KAP ***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

01.11.2023 - 23:57
KAP ***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor

***AHGAZ*** AHLATCI DOĞAL GAZ DAĞITIM ENERJİ VE YATIRIM A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
168.500.000 49.355 3.245.000 0 -2.100.679 -2.100.679 -2.100.679 11.826.046 -643.154.371 130.760.997 -512.393.374 -330.873.652 -13.249.086 -344.122.738
Transferler
130.760.997 -130.760.997 0 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
2.401.021.002 101.545 2.401.122.547 2.401.122.547 310.837.804 310.837.804 2.711.960.351 271.832.010 2.983.792.361
Dönem Karı (Zararı)
0 0 0 310.837.804 310.837.804 310.837.804 271.832.010 582.669.814
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
2.401.021.002 101.545 2.401.122.547 2.401.122.547 2.401.122.547 2.401.122.547
Dönem Sonu Bakiyeler
168.500.000 49.355 3.245.000 2.401.021.002 -1.999.134 2.399.021.868 2.399.021.868 11.826.046 -512.393.374 310.837.804 -201.555.570 2.381.086.699 258.582.924 2.639.669.623
Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
208.000.000 49.355 2.561.936.604 6.415.666.377 -5.083.359 6.410.583.018 6.410.583.018 11.826.046 -512.393.374 312.468.500 -199.924.874 8.992.470.149 1.042.945.101 10.035.415.250
Transferler
398.808 312.069.692 -312.468.500 -398.808 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
1.496.515.976 -6.427.953 1.490.088.023 1.490.088.023 2.179.416.173 2.179.416.173 3.669.504.196 1.037.829.822 4.707.334.019
Dönem Karı (Zararı)
0 0 2.179.416.173 2.179.416.173 2.179.416.173 1.037.829.822 3.217.245.996
Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)
1.496.515.976 -6.427.953 1.490.088.023 1.490.088.023 1.490.088.023 1.490.088.023
Sermaye Arttırımı
2.392.000.000 -2.392.000.000 0 0
Kar Payları
0 -1.406.471 -1.406.471
Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
-118.631.342 118.631.342 -118.631.342 -118.631.342 -118.631.342 -118.631.342
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
2.257.803.166 2.257.803.166 2.257.803.166
Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması
128.656.241 128.656.241
Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler
-582.716.493 -1.725.172.689 1.367.417 -1.723.805.272 -1.723.805.272 -3.180.024 42.654.081 42.654.081 -2.267.047.708 2.309.627.863 42.580.155
Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)
-290.666.640 -290.666.640 -290.666.640
Dönem Sonu Bakiyeler
2.600.000.000 49.355 -118.631.342 -290.666.640 1.845.023.277 6.187.009.664 -10.143.895 6.176.865.769 6.176.865.769 127.676.172 -276.300.943 2.179.416.173 1.903.115.230 12.243.431.821 4.517.652.556 16.761.084.377


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.446.765.479 997.415.294
Dönem Karı (Zararı)
2.140.716.067 221.633.783
Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)
2.140.716.067 221.633.783
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
334.176.810 217.204.613
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
11, 12 ,13 333.720.605 120.735.485
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
10.009.663 5.844.536
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6 10.009.663 5.844.536
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
30.283.197 21.102.408
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
16 29.489.788 16.580.762
Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
14 793.409 4.521.646
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
22, 23 -1.069.765.938 4.277.661
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
-1.112.410.982 -131.189.273
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
42.645.044 135.466.934
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
167.459.090 -2.359.642
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
26 100.926.481 -80.195.850
İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler
0 -660.750.000
Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler
4 761.543.712 808.550.015
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
185.796.960 615.410.511
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
1.650.818.420 -212.405.278
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-96.958.655 -586.974
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
1.747.777.075 -211.818.304
Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler
8 -12.938.686 -18.754.407
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
1.578.691 -11.806.776
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.465.102.303 244.376.656
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
7.785.142 -6.535.767
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.472.887.445 250.912.423
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)
16.352.548 7.492.770
Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)
995.158 902.034
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.906.868 605.605.512
Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)
-93.187.979 -35.341.987
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
87.281.111 640.947.499
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
2.660.689.837 1.054.248.907
Ödenen Faiz
22 -3.359 -833
Alınan Faiz
22 1.107.121.941 54.717.822
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
16 -10.036.051 -2.007.098
Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler
6 2.428.134 1.462.200
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
26 -313.435.023 -111.005.704
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-3.276.247.806 -339.322.254
Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları
-867.446.710 0
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
7.241.813 2.771.040
Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri
11 7.241.813 2.771.040
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.895.280.665 -582.271.913
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-2.885.652.841 -571.076.853
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
13 -9.627.824 -11.195.060
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
479.237.756 240.178.619
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.908.876.127 -856.370.637
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Girişleri
2.474.668.539
Bağlı Ortaklıklardaki Kontrolün Kaybına Yol Açmayan Şekilde Ortaklık Payları Değişmelerinden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
0
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.675.086.673 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
1.675.086.673
İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları
-409.297.982 0
İşletmenin Kendi Paylarını Almasından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-118.631.342
Karşılıklı İştirak Paylarındaki Değişimden Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-290.666.640
Ortak Kontrole Tabi İşletmelerin Birleşme Etkisinden Kaynaklanan Nakit Girişleri (Çıkışları)
188.478.725 0
Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 335.600.310
Kredilerden Nakit Girişleri
5 335.600.310
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-191.768.283 0
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
5 -191.768.283
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Azalış
7 -290.959 -1.111.064.373
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-9.032.329 -6.902.401
Ödenen Faiz
-39.543.032 -177.350.202
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
220.574.775 103.346.029
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.079.393.800 -198.277.597
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.079.393.800 -198.277.597
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 3.633.365.763 235.697.400
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
4 7.712.759.563 37.419.803


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2023 Önceki Dönem 31.12.2022
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
4 7.908.084.106 3.703.069.781
Ticari Alacaklar
859.119.037 2.522.375.254
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
6, 27 97.212.405 253.750
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
6 761.906.632 2.522.121.504
Diğer Alacaklar
40.253.651 31.670.912
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7, 27 36.580.000 31.000.000
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 3.673.651 670.912
Stoklar
8 87.134.645 74.195.959
Peşin Ödenmiş Giderler
9 26.375.797 27.954.488
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
26.375.797 27.954.488
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
17 6.790.750 50.094.797
Diğer Dönen Varlıklar
17 88.061.639 125.755.597
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
88.061.639 125.755.597
ARA TOPLAM
9.015.819.625 6.535.116.788
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
9.015.819.625 6.535.116.788
DURAN VARLIKLAR

Finansal Yatırımlar
15.000 0
Diğer Finansal Yatırımlar
15.000 0
Diğer Alacaklar
2.694.084 450.424
İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar
7, 27 26.105 26.105
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
7 2.667.979 424.319
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
10 76.645.000 0
Maddi Duran Varlıklar
11 15.304.836.605 10.668.175.435
Kullanım Hakkı Varlıkları
12 12.884.501 15.090.607
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 885.172.975 93.238.281
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
13 885.172.975 93.238.281
Ertelenmiş Vergi Varlığı
26 48.143.288 52.584.444
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
16.330.391.453 10.829.539.191
TOPLAM VARLIKLAR
25.346.211.078 17.364.655.979
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
426.421.667 457.278.353
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
426.421.667 457.278.353
Banka Kredileri
5 426.421.667 457.278.353
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
113.212.217 28.018.996
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
113.212.217 28.018.996
Banka Kredileri
5 107.095.020 21.532.300
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 6.117.197 6.486.696
Ticari Borçlar
1.151.898.977 2.617.001.280
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
6, 27 9.330.068 1.544.926
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
6 1.142.568.909 2.615.456.354
Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar
16 24.854.001 31.176.432
Diğer Borçlar
3.591.260.606 2.506.340.643
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
7, 27 16.119.109 14.643.269
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 3.575.141.497 2.491.697.374
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
123.984.968 83.042.994
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 123.984.968 83.042.994
Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü
26 252.757.199 71.210.369
Kısa Vadeli Karşılıklar
26.110.881 16.464.181
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
16 19.147.123 10.293.832
Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar
14 6.963.758 6.170.349
ARA TOPLAM
5.710.500.516 5.810.533.248
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
5.710.500.516 5.810.533.248
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
160.566.566 51.509.862
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
5 160.566.566 51.509.862
Banka Kredileri
5 144.934.757 36.388.237
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
5 15.631.809 15.121.625
Diğer Borçlar
10.222.753 5.737.294
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
7 10.222.753 5.737.294
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
1.314.699.038 948.619.837
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 1.314.699.038 948.619.837
Uzun Vadeli Karşılıklar
64.590.966 28.112.661
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
16 64.590.966 28.112.661
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
26 1.324.546.862 484.727.827
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
2.874.626.185 1.518.707.481
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
8.585.126.701 7.329.240.729
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
12.243.431.821 8.992.470.149
Ödenmiş Sermaye
2.600.000.000 208.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
49.355 49.355
Geri Alınmış Paylar (-)
-118.631.342 0
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi (-)
-290.666.640 0
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
1.845.023.277 2.561.936.604
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
25 6.176.865.769 6.410.583.018
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
6.176.865.769 6.410.583.018
Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
25 6.187.009.664 6.415.666.377
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
25 -10.143.895 -5.083.359
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
127.676.172 11.826.046
Yasal Yedekler
127.676.172 11.826.046
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
-276.300.943 -512.393.374
Net Dönem Karı veya Zararı
2.179.416.173 312.468.500
Kontrol Gücü Olmayan Paylar
4.517.652.556 1.042.945.101
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
16.761.084.377 10.035.415.250
TOPLAM KAYNAKLAR
25.346.211.078 17.364.655.979


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 01.01.2022 - 30.09.2022 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2023 - 30.09.2023 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2022 - 30.09.2022
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
19 11.110.002.086 7.107.030.321 2.179.121.235 1.829.785.515
Satışların Maliyeti
19 -10.453.829.773 -6.608.413.581 -2.290.769.862 -1.785.551.554
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
656.172.313 498.616.740 -111.648.627 44.233.961
BRÜT KAR (ZARAR)
656.172.313 498.616.740 -111.648.627 44.233.961
Genel Yönetim Giderleri
20 -223.885.486 -91.879.853 -73.207.682 -44.727.231
Pazarlama Giderleri
20 -13.953.003 -4.481.543 -10.259.219 -2.324.998
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
22 1.130.189.832 64.024.855 535.704.538 15.845.502
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
22 -34.431.190 -15.035.316 -5.131.036 -1.197.730
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.514.092.466 451.244.883 335.457.974 11.829.504
Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler
24 1.891.587.511 661.939.438 1.886.115.946 675.265
Yatırım Faaliyetlerinden Giderler
24 -13.060.664 -489 -13.047.822 0
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
3.392.619.313 1.113.183.832 2.208.526.098 12.504.769
Finansman Gelirleri
23 33.077.281 81.021.219 15.327.214 33.695.163
Finansman Giderleri
23 -1.184.054.046 -1.052.767.118 -520.014.573 -247.555.015
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
2.241.642.548 141.437.933 1.703.838.739 -201.355.083
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
26 -100.926.481 80.195.850 -5.664.708 57.881.581
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
26 -488.191.103 -92.342.729 -318.604.338 11.407.586
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
26 387.264.622 172.538.579 312.939.630 46.473.995
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
2.140.716.067 221.633.783 1.698.174.031 -143.473.502
DÖNEM KARI (ZARARI)
2.140.716.067 221.633.783 1.698.174.031 -143.473.502
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
-38.700.106 -89.204.021 -21.091.442 -26.282.489
Ana Ortaklık Payları
2.179.416.173 310.837.804 1.719.265.473 -117.191.013
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Pay Başına Kazanç 28 1,94000000 1,84000000 0,66000000 -0,70000000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
2.566.617.951 2.762.158.578 -468.839.996 484.065.291
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)
11 3.801.285.106 2.847.489.678 0 0
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-15.319.860 126.931 -8.357.187 0
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-1.219.347.295 -85.458.031 -460.482.809 484.065.291
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi
-1.223.177.260 -85.432.645 -462.920.239 484.065.291
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
3.829.965 -25.386 2.437.430 0
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
2.566.617.951 2.762.158.578 -468.839.996 484.065.291
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
4.707.334.018 2.983.792.361 1.229.334.035 340.591.789
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
1.037.829.822 271.832.010 598.949.735 49.572.983
Ana Ortaklık Payları
3.669.504.196 2.711.960.351 630.384.300 291.018.806http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1213334


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
7.914 Değişim: -0,82% Hacim : 74.540 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.888 08.12.2023 Yüksek 7.992
Açılış: 7.989
28,9436 Değişim: -0,14%
Düşük 28,9038 11.12.2023 Yüksek 28,9457
Açılış: 28,9457
31,1372 Değişim: -0,25%
Düşük 31,1151 11.12.2023 Yüksek 31,1378
Açılış: 31,1378
1.866,59 Değişim: -1,07%
Düşük 1.857,23 08.12.2023 Yüksek 1.894,29
Açılış: 1.886,77
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.