" />

KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

25.04.2018 - 18:11
KAP ***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor

***AKBNK*** AKBANK T.A.Ş.( Banka Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Ödenmiş Sermaye Hisse Senedi İhraç Primleri Hisse Senedi İptal Karları Diğer Sermaye Yedekleri Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler ve Giderler Kar Yedekleri Geçmiş Dönem Karı / (Zararı) Dönem Net Kar veya Zararı Azınlık Payları Hariç Toplam Özkaynak Azınlık Payları Toplam Özkaynak
Duran Varlıklar Birikmiş Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planlarının Birikmiş Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer (Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Payları ile Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları) Yabancı Para Çevrim Farkları Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Birikmiş Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları/Kayıpları Diğer (Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları/Kayıpları, Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/zararda Sınıflandırılacak Payları ve Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurlarının Birikmiş Tutarları)
Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
0
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0
Yeni Bakiye
0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0
Kar Dağıtımı
0
Dağıtılan Temettü
0
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0
Diğer
0
Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018
Özkaynaklar Değişim Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER

Dönem Başı Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.405.892 2.348.962 -114.042 1.948.323 0 0 -777.134 83.373 0 23.790.063 0 6.039.069 0 0 40.424.506
TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
0 0 0 580.406 0 0 0 0 0 110.969 0 0 0 0 0 0 0 691.375
Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
0 0 0 580.406 0 0 0 0 0 110.969 0 0 0 0 0 0 691.375
Yeni Bakiye
4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.348.962 -114.042 1.948.323 0 0 -666.165 83.373 0 23.790.063 0 6.039.069 0 0 41.115.881
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 0 -136.822 0 212.006 0 0 -318.807 160.269 0 0 0 0 0 -83.354
Nakden Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
İç Kaynaklardan Gerçekleştirilen Sermaye Artırımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Hisse Senedine Dönüştürülebilir Tahviller
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sermaye Benzeri Borçlanma Araçları
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.709.214 0 0 1.709.214
Kar Dağıtımı
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.439.069 0 -6.039.069 0 0 -1.600.000
Dağıtılan Temettü
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1.600.000 0 0 -1.600.000
Yedeklere Aktarılan Tutarlar
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.439.069 -4.439.069 0 0 0
Diğer
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Dönem Sonu Bakiyeler
4.000.000 1.700.000 0 1.986.298 2.212.140 -114.042 2.160.329 0 0 -984.972 243.642 0 28.229.132 0 1.709.214 0 0 41.141.741


