KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.02.2021 - 18:11
KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.809.089 0 43.809.089
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -91.412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.412 0 -91.412
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -91.412 0 0 0 0 0 0 0 0 -91.412 0 -91.412
Yeni Bakiye
4.000.000 1.700.000 0 1.894.886 2.207.533 -108.911 1.442.408 1.624.806 -2.911.390 -55.038 28.233.739 0 5.689.644 43.717.677 0 43.717.677
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -69.191 243.269 255.024 2.997.081 -1.185.635 0 5.417.468 7.658.016 0 7.658.016
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 0 3.005.742
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 931 0 992 0 992
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689.644 0 -5.689.644 0 0 0
Dağıtılan Temettü
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.689.644 0 -5.689.644 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 0 54.382.427
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 0 54.382.427
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 2.207.594 -178.102 1.685.677 1.879.830 85.691 -1.240.673 33.924.314 0 5.417.468 54.382.427 0 54.382.427
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 821.647 -54.465 -146.668 2.156.330 256.409 -764.028 0 6.267.167 8.536.392 0 8.536.392
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -12.707 0 0 0 0 0 12.881 0 174 0 174
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0 0
Dağıtılan Temettü
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.417.468 0 -5.417.468 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.894.886 3.016.534 -232.567 1.539.009 4.036.160 342.100 -2.004.701 39.354.663 0 6.267.167 62.918.993 0 62.918.993


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
220.683.948 501.071.252 721.755.200 160.597.907 479.564.186 640.162.093
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2, 3) 24.904.256 27.330.766 52.235.022 19.912.014 23.535.399 43.447.413
Teminat Mektupları
21.260.165 16.215.511 37.475.676 16.956.203 14.167.206 31.123.409
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
340.040 1.654.714 1.994.754 282.800 1.422.854 1.705.654
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 1.908.879 1.908.879 0 2.221.818 2.221.818
Diğer Teminat Mektupları
20.920.125 12.651.918 33.572.043 16.673.403 10.522.534 27.195.937
Banka Kredileri
0 47.814 47.814 0 50.678 50.678
İthalat Kabul Kredileri
0 47.814 47.814 0 50.678 50.678
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
7.931 4.597.968 4.605.899 8.409 4.358.456 4.366.865
Belgeli Akreditifler
7.931 3.583.529 3.591.460 8.409 3.685.663 3.694.072
Diğer Akreditifler
0 1.014.439 1.014.439 0 672.793 672.793
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 19.269 19.269 0 14.790 14.790
Diğer Garantilerimizden
156.440 6.439.006 6.595.446 5.990 4.931.215 4.937.205
Diğer Kefaletlerimizden
3.479.720 11.198 3.490.918 2.941.412 13.054 2.954.466
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 51.032.165 17.014.857 68.047.022 43.532.774 23.710.713 67.243.487
Cayılamaz Taahhütler
50.214.657 17.014.857 67.229.514 42.539.957 23.710.713 66.250.670
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.918.552 4.989.558 7.908.110 3.512.234 11.250.734 14.762.968
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
9.086.285 1.068.075 10.154.360 8.228.762 1.423.408 9.652.170
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.730.978 0 2.730.978 2.632.311 0 2.632.311
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.702 0 4.702 4.430 0 4.430
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
29.118.196 0 29.118.196 23.193.073 0 23.193.073
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
130.470 0 130.470 94.381 0 94.381
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
6.225.474 10.957.224 17.182.698 4.874.766 11.036.571 15.911.337
Cayılabilir Taahhütler
817.508 0 817.508 992.817 0 992.817
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
817.508 0 817.508 992.817 0 992.817
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 144.747.527 456.725.629 601.473.156 97.153.119 432.318.074 529.471.193
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
20.931.023 63.575.943 84.506.966 13.674.935 50.919.357 64.594.292
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.338.828 25.429.801 29.768.629 4.122.135 22.626.912 26.749.047
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
16.592.195 38.146.142 54.738.337 9.552.800 28.292.445 37.845.245
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
123.816.504 393.149.686 516.966.190 83.478.184 381.398.717 464.876.901
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.430.425 12.905.210 20.335.635 6.344.720 14.293.529 20.638.249
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.721.463 3.713.210 10.434.673 5.802.042 4.831.696 10.633.738
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
708.962 9.192.000 9.900.962 542.678 9.461.833 10.004.511
Para ve Faiz Swap İşlemleri
110.509.281 319.678.319 430.187.600 72.288.056 317.407.670 389.695.726
Swap Para Alım İşlemleri
14.224.154 105.618.937 119.843.091 22.894.573 93.779.012 116.673.585
Swap Para Satım İşlemleri
61.106.357 76.325.072 137.431.429 47.063.483 72.653.394 119.716.877
Swap Faiz Alım İşlemleri
17.589.385 68.867.155 86.456.540 1.165.000 75.487.632 76.652.632
Swap Faiz Satım İşlemleri
