27
Açılış: 491,53
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.