KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

28.04.2020 - 18:10
KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.786.915 126 43.787.041
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680
Yeni Bakiye
4.000.000 1.700.000 0 1.814.871 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.694.235 126 43.694.361
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -11.054 0 193.302 -870.882 86.429 0 0 1.407.736 805.531 4 805.535
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 19 3.005.761
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.614.077 81.711 0 5.695.788 0 5.695.788
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.709.166 -5.709.166 0 -5.709.166
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5.709.166 -5.709.166 0 -5.709.166
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.533 -121.785 3.895 2.522.774 -3.850.160 -528.499 34.575.474 754.549 1.407.736 47.492.130 149 47.492.279
Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yeni Bakiye
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.594 -180.262 3.895 2.783.378 131.159 -1.800.740 34.576.406 767.926 5.352.325 54.362.294 159 54.362.453
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -1.042 0 411.459 -2.099.423 -69.883 0 0 1.302.666 -456.223 5 -456.218
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -12.707 0 0 0 0 0 189.232 -176.353 0 172 0 172
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 0 -5.352.325 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.352.325 -5.352.325 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.194.887 -181.304 3.895 3.194.837 -1.968.264 -1.870.623 40.117.963 591.573 1.302.666 53.906.243 164 53.906.407


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
147.156.119 477.971.848 625.127.967 162.285.048 473.496.707 635.781.755
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-2, 3) 19.677.196 23.416.771 43.093.967 19.905.773 22.793.252 42.699.025
Teminat Mektupları
16.739.609 15.100.238 31.839.847 16.949.962 14.187.155 31.137.117
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
273.837 1.531.932 1.805.769 282.800 1.422.854 1.705.654
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 2.266.261 2.266.261 0 2.223.470 2.223.470
Diğer Teminat Mektupları
16.465.772 11.302.045 27.767.817 16.667.162 10.540.831 27.207.993
Banka Kredileri
0 54.751 54.751 0 50.678 50.678
İthalat Kabul Kredileri
0 54.751 54.751 0 50.678 50.678
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
13.336 4.530.698 4.544.034 8.409 4.396.101 4.404.510
Belgeli Akreditifler
13.336 3.821.164 3.834.500 8.409 3.747.283 3.755.692
Diğer Akreditifler
0 709.534 709.534 0 648.818 648.818
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 13.706 13.706 0 14.790 14.790
Diğer Garantilerimizden
3.990 3.712.455 3.716.445 5.990 4.131.474 4.137.464
Diğer Kefaletlerimizden
2.920.261 4.923 2.925.184 2.941.412 13.054 2.954.466
TAAHHÜTLER
(III-1) 46.185.175 7.776.554 53.961.729 43.611.686 12.978.081 56.589.767
Cayılamaz Taahhütler
45.055.176 7.326.009 52.381.185 42.539.957 12.676.833 55.216.790
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.218.876 6.004.130 8.223.006 3.512.234 11.250.734 14.762.968
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
8.499.483 1.318.978 9.818.461 8.228.762 1.423.408 9.652.170
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.878.088 0 2.878.088 2.632.311 0 2.632.311
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.506 0 4.506 4.430 0 4.430
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
26.186.031 0 26.186.031 23.193.073 0 23.193.073
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
106.275 0 106.275 94.381 0 94.381
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
5.161.917 2.901 5.164.818 4.874.766 2.691 4.877.457
Cayılabilir Taahhütler
1.129.999 450.545 1.580.544 1.071.729 301.248 1.372.977
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
1.029.802 0 1.029.802 992.817 0 992.817
Diğer Cayılabilir Taahhütler
100.197 450.545 550.742 78.912 301.248 380.160
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
81.293.748 446.778.523 528.072.271 98.767.589 437.725.374 536.492.963
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
16.155.682 56.423.947 72.579.629 13.674.935 50.984.080 64.659.015
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.557.987 23.421.413 26.979.400 4.122.135 22.691.635 26.813.770
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
12.597.695 33.002.534 45.600.229 9.552.800 28.292.445 37.845.245
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
65.138.066 390.354.576 455.492.642 85.092.654 386.741.294 471.833.948
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
5.531.973 13.812.164 19.344.137 6.344.720 14.506.012 20.850.732
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
5.192.306 4.616.219 9.808.525 5.802.042 4.937.886 10.739.928
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
339.667 9.195.945 9.535.612 542.678 9.568.126 10.110.804
Para ve Faiz Swap İşlemleri
54.003.944 320.037.406 374.041.350 73.868.613 322.537.764 396.406.377
Swap Para Alım İşlemleri
15.258.054 88.506.167 103.764.221 22.948.085 97.089.617 120.037.702
Swap Para Satım İşlemleri
32.427.890 74.571.559 106.999.449 48.590.528 74.408.155 122.998.683
Swap Faiz Alım İşlemleri
3.159.000 78.479.840 81.638.840 1.165.000 75.519.996 76.684.996
Swap Faiz Satım İşlemleri
3.159.000 78.479.840 81.638.840 1.165.000 75.519.996 76.684.996
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
5.132.364 29.699.883 34.832.247 4.702.430 27.522.912 32.225.342
Para Alım Opsiyonları
1.853.879 4.080.136 5.934.015 1.934.397 3.443.224 5.377.621
Para Satım Opsiyonları
3.267.314 2.835.975 6.103.289 2.734.120 2.804.616 5.538.736
Faiz Alım Opsiyonları
0 11.391.886 11.391.886 0 10.637.536 10.637.536
Faiz Satım Opsiyonları
0 11.391.886 11.391.886 0 10.637.536 10.637.536
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
2.952 0 2.952 19.333 0 19.333
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
8.219 0 8.219 14.580 0 14.580
Futures Para İşlemleri
381.834 388.241 770.075 85.946 85.005 170.951
Futures Para Alım İşlemleri
381.834 0 381.834 85.946 0 85.946
Futures Para Satım İşlemleri
0 388.241 388.241 0 85.005 85.005
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
87.951 26.416.882 26.504.833 90.945 22.089.601 22.180.546
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
887.146.758 383.692.466 1.270.839.224 871.352.485 344.368.703 1.215.721.188
EMANET KIYMETLER
63.814.256 28.072.267 91.886.523 61.762.629 24.508.688 86.271.317
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
9.879.078 2.174.551 12.053.629 9.483.940 1.309.375 10.793.315
Emanete Alınan Menkul Değerler
18.285.411 3.896.041 22.181.452 17.737.273 2.996.399 20.733.672
Tahsile Alınan Çekler
29.109.070 3.534.188 32.643.258 28.123.634 3.036.679 31.160.313
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.239.523 3.503.904 9.743.427 6.116.849 3.118.920 9.235.769
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
301.174 14.963.583 15.264.757 300.933 14.047.315 14.348.248
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
216.409.902 122.254.641 338.664.543 209.087.002 109.793.747 318.880.749
Menkul Kıymetler
2.770.419 1.427.849 4.198.268 785.963 1.137.538 1.923.501
Teminat Senetleri
648.951 629.953 1.278.904 652.116 574.500 1.226.616
Emtia
155.288 150.000 305.288 0 135.780 135.780
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
168.494.916 92.971.667 261.466.583 166.259.977 84.587.022 250.846.999
Diğer Rehinli Kıymetler
44.340.328 27.075.172 71.415.500 41.388.946 23.358.907 64.747.853
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
606.922.600 233.365.558 840.288.158 600.502.854 210.066.268 810.569.122
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.034.302.877 861.664.314 1.895.967.191 1.033.637.533 817.865.410 1.851.502.943