17.589.385 68.867.155 86.456.540 1.165.000 75.487.632 76.652.632
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.919.220 23.477.844 26.397.064 4.668.517 27.522.912 32.191.429
Para Alım Opsiyonları
1.146.399 3.242.182 4.388.581 1.934.397 3.443.224 5.377.621
Para Satım Opsiyonları
1.772.821 2.481.696 4.254.517 2.734.120 2.804.616 5.538.736
Faiz Alım Opsiyonları
0 8.876.983 8.876.983 0 10.637.536 10.637.536
Faiz Satım Opsiyonları
0 8.876.983 8.876.983 0 10.637.536 10.637.536
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0 0 0 0
Futures Para İşlemleri
2.845.954 2.639.110 5.485.064 85.946 85.005 170.951
Futures Para Alım İşlemleri
312.150 2.344.916 2.657.066 85.946 0 85.946
Futures Para Satım İşlemleri
2.533.804 294.194 2.827.998 0 85.005 85.005
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
111.624 34.449.203 34.560.827 90.945 22.089.601 22.180.546
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
929.689.537 437.684.523 1.367.374.060 856.292.085 337.560.592 1.193.852.677
EMANET KIYMETLER
55.727.406 41.179.943 96.907.349 47.522.044 24.508.688 72.030.732
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
11.866.024 2.573.098 14.439.122 9.483.940 1.309.375 10.793.315
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.980.205 9.387.822 13.368.027 3.496.688 2.996.399 6.493.087
Tahsile Alınan Çekler
32.938.939 4.497.006 37.435.945 28.123.634 3.036.679 31.160.313
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.634.533 4.697.709 11.332.242 6.116.849 3.118.920 9.235.769
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
307.705 20.024.308 20.332.013 300.933 14.047.315 14.348.248
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
238.975.119 125.345.622 364.320.741 208.267.187 102.985.636 311.252.823
Menkul Kıymetler
430.796 2.246.129 2.676.925 785.963 1.137.538 1.923.501
Teminat Senetleri
652.787 695.879 1.348.666 652.116 574.500 1.226.616
Emtia
178.400 170.170 348.570 0 135.780 135.780
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
182.485.731 97.605.054 280.090.785 165.999.748 81.577.712 247.577.460
Diğer Rehinli Kıymetler
55.227.405 24.628.390 79.855.795 40.829.360 19.560.106 60.389.466
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
634.987.012 271.158.958 906.145.970 600.502.854 210.066.268 810.569.122
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.150.373.485 938.755.775 2.089.129.260 1.016.889.992 817.124.778 1.834.014.770


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
14.492.466 13.304.741
Alınan Faizler
31.076.246 29.530.019
Ödenen Faizler
-13.818.748 -19.396.760
Alınan Temettüler
4.763 3.747
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.925.112 5.898.799
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-2.332.995 2.213.821
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.075.902 1.762.278
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.061.119 -2.808.592
Ödenen Vergiler
-1.828.024 -1.386.665
Diğer
(VI-b) -2.548.671 -2.511.906
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-18.240.094 1.175.538
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.403.051 -404.180
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-236.528 593.035
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-51.831.608 -19.692.589
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-24.959.978 109.541
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
5.268.489 -274.810
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
39.227.668 36.578.843
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
4.903.955 -8.321.114
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-b) 12.790.959 -7.413.188
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-3.747.628 14.480.279
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-11.068.205 -23.616.873
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-35.000 -139.981
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.120.513 -1.220.779
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
47.664 22.779
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-19.392.955 -30.331.630
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
31.196.936 9.540.856
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-25.884.971 -5.397.163
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
4.774.521 3.214.762
Diğer
-653.887 694.283
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
6.673.200 4.696.789
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
34.705.168 32.641.782
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-27.755.375 -30.681.560
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 3.005.742
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-276.593 -269.175
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-b) 2.837.780 2.795.591
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-5.304.853 -1.644.214
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-a) 15.835.984 17.480.198
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-a) 10.531.131 15.835.984


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.267.167 5.417.468
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.269.225 2.240.548
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
620.514 174.078
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
912.544 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-66.027 -88.706
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
-146.668 243.269
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-79.335 19.515
