KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.10.2019 - 18:10
KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.405.892 2.348.962 -116.153 3.895 1.287.933 -770.120 -476.604 24.456.460 752.895 6.020.273 40.613.433 139 40.613.572
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 501.659 0 0 0 0 110.969 0 0 0 0 612.628 0 612.628
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 501.659 0 0 0 0 110.969 0 0 0 0 612.628 0 612.628
Yeni Bakiye
4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.348.962 -116.153 3.895 1.287.933 -659.151 -476.604 24.456.460 752.895 6.020.273 41.226.061 139 41.226.200
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 5.742 0 1.680.654 -3.015.762 297.898 0 0 4.688.142 3.656.674 -2 3.656.672
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -141.429 0 0 0 0 0 84.664 -80.057 0 -136.822 0 -136.822
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.420.273 0 -6.020.273 -1.600.000 0 -1.600.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.600.000 -1.600.000 0 -1.600.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.420.273 0 -4.420.273 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.207.533 -110.411 3.895 2.968.587 -3.674.913 -178.706 28.961.397 672.838 4.688.142 43.145.913 137 43.146.050
Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.786.915 126 43.787.041
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 -92.680 0 0 0 0 0 0 0 0 -92.680 0 -92.680
Yeni Bakiye
4.000.000 1.700.000 0 1.814.871 2.207.533 -110.731 3.895 2.329.472 -2.979.278 -614.928 28.961.397 672.838 5.709.166 43.694.235 126 43.694.361
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 0 -25.958 0 78.217 1.560.645 -844.303 0 0 4.027.696 4.796.297 11 4.796.308
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
1.200.000 1.805.742 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.005.742 19 3.005.761
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 98 0 0 0 0 0 -94.157 95.088 0 1.029 0 1.029
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.709.166 0 -5.709.166 0 0 0
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.709.166 0 -5.709.166 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
5.200.000 3.505.742 0 1.814.871 2.207.631 -136.689 3.895 2.407.689 -1.418.633 -1.459.231 34.576.406 767.926 4.027.696 51.497.303 156 51.497.459


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
173.987.650 461.088.341 635.075.991 217.077.279 503.919.575 720.996.854
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-2, 3) 20.901.274 23.860.417 44.761.691 22.122.020 30.673.351 52.795.371
Teminat Mektupları
18.112.960 14.127.045 32.240.005 19.262.070 15.680.573 34.942.643
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
293.897 1.348.996 1.642.893 404.937 2.056.174 2.461.111
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 2.231.890 2.231.890 0 2.836.723 2.836.723
Diğer Teminat Mektupları
17.819.063 10.546.159 28.365.222 18.857.133 10.787.676 29.644.809
Banka Kredileri
0 51.968 51.968 0 2.740.341 2.740.341
İthalat Kabul Kredileri
0 51.968 51.968 0 2.740.341 2.740.341
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0 0 0 0
Akreditifler
13.983 4.825.086 4.839.069 47.035 6.485.727 6.532.762
Belgeli Akreditifler
13.983 4.280.866 4.294.849 47.035 5.905.823 5.952.858
Diğer Akreditifler
0 544.220 544.220 0 579.904 579.904
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0 0 0 0
Cirolar
0 0 0 0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0 0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0 0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 11.917 11.917 0 24.353 24.353
Diğer Garantilerimizden
9.358 4.836.077 4.845.435 14.645 5.734.646 5.749.291
Diğer Kefaletlerimizden
2.764.973 8.324 2.773.297 2.798.270 7.711 2.805.981
TAAHHÜTLER
(III-1) 47.452.170 14.194.223 61.646.393 42.300.534 12.166.965 54.467.499
Cayılamaz Taahhütler
46.479.520 13.902.735 60.382.255 41.404.186 11.705.009 53.109.195
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
9.455.859 12.079.138 21.534.997 6.589.831 8.568.468 15.158.299
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
8.135.462 1.821.110 9.956.572 8.203.743 3.134.146 11.337.889
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0 0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0 0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.639.705 0 2.639.705 2.514.769 0 2.514.769
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
4.367 0 4.367 3.693 0 3.693
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
21.464.861 0 21.464.861 19.788.847 0 19.788.847
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
79.999 0 79.999 82.378 0 82.378
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0 0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0 0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.699.267 2.487 4.701.754 4.220.925 2.395 4.223.320
Cayılabilir Taahhütler
972.650 291.488 1.264.138 896.348 461.956 1.358.304
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
899.888 0 899.888 837.281 0 837.281
Diğer Cayılabilir Taahhütler
72.762 291.488 364.250 59.067 461.956 521.023
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
105.634.206 423.033.701 528.667.907 152.654.725 461.079.259 613.733.984
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
14.843.461 51.465.534 66.308.995 16.237.238 45.937.006 62.174.244
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
5.066.223 23.749.000 28.815.223 4.768.063 16.510.663 21.278.726
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
9.777.238 27.716.534 37.493.772 11.469.175 29.426.343 40.895.518
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0 0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
90.790.745 371.568.167 462.358.912 136.417.487 415.142.253 551.559.740
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
4.970.932 11.850.887 16.821.819 10.443.845 17.807.630 28.251.475
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
4.271.557 4.552.359 8.823.916 6.988.529 7.632.814 14.621.343
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
699.375 7.298.528 7.997.903 3.455.316 10.174.816 13.630.132
Para ve Faiz Swap İşlemleri
78.985.868 308.028.480 387.014.348 98.347.488 324.424.673 422.772.161
Swap Para Alım İşlemleri
25.472.366 91.790.814 117.263.180 37.673.866 105.283.829 142.957.695
Swap Para Satım İşlemleri
50.342.782 66.891.996 117.234.778 57.920.302 84.122.398 142.042.700
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.585.360 74.672.835 76.258.195 1.376.660 67.509.223 68.885.883
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.585.360 74.672.835 76.258.195 1.376.660 67.509.223 68.885.883
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
6.136.092 32.056.531 38.192.623 27.559.961 47.939.566 75.499.527
Para Alım Opsiyonları
2.144.746 4.393.020 6.537.766 12.676.191 15.377.034 28.053.225
Para Satım Opsiyonları
3.955.860 2.869.991 6.825.851 14.883.770 13.150.254 28.034.024
Faiz Alım Opsiyonları
0 12.396.760 12.396.760 0 9.706.139 9.706.139
Faiz Satım Opsiyonları
0 12.396.760 12.396.760 0 9.706.139 9.706.139
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
8.343 0 8.343 0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
27.143 0 27.143 0 0 0
Futures Para İşlemleri
629.557 596.540 1.226.097 0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
105.126 496.274 601.400 0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
524.431 100.266 624.697 0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0 0 0 0
Diğer
68.296 19.035.729 19.104.025 66.193 24.970.384 25.036.577
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
864.300.567 320.306.261 1.184.606.828 832.861.014 307.602.995 1.140.464.009
EMANET KIYMETLER
63.967.321 21.725.593 85.692.914 55.629.940 19.655.922 75.285.862
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
12.032.925 0 12.032.925 3.954.484 0 3.954.484
Emanete Alınan Menkul Değerler
17.744.364 2.817.785 20.562.149 18.877.625 2.062.528 20.940.153
Tahsile Alınan Çekler
27.823.727 2.853.384 30.677.111 26.095.801 2.704.389 28.800.190
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.068.095 2.979.661 9.047.756 6.151.125 3.550.546 9.701.671
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0 0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
298.210 13.074.763 13.372.973 550.905 11.338.459 11.889.364
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
207.281.689 98.824.519 306.106.208 202.720.210 89.021.704 291.741.914
Menkul Kıymetler
518.787 993.909 1.512.696 805.358 1.368.190 2.173.548
Teminat Senetleri
642.802 549.740 1.192.542 763.134 565.924 1.329.058
Emtia
0 128.899 128.899 113.226 7.890 121.116
Varant
0 0 0 0 0 0
Gayrimenkul
166.634.817 76.927.678 243.562.495 165.010.393 65.430.456 230.440.849
Diğer Rehinli Kıymetler
39.485.283 20.224.293 59.709.576 36.028.099 21.649.244 57.677.343
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0 0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
593.051.557 199.756.149 792.807.706 574.510.864 198.925.369 773.436.233
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.038.288.217 781.394.602 1.819.682.819 1.049.938.293 811.522.570 1.861.460.863


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
11.011.841 8.069.198
Alınan Faizler
23.823.516 21.777.725
Ödenen Faizler
-15.974.546 -12.829.471
Alınan Temettüler
3.419 3.382
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.630.959 3.427.667
Elde Edilen Diğer Kazançlar
1.632.341 -569.927
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
1.237.908 1.262.866
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-2.227.735 -1.809.380
Ödenen Vergiler
-170.275 -139.991
Diğer
-1.943.746 -3.053.673
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
4.188.278 16.697.028
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-255.936 -170.921
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
1.875.403 -1.299.501
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-5.866.758 -27.233.538
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-2.012.324 -27.626.779
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-1.412.098 -5.640.663
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
28.907.488 48.570.411
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0 0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
-8.754.686 19.593.230
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0 0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-8.292.811 10.504.789
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
15.200.119 24.766.226
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-18.122.150 2.704.250
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0 0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-783.616 -570.333
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
11.906 4.618
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-26.107.339 -12.923.451
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
9.211.030 7.754.645
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
-3.714.492 -124.364
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.583.389 10.720.395
Diğer
676.972 -2.157.260
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
3.098.282 -504.570
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
25.536.458 21.928.585
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-25.236.850 -20.833.155
İhraç Edilen Sermaye Araçları
3.005.742 0
Temettü Ödemeleri
0 -1.600.000
Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-207.068 0
Diğer
0 0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.549.965 4.598.984
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
1.726.216 31.564.890
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-a) 18.432.454 12.697.466
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V-a) 20.158.670 44.262.356


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
4.027.707 4.688.141
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
768.601 -1.031.469
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-25.958 5.742
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-33.279 7.362
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
7.321 -1.620
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
794.559 -1.037.211
Yabancı Para Çevrim Farkları
78.217 1.680.654
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
2.000.827 -3.866.362
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-1.043.080 1.165.857
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-39.360 -783.937
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-202.045 766.577
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.796.308 3.656.672


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2019 Önceki Dönem 31.12.2018
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
53.844.266 89.716.867 143.561.133 46.382.717 77.050.098 123.432.815
Nakit ve Nakit Benzerleri
6.435.319 49.013.154 55.448.473 4.742.816 44.875.030 49.617.846
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 6.254.544 29.474.346 35.728.890 4.725.334 25.388.490 30.113.824
Bankalar
(I-d) 134.265 19.538.961 19.673.226 12.206 18.947.192 18.959.398
Para Piyasalarından Alacaklar
47.032 0 47.032 5.283 539.374 544.657
Beklenen Zarar Karşılıkları ( - )
-522 -153 -675 -7 -26 -33
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 46.086 6.392.622 6.438.708 41.355 6.827.669 6.869.024
Devlet Borçlanma Senetleri
12.359 0 12.359 10.113 0 10.113
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
14.958 191.445 206.403 13.223 137.461 150.684
Diğer Finansal Varlıklar
18.769 6.201.177 6.219.946 18.019 6.690.208 6.708.227
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 33.675.756 29.200.326 62.876.082 24.621.916 19.718.126 44.340.042
Devlet Borçlanma Senetleri
33.113.561 15.153.894 48.267.455 23.928.005 12.574.559 36.502.564
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
15.777 607 16.384 13.013 607 13.620
Diğer Finansal Varlıklar
546.418 14.045.825 14.592.243 680.898 7.142.960 7.823.858
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 13.687.105 5.110.765 18.797.870 16.976.630 5.629.273 22.605.903
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
11.284.015 5.092.380 16.376.395 15.240.691 5.375.604 20.616.295
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
2.403.090 18.385 2.421.475 1.735.939 253.669 1.989.608
İTFA EDİLMİŞ MALİYETİ İLE ÖLÇÜLEN FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
134.387.483 87.036.896 221.424.379 127.799.798 91.661.834 219.461.632
Krediler
(I-f) 133.208.444 80.955.220 214.163.664 127.299.268 82.014.178 209.313.446
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 1.561.959 3.545.522 5.107.481 1.885.058 4.530.478 6.415.536
Faktoring Alacakları
0 0 0 0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar
(I-g) 10.049.267 4.147.112 14.196.379 5.942.844 6.320.637 12.263.481
Devlet Borçlanma Senetleri
10.049.267 2.441.212 12.490.479 5.942.844 3.811.339 9.754.183
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.705.900 1.705.900 0 2.509.298 2.509.298
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-10.432.187 -1.610.958 -12.043.145 -7.327.372 -1.203.459 -8.530.831
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 1.043.858 0 1.043.858 264.384 0 264.384
Satış Amaçlı
1.043.858 0 1.043.858 264.384 0 264.384
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0 0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5.521 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5.521 0 5.521 5.521 0 5.521
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0 0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0 0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0 0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
4.852.783 50.996 4.903.779 3.951.289 7.763 3.959.052
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
661.659 3.981 665.640 640.599 5.594 646.193
Şerefiye
0 0 0 0 0 0
Diğer
661.659 3.981 665.640 640.599 5.594 646.193
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 252 252 274.086 31.948 306.034
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 87.677 44.573 132.250 102.264 41.544 143.808
DİĞER AKTİFLER (Net)
(I-p) 2.918.274 4.606.217 7.524.491 2.781.989 3.680.182 6.462.171
VARLIKLAR TOPLAMI
197.801.521 181.459.782 379.261.303 182.202.647 172.478.963 354.681.610
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 87.219.140 148.612.492 235.831.632 81.384.628 127.245.272 208.629.900
ALINAN KREDİLER
(II-c) 521.374 33.689.795 34.211.169 756.713 42.893.170 43.649.883
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
1.200.427 10.935.889 12.136.316 3.918.298 10.356.718 14.275.016
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 4.851.477 8.171.822 13.023.299 4.854.728 8.216.719 13.071.447
Bonolar
2.482.794 0 2.482.794 2.847.485 0 2.847.485
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0 0 0 0
Tahviller
2.368.683 8.171.822 10.540.505 2.007.243 8.216.719 10.223.962
FONLAR
0 0 0 0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0 0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 8.191.635 2.192.027 10.383.662 11.323.624 1.501.379 12.825.003
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.298.094 2.118.104 9.416.198 10.678.666 1.501.379 12.180.045
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
893.541 73.923 967.464 644.958 0 644.958
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0 0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER (Net)
(II-f) 585.412 45.095 630.507 0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-h) 1.284.933 176.632 1.461.565 1.080.235 262.149 1.342.384
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0 0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
384.616 524 385.140 324.504 745 325.249
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0 0 0 0
Diğer Karşılıklar
900.317 176.108 1.076.425 755.731 261.404 1.017.135
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 844.021 58.671 902.692 465.431 65.112 530.543
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
818.832 112.995 931.827 283.695 128.970 412.665
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0 0 0 0
Satış Amaçlı
0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 5.096.521 5.096.521 0 4.784.477 4.784.477
Krediler
0 0 0 0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 5.096.521 5.096.521 0 4.784.477 4.784.477
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-e) Diğer Sermaye Yedekleri
1.814.871 0 1.814.871 1.907.551 0 1.907.551
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.068.782 6.055 2.074.837 2.094.642 6.055 2.100.697
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
545.804 -1.015.979 -470.175 -267.437 -997.297 -1.264.734
Kar Yedekleri
34.576.406 0 34.576.406 28.961.397 0 28.961.397
Yasal Yedekler
1.626.891 0 1.626.891 1.621.374 0 1.621.374
Statü Yedekleri
0 0 0 0 0 0
Olağanüstü Yedekler
32.684.032 0 32.684.032 27.075.472 0 27.075.472
Diğer Kar Yedekleri
265.483 0 265.483 264.551 0 264.551
Kar veya Zarar
4.795.622 0 4.795.622 6.382.004 0 6.382.004
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
767.926 0 767.926 672.838 0 672.838
Dönem Net Kâr veya Zararı
4.027.696 0 4.027.696 5.709.166 0 5.709.166
Azınlık Payları
156 0 156 126 126
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
166.730.926 212.530.377 379.261.303 156.629.838 198.051.772 354.681.610


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 30.09.2018 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2018 - 30.09.2018
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 27.881.439 24.772.544 9.242.200 9.628.954
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 21.590.918 19.073.839 7.145.101 7.082.740
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
357.618 333.057 105.551 133.276
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 631.220 548.754 152.147 241.238
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
147.566 175.008 73.047 71.486
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 4.667.542 4.216.806 1.621.868 1.926.862
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.506 3.545 813 931
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
3.778.594 3.407.212 1.315.713 1.569.316
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
886.442 806.049 305.342 356.615
Finansal Kiralama Faiz Gelirleri
354.573 389.857 110.831 158.139
Diğer Faiz Gelirleri
132.002 35.223 33.655 15.213
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -15.840.534 -13.452.369 -4.911.335 -5.520.690
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -11.790.994 -9.974.409 -3.806.744 -3.903.284
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -1.292.465 -1.177.776 -376.450 -528.558
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-932.038 -1.062.148 -137.910 -587.953
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -1.748.733 -1.236.115 -565.851 -500.513
Kiralama Faiz Giderleri
-70.221 0 -23.708 0
Diğer Faiz Giderleri
-6.083 -1.921 -672 -382
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
12.040.905 11.320.175 4.330.865 4.108.264
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
3.631.156 2.683.486 1.227.989 946.727
Alınan Ücret ve Komisyonlar
4.657.652 3.397.579 1.612.839 1.229.387
Gayri Nakdi Kredilerden
431.265 277.406 126.444 119.893
Diğer
4.226.387 3.120.173 1.486.395 1.109.494
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-1.026.496 -714.093 -384.850 -282.660
Gayri Nakdi Kredilere
-481 -345 -177 -134
Diğer
-1.026.015 -713.748 -384.673 -282.526
TEMETTÜ GELİRLERİ
6.181 6.195 655 1.366
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) -887.709 292.552 -689.738 564.989
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
175.082 -1.050.497 96.321 -1.040.682
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.748.970 6.696.550 -899.449 5.098.677
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-2.811.761 -5.353.501 113.390 -3.493.006
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 584.967 828.121 198.298 106.519
FAALİYET BRÜT KÂRI
15.375.500 15.130.529 5.068.069 5.727.865
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI GİDERLERİ ( - )
(IV-e) -4.254.201 -4.967.266 -1.519.176 -2.469.523
DİĞER KARŞILIK GİDERLERİ ( - )
-819.512 -382 -70.899 0
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-2.064.060 -1.667.798 -686.557 -575.263
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f -2.517.373 -1.037.216 -867.181
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
5.209.742 5.977.710 1.754.221 1.815.898
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0 0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0 0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0 0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
5.209.742 5.977.710 1.754.221 1.815.898
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-h) -1.182.035 -1.289.569 -393.526 -407.339
Cari Vergi Karşılığı
-1.175.254 -1.079.557 -704.925 -412.755
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-541.743 -1.497.962 411.594 -584.164
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
534.962 1.287.950 -100.195 589.580
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-i) 4.027.707 4.688.141 1.360.695 1.408.559
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0 0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0 0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0 0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0 0 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0 0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0 0 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-i) 4.027.707 4.688.141 1.360.695 1.408.559
Grubun Karı (Zararı)
(IV-g) 4.027.696 4.688.142 1.360.693 1.408.566
Azınlık Payları Karı (Zararı)
11 -1 2 -7
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kâr / Zarar (Tam TL tutarı ile gösterilmiştir) 0,00815000 0,01172000 0,00275000 0,00352000http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/794874


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.776 Değişim: -2,35% Hacim : 33.381 Mio.TL Son veri saati : 18:00
Düşük 1.761 26.11.2021 Yüksek 1.811
Açılış: 1.811
12,3690 Değişim: 3,08%
Düşük 11,9402 26.11.2021 Yüksek 12,6862
Açılış: 11,9998
14,0090 Değişim: 4,02%
Düşük 13,3965 26.11.2021 Yüksek 14,3282
Açılış: 13,4674
712,88 Değişim: 3,27%
Düşük 687,28 26.11.2021 Yüksek 737,01
Açılış: 690,30
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.