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
4.244.448 2.750.109
Alınan Faizler
7.917.920 7.596.960
Ödenen Faizler
-3.210.857 -5.391.307
Alınan Temettüler
235 0
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.477.996 1.465.588
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-648.394 236.568
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
555.462 353.930
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-866.507 -730.720
Ödenen Vergiler
-76.101 -54.373
Diğer
-905.306 -726.537
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
5.173.739 10.274.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-675.852 -328.052
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
-2.576.147 8.624.562
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.986.595 -10.121.941
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-16.121.087 -6.140.956
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.196.028 1.525.137
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
27.272.756 17.842.183
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
884.902 -270.986
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
3.571.790 -855.293
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
9.418.187 13.024.763
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-6.680.199 -7.283.982
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-312.615 -113.773
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
33.960 201
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-8.675.951 -9.408.606
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.269.222 2.191.540
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-5.798.089 -5.841
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
713.021 714.895
Diğer
-1.909.747 -662.398
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-1.324.893 7.111.371
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.343.642 18.871.757
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.601.381 -14.687.385
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0 3.005.742
Temettü Ödemeleri
0 0
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-67.154 -78.743
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.881.579 1.363.945
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
3.294.674 14.216.097
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-a) 18.691.977 18.432.454
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-a) 21.986.651 32.648.551