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.648.711 2.066.470
Yabancı Para Çevrim Farkları
2.156.330 255.024
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
323.122 3.842.412
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
549.270 -1.321.165
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.464.540 -198.880
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
84.529 -510.921
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.536.392 7.658.016


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
46.162.992 96.196.853 142.359.845 50.399.066 84.383.650 134.782.716
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.892.544 52.719.140 57.611.684 2.494.673 43.995.536 46.490.209
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 4.398.630 43.277.684 47.676.314 2.243.224 27.650.693 29.893.917
Bankalar
(I-d) 5.749 9.441.668 9.447.417 251.462 16.345.284 16.596.746
Para Piyasalarından Alacaklar
488.179 0 488.179 0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-14 -212 -226 -13 -441 -454
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 1.108.586 7.912.516 9.021.102 170.989 7.069.120 7.240.109
Devlet Borçlanma Senetleri
12.612 167.331 179.943 170.486 92.378 262.864
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 158.714 158.714 0 220.294 220.294
Diğer Finansal Varlıklar
1.095.974 7.586.471 8.682.445 503 6.756.448 6.756.951
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 23.665.110 29.417.592 53.082.702 36.087.714 28.554.393 64.642.107
Devlet Borçlanma Senetleri
23.067.781 21.352.442 44.420.223 35.534.282 16.168.796 51.703.078
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.610 607 16.217 15.610 607 16.217
Diğer Finansal Varlıklar
581.719 8.064.543 8.646.262 537.822 12.384.990 12.922.812
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 16.496.752 6.147.605 22.644.357 11.645.690 4.764.601 16.410.291
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
11.758.273 6.147.605 17.905.878 9.551.895 4.731.384 14.283.279
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
4.738.479 0 4.738.479 2.093.795 33.217 2.127.012
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
204.405.636 74.269.325 278.674.961 143.880.604 63.238.520 207.119.124
Krediler
(I-f) 183.882.588 69.435.940 253.318.528 142.634.804 61.199.371 203.834.175
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 0 0 0 0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 34.523.108 7.361.951 41.885.059 11.814.099 3.760.759 15.574.858
Devlet Borçlanma Senetleri
34.523.108 6.693.715 41.216.823 11.479.840 2.379.418 13.859.258
Diğer Finansal Varlıklar
0 668.236 668.236 334.259 1.381.341 1.715.600
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-14.000.060 -2.528.566 -16.528.626 -10.568.299 -1.721.610 -12.289.909
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-r) 173.416 0 173.416 636.017 0 636.017
Satış Amaçlı
173.416 0 173.416 636.017 0 636.017
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
2.094.996 7.525.427 9.620.423 1.625.290 5.111.016 6.736.306
İştirakler (Net)
(I-h) 14.795 0 14.795 5.521 0 5.521
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
14.795 0 14.795 5.521 0 5.521
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 2.080.201 7.525.427 9.605.628 1.619.769 5.111.016 6.730.785
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
2.080.201 7.525.427 9.605.628 1.619.769 5.111.016 6.730.785
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 5.938.700 17.800 5.956.500 4.857.006 6.976 4.863.982
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-n) 1.168.363 9 1.168.372 933.963 16 933.979
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.168.363 9 1.168.372 933.963 16 933.979
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-o) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-p) 88.226 0 88.226 0 2.438 2.438
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-s) 2.701.666 5.357.392 8.059.058 1.842.217 3.584.333 5.426.550
VARLIKLAR TOPLAMI
262.733.995 183.366.806 446.100.801 204.174.163 156.326.949 360.501.112
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 108.487.593 160.082.602 268.570.195 96.271.886 127.782.641 224.054.527
ALINAN KREDİLER
(II-c) 257.770 36.006.231 36.264.001 302.890 31.068.206 31.371.096
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
3.600.713 15.407.153 19.007.866 612.415 8.199.349 8.811.764
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 7.564.687 11.593.289 19.157.976 4.905.531 8.612.669 13.518.200
Bonolar
5.125.237 0 5.125.237 2.372.587 0 2.372.587
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.439.450 11.593.289 14.032.739 2.532.944 8.612.669 11.145.613
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 11.232.111 3.784.919 15.017.030 7.203.320 1.655.523 8.858.843
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
10.888.507 3.449.654 14.338.161 6.355.281 1.602.458 7.957.739
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
343.604 335.265 678.869 848.039 53.065 901.104
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 505.660 0 505.660 574.553 0 574.553
KARŞILIKLAR
(II-h) 2.361.273 55.589 2.416.862 1.362.723 168.354 1.531.077
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
535.221 0 535.221 434.942 0 434.942
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.826.052 55.589 1.881.641 927.781 168.354 1.096.135
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 1.477.891 93.789 1.571.680 735.341 23.651 758.992
