KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

06.03.2023 - 18:19
KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.273.350 492.594.134 492.594.134
Transferler
0 0 0 0 0 1.273.350 -1.273.350 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -116.563 0 0 80.578.605 80.462.042 80.462.042
Sermaye Arttırımı
32.340.000 0 0 0 0 0 0 32.340.000 32.340.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 114.575 0 0 0 0 114.575 114.575
Dönem Sonu Bakiyeler
263.340.000 34.771.919 195.249 -375.425 7.427.280 219.573.123 80.578.605 605.510.751 605.510.751
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
263.340.000 34.771.919 195.249 -375.425 7.427.280 219.573.123 80.578.605 605.510.751 605.510.751
Transferler
0 0 0 0 0 80.578.605 -80.578.605 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -1.095.856 0 0 1.185.944.442 1.184.848.586 1.184.848.586
Dönem Sonu Bakiyeler
263.340.000 34.771.919 195.249 -1.471.281 7.427.280 300.151.728 1.185.944.442 1.790.359.337 1.790.359.337


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
15.184.293 5.513.654
Dönem Karı (Zararı)
1.185.944.442 80.578.605
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
-1.169.770.274 -77.758.440
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 2.895.508 1.650.525
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
-1.171.203.897 -78.912.754
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 948.021 516.639
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
6,16 -1.172.151.918 -79.429.393
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
441.645 295.188
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
441.645 295.188
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-1.910.131 -727.065
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -2.119.145 -833.510
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 209.014 106.445
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -40.001
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
20 6.601 -24.333
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-876.851 2.695.715
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-5.771.508 -2.617.815
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.771.508 -2.617.815
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
3.858.992 1.007.165
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
3.858.992 1.007.165
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
-2.629.297 3.821.144
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.706.971 -1.447.181
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
1.706.971 -1.447.181
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
1.957.991 1.932.402
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
1.957.991 1.932.402
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
15.297.317 5.515.880
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-45.889 -2.226
Vergi İadeleri (Ödemeleri)
-176.077 0
Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)
108.942 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-12.110.376 -2.524.015
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-4.780.934 -93.408
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -4.670.382 -93.408
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-110.552
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -7.329.442 -2.430.607
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
1.175.803 5.549.731
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.037.277
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
0 6.037.277
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-45.129 -332.360
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-45.129 -332.360
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -848.962 -948.596
Ödenen Faiz
-49.251 -40.100
Alınan Faiz
17 2.119.145 833.510
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.249.720 8.539.370
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
4.249.720 8.539.370
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 8.879.776 340.406
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 13.129.496 8.879.776


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2022 Önceki Dönem 31.12.2021
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 13.129.496 8.879.776
Ticari Alacaklar
9.686.865 4.863.378
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 9.686.865 4.863.378
Diğer Alacaklar
554.858 250.593
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 554.858 250.593
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.746.160 4.255.466
Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar
20 91.307 0
Diğer Dönen Varlıklar
9 4.713.888 3.745.561
ARA TOPLAM
35.922.574 21.994.774
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
35.922.574 21.994.774
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
154.668 148.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 154.668 148.557
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 1.735.803.360 556.322.000
Maddi Duran Varlıklar
7 6.244.434 3.604.004
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 678.826 668.658
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
73.702 70.937
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
73.702 70.937
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.765.931 3.627.328
Ertelenmiş Vergi Varlığı
20 117.250 27.929
Diğer Duran Varlıklar
9 22.926.149 28.074.996
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
1.768.764.320 592.544.409
TOPLAM VARLIKLAR
1.804.686.894 614.539.183
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
92.769 47.640
İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
92.769 47.640
Banka Kredileri
4 92.769 47.640
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
695.116 690.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
695.116 690.024
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 695.116 690.024
Ticari Borçlar
3.458.868 1.751.897
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 3.458.868 1.751.897
Diğer Borçlar
244 339
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
244 339
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 400.776 53.581
Kısa Vadeli Karşılıklar
794.231 470.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 794.231 470.396
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 947.196 771.178
ARA TOPLAM
6.389.200 3.785.055
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
6.389.200 3.785.055
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 115.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
0 115.073
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 0 115.073
Uzun Vadeli Karşılıklar
2.140.445 812.905
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 2.140.445 812.905
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 5.797.912 4.315.399
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
7.938.357 5.243.377
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
14.327.557 9.028.432
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
1.790.359.337 605.510.751
Ödenmiş Sermaye
13 263.340.000 263.340.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.771.919 34.771.919
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
195.249 195.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-1.471.281 -375.425
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.471.281 -375.425
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.471.281 -375.425
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.427.280 7.427.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
300.151.728 219.573.123
Net Dönem Karı veya Zararı
1.185.944.442 80.578.605
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
1.790.359.337 605.510.751
TOPLAM KAYNAKLAR
1.804.686.894 614.539.183


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.12.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.12.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 77.725.500 34.677.333
Satışların Maliyeti
14 -39.405.892 -17.130.101
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
38.319.608 17.547.232
BRÜT KAR (ZARAR)
38.319.608 17.547.232
Genel Yönetim Giderleri
15.1 -18.520.477 -11.018.134
Pazarlama Giderleri
15.2 -5.957.567 -4.770.470
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 1.173.718.251 81.832.498
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -3.629.825 -3.627.123
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.183.929.990 79.964.003
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.183.929.990 79.964.003
Finansman Gelirleri
17 2.250.266 1.164.442
Finansman Giderleri
17 -229.213 -574.173
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.185.951.043 80.554.272
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
-6.601 24.333
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
-95.922 -17.650
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
20 89.321 41.983
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.185.944.442 80.578.605
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.185.944.442 80.578.605
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
18 1.185.944.442 80.578.605
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 0,04504000 0,00241000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-1.095.856 -116.563
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-1.095.856 -116.563
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-1.095.856 -116.563
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.184.848.586 80.462.042
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
1.184.848.586 80.462.042http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1120590


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
8.026 Değişim: 0,98% Hacim : 81.469 Mio.TL Son veri saati : 18:05
Düşük 7.957 01.12.2023 Yüksek 8.090
Açılış: 8.071
28,8960 Değişim: 0,08%
Düşük 28,7673 01.12.2023 Yüksek 28,9641
Açılış: 28,8732
31,4606 Değişim: -0,10%
Düşük 31,3160 01.12.2023 Yüksek 31,6026
Açılış: 31,492
1.924,33 Değişim: 1,84%
Düşük 1.885,34 01.12.2023 Yüksek 1.928,08
Açılış: 1.889,60
bigpara

Copyright © 2023 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.