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Nazım Hesaplar (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER
205.668.845 479.638.971 685.307.816
GARANTİ VE KEFALETLER
(III-2, 3) 22.053.895 32.080.829 54.134.724
Teminat Mektupları
19.175.672 16.050.712 35.226.384
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
499.542 2.577.566 3.077.108
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
0 3.226.145 3.226.145
Diğer Teminat Mektupları
18.676.130 10.247.001 28.923.131
Banka Kredileri
0 4.653.047 4.653.047
İthalat Kabul Kredileri
0 4.653.047 4.653.047
Diğer Banka Kabulleri
0 0 0
Akreditifler
2.252 7.736.261 7.738.513
Belgeli Akreditifler
2.252 7.153.544 7.155.796
Diğer Akreditifler
0 582.717 582.717
Garanti Verilen Prefinansmanlar
0 0 0
Cirolar
0 0 0
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
0 0 0
Diğer Cirolar
0 0 0
Menkul Kıymet İhraçlarında Satın Alma Garantilerimizden
0 0 0
Faktoring Garantilerinden
0 12.587 12.587
Diğer Garantilerimizden
30.527 3.623.580 3.654.107
Diğer Kefaletlerimizden
2.845.444 4.642 2.850.086
TAAHHÜTLER
(III-1) 50.658.793 31.028.003 81.686.796
Cayılamaz Taahhütler
49.972.498 31.028.003 81.000.501
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
11.790.574 17.835.299 29.625.873
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
0 0 0
İştirak ve Bağlı Ortaklık Sermayesine İştirak Taahhütleri
7.000 0 7.000
Kullandırma Garantili Kredi Tahsis Taahhütleri
7.362.642 3.246.744 10.609.386
Menkul Kıymet İhracına Aracılık Taahhütleri
0 0 0
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
0 0 0
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
7.554.397 0 7.554.397
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
6.199 0 6.199
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
19.228.211 0 19.228.211
Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uygulama Taahhütleri
73.949 0 73.949
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
0 0 0
Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
0 0 0
Diğer Cayılamaz Taahhütler
3.949.526 9.945.960 13.895.486
Cayılabilir Taahhütler
686.295 0 686.295
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
686.295 0 686.295
Diğer Cayılabilir Taahhütler
0 0 0
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
132.956.157 416.530.139 549.486.296
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
6.792.455 31.718.815 38.511.270
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
2.497.225 12.577.001 15.074.226
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
4.295.230 19.141.814 23.437.044
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
0 0 0
Alım Satım Amaçlı İşlemler
126.163.702 384.811.324 510.975.026
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
14.170.787 20.831.250 35.002.037
Vadeli Döviz Alım İşlemleri
6.882.559 10.590.994 17.473.553
Vadeli Döviz Satım İşlemleri
7.288.228 10.240.256 17.528.484
Para ve Faiz Swap İşlemleri
87.615.644 258.198.617 345.814.261
Swap Para Alım İşlemleri
31.406.013 92.685.185 124.091.198
Swap Para Satım İşlemleri
52.420.631 66.479.226 118.899.857
Swap Faiz Alım İşlemleri
1.894.500 49.517.103 51.411.603
Swap Faiz Satım İşlemleri
1.894.500 49.517.103 51.411.603
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
24.287.066 90.631.344 114.918.410
Para Alım Opsiyonları
11.200.682 14.736.696 25.937.378
Para Satım Opsiyonları
13.086.384 13.030.110 26.116.494
Faiz Alım Opsiyonları
0 31.432.269 31.432.269
Faiz Satım Opsiyonları
0 31.432.269 31.432.269
Menkul Değerler Alım Opsiyonları
0 0 0
Menkul Değerler Satım Opsiyonları
0 0 0
Futures Para İşlemleri
0 0 0
Futures Para Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Para Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Alım İşlemleri
0 0 0
Futures Faiz Satım İşlemleri
0 0 0
Diğer
90.205 15.150.113 15.240.318
EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER
741.990.207 225.668.175 967.658.382
EMANET KIYMETLER
37.677.734 13.608.171 51.285.905
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.661.026 0 4.661.026
Emanete Alınan Menkul Değerler
3.894.587 1.154.660 5.049.247
Tahsile Alınan Çekler
23.018.472 1.756.642 24.775.114
Tahsile Alınan Ticari Senetler
5.609.677 2.778.614 8.388.291
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
0 0 0
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
0 0 0
Diğer Emanet Kıymetler
493.972 7.918.255 8.412.227
Emanet Kıymet Alanlar
0 0 0
REHİNLİ KIYMETLER
157.031.811 69.514.601 226.546.412
Menkul Kıymetler
999.028 638.478 1.637.506
Teminat Senetleri
1.078.766 599.922 1.678.688
Emtia
0 5.880 5.880
Varant
0 0 0
Gayrimenkul
117.939.786 49.003.282 166.943.068
Diğer Rehinli Kıymetler
37.014.231 19.267.039 56.281.270
Rehinli Kıymet Alanlar
0 0 0
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
547.280.662 142.545.403 689.826.065
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI
947.659.052 705.307.146 1.652.966.198


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

DÖNEM KARI (ZARARI)
1.709.214
DİĞER KAPSAMLI GELİRLER
27.615
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
75.184
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
271.803
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-196.619
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacaklar
-47.569
Yabancı Para Çevrim Farkları
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıkların Değerleme ve/veya Sınıflandırma Gelirleri/Giderleri
-266.459
Nakit Akış Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
205.473
Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Gelirleri (Giderleri)
0
Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları
0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
13.417
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.736.829


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Kar veya Zarar Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