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.302.671 1.407.740
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.758.889 -602.205
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.042 -11.054
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.336 -14.172
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
294 3.118
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-1.757.847 -591.151
Yabancı Para Çevrim Farkları
411.459 193.302
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.691.568 -1.116.515
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
82.726 196.790
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-172.320 -85.984
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
611.856 221.256
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-456.218 805.535


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2020 Önceki Dönem 31.12.2019
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
59.769.643 102.534.037 162.303.680 50.353.146 88.847.971 139.201.117
Nakit ve Nakit Benzerleri
11.715.834 55.453.519 67.169.353 2.401.694 45.498.382 47.900.076
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 7.596.132 37.090.758 44.686.890 2.243.226 27.650.703 29.893.929
Bankalar
(I-d) 1.573.283 18.363.045 19.936.328 92.372 17.848.302 17.940.674
Para Piyasalarından Alacaklar
2.546.446 0 2.546.446 66.120 0 66.120
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-27 -284 -311 -24 -623 -647
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 91.872 7.665.712 7.757.584 195.719 7.069.120 7.264.839
Devlet Borçlanma Senetleri
70.841 198.248 269.089 182.344 92.378 274.722
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
4.975 208.681 213.656 12.470 220.294 232.764
Diğer Finansal Varlıklar
16.056 7.258.783 7.274.839 905 6.756.448 6.757.353
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 34.568.577 33.199.430 67.768.007 36.203.273 31.315.167 67.518.440
Devlet Borçlanma Senetleri
33.944.685 16.157.301 50.101.986 35.534.282 16.168.796 51.703.078
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.777 607 16.384 15.777 607 16.384
Diğer Finansal Varlıklar
608.115 17.041.522 17.649.637 653.214 15.145.764 15.798.978
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 13.393.360 6.215.376 19.608.736 11.552.460 4.965.302 16.517.762
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
10.380.085 6.215.376 16.595.461 9.458.665 4.932.085 14.390.750
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
3.013.275 0 3.013.275 2.093.795 33.217 2.127.012
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
152.270.135 92.706.879 244.977.014 147.259.503 87.515.563 234.775.066
Krediler
(I-f) 145.903.823 86.307.208 232.211.031 144.802.842 81.973.456 226.776.298
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 1.441.895 3.667.941 5.109.836 1.534.777 3.605.542 5.140.319
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 16.482.378 4.744.922 21.227.300 11.814.099 3.760.759 15.574.858
Devlet Borçlanma Senetleri
16.178.441 3.531.493 19.709.934 11.479.840 2.379.418 13.859.258
Diğer Finansal Varlıklar
303.937 1.213.429 1.517.366 334.259 1.381.341 1.715.600
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-11.557.961 -2.013.192 -13.571.153 -10.892.215 -1.824.194 -12.716.409
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 189.794 0 189.794 666.067 0 666.067
Satış Amaçlı
189.794 0 189.794 666.067 0 666.067
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
8.421 0 8.421 5.521 0 5.521
İştirakler (Net)
(I-h) 8.421 0 8.421 5.521 0 5.521
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
8.421 0 8.421 5.521 0 5.521
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
5.004.757 55.387 5.060.144 4.866.527 53.170 4.919.697
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
961.313 4.682 965.995 948.305 4.883 953.188
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
961.313 4.682 965.995 948.305 4.883 953.188
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
11.138 0 11.138 9.971 0 9.971
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 70.318 0 70.318 80.564 55.408 135.972
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-p) 2.963.264 4.844.492 7.807.756 2.631.103 3.874.735 6.505.838
VARLIKLAR TOPLAMI
221.248.783 200.145.477 421.394.260 206.820.707 180.351.730 387.172.437
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 105.971.006 164.809.314 270.780.320 95.854.279 148.858.054 244.712.333
ALINAN KREDİLER
(II-c) 740.288 35.104.119 35.844.407 548.615 34.287.866 34.836.481
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
6.831.109 11.043.000 17.874.109 763.198 9.343.352 10.106.550
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 5.172.593 6.522.412 11.695.005 4.924.276 8.612.669 13.536.945
Bonolar
2.982.641 0 2.982.641 2.391.332 0 2.391.332
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.189.952 6.522.412 8.712.364 2.532.944 8.612.669 11.145.613
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 7.654.574 3.213.220 10.867.794 7.245.411 1.700.291 8.945.702
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
6.952.617 2.863.170 9.815.787 6.397.372 1.647.226 8.044.598
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
701.957 350.050 1.052.007 848.039 53.065 901.104
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 581.287 50.031 631.318 576.563 47.591 624.154
KARŞILIKLAR
(II-h) 1.687.622 136.132 1.823.754 1.411.459 181.183 1.592.642
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
473.483 785 474.268 450.238 646 450.884
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
1.214.139 135.347 1.349.486 961.221 180.537 1.141.758
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 661.788 40.975 702.763 772.096 59.603 831.699
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
248.998 4.768 253.766 704.309 132.903 837.212
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0 0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 5.918.959 5.918.959 0 5.381.534 5.381.534
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 5.918.959 5.918.959 0 5.381.534 5.381.534
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) 6.818.330 4.277.328 11.095.658 7.465.579 3.939.153 11.404.732
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 56.749.966 -2.843.559 53.906.407 54.875.134 -512.681 54.362.453
Ödenmiş Sermaye
5.200.000 0 5.200.000 5.200.000 0 5.200.000
Sermaye Yedekleri
5.320.613 0 5.320.613 5.320.613 0 5.320.613
Hisse Senedi İhraç Primleri
3.505.742 0 3.505.742 3.505.742 0 3.505.742
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0 0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.814.871 0 1.814.871 1.814.871 0 1.814.871
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.011.423 6.055 2.017.478 2.025.172 6.055 2.031.227
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.205.564 -2.849.614 -644.050 1.632.533 -518.736 1.113.797
Kar Yedekleri
40.117.963 0 40.117.963 34.576.406 0 34.576.406
Yasal Yedekler
1.882.950 0 1.882.950 1.626.891 0 1.626.891
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
37.956.649 0 37.956.649 32.684.032 0 32.684.032
Diğer Kar Yedekleri
278.364 0 278.364 265.483 0 265.483
Kar veya Zarar
1.894.239 0 1.894.239 6.120.251 0 6.120.251
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
591.573 0 591.573 767.926 0 767.926
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.302.666 0 1.302.666 5.352.325 0 5.352.325
Azınlık Payları
164 0 164 159 0 159
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
193.117.561 228.276.699 421.394.260 175.140.919 212.031.518 387.172.437