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 16.161 16.161 704.309 0 704.309
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 6.718.414 6.718.414 0 5.381.534 5.381.534
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 6.718.414 6.718.414 0 5.381.534 5.381.534
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 8.067.980 5.867.983 13.935.963 6.917.863 3.635.927 10.553.790
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 63.786.711 -867.718 62.918.993 54.116.424 266.003 54.382.427
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000
Sermaye Yedekleri
5.400.628 0 5.400.628 5.400.628 0 5.400.628
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.894.886 0 1.894.886 1.894.886 0 1.894.886
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
3.470.625 852.351 4.322.976 2.884.029 831.140 3.715.169
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.093.628 -1.720.069 2.373.559 1.289.985 -565.137 724.848
Kar Yedekleri
39.354.663 0 39.354.663 33.924.314 0 33.924.314
Yasal Yedekler
1.772.027 0 1.772.027 1.532.027 0 1.532.027
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
37.306.183 0 37.306.183 32.128.715 0 32.128.715
Diğer Kar Yedekleri
276.453 0 276.453 263.572 0 263.572
Kar veya Zarar
6.267.167 0 6.267.167 5.417.468 0 5.417.468
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0 0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.267.167 0 6.267.167 5.417.468 0 5.417.468
Azınlık Payları
0 0 0 0 0 0
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
207.342.389 238.758.412 446.100.801 173.707.255 186.793.857 360.501.112


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 33.456.476 34.508.262
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 23.229.974 26.851.805
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
96.440 364.578
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 283.530 667.215
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
542.863 212.788
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 9.266.768 6.306.863
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
15.133 1.058
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
5.365.876 5.033.578
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.885.759 1.272.227
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
0 0
Diğer Faiz Gelirleri
36.901 105.013
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -13.925.781 -18.795.325
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -8.913.962 -14.294.413
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -1.037.241 -1.495.389
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.639.318 -953.070
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -1.907.768 -1.949.413
Kiralama Faiz Giderleri
-88.567 -92.719
Diğer Faiz Giderleri
-338.925 -10.321
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
19.530.695 15.712.937
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.865.536 4.634.359
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.897.270 5.954.761
Gayri Nakdi Kredilerden
439.666 568.149
Diğer
4.457.604 5.386.612
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.031.734 -1.320.402
Gayri Nakdi Kredilere
-4.422 -3.605
Diğer
-1.027.312 -1.316.797
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 4.763 6.509
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) -618.777 -709.511
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
403.345 278.136
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-4.067.523 1.513.909
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
3.045.401 -2.501.556
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 1.373.338 818.844
FAALİYET BRÜT KÂRI
24.155.555 20.463.138
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -6.860.487 -6.661.947
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-2.619.366 -1.091.259
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.843.740 -2.589.571
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -4.842.876 -3.959.397
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
6.989.086 6.160.964
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
956.126 640.370
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-h) 7.945.212 6.801.334
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) -1.678.045 -1.383.866
Cari Vergi Karşılığı
-2.061.984 -1.609.738
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.013.470 -583.474
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.397.409 809.346
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 6.267.167 5.417.468
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-h) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-i) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-j) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-k) 6.267.167 5.417.468
Grubun Karı (Zararı)
6.267.167 5.417.468
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0 0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01205000 0,01082000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907036


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.345 Değişim: 1,10% Hacim : 14.178 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 1.309 22.04.2021 Yüksek 1.346
Açılış: 1.320
8,3373 Değişim: 0,38%
Düşük 8,3007 23.04.2021 Yüksek 8,3582
Açılış: 8,3056
10,0579 Değişim: 0,74%
Düşük 9,9642 23.04.2021 Yüksek 10,0700
Açılış: 9,9842
478,63 Değişim: 0,44%
Düşük 476,12 23.04.2021 Yüksek 479,50
Açılış: 476,52
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.