KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

09.05.2022 - 18:15
KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.366.675 492.687.459 492.687.459
Transferler
0 0 0 0 0 1.366.675 -1.366.675 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 66.525 0 0 87.818 154.343 154.343
Dönem Sonu Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -192.337 7.427.280 219.666.448 87.818 492.841.802 492.841.802
Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
263.340.000 34.771.919 195.249 -375.425 7.427.280 219.666.448 80.560.413 605.585.884 605.585.884
Transferler
0 0 0 0 0 80.560.413 -80.560.413 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 60.688 281.485 87.818
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
631.547 720.939
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 552.178 356.253
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
349.293 495.016
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 349.293 495.016
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
105.429 107.934
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
105.429 107.934
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-375.353 76.347
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -452.831 -18.297
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 77.478 94.644
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
0 -314.611
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
2.103.266 -118.380
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
50.615 -1.253.566
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-5.029 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
55.644 -1.253.566
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
238.701 -147.745
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
238.701 -147.745
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
993.092 945.834
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
305.571 -30.050
İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-63.142 6.452
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
368.713 -36.502
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
515.287 367.147
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
515.287 367.147
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.016.298 690.377
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.183.174 -672.945
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-431.336 -39.803
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -345.678 -28.302
Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-85.658 -11.501
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -751.838 -633.142
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
200.460 -178.977
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.452 -351.153
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-34.452 -351.153
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 229.860
Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
4 -176.629 -38.371
Ödenen Faiz
-41.290 -37.610
Alınan Faiz
17 452.831 18.297
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
2.033.584 -161.545
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
.834.793 8.801.209
Ticari Alacaklar
4.380.398 4.780.306
İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar
5,19 5.029 0
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.375.369 4.780.306
Diğer Alacaklar
310.059 184.358
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 310.059 184.358
Peşin Ödenmiş Giderler
10 4.116.104 4.237.966
Diğer Dönen Varlıklar
9 2.321.844 3.734.409
ARA TOPLAM
21.963.198 21.738.248
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
21.963.198 21.738.248
DURAN VARLIKLAR

İştirakler, İş Ortaklıkları ve Bağlı Ortaklıklardaki Yatırımlar
2 100.000 100.000
Diğer Alacaklar
155.786 148.557
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 155.786 148.557
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 557.073.838 556.322.000
Maddi Duran Varlıklar
7 3.572.853 3.587.458
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 511.554 668.658
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
121.804 70.937
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
121.804 70.937
Peşin Ödenmiş Giderler
10 2.756.098 3.627.328
Diğer Duran Varlıklar
9 29.115.930 28.074.996
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
593.407.863 592.599.934
TOPLAM VARLIKLAR
615.371.061 614.338.182
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.188 47.640
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
13.188 47.640
Banka Kredileri
4 13.188 47.640
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
592.228 690.024
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
592.228 690.024
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 592.228 690.024
Ticari Borçlar
2.119.971 1.814.400
İlişkili Taraflara Ticari Borçlar
5,19 0 63.142
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 2.119.971 1.751.258
Diğer Borçlar
171 339
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
171 339
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 327.074 48.581
Kısa Vadeli Karşılıklar
556.737 470.396
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 556.737 470.396
Diğe.042.359 3.648.566
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.240 115.073
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
36.240 115.073
KLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
9.443.004 8.752.298
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
605.928.057 605.585.884
Ödenmiş Sermaye
13 263.340.000 263.340.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.771.919 34.771.919
Paylara İlişkin Primler (İskontolar)
195.249 195.249
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-314.737 -375.425
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-314.737 -375.425
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-314.737 -375.425
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.427.280 7.427.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
300.226.861 219.666.448
Net Dönem Karı veya Zararı
281.485 80.560.413
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
605.928.057 605.585.884
TOPLAM KAYNAKLAR
615.371.061 614.338.182


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide Olmayan

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 12.837.711 7.488.177
Satışların Maliyeti
14 -8.228.942 -3.503.635
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
4.608.769 3.984.542
BRÜT KAR (ZARAR)
4.608.769 3.984.542
Genel Yönetim Giderleri
15.1 -2.894.394 -1.855.356
Pazarlama Giderleri
15.2 -1.103.433 -1.026.439
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
16 269.808 333.645
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
16 -979.584 -1.043.604
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
-98.834 392.788
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
-98.834 392.788
Finansman Gelirleri
17 458.306 73.712
Finansman Giderleri
17 -77.987 -378.682
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
281.485 87.818
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
688 66.525
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
60.688 66.525
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
60.688 66.525
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
342.173 154.343
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0
Ana Ortaklık Payları
342.173 154.343http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1027907


BIST
Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
2.394 Değişim: 0,00% Hacim : 34.466 Mio.TL Son veri saati : 17:59
Düşük 2.382 18.05.2022 Yüksek 2.412
Açılış: 2.391
15,9265 Değişim: 0,53%
Düşük 15,8375 20.05.2022 Yüksek 15,9351
Açılış: 15,8419
16,8419 Değişim: 0,03%
Düşük 16,7772 20.05.2022 Yüksek 16,8905
Açılış: 16,8362
941,26 Değişim: 0,08%
Düşük 937,32 20.05.2022 Yüksek 944,31
Açılış: 940,51
bigpara

Copyright © 2022 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.