KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

02.02.2021 - 18:10
KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.786.915 126 43.787.041
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680
Yeni Bakiye
4.000.000 1.700.000 0 1.814.871 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.694.235 126 43.694.361
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -69.531 0 453.906 3.110.437 -1.185.812 0 0 5.352.325 7.661.325 14 7.661.339
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 19 3.005.761
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 61 0 0 0 0 0 -94.157 95.088 0 992 0 992
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.709.166 0 -5.709.166 0 0 0
Dağıtılan Temettü
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.709.166 0 -5.709.166 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 821.647 -56.212 5.687 1.957.450 336.000 -762.788 0 0 6.259.625 8.561.409 23 8.561.432
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -12.707 0 0 0 0 0 189.232 -176.353 0 172 0 172
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0
Dağıtılan Temettü
(V-a) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 3.016.534 -236.474 9.582 4.740.828 467.159 -2.563.528 40.117.963 591.573 6.259.625 62.923.875 182 62.924.057


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
220.743.425 495.624.636 716.368.061 162.285.048 473.496.707 635.781.755
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-a-2, 3) 24.900.974 26.534.678 51.435.652 19.905.773 22.793.252 42.699.025
Teminat Mektupları
21.256.883 16.267.735 37.524.618 16.949.962 14.187.155 31.137.117
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
340.040 1.654.714 1.994.754 282.800 1.422.854 1.705.654
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 1.913.491 1.913.491 0 2.223.470 2.223.470
Diğer Teminat Mektupları
20.916.843 12.699.530 33.616.373 16.667.162 10.540.831 27.207.993
Banka Kredileri
0 47.814 47.814 0 50.678 50.678
İthalat Kabul Kredileri
0 47.814 47.814 0 50.678 50.678
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
7.931 4.653.058 4.660.989 8.409 4.396.101 4.404.510
Belgeli Akreditifler
7.931 3.645.457 3.653.388 8.409 3.747.283 3.755.692
Diğer Akreditifler
0 1.007.601 1.007.601 0 648.818 648.818
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 19.269 19.269 0 14.790 14.790
Diğer Garantilerimizden
156.440 5.535.604 5.692.044 5.990 4.131.474 4.137.464
Diğer Kefaletlerimizden
3.479.720 11.198 3.490.918 2.941.412 13.054 2.954.466
TAAHHÜTLER
(III-a-1) 51.463.917 6.392.539 57.856.456 43.611.686 12.978.081 56.589.767
Cayılamaz Taahhütler
50.214.657 6.061.181 56.275.838 42.539.957 12.676.833 55.216.790
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.918.552 4.989.558 7.908.110 3.512.234 11.250.734 14.762.968
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
9.086.285 1.068.075 10.154.360 8.228.762 1.423.408 9.652.170
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.730.978 0 2.730.978 2.632.311 0 2.632.311
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.702 0 4.702 4.430 0 4.430
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
29.118.196 0 29.118.196 23.193.073 0 23.193.073
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
130.470 0 130.470 94.381 0 94.381
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
6.225.474 3.548 6.229.022 4.874.766 2.691 4.877.457
Cayılabilir Taahhütler
1.249.260 331.358 1.580.618 1.071.729 301.248 1.372.977
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
817.508 0 817.508 992.817 0 992.817
Diğer Cayılabilir Taahhütler
431.752 331.358 763.110 78.912 301.248 380.160
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
(III-b) 144.378.534 462.697.419 607.075.953 98.767.589 437.725.374 536.492.963
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
20.923.980 63.594.359 84.518.339 13.674.935 50.984.080 64.659.015
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.331.785 25.448.217 29.780.002 4.122.135 22.691.635 26.813.770
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
16.592.195 38.146.142 54.738.337 9.552.800 28.292.445 37.845.245
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
123.454.554 399.103.060 522.557.614 85.092.654 386.741.294 471.833.948
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
7.440.107 13.005.673 20.445.780 6.344.720 14.506.012 20.850.732
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.721.463 3.767.041 10.488.504 5.802.042 4.937.886 10.739.928
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
718.644 9.238.632 9.957.276 542.678 9.568.126 10.110.804
Para ve Faiz Swap İşlemleri
110.110.958 325.531.230 435.642.188 73.868.613 322.537.764 396.406.377
Swap Para Alım İşlemleri
13.751.901 109.034.329 122.786.230 22.948.085 97.089.617 120.037.702
Swap Para Satım İşlemleri
61.180.287 78.721.439 139.901.726 48.590.528 74.408.155 122.998.683
Swap Faiz Alım İşlemleri
17.589.385 68.887.731 86.477.116 1.165.000 75.519.996 76.684.996
Swap Faiz Satım İşlemleri
17.589.385 68.887.731 86.477.116 1.165.000 75.519.996 76.684.996
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
2.945.911 23.477.844 26.423.755 4.702.430 27.522.912 32.225.342
Para Alım Opsiyonları
1.146.399 3.242.182 4.388.581 1.934.397 3.443.224 5.377.621
Para Satım Opsiyonları
1.772.821 2.481.696 4.254.517 2.734.120 2.804.616 5.538.736
Faiz Alım Opsiyonları
0 8.876.983 8.876.983 0 10.637.536 10.637.536
Faiz Satım Opsiyonları
0 8.876.983 8.876.983 0 10.637.536 10.637.536
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
5.815 0 5.815 19.333 0 19.333
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
20.876 0 20.876 14.580 0 14.580
Futures Para İşlemleri
2.845.954 2.639.110 5.485.064 85.946 85.005 170.951
Futures Para Alım İşlemleri
312.150 2.344.916 2.657.066 85.946 0 85.946
Futures Para Satım İşlemleri
2.533.804 294.194 2.827.998 0 85.005 85.005
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
111.624 34.449.203 34.560.827 90.945 22.089.601 22.180.546
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
946.736.961 446.524.338 1.393.261.299 871.352.485 344.368.703 1.215.721.188
EMANET KIYMETLER
72.046.274 41.179.943 113.226.217 61.762.629 24.508.688 86.271.317
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
11.866.024 2.573.098 14.439.122 9.483.940 1.309.375 10.793.315
Emanete Alınan Menkul Değerler
20.299.073 9.387.822 29.686.895 17.737.273 2.996.399 20.733.672
Tahsile Alınan Çekler
32.938.939 4.497.006 37.435.945 28.123.634 3.036.679 31.160.313
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.634.533 4.697.709 11.332.242 6.116.849 3.118.920 9.235.769
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
307.705 20.024.308 20.332.013 300.933 14.047.315 14.348.248
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
239.703.675 134.185.437 373.889.112 209.087.002 109.793.747 318.880.749
Menkul Kıymetler
430.796 2.246.129 2.676.925 785.963 1.137.538 1.923.501
Teminat Senetleri
652.787 695.879 1.348.666 652.116 574.500 1.226.616
Emtia
178.400 170.170 348.570 0 135.780 135.780
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
182.754.710 101.663.294 284.418.004 166.259.977 84.587.022 250.846.999
Diğer Rehinli Kıymetler
55.686.982 29.409.965 85.096.947 41.388.946 23.358.907 64.747.853
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
634.987.012 271.158.958 906.145.970 600.502.854 210.066.268 810.569.122
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.167.480.386 942.148.974 2.109.629.360 1.033.637.533 817.865.410 1.851.502.943