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.03.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.03.2019
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 8.460.481 9.133.187
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 6.099.429 7.111.206
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
13.689 120.363
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 98.403 194.827
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
48.775 519
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 2.081.498 1.546.016
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
5.864 740
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.530.116 1.231.760
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
545.518 313.516
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
105.532 123.137
Diğer Faiz Gelirleri
13.155 37.119
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -3.219.355 -5.467.579
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -2.281.394 -4.030.165
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -340.071 -467.138
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-158.109 -450.076
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -331.098 -493.052
Kiralama Faiz Giderleri
-23.615 -23.523
Diğer Faiz Giderleri
-85.068 -3.625
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
5.241.126 3.665.608
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.263.983 1.192.810
Alınan Ücret ve Komisyonlar
1.509.001 1.501.983
Gayri Nakdi Kredilerden
113.226 145.102
Diğer
1.395.775 1.356.881
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-245.018 -309.173
Gayri Nakdi Kredilere
-1.036 -141
Diğer
-243.982 -309.032
TEMETTÜ GELİRLERİ
235 3.993
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) -485.684 200.532
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-21.846 64.294
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
367.047 2.611.801
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-830.885 -2.475.563
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 393.246 225.592
FAALİYET BRÜT KÂRI
6.412.906 5.288.535
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -1.455.271 -1.264.826
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-1.128.704 -494.864
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-807.898 -679.651
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -1.247.109 -999.286
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.773.924 1.849.908
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.773.924 1.849.908
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-h) -471.253 -442.168
Cari Vergi Karşılığı
-275.314 -47.499
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-614.074 -1.058.215
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
418.135 663.546
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-i) 1.302.671 1.407.740
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-i) 1.302.671 1.407.740
Grubun Karı (Zararı)
1.302.666 1.407.736
Azınlık Payları Karı (Zararı)
(IV-g) 5 4
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00251000 0,00319000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840899


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.910 Değişim: 1,61% Hacim : 30.193 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.894 03.12.2021 Yüksek 1.914
Açılış: 1.897
13,7186 Değişim: 0,40%
Düşük 13,4047 03.12.2021 Yüksek 13,8913
Açılış: 13,6633
15,5362 Değişim: 0,18%
Düşük 15,1555 03.12.2021 Yüksek 15,6980
Açılış: 15,5088
786,38 Değişim: 0,93%
Düşük 762,36 03.12.2021 Yüksek 790,29
Açılış: 779,10
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.