GELİR VE GİDER KALEMLERİ

FAİZ GELİRLERİ
(IV-a) 6.757.647
Kredilerden Alınan Faizler
(IV-a-1) 5.489.913
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
92.176
Bankalardan Alınan Faizler
(IV-a-2) 74.515
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
41.438
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
(IV-a-3) 1.055.356
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
809.016
İtfa Edilmiş Maliyeti İle Ölçülenler
246.340
Finansal Kiralama Gelirleri
0
Diğer Faiz Gelirleri
4.249
FAİZ GİDERLERİ (-)
(IV-b) -3.658.621
Mevduata Verilen Faizler
(IV-b-4) -2.885.478
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
(IV-b-1) -227.321
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
-215.102
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
(IV-b-3) -304.582
Diğer Faiz Giderleri
-26.138
NET FAİZ GELİRİ VEYA GİDERİ
3.099.026
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ VEYA GİDERLERİ
742.716
Alınan Ücret ve Komisyonlar
938.112
Gayri Nakdi Kredilerden
74.126
Diğer
863.986
Verilen Ücret ve Komisyonlar (-)
-195.396
Gayri Nakdi Kredilere
-113
Diğer
-195.283
PERSONEL GİDERLERİ (-)
-535.242
TEMETTÜ GELİRLERİ
1.333
TİCARİ KAR VEYA ZARAR (Net)
(IV-c) -143.513
Sermaye Piyasası İşlemleri Karı (Zararı)
-742
Türev Finansal İşlemlerden Kar (Zarar)
779.250
Kambiyo İşlemleri Karı (Zararı)
-922.021
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
(IV-d) 294.519
FAALİYET BRÜT KÂRI
3.458.839
BEKLENEN ZARAR KARŞILIKLARI (-)
(IV-e) -698.162
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
(IV-f) -764.319
NET FAALİYET KARI (ZARARI)
1.996.358
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
0
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KAR (ZARAR)
119.170
NET PARASAL POZİSYON KARI (ZARARI)
0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.115.528
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
(IV-g) -406.314
Cari Vergi Karşılığı
-223.705
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
-319.621
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
137.012
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
1.709.214
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
0
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
0
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
0
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
0
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
0
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (+/-)
0
Cari Vergi Karşılığı
0
Ertelenmiş Vergi Gider Etkisi
0
Ertelenmiş Vergi Gelir Etkisi
0
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET KARI (ZARARI)
0
DÖNEM NET KARI VEYA ZARARI
(IV-h) 1.709.214
Grubun Karı (Zararı)
1.709.214
Azınlık Payları Karı (Zararı)
0
Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar)

Hisse Başına Kar (Zarar) 0,00427000


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2018 Önceki Dönem 31.12.2017
TP YP Toplam TP YP Toplam
Bilanço (Finansal Durum Tablosu) (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

VARLIKLAR

FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
42.072.743 70.674.044 112.746.787
Nakit ve Nakit Benzerleri
(I-a) 7.088.308 38.825.664 45.913.972
Nakit Değerler ve Merkez Bankası
4.500.489 31.629.540 36.130.029
Bankalar
(I-d) 508.952 7.196.124 7.705.076
Para Piyasalarından Alacaklar
2.078.867 0 2.078.867
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-b) 18.849 92.924 111.773
Devlet Borçlanma Senetleri
0 0 0
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
0 92.924 92.924
Diğer Finansal Varlıklar
18.849 0 18.849
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
(I-e) 23.253.864 21.028.314 44.282.178
Devlet Borçlanma Senetleri
23.028.749 15.645.797 38.674.546
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
12.848 353 13.201
Diğer Finansal Varlıklar
212.267 5.382.164 5.594.431
İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
(I-g) 3.797.478 7.351.485 11.148.963
Devlet Borçlanma Senetleri
3.797.478 6.272.272 10.069.750
Diğer Finansal Varlıklar
0 1.079.213 1.079.213
Türev Finansal Varlıklar
7.964.596 3.375.657 11.340.253
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
7.814.641 3.126.013 10.940.654
Türev Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
149.955 249.644 399.599
Donuk Finansal Varlıklar
0 0 0
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-50.352 0 -50.352
KREDİLER (Net)
(I-f) 134.151.960 62.606.308 196.758.268
Krediler
136.655.783 62.606.308 199.262.091
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
136.655.783 62.606.308 199.262.091
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Kiralama İşlemlerinden Alacaklar
(I-j) 0 0 0
Finansal Kiralama Alacakları
0 0 0
Faaliyet Kiralaması Alacakları
0 0 0
Kazanılmamış Gelirler (-)
0 0 0
Faktoring Alacakları
0 0 0
İtfa Edilmiş Maliyetiyle Ölçülenler
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılanlar
0 0 0
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılanlar
0 0 0
Donuk Alacaklar
4.046.342 0 4.046.342
Beklenen Zarar Karşılıkları (-)
-6.550.165 0 -6.550.165
12 Aylık Beklenen Zarar Karşılığı (Birinci Aşama)
-635.937 0 -635.937
Kredi Riskinde Önemli Artış (İkinci Aşama)
-2.783.856 0 -2.783.856
Temerrüt (Üçüncü Aşama/Özel Karşılık)
-3.130.372 0 -3.130.372
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
(I-n) 66.214 0 66.214
Satış Amaçlı
66.214 0 66.214
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
ORTAKLIK YATIRIMLARI
1.147.402 3.272.395 4.419.797
İştirakler (Net)
(I-h) 3.923 0 3.923
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
3.923 0 3.923
Bağlı Ortaklıklar (Net)
(I-i) 1.143.479 3.272.395 4.415.874
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
1.143.479 3.272.395 4.415.874
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
0 0 0
Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları) (Net)
0 0 0
Özkaynak Yöntemine Göre Değerlenenler
0 0 0
Konsolide Edilmeyenler
0 0 0
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
3.457.717 7.025 3.464.742
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
475.828 12 475.840
Şerefiye
0 0 0
Diğer
475.828 12 475.840
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
(I-l) 0 0 0
CARİ VERGİ VARLIĞI
0 0 0
ERTELENMİŞ VERGİ VARLIĞI
(I-m) 121.589 0 121.589
DİĞER AKTİFLER
(I-o) 1.556.710 2.744.401 4.301.111
VARLIKLAR TOPLAMI
183.050.163 139.304.185 322.354.348
YÜKÜMLÜLÜKLER

MEVDUAT
(II-a) 93.214.891 100.348.289 193.563.180
ALINAN KREDİLER
(II-c) 609.519 30.693.970 31.303.489
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
4.539.039 19.948.799 24.487.838
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
(II-d) 5.419.418 6.146.527 11.565.945
Bonolar
3.775.606 0 3.775.606
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
0 0 0
Tahviller
1.643.812 6.146.527 7.790.339
FONLAR
0 0 0
Müstakrizlerin Fonları
0 0 0
Diğer
0 0 0
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR ZARARA YANSITILAN FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
0 0 0
TÜREV FİNANSAL YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-b) 4.420.849 1.761.371 6.182.220
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar Zarara Yansıtılan Kısmı
4.411.414 1.761.371 6.172.785
Türev Finansal Yükümlülüklerin Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Kısmı
9.435 0 9.435
FAKTORİNG YÜKÜMLÜLÜKLERİ
0 0 0
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN YÜKÜMLÜLÜKLER
(II-f) 65 0 65
Finansal Kiralama
70 0 70
Faaliyet Kiralaması
0 0 0
Diğer
0 0 0
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri (-)
-5 0 -5
KARŞILIKLAR
(II-h) 1.215.452 634 1.216.086
Yeniden Yapılanma Karşılığı
0 0 0
Çalışan Hakları Karşılığı
295.059 0 295.059
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
0 0 0
Diğer Karşılıklar
920.393 634 921.027
CARİ VERGİ BORCU
(II-i) 965.762 41.570 1.007.332
ERTELENMİŞ VERGİ BORCU
0 0 0
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
0 0 0
Satış Amaçlı
0 0 0
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
0 0 0
SERMAYE BENZERİ BORÇLANMA ARAÇLARI
(II-j) 0 3.527.461 3.527.461
Krediler
0 0 0
Diğer Borçlanma Araçları
0 3.527.461 3.527.461
DİĞER YÜKÜMLÜLÜKLER
5.848.149 2.510.842 8.358.991
ÖZKAYNAKLAR
(II-k) 39.768.565 1.373.176 41.141.741
Ödenmiş Sermaye
4.000.000 0 4.000.000
Sermaye Yedekleri
3.686.298 0 3.686.298
Hisse Senedi İhraç Primleri
1.700.000 0 1.700.000
Hisse Senedi İptal Karları
0 0 0
Diğer Sermaye Yedekleri
1.986.298 0 1.986.298
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
2.792.785 1.465.641 4.258.426
Kâr veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler
-648.864 -92.465 -741.329
Kar Yedekleri
28.229.132 0 28.229.132
Yasal Yedekler
1.532.027 0 1.532.027
Statü Yedekleri
0 0 0
Olağanüstü Yedekler
26.429.072 0 26.429.072
Diğer Kar Yedekleri
268.033 0 268.033
Kar veya Zarar
1.709.214 0 1.709.214
Geçmiş Yıllar Kar veya Zararı
0 0 0
Dönem Net Kâr veya Zararı
1.709.214 0 1.709.214
YÜKÜMLÜLÜKLER TOPLAMI
156.001.709 166.352.639 322.354.348