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
14.858.601 13.658.172
Alınan Faizler
32.770.130 31.128.043
Ödenen Faizler
-14.310.138 -20.049.770
Alınan Temettüler
4.866 3.981
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.631.348 6.236.140
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-2.290.432 2.232.070
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
2.157.372 1.857.605
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-3.260.779 -2.978.113
Ödenen Vergiler
-2.147.238 -1.599.936
Diğer
(VI-b) -3.696.528 -3.171.848
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-20.044.460 1.698.816
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-3.539.108 -392.258
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-1.674.106 2.042.262
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-54.984.593 -19.880.506
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-26.491.977 89.175
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
5.794.769 -1.261.584
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
42.002.096 37.978.898
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
5.694.949 -8.686.838
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(VI-b) 13.153.510 -8.190.333
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-5.185.859 15.356.988
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-10.300.952 -22.163.365
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-1.137.180 -1.225.140
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
48.667 23.072
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-21.540.779 -31.065.143
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
31.220.272 10.251.002
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-25.884.971 -5.397.163
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
4.774.521 3.214.762
Diğer
2.218.518 2.035.245
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
6.774.018 3.820.442
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
34.834.318 31.772.465
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-27.755.375 -30.681.560
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 3.005.742
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-304.925 -276.205
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
(VI-b) 3.516.122 3.245.458
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-5.196.671 259.523
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-a) 18.691.977 18.432.454
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(VI-a) 13.495.306 18.691.977


