KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

08.11.2021 - 18:11
KAP ***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor

***AGYO*** ATAKULE GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Finansal Rapor )

Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı
Özkaynaklar
Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan Paylar
Ödenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş Karlar
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı Zararı
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları
Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -252.738 7.427.280 187.201.395 31.098.378 491.326.908 491.326.908
Transferler
0 0 0 0 0 31.098.378 -31.098.378 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 10.735 0 0 -2.534.699 -2.523.964 -2.523.964
Dönem Sonu Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -242.003 7.427.280 218.299.773 -2.534.699 488.802.944 488.802.944
Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021
Özkaynaklar Değişim Tablosu

Özkaynaklar Değişim Tablosu

Dönem Başı Bakiyeler
231.000.000 34.771.919 80.674 -258.862 7.427.280 218.299.773 1.273.350 492.594.134 492.594.134
Transferler
0 0 0 0 0 1.273.350 -1.273.350 0 0
Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)
0 0 0 -12.143 0 0 1.992.250 1.980.107 1.980.107
Sermaye Arttırımı
32.340.000 0 0 0 0 0 0 32.340.000 32.340.000
Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)
0 0 114.575 0 0 0 0 114.575 114.575
Dönem Sonu Bakiyeler
263.340.000 34.771.919 195.249 -271.005 7.427.280 219.573.123 1.992.250 527.028.816 527.028.816


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020
Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)

İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
3.899.138 3.278.719
Dönem Karı (Zararı)
1.992.250 -2.534.699
Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler
2.085.149 3.599.369
Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler
15 1.225.231 1.015.843
Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler
550.573 512.926
Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
5 550.573 512.926
Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler
239.511 232.712
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler
239.511 232.712
Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler
-334.533 823.186
Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler
17 -445.037 -41.642
Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler
17 110.504 864.828
Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler
449.649 1.014.702
Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler
-45.282 0
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler
-176.035 2.214.049
Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
-2.201.535 -316.324
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)
-2.201.535 -316.324
Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler
203.328 232.042
İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)
203.328 232.042
Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)
3.023.875 2.446.266
Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
-1.782.738 -694.303
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)
-1.782.738 -694.303
İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler
581.035 546.368
Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)
581.035 546.368
Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları
3.901.364 3.278.719
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler
-2.226 0
YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
-1.814.875 -1.041.440
Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
-77.492 -78.626
Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
7 -77.492 -78.626
Yatırım Amaçlı Gayrimenkul Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları
6 -1.737.383 -962.814
FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI
4.913.601 -127.719
Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.037.277 0
Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri
6.037.277 0
Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-1.507.968 -6.070.165
Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları
-306.895 -238.040
Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları
-1.201.073 -5.832.125
İlişkili Taraflardan Alınan Diğer Borçlardaki Artış
0 6.738.430
Ödenen Faiz
-60.745 -837.626
Alınan Faiz
17 445.037 41.642
YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.997.864 2.109.560
NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)
6.997.864 2.109.560
DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 340.406 604.818
DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ
3 7.338.270 2.714.378


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020
Finansal Durum Tablosu (Bilanço)

Varlıklar

DÖNEN VARLIKLAR

Nakit ve Nakit Benzerleri
3 7.338.270 340.406
Ticari Alacaklar
4.413.164 2.762.202
İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar
5 4.413.164 2.762.202
Diğer Alacaklar
158.463 242.927
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 158.463 242.927
Peşin Ödenmiş Giderler
1.118.662 4.200.441
İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler
10 1.118.662 4.200.441
Diğer Dönen Varlıklar
2.384.220 2.299.026
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar
9 2.384.220 2.299.026
ARA TOPLAM
15.412.779 9.845.002
TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR
15.412.779 9.845.002
DURAN VARLIKLAR

Diğer Alacaklar
156.624 156.624
İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar
9 156.624 156.624
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller
6 476.199.383 474.462.000
Maddi Duran Varlıklar
7 3.839.572 4.467.024
Kullanım Hakkı Varlıkları
8 813.433 1.247.754
Maddi Olmayan Duran Varlıklar
99.971 185.937
Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar
99.971 185.937
Peşin Ödenmiş Giderler
10 7.561.401 7.503.497
Ertelenmiş Vergi Varlığı
31.228 0
Diğer Duran Varlıklar
9 30.341.887 30.545.945
TOPLAM DURAN VARLIKLAR
519.043.499 518.568.781
TOPLAM VARLIKLAR
534.456.278 528.413.783
KAYNAKLAR

KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.105 43.607
İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar
73.105 43.607
Banka Kredileri
4 73.105 43.607
Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
485.481 1.561.476
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları
485.481 1.561.476
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 485.481 1.561.476
Ticari Borçlar
1.416.339 3.199.077
İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar
5 1.416.339 3.199.077
Diğer Borçlar
193 26.304.984
İlişkili Taraflara Diğer Borçlar
19 22 26.304.063
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar
171 921
Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
92.097 141.735
İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)
9 92.097 141.735
Kısa Vadeli Karşılıklar
462.846 306.715
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar
12 462.846 306.715
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
481.408 286.685
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
9 481.408 286.685
ARA TOPLAM
3.011.469 31.844.279
TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
3.011.469 31.844.279
UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER

Uzun Vadeli Borçlanmalar
556.766 681.845
İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar
556.766 681.845
Kiralama İşlemlerinden Borçlar
4 556.766 681.845
Uzun Vadeli Karşılıklar
643.773 500.717
Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar
12 643.773 500.717
Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü
0 14.054
Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
3.215.454 2.778.754
İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler
9 3.215.454 2.778.754
TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER
4.415.993 3.975.370
TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER
7.427.462 35.819.649
ÖZKAYNAKLAR

Ana Ortaklığa Ait Özkaynaklar
527.028.816 492.594.134
Ödenmiş Sermaye
13 263.340.000 231.000.000
Sermaye Düzeltme Farkları
34.771.919 34.771.919
Pay Bazlı Ödemeler (-)
195.249 80.674
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)
-271.005 -258.862
Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-271.005 -258.862
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)
-271.005 -258.862
Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler
13 7.427.280 7.427.280
Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları
219.573.123 218.299.773
Net Dönem Karı veya Zararı
1.992.250 1.273.350
TOPLAM ÖZKAYNAKLAR
527.028.816 492.594.134
TOPLAM KAYNAKLAR
534.456.278 528.413.783


Sunum Para Birimi TL
Finansal Tablo Niteliği Konsolide

Dipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020
Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir Tablosu

KAR VEYA ZARAR KISMI

Hasılat
14 23.858.922 18.732.308 9.721.896 7.223.350
Satışların Maliyeti
14 -11.157.072 -10.761.318 -4.307.247 -3.534.119
TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)
12.701.850 7.970.990 5.414.649 3.689.231
BRÜT KAR (ZARAR)
12.701.850 7.970.990 5.414.649 3.689.231
Genel Yönetim Giderleri
15 -7.572.881 -4.803.182 -2.596.353 -1.816.443
Pazarlama Giderleri
-3.105.363 -3.461.492 -1.125.961 -1.085.148
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler
2.186.974 589.520 629.035 305.415
Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler
-2.348.692 -1.655.626 -309.794 -379.110
ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)
1.861.888 -1.359.790 2.011.576 713.945
FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)
1.861.888 -1.359.790 2.011.576 713.945
Finansman Gelirleri
16 763.312 1.253.273 401.588 766.758
Finansman Giderleri
17 -678.232 -2.428.182 -125.903 -1.148.860
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)
1.946.968 -2.534.699 2.287.261 331.843
Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri
45.282 0 8.965 0
Dönem Vergi (Gideri) Geliri
0 0 0 0
Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri
45.282 0 8.965 0
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)
1.992.250 -2.534.699 2.296.226 331.843
DÖNEM KARI (ZARARI)
1.992.250 -2.534.699 2.296.226 331.843
Dönem Karının (Zararının) Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
18 1.992.250 -2.534.699 2.296.226 331.843
Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç

Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)

Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 18 0,00008000 -0,00011000 0,00009000 0,00001000
Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)

DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMI

Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar
-12.143 10.735 5.778 23.438
Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler
-12.143 10.735 5.778 23.438
Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi
-12.143 10.735 5.778 23.438
Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar
0 0 0 0
DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)
-12.143 10.735 5.778 23.438
TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)
1.980.107 -2.523.964 2.302.004 355.281
Toplam Kapsamlı Gelirin Dağılımı

Kontrol Gücü Olmayan Paylar
0 0 0 0
Ana Ortaklık Payları
1.980.107 -2.523.964 2.302.004 355.281http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/975877


BIST

Bu haberi okuyanlar bunları da okudu
 
  • BIST
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
1.880 Değişim: 1,21% Hacim : 17.192 Mio.TL Son veri saati : 14:17
Düşük 1.864 02.12.2021 Yüksek 1.883
Açılış: 1.864
13,4015 Değişim: 0,71%
Düşük 13,1456 02.12.2021 Yüksek 13,5311
Açılış: 13,3069
15,2158 Değişim: 1,01%
Düşük 14,9048 02.12.2021 Yüksek 15,3540
Açılış: 15,064
765,98 Değişim: 0,61%
Düşük 753,73 02.12.2021 Yüksek 773,65
Açılış: 761,33
bigpara

Copyright © 2021 Tüm hakları saklıdır.
Hürriyet Gazetecilik Matbaacılık A.Ş.

YASAL UYARI:
Piyasa verileri Foreks Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. Üye girişi yapılan Canlı Borsa sayfaları haricinde Hisse senedi verileri 15 dk gecikmelidir. Tahvil-Bono-Repo özet verileri her durumda 15 dk gecikmelidir.

Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti; aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir. Bununla beraber gerek site üzerindeki, gerekse site için kullanılan kaynaklardaki hata ve eksikliklerden ve sitedeki bilgilerin kullanılması sonucunda yatırımcıların uğrayabilecekleri doğrudan ve/veya dolaylı zararlardan, kar yoksunluğundan, manevi zararlardan ve üçüncü kişilerin uğrayabileceği zararlardan dolayı Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez.

BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz.