KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.07.2018 - 18:11
KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.405.892 2.348.962 -116.153 3.895 0 1.287.933 -770.120 -476.604 0 24.456.460 752.895 6.020.273 40.613.433 139 40.613.572
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 501.659 0 0 0 0 0 110.969 0 0 0 0 0 612.628 0 612.628
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 501.659 0 0 0 0 0 110.969 0 0 0 0 0 612.628 0 612.628
Yeni Bakiye
4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.348.962 -116.153 3.895 0 1.287.933 -659.151 -476.604 0 24.456.460 752.895 6.020.273 41.226.061 139 41.226.200
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -136.822 -425 0 0 537.777 -1.861.490 439.464 0 0 3.279.576 2.258.080 6 2.258.086
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 -4.607 0 0 0 0 0 0 0 84.663 -80.056 0 0 0 0
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.420.273 0 -6.020.273 -1.600.000 0 -1.600.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.600.000 -1.600.000 0 -1.600.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.420.273 0 -4.420.273 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.907.551 2.207.533 -116.578 3.895 0 1.825.710 -2.520.641 -37.140 0 28.961.396 672.839 3.279.576 41.884.141 145 41.884.286


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
244.987.659 580.439.705 825.427.364
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-2, 3) 22.774.057 35.498.799 58.272.856
Teminat Mektupları
19.740.709 16.671.361 36.412.070
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
466.680 2.526.529 2.993.209
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 3.620.753 3.620.753
Diğer Teminat Mektupları
19.274.029 10.524.079 29.798.108
Banka Kredileri
0 5.381.518 5.381.518
İthalat Kabul Kredileri
0 5.381.518 5.381.518
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
2.188 10.101.069 10.103.257
Belgeli Akreditifler
2.188 9.473.322 9.475.510
Diğer Akreditifler
0 627.747 627.747
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 11.482 11.482
Diğer Garantilerimizden
21.742 3.328.087 3.349.829
Diğer Kefaletlerimizden
3.009.418 5.282 3.014.700
TAAHHÜTLER
(III-1) 51.622.838 18.820.026 70.442.864
Cayılamaz Taahhütler
50.731.078 17.812.069 68.543.147
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
11.672.420 13.506.746 25.179.166
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
7.000 0 7.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
7.520.155 4.302.851 11.823.006
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
7.527.119 0 7.527.119
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
7.003 0 7.003
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
19.657.804 0 19.657.804
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
62.146 0 62.146
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
4.277.431 2.472 4.279.903
Cayılabilir Taahhütler
891.760 1.007.957 1.899.717
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
747.590 652.320 1.399.910
Diğer Cayılabilir Taahhütler
144.170 355.637 499.807
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
170.590.764 526.120.880 696.711.644
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
11.331.205 40.962.061 52.293.266
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.497.225 14.641.331 17.138.556
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
8.833.980 26.320.730 35.154.710
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
159.259.559 485.158.819 644.418.378
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
16.868.828 24.676.928 41.545.756
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
7.582.503 13.221.064 20.803.567
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
9.286.325 11.455.864 20.742.189
Para ve Faiz Swap İşlemleri
109.834.319 330.850.036 440.684.355
Swap Para Alım İşlemleri
35.484.320 116.836.562 152.320.882
Swap Para Satım İşlemleri
71.048.999 77.984.710 149.033.709
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.650.500 68.014.382 69.664.882
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.650.500 68.014.382 69.664.882
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
32.480.689 109.982.048 142.462.737
Para Alım Opsiyonları
14.739.505 20.142.238 34.881.743
Para Satım Opsiyonları
17.741.184 17.382.564 35.123.748
Faiz Alım Opsiyonları
0 36.228.623 36.228.623
Faiz Satım Opsiyonları
0 36.228.623 36.228.623
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
75.723 19.649.807 19.725.530
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
780.753.768 263.561.801 1.044.315.569
EMANET KIYMETLER
56.923.643 16.440.837 73.364.480
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.731.407 0 4.731.407
Emanete Alınan Menkul Değerler
21.242.099 1.514.254 22.756.353
Tahsile Alınan Çekler
24.437.806 2.120.245 26.558.051
Tahsile Alınan Ticari Senetler
6.018.436 3.388.776 9.407.212
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
493.895 9.417.562 9.911.457
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
161.996.629 82.954.818 244.951.447
Menkul Kıymetler
1.732.691 712.565 2.445.256
Teminat Senetleri
863.815 528.437 1.392.252
Emtia
0 6.795 6.795
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
120.657.613 56.409.375 177.066.988
Diğer Rehinli Kıymetler
38.742.510 25.297.646 64.040.156
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
561.833.496 164.166.146 725.999.642
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
1.025.741.427 844.001.506 1.869.742.933


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
3.279.582
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
-1.021.496
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-137.247
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-545
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-136.702
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-884.249
Yabancı Para Çevrim Farkları
537.777
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-2.386.526
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
818.200
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
-254.784
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
401.084
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.258.086


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2017 - 30.06.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 15.203.471 8.045.005
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 12.041.485 6.299.605
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
199.781 107.605
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 307.516 213.931
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
103.522 62.082
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 2.289.944 1.218.623
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
2.614 1.404
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
1.837.896 1.014.125
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
449.434 203.094
Finansal Kiralama Gelirleri
241.213 132.456
Diğer Faiz Gelirleri
20.010 10.703
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -7.991.560 -4.155.860
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -6.071.125 -3.107.148
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -649.218 -391.454
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-474.195 -235.078
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -735.602 -386.833
Diğer Faiz Giderleri
-61.420 -35.347
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
7.211.911 3.889.145
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
1.736.759 926.495
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.168.192 1.155.977
Gayri Nakdi Kredilerden
157.513 83.366
Diğer
2.010.679 1.072.611
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-431.433 -229.482
Gayri Nakdi Kredilere
-211 -98
Diğer
-431.222 -229.384
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-1.092.535 -525.483
TEMETTÜ GELİRLERİ
4.829 3.163
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) -272.437 -75.220
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-9.815 -17.159
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
1.597.873 900.704
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-1.860.495 -958.765
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 721.602 417.552
FAALİYET BRÜT KÂRI
8.310.129 4.635.652
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
-2.498.125 -1.794.760
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -1.650.192 -855.457
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
4.161.812 1.985.435
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0 0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
0 0
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
4.161.812 1.985.435
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-h) -882.230 -399.718
Cari Vergi Karşılığı
-666.802 -356.932
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-913.798 -592.647
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
698.370 549.861
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-i) 3.279.582 1.585.717
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0 0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0 0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0 0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-h) 0 0
Cari Vergi Karşılığı
0 0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0 0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0 0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
(IV-i) 0 0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
3.279.582 1.585.717
Grubun Karı (Zararı)
3.279.576 1.585.716
Azınlık Payları Karı (Zararı)
(IV-g) 6 1
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00820000 0,00396000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
55.594.790 78.908.747 134.503.537
Nakit ve Nakit Benzerleri
14.724.433 43.508.644 58.233.077
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
(I-a) 11.456.288 31.902.765 43.359.053
Bankalar
(I-d) 1.785.298 11.605.879 13.391.177
Para Piyasalarından Alacaklar
1.482.847 0 1.482.847
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 35.051 118.859 153.910
Devlet Borçlanma Senetleri
10.573 0 10.573
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
18.256 118.859 137.115
Diğer Finansal Varlıklar
6.222 0 6.222
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 22.854.660 22.973.915 45.828.575
Devlet Borçlanma Senetleri
22.703.079 15.961.939 38.665.018
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
13.013 607 13.620
Diğer Finansal Varlıklar
138.568 7.011.369 7.149.937
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-g) 3.932.752 7.317.715 11.250.467
Devlet Borçlanma Senetleri
3.932.752 6.018.123 9.950.875
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.299.592 1.299.592
Türev Finansal Varlıklar
(I-c, l-l) 14.117.183 4.992.607 19.109.790
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
12.895.155 4.670.997 17.566.152
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
1.222.028 321.610 1.543.638
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-69.289 -2.993 -72.282
KREDİLER (Net)
(I-f) 134.507.901 89.614.129 224.122.030
Krediler
135.525.738 85.118.984 220.644.722
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
135.525.738 85.118.984 220.644.722
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-k) 1.455.315 4.504.881 5.960.196
Finansal Kiralama Alacakları
1.775.814 5.040.813 6.816.627
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
-320.499 -535.932 -856.431
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
5.962.169 0 5.962.169
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-8.435.321 -9.736 -8.445.057
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-752.585 -9.736 -762.321
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-3.647.500 0 -3.647.500
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-4.035.236 0 -4.035.236
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-o) 250.647 0 250.647
Satış Amaçlı
250.647 0 250.647
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
5.521 0 5.521
İştirakler (Net)
(I-h) 5.521 0 5.521
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
5.521 0 5.521
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
0 0 0
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
(I-j) 0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.525.343 7.852 3.533.195
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
514.855 1.904 516.759
Şerefiye
0 0 0
Diğer
514.855 1.904 516.759
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-m) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-n) 430.303 4.811 435.114
DİĞER AKTİFLER
(I-p) 1.790.514 3.058.351 4.848.865
VARLIKLAR TOPLAMI
196.619.874 171.595.794 368.215.668
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 86.579.143 131.348.756 217.927.899
ALINAN KREDİLER
(II-c) 861.940 43.790.358 44.652.298
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
619.197 22.105.383 22.724.580
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 7.499.360 7.150.040 14.649.400
Bonolar
4.802.042 0 4.802.042
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
2.697.318 7.150.040 9.847.358
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b, II-g) 9.486.714 1.814.147 11.300.861
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
9.465.375 1.814.147 11.279.522
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
21.339 0 21.339
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-f) 0 0 0
Finansal Kiralama
0 0 0
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
0 0 0
KARŞILIKLAR
(II-h) 1.027.662 15.274 1.042.936
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
319.300 164 319.464
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
708.362 15.110 723.472
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 778.525 67.499 846.024
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
(II-i) 0 116.671 116.671
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 4.127.282 4.127.282
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 4.127.282 4.127.282
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.752.458 3.190.973 8.943.431
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 42.812.617 -928.331 41.884.286
Ödenmiş Sermaye
4.000.000 0 4.000.000
Sermaye Yedekleri
3.607.551 0 3.607.551
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.700.000 0 1.700.000
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.907.551 0 1.907.551
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.088.795 6.055 2.094.850
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
202.315 -934.386 -732.071
Kar Yedekleri
28.961.396 0 28.961.396
Yasal Yedekler
1.621.374 0 1.621.374
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
27.065.472 0 27.065.472
Diğer Kar Yedekleri
274.550 0 274.550
Kar veya Zarar
3.952.415 0 3.952.415
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
672.839 0 672.839
Dönem Net Kâr veya Zararı
3.279.576 0 3.279.576
Azınlık Payları
(II-l) 145 0 145
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
155.417.616 212.798.052 368.215.668


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 30.06.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 30.06.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
-585.363
Alınan Faizler
14.118.511
Ödenen Faizler
-7.757.755
Alınan Temettüler
3.231
Alınan Ücret ve Komisyonlar
2.181.112
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-1.695.478
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
838.109
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-1.203.307
Ödenen Vergiler
-878.412
Diğer
-6.191.374
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
6.344.189
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-114.201
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
4.885.206
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-12.007.526
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-8.596.834
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
3.086.959
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
13.201.894
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
10.901.922
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
-5.013.231
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
5.758.826
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
-737.497
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-318.540
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
35.548
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-5.861.868
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.461.735
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.466.590
Diğer
-520.962
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-532.575
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
12.888.236
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-11.820.811
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-1.600.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
0
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
1.083.712
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
5.572.466
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V) 12.697.466
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V) 18.269.932http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/697678


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.430 Değişim: 0,86% Hacim : 15.043 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 1.424 19.10.2021 Yüksek 1.435
Açılış: 1.424
9,3115 Değişim: -0,21%
Düşük 9,2669 19.10.2021 Yüksek 9,3743
Açılış: 9,3308
10,8381 Değişim: -0,12%
Düşük 10,7921 19.10.2021 Yüksek 10,9317
Açılış: 10,8507
529,95 Değişim: 0,03%
Düşük 528,71 19.10.2021 Yüksek 535,05
Açılış: 529,81
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.