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
6.259.648 5.352.339
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
2.301.784 2.309.000
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
771.122 -69.531
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
912.544 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-68.211 -89.142
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
5.687 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-78.898 19.611
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
1.530.662 2.378.531
Yabancı Para Çevrim Farkları
1.957.450 453.906
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
432.714 3.987.740
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
550.820 -1.321.392
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.464.540 -198.880
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
54.218 -542.843
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
8.561.432 7.661.339


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
46.137.924 104.679.802 150.817.726 50.353.146 88.847.971 139.201.117
Nakit ve Nakit Benzerleri
4.894.531 55.681.272 60.575.803 2.401.694 45.498.382 47.900.076
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 4.398.630 43.277.691 47.676.321 2.243.226 27.650.703 29.893.929
Bankalar
(I-d) 7.375 12.403.838 12.411.213 92.372 17.848.302 17.940.674
Para Piyasalarından Alacaklar
488.547 0 488.547 66.120 0 66.120
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-21 -257 -278 -24 -623 -647
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 1.266.896 7.912.516 9.179.412 195.719 7.069.120 7.264.839
Devlet Borçlanma Senetleri
22.607 167.331 189.938 182.344 92.378 274.722
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
146.997 158.714 305.711 12.470 220.294 232.764
Diğer Finansal Varlıklar
1.097.292 7.586.471 8.683.763 905 6.756.448 6.757.353
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 23.750.325 34.453.820 58.204.145 36.203.273 31.315.167 67.518.440
Devlet Borçlanma Senetleri
23.067.781 21.352.442 44.420.223 35.534.282 16.168.796 51.703.078
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.777 607 16.384 15.777 607 16.384
Diğer Finansal Varlıklar
666.767 13.100.771 13.767.538 653.214 15.145.764 15.798.978
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 16.226.172 6.632.194 22.858.366 11.552.460 4.965.302 16.517.762
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
11.487.693 6.632.194 18.119.887 9.458.665 4.932.085 14.390.750
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
4.738.479 0 4.738.479 2.093.795 33.217 2.127.012
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
206.642.060 103.077.185 309.719.245 147.259.503 87.515.563 234.775.066
Krediler
(I-f) 184.860.198 94.373.036 279.233.234 144.802.842 81.973.456 226.776.298
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 1.569.491 4.013.358 5.582.849 1.534.777 3.605.542 5.140.319
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 34.523.108 7.361.951 41.885.059 11.814.099 3.760.759 15.574.858
Devlet Borçlanma Senetleri
34.523.108 6.693.715 41.216.823 11.479.840 2.379.418 13.859.258
Diğer Finansal Varlıklar
0 668.236 668.236 334.259 1.381.341 1.715.600
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-14.310.737 -2.671.160 -16.981.897 -10.892.215 -1.824.194 -12.716.409
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-r) 250.778 0 250.778 666.067 0 666.067
Satış Amaçlı
250.778 0 250.778 666.067 0 666.067
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
14.795 0 14.795 5.521 0 5.521
İştirakler (Net)
(I-h) 14.795 0 14.795 5.521 0 5.521
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
14.795 0 14.795 5.521 0 5.521
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-m) 5.948.874 54.532 6.003.406 4.866.527 53.170 4.919.697
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-n) 1.185.653 5.256 1.190.909 948.305 4.883 953.188
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
1.185.653 5.256 1.190.909 948.305 4.883 953.188
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-o) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0 9.971 0 9.971
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-p) 147.990 0 147.990 80.564 55.408 135.972
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-s) 4.879.644 5.292.082 10.171.726 2.631.103 3.874.735 6.505.838
VARLIKLAR TOPLAMI
265.207.718 213.108.857 478.316.575 206.820.707 180.351.730 387.172.437
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 108.361.772 184.157.235 292.519.007 95.854.279 148.858.054 244.712.333
ALINAN KREDİLER
(II-c) 367.411 39.895.203 40.262.614 548.615 34.287.866 34.836.481
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.029.807 16.877.537 20.907.344 763.198 9.343.352 10.106.550
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 7.712.928 11.593.289 19.306.217 4.924.276 8.612.669 13.536.945
Bonolar
5.313.725 0 5.313.725 2.391.332 0 2.391.332
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.399.203 11.593.289 13.992.492 2.532.944 8.612.669 11.145.613
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 11.277.350 3.563.623 14.840.973 7.245.411 1.700.291 8.945.702
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
10.933.746 3.228.358 14.162.104 6.397.372 1.647.226 8.044.598
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
343.604 335.265 678.869 848.039 53.065 901.104
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 507.578 34.981 542.559 576.563 47.591 624.154
KARŞILIKLAR
(II-h) 2.431.126 69.929 2.501.055 1.411.459 181.183 1.592.642
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
556.168 1.453 557.621 450.238 646 450.884
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.874.958 68.476 1.943.434 961.221 180.537 1.141.758
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 1.541.750 125.492 1.667.242 772.096 59.603 831.699
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 370 124.088 124.458 704.309 132.903 837.212
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 6.718.414 6.718.414 0 5.381.534 5.381.534
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 6.718.414 6.718.414 0 5.381.534 5.381.534
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 9.473.651 6.528.984 16.002.635 7.465.579 3.939.153 11.404.732
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 64.500.621 -1.576.564 62.924.057 54.875.134 -512.681 54.362.453
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000
Sermaye Yedekleri
5.320.613 0 5.320.613 5.320.613 0 5.320.613
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.814.871 0 1.814.871 1.814.871 0 1.814.871
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.772.942 16.699 2.789.641 2.025.172 6.055 2.031.227
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
4.237.723 -1.593.263 2.644.460 1.632.533 -518.736 1.113.797
Kar Yedekleri
40.117.963 0 40.117.963 34.576.406 0 34.576.406
Yasal Yedekler
1.882.950 0 1.882.950 1.626.891 0 1.626.891
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
37.956.649 0 37.956.649 32.684.032 0 32.684.032
Diğer Kar Yedekleri
278.364 0 278.364 265.483 0 265.483
Kar veya Zarar
6.851.198 0 6.851.198 6.120.251 0 6.120.251
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
591.573 0 591.573 767.926 0 767.926
Dönem Net Kâr veya Zararı
6.259.625 0 6.259.625 5.352.325 0 5.352.325
Azınlık Payları
182 0 182 159 0 159
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
210.204.364 268.112.211 478.316.575 175.140.919 212.031.518 387.172.437