Sunum Para Birimi 1.000 TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2018 - 31.03.2018 Önceki Dönem 01.01.2017 - 31.03.2017
Nakit Akış Tablosu (TFRS 9'a Göre Karşılık Ayrılmış)

BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Bankacılık Faaliyet Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
294.548
Alınan Faizler
6.003.883
Ödenen Faizler
-3.633.041
Alınan Temettüler
1.333
Alınan Ücret ve Komisyonlar
933.666
Elde Edilen Diğer Kazançlar
-248.738
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
299.452
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
-585.499
Ödenen Vergiler
-380.041
Diğer
-2.096.467
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Varlık ve Yükümlülüklerdeki Değişim
-3.204.900
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-111.773
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
702.352
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
-9.758.308
Diğer Varlıklarda Net (Artış) Azalış
-4.377.390
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
-730.538
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
9.337.539
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar veya Zarara Yansıtılan Finansal Yükümlülüklerde Net Artış (Azalış)
0
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
1.640.859
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
0
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
92.359
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışı
-2.910.352
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akışları
2.416.671
İktisap Edilen İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
-5.000
Elden Çıkarılan İştirakler, Bağlı Ortaklıklar ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ortaklıkları)
0
Satın Alınan Menkul ve Gayrimenkuller
-137.163
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
13.783
Elde Edilen Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
-1.623.984
Elden Çıkarılan Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar
3.400.261
Satın Alınan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
0
Satılan İtfa Edilmiş Maliyeti ile Ölçülen Finansal Varlıklar
2.191.978
Diğer
-1.423.204
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIŞLARI

Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
-2.184.991
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
6.567.563
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
-7.146.719
İhraç Edilen Sermaye Araçları
0
Temettü Ödemeleri
-1.600.000
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
-5.835
Diğer
0
Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
463.629
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net Artış (Azalış)
-2.215.043
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V) 10.935.232
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
(V) 8.720.189http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/678901


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
11.156 Değişim: 0,15% Hacim : 113.883 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 11.083 19.07.2024 Yüksek 11.193
Açılış: 11.145
33,0413 Değişim: -0,11%
Düşük 32,9282 19.07.2024 Yüksek 33,1580
Açılış: 33,0783
35,9402 Değişim: -0,60%
Düşük 35,8912 19.07.2024 Yüksek 36,1721
Açılış: 36,1579
2.549,54 Değişim: -1,98%
Düşük 2.540,66 19.07.2024 Yüksek 2.603,90
Açılış: 2.600,98
bigpara

Copyright © 2024 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.