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 35.128.018 36.498.492
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 24.225.442 28.136.339
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
96.440 364.578
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 289.994 754.821
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
546.482 226.360
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 9.471.535 6.411.341
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
16.307 4.257
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
5.569.469 5.134.857
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
3.885.759 1.272.227
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
434.689 460.232
Diğer Faiz Gelirleri
63.436 144.821
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -14.429.250 -19.560.065
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -9.224.039 -14.599.127
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -1.179.023 -1.650.489
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-1.668.235 -1.071.788
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -1.928.619 -2.135.409
Kiralama Faiz Giderleri
-90.412 -94.135
Diğer Faiz Giderleri
-338.922 -9.117
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
20.698.768 16.938.427
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
4.549.000 4.958.293
Alınan Ücret ve Komisyonlar
5.603.506 6.292.102
Gayri Nakdi Kredilerden
442.374 569.326
Diğer
5.161.132 5.722.776
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.054.506 -1.333.809
Gayri Nakdi Kredilere
-4.422 -3.605
Diğer
-1.050.084 -1.330.204
TEMETTÜ GELİRLERİ
(IV-c) 4.866 6.743
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-d) -675.547 -1.145.675
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
445.908 296.385
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
-4.250.658 1.123.645
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
3.129.203 -2.565.705
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-e) 1.395.938 855.488
FAALİYET BRÜT KÂRI
25.973.025 21.613.276
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-f) -6.954.251 -6.704.938
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-2.628.521 -1.099.204
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-3.040.221 -2.757.578
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-g) -5.065.873 -4.124.730
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
8.284.159 6.926.826
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-i) 8.284.159 6.926.826
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-j) -2.024.511 -1.574.487
Cari Vergi Karşılığı
-2.387.901 -1.830.603
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-1.034.774 -629.451
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
1.398.164 885.567
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-k) 6.259.648 5.352.339
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
(IV-i) 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-j) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-k) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-l) 6.259.648 5.352.339
Grubun Karı (Zararı)
6.259.625 5.352.325
Azınlık Payları Karı (Zararı)
(IV-h) 23 14
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,01204000 0,01069000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/907035


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.471 Değişim: 0,00% Hacim : 27.492 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.443 26.02.2021 Yüksek 1.480
Açılış: 1.457
7,3942 Değişim: -0,41%
Düşük 7,3884 01.03.2021 Yüksek 7,4326
Açılış: 7,4249
8,9367 Değişim: -0,36%
Düşük 8,9299 01.03.2021 Yüksek 8,9994
Açılış: 8,9694
416,11 Değişim: 0,92%
Düşük 411,50 01.03.2021 Yüksek 416,86
Açılış: 412,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.